CHÚA NHẬT XVI Thường Niên  -  Năm B

 

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Nhịp sống Kitô hữu     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên Ngài   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Tấm lòng vị mục tử    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tìm kiếm lương thực thiêng liêng    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Nghỉ ngơi bên Chúa    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Đức Giêsu vị mục tử thiên sai     Fiches Dominicales

bullet

Tinh thần mục tử của Chúa Giêsu     Noel Quesson

bullet

Chúa Giêsu động lòng xót thương   acques Hervieux

bullet

Đi tìm con người    Lm. Nguyễn Lộc Hòa

bullet

Chúa Giêsu chạnh lòng thương     JKN

bullet

Vào nơi thanh vắng   Suy niệm của Noel Quesson

bullet

Bản tường trịnh của giám mục    ĐGM Arthur Tone

bullet

Tìm đến với Chúa Giêsu    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Làm sao để đáp ứng các nhu cầu   Achille Degeest

bullet

Chúng ta cần một sự quân bình    Charles E. Miller

bullet

Chúng ta hoạt động đến đâu      Yvon Daigneault

bullet

Chạnh lòng thương    MANNA

bullet

Chúa chăn nuôi chúng ta    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Tinh thần mục tử

 
CHÚA NHẬT XV Thường Niên  -  Năm B

 

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Hành trang người môn đệ    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa sai chúng ta đi    Lm. Carrolo Hồ Bạc Xái

bullet

Sứ mạng làm chứng cho Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Được mời gọi và sai đi    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Cộng tác với Chúa Giêsu để ...Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Hành trang truyền giáo     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa kêu gọi và sai các ông ....    Chú giải của Fiches Dominicales

bullet

Chân dung sứ giả tin mừng  Lm Jos. Tạ Duy Tuyền

bullet

Lên đường thi hành sứ vụ với ....Lm. Ignatio Trần Ngà

bullet

Ngài gọi và sai đi      MANNA

bullet

Chúa sai các tông đồ đi từng hai   Noel Quesson

bullet

Gỡ bỏ hành trang     Gm. Arthur Tone

bullet

Loan báo tin mừng     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Giáo huấn bằng các việc làm thực tập    Achille Degeest

bullet

Dự định của Cha dành cho chúng ta   Charles E. Miller

bullet

Nhữg lời căn dặn cho ...     Camille Gagnon

bullet

Tông đồ      Góp nhặt

bullet

Ra đi rao giảng      Góp nhặt

bullet

Rao giảng      Góp nhặt

bullet

Chúa Kitô      Góp nhặt

bullet

Rao giảng      Góp nhặt

bullet

Hoạt động tông đồ     Góp nhặt

bullet

Hãy đi rao giảng      Góp nhặt

bullet

Người sai họ đi     Góp nhặt

bullet

Trách nhiệm      Góp nhặt

bullet

Sai nhóm mười hai đi rao giảng    Jacques Hervieux

bullet

Sai đi từng hai người    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Chúa nhật 15 thường niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhjật 15 thường niên B      Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Người bắt đầu sai các ông đi      Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Chúa Giêsu mời gọi và sai đi    Catholic.org.tw

 
CHÚA NHẬT XIV Thường Niên  -  Năm B

 

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Đừng để lỡ cơ hội     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Sứ mạng làm ngôn sứ    Lm. Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Sứ mạng của tiên tri    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Cần xác định bậc thang giá trị    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đón nhận Đức Giêsu Kitô    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Bụt nhà không thiêng    Chú giải của Fiches Dominicales

bullet

Một thực tại mỏng dòn     Chú giải của Noel Quesson

bullet

Chúa Giêsu ở Nagiaret     Jacques Hervieux

bullet

Đức Giêsu về thăm Nagiaret     JKN

bullet

Trân trọng con người vì phẩm chất....Lm. Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Bụt nhà không thiêng    Lm Jos. Tạ Duy Tuyền

bullet

Chúa ngạc nhiên vì họ thiếu đức tin   Noel Quesson

bullet

Đừng thèm khát    Gm. Arthur Tone

bullet

Đánh giá theo lý lịch    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Người con của Đức Maria    Achille Degeest

bullet

Chúa Giêsu, người vẫn sống    Charles E. Miller

bullet

Những điều nghịch lý     Jean Yves Garneau

bullet

Thân phận người sứ giả      Góp nhặt

bullet

Không được làm phép lạ      Góp nhặt

bullet

Thèm khát      Góp nhặt

bullet

Lắng nghe lời Chúa       Góp nhặt

bullet

Ngạc nhiên      Góp nhặt

bullet

Thiên kiến      Góp nhặt

bullet

Đức tin      Góp nhặt

bullet

Thành kiến      Góp nhặt

bullet

Chối bỏ      Góp nhặt

bullet

Phép lạ       Góp nhặt

bullet

Thành kiến    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Đá tảng đức tin của tông đồ Phêrô    LM ĐAN VINH -  HHTM

bullet

Chúa nhật XIV thường niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XIV thường niên B   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa bị người đời chối từ      Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Chúa Giêsu bị khước từ    Catholic.org.tw

 
CHÚA NHẬT XIII Thường Niên  -  Năm B

 

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Cảm nghiệm về Chúa      ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa là chủ tể sự sống     Lm. Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Đức Kitô là nguồn sống    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Chìa khóa vạn năng     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đừng sợ hãy vững tin    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Đức tin làm nên phép lạ     Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Đức tin mạnh mẽ khiêm tốn thẳm sau    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XIII thưởng niên B      Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy    Suy niệm của Nha Trang

bullet

Chữa lành một phụ nữ băng huyết và...   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Chỗi dậy, thức dậy     Chú giải của Noel Quesson

bullet

Trong giờ cần kíp     Chú giải của William Barclay

bullet

Con gái ông Giairô và người đàn bà...   Jacques Hervieux

bullet

Ta bảo em hãy chỗi dậy       Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Tín thác vào tình thương Thiên Chúa    LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Đụng đến áo       Góp nhặt

bullet

Lời kêu xin    Góp nhặt

bullet

Giữa lòng dân Chúa    Góp nhặt

bullet

Thuốc tối cao    Góp nhặt

bullet

Lòng tin của con đã cứu con       Góp nhặt

bullet

Sống lại       Góp nhặt

bullet

Đức tin    Góp nhặt

bullet

Đau khổ     Góp nhặt

bullet

Sống đức tin    Góp nhặt

bullet

Sờ vào áo    Góp nhặt

bullet

Chữa lành    Góp nhặt

bullet

Quyền năng    Góp nhặt

bullet

Đức tin    Góp nhặt

bullet

Lề luật    Góp nhặt

bullet

Sống đạo     Góp nhặt

bullet

Ơn Chúa    Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT XII Thường Niên  -  Năm B

 

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Chúa tể của thiên nhiên   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Thử thách trong cuộc đời    ĐTGM. Ngô quang Kiệt

bullet

Tin cậy Thiên Chúa toàn năng    Catholic.org.tw

bullet

Quyền năng của Thiên Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Thiên Chúa biểu lộ quyền năng ...     Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Tại sao Thiên Chúa để  ...    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Hãy tin vào Chúa ...Lm. Jos Tạ duy Tuyền

bullet

Bão táp cuộc đời    Cố Lm. Hồng Phúc

bullet

Làm sao mà Thiên Chúa vẫn ...Trích trong ‘Tin Vui Xuân Lộc

bullet

Sóng gió cuộc đời    Lm Anphong Trần Đức Phương

bullet

Thầy không lo sao ...MANNA

bullet

Sao nhát thế      Lm. Nguyễn Ngọc Thế

bullet

Đức tin trưởng thành     Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Các con không có lòng tin sao     Noel Quesson

bullet

Cha mẹ là người cầm lại    Thiên Phúc

bullet

An tâm   Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Biển đời sóng gió    Hiền Lâm

bullet

Bão tố dẹp yên    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Đức Giêsu dẹp yên sóng gió    Fiches Dominicales

bullet

Bến bờ bên kia    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Lời kếu xin        Góp nhặt

bullet

Nỗi kinh hoàng của con người     Góp nhặt

bullet

Các con không có lòng tin sao       Góp nhặt

bullet

Điều khiển     Góp nhặt

bullet

Giông bão     Góp nhặt

bullet

Thẩy không lo sao     Góp nhặt

bullet

Mời gọi qua sông     Góp nhặt

bullet

Sao nhát thê     Góp nhặt

bullet

Có Chúa ở cùng    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật XII thường niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XII thường niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Tín thác vào quyền năng và ...     LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Sóng gió trong cuộc đời    Lm. Jos Tạ duy Tuyền

bullet

Biển cả vâng lời Chúa      Lm Micae Võ Thành Nhân

 
CHÚA NHẬT XI Thường Niên  -  Năm B

 

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Bài đọc Chúa Nhật thường niên - B

bullet

Nước trời luôn lớn mạnh     Catholic.org.tw

bullet

Sức mạnh của nước trời    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Nước Thiên Chúa đang âm thầm ...    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Chúa nhật XI thường niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XI thường niên B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Hai dụ ngôn về nước trời    Fiches Dominicales

bullet

Cuộc khổ nạn và phục sinh    Jacques Hervieux

bullet

Hạt giống Lời Chúa    Lm Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Tin tưởng vào quyền năng Chúa Lm Ignatiô Hồ Thông

bullet

Hai dụ ngôn về nước Thiên Chúa    Lm PX Vũ Phan Long

bullet

Làm đẹp lòng Thiên Chúa    Đức cố GM Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

bullet

Hạt cải nhỏ nhất    Lm ViKiNi

bullet

Hạt giống âm thầm    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Giáo hội là mầu nhiệm    Charles E. Miller

bullet

Bông lúa nặng trĩu    MANNA

bullet

Sự lớn mạnh của nước Chúa       Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Sự phát triển nước Thiên Chúa    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Hạt giống      Góp nhặt

bullet

Vấn đề thân cận        Góp nhặt

bullet

Sức mạnh của hạt giống nước trời        Góp nhặt

bullet

Hạt giống âm thầm     Góp nhặt

bullet

Suy niệm tổng hợp    Suy niệm tổng hợp

 
CHÚA NHẬT X Thường Niên  -  Năm B

 

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Satan tên phá hoại  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Tội phạm đến Chúa Thánh Thầ n    Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi

bullet

Chúa nhật X thường niên B     Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

bullet

Ai là anh em tôi     Trích trong ‘Manna’

bullet

Là anh chị em của Đức Kitô     Góp nhặt

bullet

Chúa nhật X thường niên B     Lm. Đinh Tất Quý

bullet

Gia đình     Góp nhặt

bullet

Chống các tay sai của quỷ vương    Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm-ViKiNi

bullet

Chúa nhật X thường niên    Lm. Đinh Tất Quý

bullet

Thần và thú     Suy niệm của Trầm Thiên Thu

bullet

Chúa nhật X thường niên  Lm. Ignatiô Hồ Thông

bullet

Hai căn nhà     Suy niệm của Fiches Dominicales

bullet

Chúa nhật X thường niên Suy niệm của William Barclay

bullet

Hạnh phúc thật ở đâu   Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP)

bullet

Đức Giêsu và Sa tan   Jacques Hervieux

bullet

Chúa nhật X thường niên    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Sa tan phải diệt vong    Suy niệm của Nha Trang

bullet

Đức Giêsu và Sa tan       Góp nhặt

bullet

Hạnh phúc ...  trong gia đình Chúa    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)

bullet

Chúa Giêsu chất vẫn chúng ta   Jean-Yves Garneau

bullet

Các luật sĩ xuyên tạc    Lm. Trọng Hương

bullet

Sa tan phải diệt vong     Lm Micae Võ Thành Nhân

 
CHÚA NHẬT IX TN - MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

 

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Này là Máu Ta      ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa Giêsu là lương thực thiêng liêng    Catholic.org. tw

bullet

Thánh Thể bảo chứng tình yêu    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Thánh Thể quà tặng của tình yêu    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Hồng ân Thánh Thể     Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Thánh Thể tình yêu tự hiến    Lm,Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Mầu nhiệm cao cả     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chuẩn bị ăn lễ vượt qua    JKN

bullet

Dấu chỉ tình yêu        Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Lập phép Thánh Thể     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Này là Mình Ta, Này là Máu Ta    Fiches Dominicales

bullet

Giáo ước đổ ra vì muôn người    Noel Quesson

bullet

Chuẩn bị cho bữa tiệc ly    Jacques Hervieux

bullet

Mình và Máu Chúa KItô  ...     William Barclay

bullet

Đây là Mình Thầy Đây là Máu Thầy    Noel Quesson

bullet

Đây là đất Thánh   Arthur Tone

bullet

Tình yêu và sự sống     Góp nhặt

bullet

Này là Mình và Máu Thầy  Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Bí tích tình yêu     Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Thánh Thể      Góp nhặt

bullet

Kết hợp với Đức Kitô     Góp nhặt

bullet

Mầu nhiệm tình yêu     Góp nhặt

bullet

Thánh Thể     Góp nhặt

bullet

Dấu chỉ tình yêu     Góp nhặt

bullet

Tình Chúa      Góp nhặt

bullet

Tình Chúa     Góp nhặt

bullet

Kể lại câu chuyện      Góp nhặt

bullet

Đồng hành      Góp nhặt

bullet

Chia sẻ     Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN B - CHÚA BA NGÔI

 

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Mầu nhiệm tình yêu     ĐTGM. Ngô quang Kiệt

bullet

Hãy làm phép rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi  Catholic.org.tw

bullet

Hiệp nhất trong yêu thương    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Ba Ngôi Thiên Chúa đồng bản thể    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Mầu nhiệm lớn nhất     Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần  Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Hiệp nhất trong yêu thương   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Thiên Chúa đo lường trái tim chúng ta    Lm Hữu Độ

bullet

Người mang Thiên Chúa Lm Minh Vận

bullet

Hiệp nhất trong đa dạng    Suy niệm của JKN

bullet

Gia đình là cộng đồng tình yêu   Lm Nguyễn Minh Hùng

bullet

Chúa Giê su gặp gỡ và sai ...   Claude Tassin

bullet

Rửa tội cho họ nhân danh Cha và ...Fiches Dominicales

bullet

Mười một môn đệ đi tới miền Galile  Chú giải của Noel Quesson

bullet

Vinh quang của lời hứa cuối cùng  William Barclay

bullet

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi  Noel Quesson

bullet

Ba Ngôi cực thánh  Arthur Tone

bullet

Chúa Ba Ngôi      Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Chúa Ba Ngôi     Góp nhặt

bullet

Một định mệnh làm choáng váng...     Góp nhặt

bullet

Vinh danh Ba Ngôi     Góp nhặt

bullet

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần     Góp nhặt

bullet

Chúa Ba Ngôi     Góp nhặt

bullet

Tình yêu     Góp nhặt

bullet

Hiệp thông     Góp nhặt

bullet

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi     Góp nhặt

bullet

Mầu nhiệm tình yêu     Góp nhặt

bullet

Tình yêu     Góp nhặt

bullet

Ba bộ mặt     Góp nhặt

bullet

Chúa Ba Ngôi    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa Ba Ngôi    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa Ba Ngôi   Suy niệm tổng hợp

bullet

Hiệp thông yêu thương và ...    LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Chúa ở khắp mọi nơi  Lm Jos Tạ Duy Tuyền

 
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Đấng đổi mới      ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Đấng ban sự sống    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Ra đi tha thứ      ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.

bullet

Hãy nhận lấy Thánh Thần    Catholic.org.tw

bullet

Thánh Thần nguyên lý hiệp nhất    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tiến bước cùng Thánh Thần ....    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Sự thật trọn vẹn     MANNA

bullet

Ngôn ngữ tình yêu       Góp nhặt

bullet

Hãy nhận lấy Thánh Thần    Noel Quesson

bullet

Các con hãy nhận láy Thánh Thần    ĐGM. Nguyễn Văn Khảm

bullet

Mùa xuân của Thánh Thần     Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Tác đông của Thánh Thần          Góp nhặt

bullet

Vai trò Thần Khí     McCarthy

bullet

Hơi thở của Thiên Chúa    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Thần khí đổi mới      Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chân lý đòi hỏi rất nhiều    Achille Degeest

bullet

Chúa và nguồn sinh khí   Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Niềm vui bởi Chúa Thánh Thần    Achille Degeest

bullet

Người thổi hơi vào các ông    MANNA

bullet

Hãy nhận lấy Thánh Thần    MANNA

bullet

Nói được các tiếng nói    MANNA

bullet

Chúa Thánh Thần       Góp nhặt

bullet

Ý nghĩa cuộc sống       Góp nhặt

bullet

Chúa Thánh Thần       Góp nhặt

bullet

Đổi mới       Góp nhặt

bullet

Sức mạnh       Góp nhặt

bullet

Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ     JKN

bullet

Cuộc sáng tạo mới    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Hãy nhận lấy Thánh Thần   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Hãy nhận lấy Thánh Thần    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Các con hãy nhận lấy Thánh Thần    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Cơn khát Thánh thần      Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Suy niệm Chúa Thánh Thần       Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - CHÚA THĂNG THIÊN

 

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Ngước mắt nhìn trời     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa lên trời sai chúng ta đến ....Catholic.org.tw

bullet

Khởi điểm cho một kỷ nguyên mới    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Hướng về trời cao     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Được mời gọi làm chứng ch tin mừng...Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Mừng Chúa lên trời     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Loan báo tin mừng cho mọi thụ tạo    Lm PX. Vũ Phan Long

bullet

Chúa Giêsu hiện ra lần cuối    Fiches Dominicales

bullet

Loan báo tin mừng    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Lời kết thúc      Jacques Hervieux

bullet

Trở nên hoàn thiên là năng thay đổi    Lm. Vincent Travers

bullet

Những lời cuối cùng     Suy niệm của JKN

bullet

Hãy rao giảng tin mừng     Lm. Đặng Quang Tiến

bullet

Bây giờ con về cùng Cha    Lm Anphong Trần Đức Phương

bullet

Để có Chúa cùng hoạt động    Lm Phêrô Vũ Văn Quí

bullet

Nơi Chúa hẹn gặp ta     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Công giáo Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Có Chúa cùng hoạt động    Manna

bullet

Chúa ngự bên hữu Chúa Cha    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Quê hương đích thực     Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Lời nguyện tín hữu Góp nhăt

bullet

Lên trời         Góp nhặt

bullet

Chúa lên trời      Góp nhặt

bullet

Thiên đàng      Góp nhặt

bullet

Ra đi      Góp nhặt

bullet

Lên trời      Góp nhặt

bullet

Sư mạng người Kitô hữu      Góp nhặt

bullet

Con đường      Góp nhặt

bullet

Chúa lên trời Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Quê hương đich thực của chúng ta Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Suy niệm tổng hợp      Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

 

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Yêu như Chúa yêu    ĐTGM Ngô Quang Kiệt

bullet

Thiên Chúa là tình yêu    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Dòng suối yêu thương    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Hãy yêu như Thầy     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Dòng suối yêu thương    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Yêu thương    Trích trong Sợi Chỉ Đỏ

bullet

Niềm tâm sự    JKN

bullet

Dâu chứng tình yêu lớn nhất    Giáo Hoàng Học Viện

bullet

Giới rặn mới     Fiches Dominicales

bullet

Niềm vui của Thầy    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Các môn để hay điều răn ...    Alain Marchabour

bullet

Đời sống của những ngừoi....William Barclay

bullet

Ở lại trong tình yêu thương     Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Mến Chúa yêu người    Góp nhặt

bullet

Ở lại trong tình thương    Góp nhặt

bullet

Chỉ là một nhịp đập của tim        Góp nhặt

bullet

Yêu như Chúa yêu    Góp nhặt

bullet

Yêu thương anh em    Góp nhặt

bullet

Yêu thương    Góp nhặt

bullet

Yêu thương anh em    Góp nhặt

bullet

Yêu như Chúa    Góp nhặt

bullet

Tình yêu    Góp nhặt

bullet

Tình yêu    Góp nhặt

bullet

Chúa nhật VI phục sinh B   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật VI phục sinh B   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Suy niệm góp nhặt 

bullet

Thực hành yêu thương cụ thể...LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Chúa sống lại dạy thương yêu nhau     Catholic.org.tw

bullet

Tình yêu và sự hy sinh     Lm Micae Võ Thành Nhân

 
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

 

bullet

Sinh nhiều hoa trái    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa sống lại là cây nho thật    Catholic.org.tw

bullet

Cây nho và cành nho    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Ở lại với Chúa để...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Như cành nho gắn liền với cây nho    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

"Ở lại trong Thầy"   Lm. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Như cành liền cây      Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Thầy là cây nho thật    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Ở trong Chúa   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Cây nho và các môn đệ   Alain Marchabour

bullet

Cây nho thật    JKN

bullet

Cây nho và nhánh    Radio Veritas Asia

bullet

Thoái hóa làm mất phẩm chất    Lm Tạ Duy Tuyền

bullet

Như cành liền cây    Lm Tạ Duy Tuyền

bullet

Xây dựng Giáo hội     Jean-Yves Garneau

bullet

Ở lại trong Thầy    MANNA

bullet

Sống trong Chúa      Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Ở trong Chúa      Góp nhặt

bullet

Cây nho     Góp nhặt

bullet

Mối thân tình     Góp nhặt

bullet

Cây nho     Góp nhặt

bullet

Cây nho     Góp nhặt

bullet

Kitô hữu công chức     Góp nhặt

bullet

Sống liên đới     Góp nhặt

bullet

Cây và canh     Góp nhặt

bullet

iên kếtr     Góp nhặt

bullet

Cây nho     Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

 

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Mục tử nhân lành   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa sống lại làm mục tử    Catholic.org.tw

bullet

Vị nục tử nhân lành    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Chân dung mục tử Giêsu    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Người mục tử ...hy sinh vì đoàn chiên    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Tin và làm chứng cho Chúa hôm nay   LM ĐAN VINH – HHTM

bullet

Cha mẹ là mục tử theo gương ...    Lm. Nguyễn minh Hùng

bullet

Vị mục tử nhân lành   JKN

bullet

Người mục tử tốt lành    Giáo Hoàng Học Viện

bullet

Đức Giêsu vị mục tử tốt lành   Fiches Dominicales

bullet

Mục tử nhân lành   Noel Quesson

bullet

Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành   Alain Marchabour

bullet

Người chăn chiên đích thực    William Barclay

bullet

Chúa Chiên lành   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Mục tử nhân lành   Noel Quesson

bullet

Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành   Alain Marchabour

bullet

Người chăn chiên đích thực    William Barclay

bullet

Chúa hy sinh mạng sống vỉ chúng ta   Lm Micae Võ Thành Nhân 

bullet

Ơn gọi trở nên mục tử          Giuse Trần Văn Ngữ SJ

bullet

Chúa nhật IV Phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật IV Phục sinh  Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa Chiên nhân lành   Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Thước đo của hạnh phúc....   Lm, Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Chủ chiên nhân lành         Góp nhặt

bullet

Mục tử nhân lành      Góp nhặt

bullet

Trục nhìn của chúng ta      Góp nhặt

bullet

Hiến mạng cho chiên      Góp nhặt

bullet

Ơn kêu gọi      Góp nhặt

bullet

Chúa chiên lành      Góp nhặt

bullet

Mục tử nhân lành      Góp nhặt

bullet

Câu hỏi      Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

 

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca        Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Chúa sống lại sai đi làm chứng    Catholic.org.tw

bullet

Những bóng ma tưởng tượng     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Cách hiện diện của Đấng Phục sinh Đức Cố GM. Vũ Duy Thống

bullet

Làm chứng cho biến cố Phục sinh   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Lời mời gọi hoán cải và đón nhận...  Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Gặp Chúa giữa lòng đời    Lm Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đức Kitô hiện ra giữa các tông đồ   JKN

bullet

Chúa Giêsu hiện ra cho các sứ đô   Giáo Hoàng Học Viện

bullet

Chúa Giêsu hoàn tất lời Kinh thánh   Fiches Dominicales

bullet

Hãy đổi đời    Noel Quesson

bullet

Trên phòng cao    William Barclay

bullet

Chúa hiện ra với các tông đồ    R. Gutzwiller

bullet

Phiền muộn bối rối bình an     Lm Nguyễn Trung Tây

bullet

Các môn đệ nhận ra Chúa    Lm Micae Võ Thành Nhân 

bullet

Bên đường đời Emmaus  Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Đau khổ         Góp nhặt

bullet

Anh em là chứng nhân        Góp nhặt

bullet

Sự thử thách cho đức tin...        Góp nhặt

bullet

Niềm tin thắng vượt sợ hãi        Góp nhặt

bullet

Loan báo        Góp nhặt

bullet

Làm chứng        Góp nhặt

bullet

Đau khổ        Góp nhặt

bullet

Làm chứng        Góp nhặt

bullet

Tình yêu        Góp nhặt

bullet

Vâng lời         Góp nhặt

bullet

Anh em là chứng nhân    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật III phục sịnh Nguyễn Chính Kết 

bullet

Làm chứng cho Chúa    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Nên chứng nhân của mầu nhiệm ...   LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT

 

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca       Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Chúa sống lại củng cố niềm tin    Catholic.org.tw

bullet

Gặp gỡ Đức Kitô phục sinh    ĐTGM. Ngô quang Kiệt

bullet

Đức Kitô đã sống lại thật     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Nỗi oan Toma     ĐGM. Giuse Vũ Duy Thống

bullet

Con mắt thứ ba    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Sứ vụ rao giảng tin mừng phục sinh   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Định nghĩa lòng thương xót    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Lòng thương xót của Chúa    Bảo Lộc

bullet

Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ    JKN

bullet

Nhận thức đến truyền giáo    Fiches Dominicales

bullet

Lạy Thiên Chúa của con   Noel Quesson

bullet

Hiện ra với các môn đệ     Alain Marchabour

bullet

Chúa Kitô sai phái    William Barclay

bullet

Chúa thương thánh Tôma      Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Lòng thương xót của Thiên Chúa   Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Dấu chứng phục sinh         Góp nhặt

bullet

Mọi sự đều có thể      Góp nhặt

bullet

Sống đức tin      Góp nhặt

bullet

Hiện ra cho các môn đồ    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Tôma và con mắt thứ ba     Lm. Trần Ngà

bullet

Chúng tôi đã thấy Chúa      Góp nhặt

bullet

Khoa học và đức tin      Góp nhặt

bullet

Tin     Góp nhặt

bullet

Đức tin là một sự tăng trưởng     Góp nhặt

bullet

Cộng đoàn     Góp nhặt

bullet

Tin     Góp nhặt

bullet

Đức tin     Góp nhặt

bullet

Lỡ hẹn     Góp nhặt

bullet

Tin     Góp nhặt

bullet

Ơn toàn xá ngày kính lòng Chúa thương xót     Góp nhặt

bullet

Lòng thương xót của Thiên Chúa   Phanxicô Xaviê

bullet

Lòng thương xót    Lm. Giuse Trần Việt Hùng

 
CHÚA NHẬT I PHỤC SINH - MỪNG CHÚA SỐNG LẠI

 

bullet

Chúa đã sống lại ra khỏi mồ    Catholic.org.tw

bullet

Ánh sáng và bóng tối    ĐTGM Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa đã sống lại thật    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Sống lại với Chúa Phục Sinh  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Sự sống lại là niềm hy vọng    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Niềm vui phục sinh    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Ngôi mộ trống      JKN

bullet

Gặp người sống nơi mộ Đức Giêsu    Fiches Dominicales

bullet

Đức Giêsu Nagiarét bị đóng đinh chỗi dậy  Fiches Dominicales

bullet

Hãy nói với Phêrô    William Barclay

bullet

Tình yêu gặp bối rồi    William Barclay

bullet

Chúa Giêsu sống lại   Alain Marchabour

bullet

Ngôi mộ trống    Jacques Hervieux

bullet

Mừng Chúa sống lại     Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Phục sinh       Góp nhặt

bullet

Ngôi mộ trống        Góp nhặt

bullet

Hãy khai phóng tâm trí       Góp nhặt

bullet

Đức tin của chúng ta       Góp nhặt

bullet

Tin mừng phục sinh       Góp nhặt

bullet

Tin và thái độ tôn thờ   Noel Quesson

bullet

Sứ điệp phục sinh       Góp nhặt

bullet

Mầu nhiệm      Góp nhặt

bullet

Sự sống        Góp nhặt

bullet

Mặt trời hé mọc       Góp nhặt

bullet

Niềm hy vọng sống lại       Góp nhặt

bullet

Hai cái nhìn     Góp nhặt

bullet

Chiến thắng     Góp nhặt

bullet

Sống lại     Góp nhặt

bullet

Lễ Chúa Phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Lễ Chúa Phục sinh    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Thinh lặng chờ đợi     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Ông đã thấy và đã tin    LM ĐAN VINH - HHTMi

bullet

Nguồn sống phục sinh      Lm, Thiên Ngọc, CMC

 
TAM NHẬT VƯỢT QUA  - Năm B
 

Thứ Bảy Tuần Thánh

bullet

Nghi thức thứ bảy tuần thánh

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Đêm thứ bảy tuần thánh  Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Bài giảng đêm phục sinh  Cố Tổng GM. Bùi Văn Đọc

bullet

Mừng Vọng Chúa sống lại   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Mừng vui lên   Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

bullet

Cùng Chúa chiến thắng sự chết    LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Ranh giới tử - sinh  TRẦM THIÊN THU

bullet

Suy niệm về thứ bảy tuần thánh 01 Đức Cố GH Benedict XVI

bullet

Suy niệm về thứ bảy tuần thánh 02 Đức Cố GH Benedict XVI

bullet

Suy niệm về thứ bảy tuần thánh 03 Đức Cố GH Benedict XVI

 

Thứ Sáu Tuần Thánh

bullet

Nghi thức thứ sáu tuần thánh

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Suy niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu  Dom. Đinh Viết Tiên op

bullet

Bảy di ngôn trên thập giá  Lm Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Ngôi Hai Thiên Chúa có cần phải  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Bi kịch thập giá

bullet

Chén đắng Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Chết vì yêu  KEMONHEN

bullet

Con đường thập giá  Văn Phi, OP

bullet

Vai trò người tôi trung  Fr. Jude Siciliano, OP

bullet

Người đã chết cho chúng ta  Dom. Lê Đức Thiện op

bullet

Thập giá - sứ điệp của tình yêu  Văn Tịnh, OP.

bullet

Tôn kính thánh giá  Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Một cái chết lành thánh   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Cung thương đời Chúa    Lm, Thiên Ngọc, CMC

 

Thứ Năm Tuần Thánh

bullet

Nghi thức thứ năm tuần thánh

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Thứ năm tuần thánh     Lm. Carolô Hồ Bạc Xái

bullet

Canh thức với Chúa Giêsu   Giuse Vũ An Tôn op

bullet

Giờ thánh thứ năm tuần thánh  Ban GL và Phụng Vụ GP Đà Lạt

bullet

Công bố qua chính cuộc sống  + Đức Cố Gioan Phaolô II

bullet

Đỉnh cao của mầu nhiệm cứu độ  Jos. Vinc. Ngọc Biển

bullet

Thứ năm tuần thánh  Hương Vĩnh

bullet

Canh thức với Chúa Giêsu

bullet

Huy hiệu của Ki to hữu  Fr. Jude Siciliano, OP

bullet

Bàn tiệc huynh đệ thánh thiêng  Lm. Jude Siciliano, OP

bullet

Bài học yêu thương nơi bàn thánh    Fr. Jude Siciliano, op

bullet

Nỗi buồn Giuda      Lm Giuse Hoàng Kim Toan

bullet

Ngài đã yêu thương họ đến cùng    Giuse Đỗ Huy Hoàng op

bullet

Mầu nhiệm Thánh Thể    Lm Toma Túy op

bullet

Đức ái : Hoa trái của Thánh Thể     Trần Mỹ Duyệt

bullet

Bánh không men    JM. Lam Thy

bullet

Người yêu thương họ đến cùng    Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

bullet

Đôi tay biểu tượng tình yêu    Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Phải rửa chân cho nhau    Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

bullet

Chúa thương các tông đồ đến cùng  Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Buổi chiều lễ tiệc ly  Lm, Thiên Ngọc, CMC

 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ - Năm B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca       Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Theo Chúa Giêsu chịu thương khó     Catholic.org.tw

bullet

Tình yêu đáp lại hận thù   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Ngừoi tôi tớ của Thiên Chúa    Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Thế thái nhân tình là thế    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Đấng là Con Thiên Chúa và là vua...  Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Chúa Giêsu còn tiếp tục chịu khổ nạn   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Theo Chúa đường núi sọ    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Trung thành theo Chúa    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Con đường Chúa đi      Lm,  Gioan M. Nguyễn Thiên Khải. CMC

bullet

Chúa nhật Lễ Lá       Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Hiện thân của tình yêu Cha   JKN

bullet

Chúa chết vì yêu chúng ta    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Xin đừng theo ý con        Góp nhặt

bullet

Lễ Lá     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Lễ lá   Chú giải của Fiches Dominicales

bullet

Đấng Messia tiến vào thành Jerusalem   Jacques Hervieux

bullet

Cuộc khổ nạn Chúa Giêsụ   Suy niệm của Noel Quesson

bullet

Con Thiên Chúa là vua    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Rước là - Vua đến   Chú giải của William Barclay

bullet

Lễ lá        Góp nhặt

bullet

Những bất ngờ     Góp nhặt

bullet

Lễ Lá     Góp nhặt

bullet

Vâng lời cách sáng suốt và tự nhiên     Góp nhặt

bullet

Baraba và |Đức Giêsu     Góp nhặt

bullet

Cuộc thương khó     Góp nhặt

bullet

Cuộc thương khó     Góp nhặt

bullet

Hoan hô - Đả đảo     Góp nhặt

bullet

Ông này là ai vậy ?      Góp nhặt

bullet

Ơn cứu chuộc      Góp nhặt

bullet

Thánh giá      Góp nhặt

bullet

Trung thành với lời tung hô     Góp nhặt

bullet

Cuộc khổ nạn     Góp nhặt

bullet

Tội lỗi của ta     Góp nhặt

bullet

Thái độ     Góp nhặt

bullet

Vụ án     Góp nhặt

bullet

Suy niệm lễ lá tổng họp     Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT V Mùa Chay - Năm B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Theo Chúa làm hạt lúa    Catholic.org.tw

bullet

Hạt lúa mục nát    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Ý nghĩa và giá trị việc Đức Giêsu chịu nạn   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Vinh quang nơi thập giá    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Đức Giêsu Đấng ban sự sống đòi đời    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Trao ban là nhận lãnh    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chết đi để được sống    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa Giêsu... tôn vinh nhờ cái chết   Giáo Hoàng Học Viện

bullet

Cái chết của Đức Giêsu ..lhoa trái tốt đẹp   Fiches Dominicales

bullet

Kéo mọi người lên với tôi    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Giờ của Chúa Giêsu    Alain Marchabour

bullet

Ánh sáng của thập giá     Chú giải của Lm. Vũ Phan Long

bullet

Sẵn sàng chập nhận chết để....Suy niệm của JKN

bullet

Phải được chôn vùi     Suy niệm của Lm. Vũ Thái Hoà

bullet

Thiên Chúa cứu chuộc thế gian ..  Noel Quesson

bullet

Quy luật sự sống     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chúng ta đang sống ở giờ nào     Achille Degeest

bullet

Tôi sẽ lôi kẽo mọi người     Yvon Daigneaut

bullet

Hạt lúa trơ trọi    MANNA

bullet

Hạt giống nảy mầm    MANNA

bullet

Đau khổ và vinh quang      Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Giờ Chúa đến     Góp nhặt

bullet

Hạt lúa      Góp nhặt

bullet

Chết đi     Góp nhặt

bullet

Chết để sống     Góp nhặt

bullet

Hy sinh     Góp nhặt

bullet

Từ bỏ     Góp nhặt

bullet

Chúa nhật V mùa chay B  Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Trao ban là nhân lãnh   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chúa nhật V mùa chay    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Mầu nhiệm tự hủy    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Con đường qua đau khổ vào vinh quang   LM ĐAN VINH- HHTM

bullet

Sưu tầm tổng hợp

 
CHÚA NHẬT IV Mùa Chay - Năm B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Hạt lúa mục nát    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Khuyến khích sám hốii để được cứu   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Lòng Chúa thương xót chúng ta    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tin tưởng chọn lựa Chúa Giêsu   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Thiên Chúa giàu lòng thương yêu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chúa Giêsu loan báo Người sẽ được...Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Cái chết của Đức Giêsu sinh nhiều ...   Fiches Dominicales

bullet

Nhìn lên thập giá    Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải CMC

bullet

Phán xét và cứu chuộc    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Giờ của Chúa Giêsu    Alain Marchabour

bullet

Ánh sáng của thâp giá    Lm. Vũ Phan Long

bullet

Sẽ được tôn vinh    Suy niệm của JKN

bullet

Hạt lúa phải được vùi xuống    Lm. Vũ Thái Hoà

bullet

Thiên Chúa cứu chuộc thế gian...Noel Quesson

bullet

Quy luật sự sống    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chúng ta đang sống ở giờ nào    Achille Degeest

bullet

Tôi sẽ lôi kéo mọingười     Yvon Daigneaut.

bullet

Hạt lúa trơ trọi     MANNA

bullet

Hạt giống nẩy mầm          Góp nhặt

bullet

Giờ Chúa đến      Góp nhặt

bullet

Hạt lúa       Góp nhặt

bullet

Chết đi      Góp nhặt

bullet

Chết để sống         Góp nhặt

bullet

Hy sinh      Góp nhặt

bullet

Từ bỏ      Góp nhặt

bullet

Theo Chúa đến cõi sống     catholic.org.tw

bullet

Tin Chúa để được sống đời đời  Lm Micae Võ Thành Nhân

 
CHÚA NHẬT III Mùa Chay - Năm B
 
bullet

Thanh tẩy đền thờ    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Vì thương, Thiên Chúa dạy chúng ta...   Lm Carolo Hồ Bạc XáI

bullet

Đền thờ là của Thiên Chúa    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Đền thờ mói là thân mình Chúa Giêsu   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Thanh tẩy bản thân    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đức Giêsu xua đuổi người buôn bán..   Fiches Dominicales

bullet

Tẩy uế đền thờ     Giáo Hoàng Học Viện 

bullet

Là đền thờ của Thiên Chúa    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Dấu lạ của việc thanh tẩy đền thờ    Alain Marchabour

bullet

Đức Giêsu tẩy uế đền thờ     Lm Vũ Phan Long

bullet

Thanh tẩy đền thờ    Suy niệm của Đan Vinh

bullet

Chúa Giêsu tại Samari    JKN

bullet

Đền thờ      Góp nhặt

bullet

Giữ trong sạch nhà Cha    Noel Quesson

bullet

Nhà của Cha tôi    ĐGM. Arthur Tone

bullet

Thánh đường điểm hẹn    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Đền thờ đích thực của sự thờ phượng   Achille Degeest

bullet

Bắt đầu lại trong sự thật    Jean-Yves Garneau

bullet

Đem tất cả những thứ này ra ...    MANNA

bullet

Đền thờ    Góp nhặt

bullet

Con người và đền thờ    Góp nhặt

bullet

Đền thờ       Góp nhặt

bullet

Thanh tẩy    Góp nhặt

bullet

Đền thờ       Góp nhặt

bullet

Thanh tẩy đền thờ    Góp nhặt

bullet

Cơn tức giận       Góp nhặt

bullet

Thanh tẩy đền thờ    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Đền thờ bị tục hóa     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Nhà Thiên Chúa bị xúc phạm    Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT II Mùa Chay - Năm B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Biến hình    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Vì thương Thiên Chúa ban Đức Giêsu ch...Lm Carolo Hồ Bạc XáI

bullet

Thử thách trong cuộc sống    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tin tưởng đón nhận thập gía...Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Đừng quên mang tốt cho mỗi người    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Được biến đổi hình dạng    MANNA

bullet

Biến hình với Chúa    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Điều quan trọng là biết nghe    Achille Degeest

bullet

Hai khuôn mặt một tình yêu    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chúa tỏ vinh quang Ngài    Suy niệm của Noel Quesson

bullet

Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì?    Lm Trần Bình Trọng

bullet

Bất chấp họ là người thế nào     Suy Niệm của JKN

bullet

Một niềm tin tưởng cậy trông    Lm. Nguyễn Văn Phan

bullet

Căn tính đích thực của Chúa Giêsu   Noel Quesson

bullet

Đức Giêsu hiển dung trên núi    Fiches Dominicales

bullet

Sứ điệp của trình thuật      Giáo Hoàng Học Viện 

bullet

Hãy lẵng nghe   Rolland Dionne

bullet

Đau khổ    Góp nhặt

bullet

Vinh quang thập giá    Góp nhặt

bullet

Tabor với Chúa Giêsu     Góp nhặt

bullet

Biến hình     Góp nhặt

bullet

Sống với Chúa    Góp nhặt

bullet

Biến hình     Góp nhặt

bullet

Giây phút tột đỉnh    Góp nhặt

bullet

Trên đỉnh Taborê    Góp nhặt

bullet

Thiên Chúa về phía    Góp nhặt

bullet

Lên núi với Chúa    Lm Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật II mùa chay B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật II mùa chay B Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT I Mùa Chay - Năm B
 
bullet

Vào hoang địa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chỉ vì thương nên Thiên Chúa đơn phương...  Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Mùa thanh tẩy tâm hồn    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Hành trình hoán cải và tin vào...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Chiến thắng căm dỗ nhờ Chúa Giêsu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Sự cám dỗ    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Khởi đầu sứ mạng truyền giáo     Fiches Dominicales

bullet

Cám dỗ trong hoang địa    Jacques Hervieux

bullet

Hãy cải thiện và hãy tin    Lm. Mark Link

bullet

Chiến thắng cám dỗ với Chúa Giêsu   Lm Trần Ngà

bullet

Cát bụi tuyệt vời    Lm. Nguyễn Hữu An

bullet

Nơi hoang địa    ĐGM. Arthur Tonne

bullet

Tin là chấp nhận đường thập giá    Noel Quesson

bullet

Từ bỏ tội lỗi và trung tín với tình yêu...   Lm. Nguyễn Văn Phan

bullet

Vào hoang địa   MANNA

bullet

Sống là chiến đấu    Niềm Vui Chia Sẻ’

bullet

Tầm quan trọng của một phản ứng tốt   Achille Degeest

bullet

Hãy trở thành dân của Ta    Camille Gagnon

bullet

Nơi hoang dã   Góp nhặt

bullet

Cám dỗ    Góp nhặt

bullet

Cám dỗ    Góp nhặt

bullet

Hoang địa    Góp nhặt

bullet

Cuộc chiến   Góp nhặt

bullet

Cám dỗ thử thách   Suy niệm của JKN

bullet

Yếu tố con người   Góp nhặt

bullet

Chiến thắng cám dỗ   Góp nhặt

bullet

Tái tạo cuộc sống    Góp nhặt

bullet

Cám dỗ mùa chay   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
Thứ Tư Lễ Tro
 
bullet

Vài chỉ dẫn trong ngày thứ tư lễ tro    Phạm Đình Ngọc SJ,

bullet

Lịch sử và ý nghĩa thần học phục vụ thư tư  Sưu tầm

bullet

Ý nghĩa của tro trong ngày lễ tro    Góp nhặt

bullet

Thông điệp của ngày lễ tro  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Thứ tư lễ tro   Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

bullet

Hãy trở về     Góp nhặt

bullet

Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi   GB. Đào Thiện Hải op

bullet

Sống tinh thần mùa chay    LM An-rê Đỗ xuân Quế O.P.

bullet

Tin cậy vào lòng thương xót Chúa   Lm. Jude Siciliano op

bullet

Tro     Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm 

bullet

Trở về    Giuse Nguyễn Phong Phú  op

bullet

Cùng chiến đấu với Chúa Giêsu    Linh mục Inhaxiô Trần  Ngà

bullet

Chay   Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Chay sám hối, chay vượt qua   Góp nhặt

bullet

Ta sẽ được nhiều ơn Chúa

bullet

Để ăn chay hiệu quả    TRẦM THIÊN THU

bullet

Mệnh lệnh mùa chay   TRẦM THIÊN THU

bullet

Thứ tư lễ tro     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Khi làm việc cần lòng khiêm nhượng Lm Micae Võ Thành Nhân

 
Chúa Nhật VI - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Bệnh phong tâm hồn    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Sạch và dơ    Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Người Anh em phong hủi   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tôi muốn anh hãy lành bệnh   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Một Thiên Chúa giấu ẩn    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Chữa ngừoi phong hủi    Jacques Hervieux

bullet

Đức Giêsu chữa người bị phong cùi    JKN

bullet

Hãy loan báo tin vui    ĐGM. Arthur Tonne

bullet

Nếu Thầy muốn, Thầy có thể chữa tôi   Noel Quesson

bullet

Hậu quả đáng sợ của tội lỗi   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đối với Thiên Chúa không ai là ngừoi..,.   Achille Degeest.

bullet

Người bị loại trừ      Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Muốn và có thể     Lm Nguyễn Cao Siêu

bullet

Ai là ngừoi đồng thời với ...     Mở Ra Những Kho Tàng

bullet

Tội lỗi còn hơn phong cùi nữa     Yvon Daigneau

bullet

Phong cùi     Góp nhặt

bullet

Vì loài người chúng tôi       Góp nhặt

bullet

Loan báo tin mừng     Góp nhặt

bullet

Cử chỉ     Góp nhặt

bullet

Lạc quan     Góp nhặt

bullet

Lòng từ ái     Góp nhặt

bullet

Phong cùi     Góp nhặt

bullet

Phong cùi     Góp nhặt

bullet

Sự chấp nhận     Góp nhặt

bullet

Tôi muốn anh sạch   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Làm cho chính Chúa   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Niềm vui được chữa lành         Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Tôi muốn      Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
Chúa Nhật V - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Đi gieo tin mừng    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Siêng năng làm việc theo gương Chúa   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Tiếp xúc với Cha trên trời    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tôi còn rao giảng tin mừng ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Sồng tình liên đới     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Ngay giữa lúc thi hành sứ vụ    Fiches Dominicales

bullet

Cầu nguyện và thi hành sứ vụ    Jacques Hervieux

bullet

Trở nên những sứ giả    Noel Quesson

bullet

Lao động và cầu nguyện    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Người đến gần cầm tay bày nâng dậy    Noel Quesson

bullet

Con đã viếng thăm ta    Athur Tonne

bullet

Phải có tình thương như Ngài   Suy niệm của JKN

bullet

Chúa Giêsu người công giáo đầu tiên   Achille Degeest

bullet

Lương y từ mẫu    Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Không có nghỉ ngơi cho việc tốt   Mở Ra Những Kho Tàng

bullet

Ngôn ngữ của con tim   Jean Ralté

bullet

Chiếu và sáng    Lm Nguyễn Cao Siêu

bullet

Ngày sống của Chúa       Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Cứu vớt con ngừoi     Góp nhặt

bullet

Đau khổ     Góp nhặt

bullet

Cách đáp ứng     Góp nhặt

bullet

Dành thì giờ    Góp nhặt

bullet

Thăm viếng     Góp nhặt

bullet

Tình thương    Góp nhặt

bullet

Sức mạnh cầu nguyện   Lm Giuse Đinh tất Quýr

bullet

Ngày làm việc của Chúa   Lm Giuse Đinh tất Quý

 
Chúa Nhật IV - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet

Ma quỷ thời đại mới    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Hãy theo Đức Giêsu vì Ngài rất ....   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Hãy tin theo Đức Giêsu     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Để cho Lời Chúa biến đổi cuộc đời    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chiến đấu chống lại ác thần     Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Đấng có uy quyền     Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Như Đấng có uy quyền    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Uy quyền trong lời nói    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Như Đấng có uy quyền    Giáo Hoàng Học Viện

bullet

Một giáo huấn một sứ điệp     Chú giải của Noel Quesson

bullet

Thế nghĩa là gì     Suy niệm của Noel Quesson

bullet

Một giáo huấn có uy quyền    Jacques Hervieux

bullet

Xua đuổi ma quỷ    Arthur Tone

bullet

Người trừ quỷ     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chúa Giêsu Kitô đã thắng thế gian    Achille Degeest

bullet

Đấng thánh của Thiên Chúa    Charles E. Miller

bullet

Các bạn có tin ma quỉ không ?    Guy Morin

bullet

Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa   catholic.org.tw

bullet

Ma quỷ    Góp nhặt

bullet

Hãy xuất khỏi người này    Góp nhặt

bullet

Ma quỉ     Góp nhặt

bullet

Ma quỉ     Góp nhặt

bullet

Trong đời     Góp nhặt

bullet

Quyền năng    Góp nhặt

bullet

Quyền năng     Góp nhặt

bullet

Mặc chúng tôi    Góp nhặt

bullet

Quyền năng     Góp nhặt 

bullet

Ma quỉ    Góp nhặt

bullet

Uy quyền     Góp nhặt

bullet

Suy niệm tổng hợp Chúa nhật IV - năm B    góp nhặt

bullet

Quyền uy Thiên Chúa     Lm Micae Võ Thành Nhân

 
Chúa Nhật III - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Đổi mới cuộc đòi    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Tiếp tục chủ đè Chúa kêu gọi   Lm Carolo Hồ Bạc XáI

bullet

Theo tiếng Chúa kêu gọi    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Thời gian đã mãn, nước Chúa gần đến    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Nước Thiên Chúa đã đến    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Phẩm chất của ngừoi môn đệ    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Thiên Chúa thì vĩ đại    Mở Ra Những Kho Tàng

bullet

Đôi tay của Chúa   Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Hãy theo tôi    MANNA

bullet

Không phải đương nhiên là Kitô hữu    Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Chúa Giêsu công khai rao giảng    JKN

bullet

Nhìn về tương lai    Lm. Nguyễn Hữu An

bullet

Tin mừng của Thiên Chúa   Jacques Hervieux

bullet

Sứ mạng của tôi     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Ơn gọi và đáp    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Một bài diễn văn có 22 chữ    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Sám hối và tin vào tin mừng     Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Hãy sám hối và tin vào tin mừng    Catholic.org.tw

bullet

Chúng ta làm gì với Lời Chúa   Jean-Yves Garneau

bullet

Sám hối    Góp nhặt

bullet

Đáp trả lời mời gọi    Góp nhặt

bullet

Cộng tác với ơn Chúa     Góp nhặt

bullet

Sám hôi    Góp nhặt

bullet

Hãy theo tôi    Góp nhặt

bullet

Trở nên môn đệ    Góp nhặt

bullet

Lời mời gọi    Góp nhặt

bullet

Chúa gọi cộng tác    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Hãy sám hối    Lm Giuse Đinh tất Quý

 
Chúa Nhật II - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Hành trình ơn gọi     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa kêu gọi con người họp tác   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Chúa gọi con người họp tác   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Chúng tôi đã gặp thầy Đâng Mesia

bullet

Ba bước tiếp cận Chúa Giêsu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Các môn đệ đầu tiên    Lm FX Vũ Phan Long, ofm

bullet

Các môn đệ đầu tiên  JKN

bullet

Chiên dịch Anrê    Lm. Mark Link

bullet

Nhòm mười hai     Chú giải mục vụ của Alain Marchabour

bullet

Chúng tôi đã gặp     Chú giải của Noel Quesson

bullet

Từ lời chứng     Chú giải của Fiches Dominicales

bullet

Các môn đệ tiên khởi     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Ở lại với Chúa     Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Bước theo Đức Kitô      Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Người đi trước giúp người đi sau  Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Lạy Chúa này con xin đến    Lm Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn

bullet

Đối với tôi, Chúa Giêsu là ai?    Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Gặp gỡ Đức Kitô    Trích trong: “Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Này Chiên Thiên Chúa    Charles E. Miller

bullet

Thi hành sứ vụ nhân danh Ngài    Yvane Fournier-Guérard

bullet

Tôi đã gặp     Góp nhặt

bullet

Thầy ở đâu, hãy đến mà xem       Góp nhặt

bullet

Luaj chọn theo Chúa     Góp nhặt

bullet

Lựa chọn      Góp nhặt

bullet

Hoàn hảo     Góp nhặt

bullet

Bằng chính đời sống     Góp nhặt

bullet

Cuộc gặp gỡ     Góp nhặt

bullet

Các ngươi tìm gì?    Lm Giuse Đinh tất Quý

 
Chúa Nhật CHÚA HIỂN LINH
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Ánh sao đạo đức     ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa tỏ mình ra cho ...ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

bullet

Thãnh tâm thiện chí sẽ gặp Chúa   ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt

bullet

Gọi tên ngày lễ    Đức Cố GM Giuse Vũ Duy Thống

bullet

Niềm tin một chuyến đi    Đức Cố GM Giuse Vũ Duy Thống

bullet

Chúa Giêsu là ánh sáng của muôn dân Lm Carolo Hồ Bạc Xái