1. Đón tiếp quý thân nhân tu sĩ

2. Cha Tổng Phục Vụ Piô M. Nguyễn Quang Đán gặp gỡ quý thân nhân tu sĩ

3. Cha Têphanô M. Phạm Cao Đích TCVI, chia sẻ về “Nhìn lại một chặng đường của Hội Dòng”

4. Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn

5. Bữa cơm thân mật

 Cha Stêphanô M. Phạm Cao Đích, TCVI. Nói chuyện cùng quý thân nhân về
“Nhìn lại một chặng đường của Hội Dòng”

Cha Tổng Cố Vấn I, ghi nhận những ý kiến đóng góp và giải đáp những thắc mắc của quý thân nhân

Tiếp theo là chương trình văn nghệ và trao quà lưu niệm cho quý thân nhân tu sĩ