1. Đón tiếp quý thân nhân tu sĩ

2. Cha Tổng Phục Vụ Piô M. Nguyễn Quang Đán gặp gỡ quý thân nhân tu sĩ

3. Cha Têphanô M. Phạm Cao Đích TCVI, chia sẻ về “Nhìn lại một chặng đường của Hội Dòng”

4. Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn

5. Bữa cơm thân mật

Cha Tổng Phục Vụ Piô M. Nguyễn Quang Đán - Chủ tế thánh lễ cầu cho quý thân nhân tu sĩ

Cha Hilariô M. Phạm Chính Truyền chia sẻ cùng cộng đoàn

Đại diện quý thân nhân tu sĩ có đôi lời tri ân Hội Dòng