1. Đón tiếp quý thân nhân tu sĩ

2. Cha Tổng Phục Vụ Piô M. Nguyễn Quang Đán gặp gỡ quý thân nhân tu sĩ

3. Cha Têphanô M. Phạm Cao Đích TCVI, chia sẻ về “Nhìn lại một chặng đường của Hội Dòng”

4. Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn

5. Bữa cơm thân mật

Bữa cơm thân mật hôm nay đều do quý Cha, quý Thầy nấu và phục vụ quý thân nhân của mình

Cha Stêphanô M. Phạm Cao Đích - Tổng Cố Vấn I
có đôi lời chúc mừng quý thân nhân đến thăm và dùng bữa cơm thân mật với Hội Dòng