1. Đón tiếp quý thân nhân tu sĩ

2. Cha Tổng Phục Vụ Piô M. Nguyễn Quang Đán gặp gỡ quý thân nhân tu sĩ

3. Cha Têphanô M. Phạm Cao Đích TCVI, chia sẻ về “Nhìn lại một chặng đường của Hội Dòng”

4. Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn

5. Bữa cơm thân mật

Thầy Đaminh M. Nguyễn Phúc Lộc - Dẫn chương trình chào mừng quý thân nhân tu sĩ

Cha Tổng Phục Vụ Piô M. Nguyễn Quang Đán có đôi lời đón chào
và cám ơn quý thân nhân đã đến tham dự ngày họp mặt thân nhân tu sĩ Đồng Công