Sinh hoạt Hội Thân Hữu Đồng Công

Tháng năm - 2020 - Cầu cho các vị Phó Tế

 

TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN

Trọng Kính Quí Đấng, Quí Vị và Quí Bạn

Trước hết, con xin Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên chính thức hôm nay, Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh, đúng 40 ngày sau Đại lễ Phục Sinh, vẫn biết đa số các nơi vì lý do mục vụ dời vào Chúa Nhật VII Phục Sinh tới đây. Chớ gì chúng ta cũng cảm thấy được tràn ngập niềm vui như của các vị tông đồ sau khi ngẩng mặt lên trời không còn thấy Thày nữa thì "trở về Giêrusalem, lòng đầy hoan hỉ" (xem Luca 24:52). Để rồi sau đó, cùng với Mẹ Maria, các vị đã đồng tâm nhất trí cầu nguyện để dọn mình xứng đáng đón nhận quyền lực từ trên cao 10 ngày sau đó (xem Tông Vụ 1:12-14).

Theo chiều hướng tông truyền này từ thuở ban đầu ấy của cộng đồng Giáo Hội bấy giờ, hằng năm, để hướng về và dọn lòng xứng đáng long trọng mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, vào ngày cuối cùng của Tháng Hoa Đức Mẹ 2020, Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5/2020 tới đây, 10 ngày nữa, Kitô hữu thường có thông lệ thực hiện một Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần.

Năm nay, chung nhân loại và riêng Giáo Hội vẫn đang tiếp tục sống trong Mùa Đại Dịch Covid-19, một Mùa Đại Dịch toàn cầu chưa từng thấy trong lịch sử thế giới và lịch sử của Giáo Hội, từ cuối năm 2019 kéo dài cho tới bây giờ và không biết đến bao giờ..., con xin mạo muội biên soạn một Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần, một Tuần 9 đặc biệt con mới biên soạn xong tối hôm qua và sáng sớm hôm nay đã gửi trước qua email cho ĐTGM hưu trí Ngô Quang Kiệt, để "Xin Đức Tổng giúp con thẩm duyệt để con an tâm trước khi chính bản thân con sử dụng và phổ biến như một gợi ý vậy thôi". Chỉ trong vòng 41 phút sau, con đã nhận được hồi âm của ngài như sau:
From: thanh kham
Date: Thu, May 21, 2020 at 6:46 AM
Subject: Re: Xin Đức Tổng
To: Tinh Cao
Cám ơn anh Tĩnh đã gửi cho chương trình tuần Cửu Nhật xin ơn Chúa Thánh Thần
Tốt lắm
Chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện
Có ơn Chúa Thánh Thần
Chúng ta sẽ biến đổi chính mình
Và có thẻ biến đổi thế giới

nqk

Giờ đây, con xin được kính gửi Quí Đấng, Quí Vị và Quí Bạn Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần dưới đây:(xem tiếp)


Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc
Quí THĐC thân mến,

Hôm nay, đúng 45 năm trước, quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đã bị "quốc biến" hơn là "mất nước", vì đất nước chúng ta vẫn còn đó, nhưng đã bị "biến" dạng trở thành dị dạng... Cho đến nay, cho dù sống ở hải ngoại, chúng ta vẫn tiếp tục sống trong một Mùa Vọng Phục Sinh. Ở chỗ, chúng ta tiếp tục mong chờ (Mùa Vọng) một Việt Nam của một nền văn hóa sự sống và văn minh yêu thương (Phục Sinh). 

Chúng ta cũng chẳng ngờ, đúng 45 năm sau chúng ta lại sống trong một Mùa Vọng Phục Sinh khác, lần này toàn cầu, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam quê hương tôi. Đó là chúng ta đang sống trong Mùa Vọng Phục Sinh giữa Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu từ cuối năm 2019 đến nay... Ai trong chúng ta cũng mong sao (Mùa Vọng) cho Đại Dịch này qua đi càng sớm càng tốt, để nhân loại "phục sinh" kinh tế, tôn giáo và niềm vui. Chỉ có một mình Thiên Chúa là chủ tể lịch sử của loài người chúng ta, Đấng làm được tất cả những gì chúng ta bất lực và cậy trông nơi Ngài. Bởi thế, chúng ta hãy tiếp tục tỉnh thức và cầu nguyện, ở chỗ, như Mẹ Maria "lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51), để như Mẹ, lợi dụng tất cả mọi sự lành dữ, tốt xấu, lợi hại, để sống đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo, nhờ đó, chúng ta luôn được hoan hưởng rượu ngon hơn trước (Gioan 2:10).

Với tâm tình cầu nguyện, nhất là Kinh Mân Côi như ĐTC Phanxicô mong muốn trong Tháng 5/2020 là Tháng Hoa của Đức Mẹ này, cùng với tất cả lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa - Mẹ, giữa hiện trạng thời cuộc đầy u ám và tử khí hiện nay, em xin tiếp tục kính gửi đến THĐC của em Lịch Sinh Hoạt Tháng 5/2020 nhé, trong đó, như mọi khi, bao gồm các lễ Mẹ, các biến cố của dòng hay/và chi dòng/THĐC, các ngày tưởng nhớ anh em THĐC và Chi Dòng qua đời

Tháng 5 Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

cầu cho

Ý Chỉ Truyền Giáo Tháng 5 

Cầu cho các vị Phó Tế

Chúng ta hãy cầu cho các vị Phó Tế, nhờ trung thành với việc phục vụ Lời Chúa và người nghèo, được trở thành một biểu hiệu hùng mạnh cho toàn thể Giáo Hội.

(xem tiếp)


Giáo Hội Việt Nam Dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Mùa Đại Dịch Covid-19
Chúa Nhật III Phục Sinh 26/4/2020 ở Linh Đài Đức Mẹ Lavang


Trọng Kính Quí Đấng, Quí Vị và Quí Bạn,

Lễ LTXC do chính Chúa Giêsu mong muốn được Giáo Hội cử hành vào Mùa Phục Sinh, chứ không phải vào Tuần Thánh, thời điểm bề ngoài có vẻ hợp với LTXC, vì liên quan đến tội lỗi và đau khổ của nhân loại mắc nguyên tội, và nhất là vì là thời điểm LTXC được tỏ hiện tất cả sự thật trên Thánh Giá; thế nhưng, muốn được cứu độ, con người phải chấp nhận Ơn Cứu Độ của Chúa, nghĩa là phải chấp nhận LTXC nơi Ơn cứu độ bằng cách tin vào Chúa, nhờ đó mới được công chính hóa (xem Nhật Ký Thánh Faustina số 570), nên tất cả Sứ Điệp Thương Xót Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta là ở chỗ: "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!"

Đó là lý do Lễ LTXC phải vào Mùa Phục Sinh, vào Chúa Nhật ngay sau Chúa Nhật Phục Sinh, được gọi là Chúa Nhật Lễ LTXC, trong đó Giáo Hội đọc bài Phúc Âm của Thánh Gioan về lần hiện ra "1 tuần sau", để Người tỏ mình ra cho riêng vị tông đồ cứng lòng tin Toma biết thật rằng Người đã từ cõi chết sống lại thật, bằng chứng cớ hiển nhiên là 5 dấu Thánh vẫn còn ở trên Thánh Thể Phục Sinh vinh hiển của Người, để vị tông đồ này tin: "Lạy Chúa tôi! Lạy Thiên Chúa tôi" (Gioan 20:28), nghĩa là "Thày là sự sống lại ("Chúa") và là sự sống ("Thiên Chúa") (Gioan 11:25).
Lễ LTXC mới là những gì chính yếu Chúa Giêsu muốn Giáo Hội thiết lập và cử hành hằng năm vào Mùa Phục Sinh, vào Chúa Nhật thứ 1 sau Chúa Nhật Phục Sinh (xem Nhật Ký Thánh Faustina số 49). Vì đã là lễ tức là liên quan đến Phụng Vụ của chung Giáo Hội Nhiệm Thể Chúa Kitô, đến việc Tôn Thờ của Cộng Đồng Đức Tin Giáo Hội, vượt lên trên tất cả mọi việc tôn sùng có tính cách cá nhân, thậm chí là việc tôn sùng Ảnh LTXC. Bởi thế, trong suốt phụng niên, không một lễ nào, dù trọng mấy như Đại Lễ Giáng Sinh và Đại Lễ Phục Sinh, hai đại lễ có cả một Tuần Bát Nhật đi kèm nữa, nhưng vẫn không phải là những lễ được Giáo Hội ban Ơn Toàn Xá cho những ai tham dự, như Lễ LTXC này, một Lễ LTXC mà chính Chúa Giêsu muốn thiết lập và hứa ban Ơn Toàn Xá nữa (xem Nhật Ký Thánh Faustina số 699).
Thánh Lễ livestream ở Vatican do chính ĐTC Phanxicô chủ tế và giảng lễ, bao gồm cả huấn từ cùng Kinh Lạy Nữ Vương vừa xong, từ 11 đến 11:55 sáng giờ Roma, hay 2:00 - 2:55 am California, một thánh lễ sẽ được lưu giữ các hình ảnh, bài giảng và huấn từ Lạy Nữ Vương của ĐTC trên mạng lưới toàn cầu ở một cái link sẽ được cống hiến hy vòng vào tối cùng ngày Chúa Nhật Lễ LTXC.
Trong khi chờ đợi, xin được kính tặng 2 TV Shows về Lễ LTXC.
Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

Lễ Lòng Thương Xót Chúa - Thời Điểm:

 

 


Một lần nữa xin Chúc Mừng Phục Sinh 2020

giữa Mùa Đại Dịch Covid-19

Nếu "sống lại" có nghĩa là chẳng những đã chết mà còn đã vượt qua sự chết, thì cần phải có biến cố chết chóc của Mùa Đại Dịch Covid-19 này để "sống lại" Ơn Cứu Độ vô cùng quí giá của chúng ta bằng đức tin tuân phục của chúng ta!

Chính vì thế Chúa Kitô đã sống lại và tỏ mình ra cho các môn đệ của Người, trước hết và trên hết, là để làm cho thành phần Kitô hữu môn đệ của Người tin vào Người Phục Sinh mà "nhờ Người, với Người và trong Ngưới" được sống lại.

Như thế thì vô cùng chính xác:

 

Đây là thời điểm Thiên Chúa thi ân, đây là thời cứu độ"

(2Corinto 6:2), như chính Thời Đại Dịch Covid-19 trên khắp thế giới chưa từng thấy trong lịch sử loài người như vào chính thời điểm Phục Sinh đây.

Thiên Chúa là Tình Yêu" (1Gioan 4:816) vô cùng nhân hậu, khôn ngoan và toàn năng đang "chọn phần tốt hơn" (Luca 10:42) cho chung nhân loại, nhất là cho "những ai tin vào Ngài" (Roma 8:28).

Qua "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), Đấng đã đến chẳng những "để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư hoại" (Luca 19:10), mà còn "để cho chiên được sự sống và sự sống viên mãn"

(Gioan 10:10).

"Sự sống viên mãn" được Chúa Kitô Phục Sinh "toàn quyền trên trời dưới đất" (Mathêu 28:18) thông ban cho chúng ta để chúng ta chẳng những không bị gục ngã trước sự dữ mà còn biến "sầu khổ thành niềm vuii" (Gioan 16:20).

Với những xác tín Vượt Qua và theo chiều hướng Vượt Qua ấy, xin trân trọng kính mời bấm vào cái link sau đây:

cao tấn tĩnh.

Good morning quí THĐC của em,

Em xin chuyển đến THĐC những cái links sau đây để chúng ta có thể tham dự Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua với ĐTC Phanxicô ở Vatican nhé.


Chúa Nhật Lễ Lá - Ngày 05/04, lúc 11:00 giờ sáng ở Roma (California/Seattle... 3:00 am; Texas/Oklahoma... 5:00 am; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 6:00 am) 

Theo dõi ở cái link có thuyết minh bằng Việt ngữ nàyhttps://youtu.be/0U0lcnet1HI


Thứ Năm Tuần Thánh - Ngày 09/04, lúc 6:00 giờ chiều ở Roma (California/Seattle...10:00 pm, Texas/Oklahoma: 12:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 1:00 pm) 

Theo dõi ở cái link nàyhttps://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc 


Thứ Sáu Tuần Thánh - Ngày 10/04: Lễ lúc 6:00 giờ chiều ở Roma (California/Seattle...10:00 pm, Texas/Oklahoma: 12:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 1:00 pm) 

Theo dõi ở cái link nàyhttps://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc  

Đàng Thánh Giá tại thềm Đền Thờ Thánh Phêrô vào lúc 9 giờ tối ở Roma (California/Seattle...1:00 pm, Texas/Oklahoma...3:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia...4:00 pm) 

Theo dõi ở cái link có thuyết minh bằng Việt ngữ nàyhttps://youtu.be/uPV4V1v-Zz4


Đêm Thứ Bảy Tuần Thánh - Ngày 11/04, Lễ Vọng Phục Sinh lúc 9:00 giờ tối ở Roma (California/Seattle...1:00 pm, Texas/Oklahoma...3:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia...4:00 pm)  

Theo dõi ở cái link nàyhttps://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc

 

Chúa Nhật Phục sinh - Ngày 12/04 vào lúc 11:00 giờ sáng ở Roma (California/Seattle... 3:00 am; Texas/Oklahoma... 5:00 am; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 6:00 am)

          Sau lễ Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi theo truyền thống.

Theo dõi ở cái link có thuyết minh bằng Việt ngữ nàyhttps://youtu.be/wg7oDVeP8hs


Quí THĐC rất thân thương của em,

Quí THĐC thân mến của em, ngày mai, theo giờ ở Mỹ, và hôm nay, theo giờ VN, gần 5 giờ sáng, là ngày mừng kỷ niệm 79 năm được ơn lập dòng của Anh Cả, vào đúng Thứ Sáu Lễ Mẹ Đau Thương (theo lịch bấy giờ), mà năm 2020 này là Thứ Bảy 4/4. Đó là lý do, nếu không ngăn trở về phụng vụ, Dòng Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc của chúng ta, theo tên gọi liên hệ mật thiết bất khả phân ly với thời điểm được ơn soi động sáng lập này, cử hành Lễ Mẹ Sáng Lập Dòng.

 

Thật là trùng hợp, năm 2020 này, vào Thứ Sáu ngày 3/4, áp ngày 4/4 lịch sử ngày xưa của dòng chúng ta, ĐTC Phanxicô đã nhắc lại lễ này, (lần đầu tiên sau các thời giáo hoàng sau Công Đồng Chung Vaticanô II), trong Thánh Lễ 7 giờ sáng nay ở Nguyện Đường Nhà Khách Matta, và trong bài giảng, ngài đã nói về 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ. Xin mời chúng ta đọc bài giảng của ĐTC hôm nay, như dưới đây, bằng Anh ngữ, chắc hầu hết chúng ta đều giỏi Anh ngữ, không cần em chuyển dịch như các bài khác. 

 

Sau nữa, ngày 4/4/2020 này ở Việt Nam năm nay, sau 79 năm được thành lập, Giáo Hội Việt Nam, theo gương của ĐTC Phanxicô trong Tối Cầu Nguyện Toàn Cầu Thứ sáu 27/3/2020 vừa qua, cũng biến Ngày 4/4/2020 này trở thành một Ngày Cầu Nguyện Toàn Quốc trong Mùa Đại Dịch Cổ Vịt 19 năm 2020. Xin mời quí THĐC đọc bài chia sẻ của ĐTGM Ngô Quang Kiệt về Ngày Cầu Nguyện Toàn Quốc này, em chuyển đến THĐC đầu tiên trong các nhóm, ở cái linh cuối bài giảng của ĐTC dưới đây nhé.
(xem tiếp)

Quí THĐC rất thân thương của em,
Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta còn hiện hữu trên trần gian này đến ngày hôm nay, đến ngày cuối cùng của Tháng 3/2020, ngày 31/3. Tuy nhiên, chính vì chúng ta còn sống, nên còn tận mắt thấy, tận tai nghe và đích thân theo dõi tình hình thế giới chưa từng có trong lịch sử loài người trước một Đại Dịch Cổ Vịt 19 kinh hoàng và khủng khiếp hiện nay. Đến độ, vị tổng thống Hoa Kỳ, vốn làm cho Mỹ quốc trên hết và trước hết về kinh tế, đã có ý định nới lỏng luật "cắm trại tại gia" cho tới 30/3/2020, nay đã no choice trong việc gia hạn lệnh "cấm vận nội địa" cho tới 30/4/2020, thời điểm vào chính ngày quốc biến đúng 45 năm trước đây của quê hương đất nước chúng ta.

 

Trong tinh thần tin tưởng cầu nguyện, hơn là hoảng loạn và cuống sợ, THĐC chúng ta, những con người đã từng tận hiến cho Mẹ và sống đời tận hiến trong lòng/dòng Mẹ Đồng Công, chúng ta cứ vững tâm tiến vào Tháng Tư Đen ở Mỹ quốc 2020, nơi mà cho tới lúc này, lúc em viết email tới đây, thì ở quê hương thứ 2 Hoa Kỳ của chúng ta đây đã trở thành đệ nhất cường quốc về nhiễm Cổ Vịt 19, với 182,203 trường hợp bị nhiễm (tài liệu được cập nhật cách đây 11 phút) trong tổng số trường hợp, 846,156 bị dương tính với Cổ Vịt 19 trên thế giới, và với 3,564 trường hợp tử vong, qua mặt Trung quốc và đứng hàng thứ 3 trên thế giới, sau Ý quốc: 12,428, Tây Ban Nha: 8,269, trên Pháp: 3,523.
 

Cũng như các tháng trước, trong Lịch Sinh Hoạt của THĐC chúng ta bao giờ cũng bao gồm: 

 

1- Ý Chỉ của ĐTC trong tháng, như một bày tỏ luôn gắn bó tôn sùng ĐTC theo chủ trương của dòng, những ý chỉ chúng ta cần có để có thể lĩnh nhận Ơn Toàn Xá, cách riêng trong Mùa Đại Dịch Cổ Vịt 19 này;

2- Hướng về các ngày lễ của Mẹ hay liên quan đến Mẹ trong tháng, như ngày 4 và 28 tháng 4 này.

3- Ôn lại những tháng ngày lịch sử của chung hội dòng (như ngày 4,5 và 27 tháng 4 này), hay của Chi Dòng (nếu có ở một số tháng khác), hoặc của THĐC chúng ta (như ngày 27 tháng 4 này);

4- Tưởng nhớ và cầu cho quí anh em qua đời của chi dòng và THĐC ở hải ngoại, như ngày 3, 10, 20, 21, 24 và 28 tháng 4 này.

 

Xin kính chúc quí THĐC của em một Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua và Mùa Phục Sinh tràn đầy bình an của Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, một bình an của sự sống thần linh xuất phát từ Chúa Kitô (xem Gioan 20:22).

 

em tâm phương

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tháng 4

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

cầu cho

Các nhân viên phục vụ ở những vùng chiến tranh

Cầu cho thành phần bác sĩ cùng với cộng tác viên nhân đạo của họ,

ở những vùng chiến tranh,

đang liều mạng để cứu sống những người khác

 

Anh Linh Mục Nguyễn Tài Bách (đội 11) LA dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này, cũng là tháng của Anh Linh Mục Nguyễn Ngọc Vinh (đội 11) LA nhưng anh đã qua đời

 

- Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Beda M. Nguyễn Quang Tuyến, CRM LK.4, qua đời năm 2018 ở Carthage Missouri, hưởng thọ 79 tuổi

- Ngày 4: Ngày Soi Động Lập Dòng (Anh Cả được ơn lập dòng vào năm 1941)

     - Lễ Mẹ Sáng Lập Dòng, lễ của riêng Dòng

- Ngày 5: Kỷ niệm biến cố toàn thể anh em dòng bất ngờ được lệnh Anh Cả lên xe đò xuống Phước Tỉnh để từ đó ra Phú Quốc lánh nạn cộng sản sắp xâm chiếm miền nam.

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Anrê Thánh Danh Mẹ Nguyễn Thế Quyền, CRM đội IV qua đời ở Carthage, MO năm 1996, hưởng thọ 74 tuổi.

- Ngày 20: Tưởng nhớ Anh Gioakim Vũ Vĩnh Qúi, THĐC đội I, qua đời ngày 20 tháng 4 năm 2010 tai Santa Ana California. 

- Ngày 21: Tưởng nhớ Anh Hilariô Mẹ Mân Côi Trần Công Lý, CRM đội III, qua đời năm 2004, ở Carthage, MO hưởng thọ 77 tuổi.

 

- Ngày 24: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Basilio Nguyễn Xuân Hoan, THĐC đội III qua đời tại Nhà Hưu Dưỡng Mater Dei của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ ở Carthage, MO năm 2016.

- Ngày 27: Kỷ niệm anh em Đồng Công chờ đợi ở Nhà Nghỉ Mát Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán Phước Tỉnh xuống thuyền sang Bến Đá sau Thánh Lễ Chúa Nhật, anh em đã xuống bảy 

                 chiếc thuyền đã được chia cắt để sang Bến Đá, cho đến khi Bến Đá bắt đầu bị pháo kích thì bắt đầu tháo chạy ra hải phận quốc tế để tìm lên các tầu Mỹ đang chờ đón mà anh 

                 em đã từng nhìn thấy trong thời gian chờ đợi thời điểm ra khơi, với tâm trạng thất vọng vì tưởng chẳng bao giờ tới phiên mình, bởi tin tức nghe được từ radio cho 

biết những tầu đó là để cứu 100 ngàn nhân viên làm cho Mỹ mà thôi, trong khi đó, Anh Cả đã trấn an anh em chắc như  đinh đóng cột rằng: “Khi Việt cộng vào, các em cứ ra khơi, thế nào tầu Mỹ cũng sẽ đón!” Bởi thế, anh em Đồng Công không chạy loạn cộng sản mà là Vượt Qua – Passover, là Xuất Hành - Exodus, là lên đường “để bảo tồn dòng và để truyền giáo” nhân biến cố Tháng Tư Đen 1975!

       Kỷ niệm Anh Cả  thành lập Hội Thân Hữu Đồng Công từ năm 1974

- Ngày 28: Lễ Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort), tác giả cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria, thủ bản học hỏi để sống Tinh Thần Tận Hiến Per Mariam ad Jesum của Dòng Đồng Công.                              

 

                  Tưởng nhớ Anh Phaolô Timôthêô Mẹ Nữ Vương Mai Vĩnh Lộc, CRM đội II, qua đời năm 2012, ở Carthage, MO hưởng thọ 77 tuổi.

 

(Xem tiếp)


Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

GIÁO HỘI TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY

GIỮA MÙA ĐẠI DỊCH COVID-19

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

Cảm nhận của Giáo Hội trong thế giới ngày nay trên đây đã được cụ thể hóa chưa từng thấy và hơn bao giờ hết

 

trong Mùa Đại Dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 (8/12) đến nay, càng ngày càng nguy tử,

 

qua Sự Kiện Giáo Hội Hoàn Vũ hiệp thông trong Giờ Cử Hành Nguyện Cầu:

 

1- Nghe Lời Chúa và Phút Nguyện Cầu

 

2- Chầu Thánh Thể và Phép Lành Toàn Xá

 

do chính ĐTC phát động và chủ sự ở

 

Quảng Trường Thánh Phêrô (phần Lắng Nghe Lời Chúa) và

 

cuối Đền Thờ Thánh Phêrô (phần Chầu Thánh Thể)

 

chiều ngày Thứ Sáu 27/3 trong Mùa Chay 2020!

 

 

(Xem tiếp)


ĐẠI DỊCH COVID-19: MỘT CƠ HỘI TIN TƯỞNG NGUYỆN CẦU!

Chưa bao giờ tin tức ở trên tất cả các báo chí, nhất là báo điện tử, lại tràn ngập về Đại Dịch Covid-19 như hiện nay, từ đầu năm cho tới bây giờ, càng ngày càng nhiều. Đấy mới là một "dấu chỉ thời đại" nhè nhẹ thôi, từ Đấng Quan Phòng Thần Linh thương xót muốn nhắc nhở và đánh động con người văn minh duy vật và duy nhân bản ngày nay, con người chỉ biết có hưởng thụ và tôn sùng nữ thần tự do, chỉ biết có quyền làm người hơn là tình người. Nếu mới chỉ xuất hiện con vi khuẩn tật nguyền corona mà đã khiến toàn thể loài người, từ đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ đến tận cùng trái đất này, đã trở nên kinh hoàng và hoảng loạn lên như thế, thì thử hỏi cho đến khi "mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển" (Mathêu 24:29)họ sẽ vô cùng khốn nạn đến đâu!

 

(Xem tiếp)


Một khi Thiên Chúa thương xót nhắc nhở và cảnh báo
- Đại dịch Covid-19

Kính thưa quí vị và các bạn,

 

Không ngờ thế giới của chúng ta hiện nay, từ đầu năm 2020 tới nay, khi cơn dịch bệnh corona virus, sau thời gian "ủ bệnh" một cách kín đáo vì bị giấu diếm thật tai hại ở Vũ Hán là thủ phủ của Tỉnh Hồ Bắc Trung quốc từ 11/2019, bắt đầu công khai bùng nổ, sau đó được đặt tên cho là Covid-19 (Corona Virus Disease 2019), đã trở nên hoảng hốt khác thường. Hoảng hốt chẳng những vì tính cách lây lan chết người trên khắp thế giới của thứ dịch bệnh vừa được cơ quan y tế thế giới của Liên Hiệp Quốc công bố là "đại dịch" hôm Thứ Năm 12/3/2020, và vì không thể biết điược ai bị nhiễm Covid-19 để tránh, thậm chí các chuyên gia y học vẫn chưa thể khám phá ra con vi khuẩn ma quái này, mà còn vì một thứ đại dịch tin giả nữa, bao gồm cả về cách đề phòng và chữa trị trái nghịch nhau, thậm chí về cả Bí Mật Fatima đầy rùng rợn nữa v.v., không biết đâu mà mò. (Xem tiếp)


XIN KÍNH MỜI QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN 

XEM TV SHOWS - DẤU CHỈ THỜI ĐẠI: PHẦN 2
SẼ ĐƯỢC TRÌNH CHIẾU VÀO LÚC 2:15 PM (giờ California) 
NGÀY THỨ NĂM 12 THÁNG 3 NĂM 2020.
NẾU ĐƯỢC (ở Nam California), 
XIN XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VNA TV 57.3,
BẰNG KHÔNG (ở Ngoài Nam California), 
CÓ THỂ XEM TRÊN MẠNG Ở CÁI LINK SAU ĐÂY - vnatv573.com
HOẶC XEM QUA EMAIL Ở CÁI LINK https://youtu.be/1l0zr9bIwtY    
 NẾU CẦN XEM LẠI SHOW 1, XIN BẤM VÀO CÁI LINK SAU ĐÂY: 
 
TRÂN TRỌNG  
cao tấn tĩnh 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quí THĐC rất thân thương của em,

Hôm nay là ngày cuối cùng của Tháng 2/2020, và là ngày thứ bốn (từ Thứ Tư Lễ Tro) của Mùa Chay 2020, thời điểm phụng vụ của Giáo Hội để Kitô hữu chúng ta hằng năm lắng đọng cử hành và sống lại Mầu Nhiệm Vượt Qua Cứu Độ của Chúa Kitô.

Hiệp thông tinh thần phụng vụ của Giáo Hội trong Mùa Chay 2020 này, em xin gửi đến Quí THĐC thân yêu của em Lịch Sinh Hoạt hằng tháng như thường lệ, Tháng 3/2020, trong đó bao gồm những sự kiện lịch sử của Hội Dòng hay của THĐC để chúng ta tạ ơn và nhớ ơn, bao gồm cả ngày qua đời của anh em THĐC cũng như của cả anh em chi dòng, để chúng ta tưởng nhớ cũng như cầu nguyện, cùng các ngày lễ để chúng ta cử hành, kể cả ý chỉ của ĐTC cho chính Tháng 1/2020 này, để chúng ta hiệp thông cầu nguyện với ngài và với chung Giáo Hội.

Vậy, trong Tháng 3/2020 này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện theo ý ĐTC trong tháng (1), cùng nhau mừng Lễ Mẹ trong Tháng (2), tưởng nhớ biến cố chẳng những của hội dòng, hay của THĐC, hoặc của chung Giáo Hội (3), và cùng nhau tưởng niệm anh em quá cố của chúng ta, một Tháng Giêng đầu năm mà có lẽ là tháng tưởng niệm anh em qua đời nhiều nhất trong năm (4).

 1- Cầu Nguyện theo ý ĐTC trong tháng 

Xin cho các cộng đồng Kitô hữu, nhất là những cộng đồng đang bị bách hại, cảm thấy họ được thân cận với Chúa Kitô và các quyền lợi của họ được tôn trọng

2- Mừng các Lễ trong Tháng 3 

Ngày 19:   Lễ Trọng kính Thánh Giuse, hôn phu của Mẹ Maria - chúc mừng quí THĐC có quan thày Thánh Giuse.

Ngày 25:   Lễ Trọng kính Mẹ Thai Lời (Thụ Thai Lời Nhập Thể): Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội I - 1954; đội II - 1956; đội VI – 1962, và Quan Thày Đội I và II           

3- Tưởng nhớ biến cố của Giáo Hội 

- Ngày 13: ĐHY Bergoglio người Á Căn Đình được bầu chọn làm giáo hoàng thay ĐTC Biển Đức XVI vừa thoái nhiệm ngày 28/2/2013 sau khi ngài chính thức tuyên bố về hưu ngày 11/2/2013

- Ngày 19: Lễ Thánh Giuse, ĐTC Phanxicô dâng lễ khai triều (chứ không phải đăng quang) của ngài, năm 2013. 

- Ngày 25: Tưởng niệm biến cố Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hiệp cùng với hàng giáo phẩm trên thế giới để hiến dâng chung loài người và riêng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria năm 1984


4- Tưởng niệm anh em quá cố của chúng ta

- Ngày 1: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Raymond Lê Hữu Từ, địa phận Kansas City MO, THĐC Đội IXA, qua đời năm 2008 tại VN, hưởng thọ 64 tuổi 

- Ngày 2:  Tưởng nhớ Anh Phêrô Mẹ Vô Nhiễm Nguyễn Cao Hoàng, CRM đội 3 qua đời ở Carthage MO năm 1997, hưởng thọ 80 tuổi 

- Ngày 12: Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Xuống Tuyết Vũ Minh Ký, CRM đội 3, qua đời năm 1984 ở Carthage MO năm 1980, hưởng dương 50 tuổi

- Ngày 21: Tưởng nhớ Anh Albertô Mẹ Trinh Vương Đỗ Thiên Chức, CRM đội 7, qua đời đầu tiên ở Carthage MO năm 1980, hưởng dương 36 tuổi

Xin cám ơn quí THĐC của em đã bỏ giờ ra theo dõi Lịch Sinh Hoạt hằng tháng em phổ biến qua email em gửi trên đây. 

Happy Birthday quí THĐC cử hành sinh nhật trong tháng hay kỷ niệm thành hôn hoặc chịu chức trong tháng nhé.

Xin Mẹ Đồng Công, Mẹ Chúa Cứu Chuộc, luôn đồng hành với chúng ta  bằng đức tin tuân phục của Mẹ và bằng đức ái trọn hảo của Mẹ. Amen. 

 em tâm phương  

TIN\BÀI MỚI