80 NĂM HỒNG ÂN ÐOÀN SỦNG DÒNG 1941-2021

Rev. Giuse Thân Như Hữu, CRM (10) Morgan City, LA

Rev. Phanxicô Salesio Tạ Tân Văn, CRM (15) Ft. Worth, TX

Rev. Gioan Bosco Đào Đức Pháp, CRM (15) Carthage, MO

Rev. Augustino Nguyễn Trung Cang, CRM (15) Carthage, MO

Br. Pius Nguyễn Trung Thứ, CRM (11) Carthage, MO

Rev Phanxicô Lương Minh Tuất, CRM (8) Học Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm - Metairie, LA

Rev Võ Toàn Tri, CRM (13) GX Thánh Mát-ta - Sarasota, FL

Rev Đào Duy Kiêm, CRM (12) - GX Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII - Fort Meyers, FL

a/c Phạm Hiếu / Tâm (15) - Phúc, Augusta, SC

Br. Nguyễn Gia Hựu / Dần, CRM (10) Carthage, MO

a/c Nguyễn Đức Quỳnh (10)

Rev. Nguyễn Minh Nghiễm/Hoàng, CRM (12b) Forth Worth, TX

a/c Nguyễn Văn Năng/Nhàn (11) Fort Worth, TX

a/c Bùi Văn Khoa (9a) Fort Worth, TX

a/c Đinh Hùng/Minh Khương (9c) - Tina/Tín Ft. Worth, TX