Sống dưới con mắt Chúa

Nguyễn Hồng Giáo

11

 

NỖI ĐIÊN RỒ

CỦA NGƯỜI TIN CHÚA KITÔ

Điều thế gian coi là điên rồ, thì Thiên Chúa đã chọn để bêu rêu hạng người khôn ngoan. Điều thế gian coi là yếu đuối, thì Thiên Chúa đã chọn để bêu nhuốc những gì là mạnh mẽ. (I Cor 1, 27)

Cuộc đời đi lên là một sự điên rồ liên tục. Cuộc đi lên phủ định sự khôn ngoan theo như loài người thường hiểu : nó là ớuớc nhảy vào cái chưa biết, là hành trình săn đuổi một ngôi sao ; nó là hy vọng chỉ được bảo đảm bởi niềm tìn, là công trình mà nguyên tổ bắt đầu lại vào mỗi chặng đường với những phương tiện may rủi.

Phải sống, phải lên đường, bởi vì Đức Kitô đã dãy phải tiến lên và với Ngài, ta có thể chuyển núi dời non.

Một khi mình biết mình yếu đuối như thế, làm sao người ta có thể luôn luôn mở thêm những công sưởng mới, thâu dụng thêm người vào cuộc mạo hiểm của mình, làm sao có thể tự tập luyện để chỉ luôn luôn sống trong cái không thực hi65n nổi ?

Ấy là nhờ có trong linh hồn, trong sâu thẳm của linh hồn, một ngọn lửa nhỏ bé, lắm khi leo lét chập chờn, nhưng không bao giờ tắt, một hơi thở nhẹ nhàng không hề ngưng lại, một sức ép thần linh đẩy người ta về phí cái không thể được đối với con người, bởi vì điều loài người không làm nổi, thì Thiên Chúa vẫn làm được.

                                                                    Louis Joseph Lebret

Lạy Chúa Giêsu,

Con phải dựa vào Lời Chúa mà dấn bước vào đời con. Con phải dựa vào Tình yêu Chúa mà đánh cuộc đời mình. Mặc cho kẻ khôn ngoan, Chúa đã dậy con phải biết điên dại.

Có những kẻ tin vào trật tự, nhưng Chúa đã dạy con phải tin vào tình thương.

Có những kẻ đã nghĩ rằng phải nắm giữ lại, nhưng Chúa đã dạy con phải cho đi.

Có những người dừng chân an vị, nhưng Chúa đã dạy con tiến bước và sẵn sàng nhận lãnh niềm vui, cũng như đau khổ, thất bại và thành công.

Chúa đã dạy con không được đặt tin tưởng nơi mình, nhưng nơi Chúa ‘ phải sống những đòi hỏi của Kitô giáo cho tới cùng mà không quan tâm đến hậu quả, và cuối cùng phải biết dựa vào tình yêu Chúa mà đánh liều đời con.

Lạy Chúa,

Làm người Kitô hữu kỳ dị vậy sao ?

 

                                                                                         * Abbé Jolis