Ave Maria, Mẹ Chúa Cứu Chuộc
Tháng 11 
Đức Thánh Cha - Ư chỉ trong tháng: Cầu cho Trí Thông Minh Nhân Tạo
 
Chúng ta hăy cầu cho việc tiến bộ về các lănh vực máy móc tự động và trí thông minh nhân tạo để chúng biết luôn phục vụ nhân loại.
Anh Linh Mục John Trần Khả (đội 11) Houston, TX dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này
 
               
- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Boniphaxio Trần Ngọc Trác, THĐC Đội 8 qua đời ở Florida vào khoảng 1992, không nhớ ngày (nên được bao gồm vào ngày Lễ Các Đẳng hôm nay)  
- Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Giuse Maria Nguyễn Đ́nh Thuyết (Cộng Sự), qua đời năm 1986 ở Carthage MO, hưởng thọ 66 tuổi.
- Ngày 4: Lễ Mẹ Huấn Thánh, lễ của riêng Ḍng (nếu không trùng vào Chúa Nhật)
    Tưởng nhớ Anh Linh Mục  Tôma Aquinô Sinh Nhật Mẹ Trần Thế Hào, CRM Đội VII, qua đời năm 1984 ở Carthage MO, hưởng thọ 84 tuổi
- Ngày 5: Tưởng nhớ Anh Đaminh Maria Trần Châu Hợp, Đội V, qua đời ở San Jose CA, hưởng thọ 76 tuổi.
- Ngày 7: Ḍng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (CMC: Congregatio Matris Co-Redemptricis) được đổi tên thành Ḍng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM: Congregatio Redemptoris
                Matris), một danh xưng được Ṭa Thánh gợi ư, và được thông báo chính thức theo văn thư thông báo vào chính ngày hôm nay của Tổng Tu Nghị VII (4-6/11/2016)
                Tưởng nhớ Anh Batôlômêô Mẹ Mân Côi Phạm Ân Sử, CRM đội III, qua đời năm 2007, ở Carthage, MO hưởng thọ 73 tuổi.
- Ngày 14: Tưởng nhớ Anh Henrico Maria Nguyễn Minh Hán, CRM Đội X, qua đời năm 2018, ở Carthage, MO hưởng thọ 65 tuổi
- Ngày 18: Tưởng nhớ Anh Nguyên Tổng Vụ Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, CRM Đội II, qua đời ở Nhà Mẹ VN năm 2017, hưởng thọ 86 tuổi.
- Ngày 21: Lễ nhớ Đức Mẹ Dâng Ḿnh
 
                 Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội IV - 1958; đội VII – 1963
                 Quan Thày Đội V
- Ngày 26: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Cyrilô Sinh Nhật Mẹ Vũ Thanh Thiên, CRM Đội I, qua đời năm 2002 ở Carthage MO, hưởng thọ 82 tuổi
                 Tưởng nhớ Anh Giuse Phạm Đức Hữu, tức Anh Lưu THĐC đội 9A, qua đời năm 2010 tại Arlington, TX. 
Ngày 29Tưởng nhớ sinh nhật Anh QP, con người sinh năm 1906 được tuyển chọn lận ḍng cho người Việt Nam đầu tiên để Việt Nam có Thánh như Tây phương và để truyền
                  giáo cho Việt Nam cùng các nước Á Đông .
                 Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Bệnh Nhân Trịnh Văn Chí, CRM đội I, qua đời năm 2008, ở Carthage, MO hưởng thọ 85 tuổi.
Cuối tháng 11-1955: Ḍng di chuyển về Thủ Đức, kiến thiết trên một quả đồi rộng hơn 30 mẫu tây, và bắt đầu một giai đoạn mới.