R.I.P.

2024

Cáo phó Thầy phó tế Phanxicô X. M. Phạm Thiên Bảo

Tiểu sử Thầy Phó tế - Thánh Lễ An Táng

2023

Thánh lễ An táng Thầy Stêphanô M. Nguyễn Cao Đàm

Cáo phó Thầy Stêphanô M. Nguyễn Cao Đàm

Tiểu sử Thầy Stêphanô M. Nguyễn Cao Đàm

2022

Hinh ảnh lễ an táng Thầy Giosaphat M. Trần Đăng Khoa

Hinh ảnh lễ an táng Thầy Lôrenso M. Ngô Huy Tưởng,

Tiểu sử Thầy Lôrenso M. Ngô Huy Tưởng, CRM
Linh Mục Gioan Boscô Maria. Phạm Ngọc Liên CRM
Tu sĩ Phanxicô Assisiô M. Bùi Vinh Phú, CRM
Lm Tadeo M. Đinh Trí Thức, CRM  -  Hình lễ An táng
2021
Lm Micae Maria Nguyễn Trung Giáo, CRM
Tu Sĩ Đaminh Maria VŨ THÁI HỌC, CRM
Lm Camillô Lellis Maria NGUYỄN ĐỨC TUÂN, CRM
2019
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Nhuận
Lm Giuse Phạm An Lập
 Matthêu Maria Vũ Xuân Biểu, CRM
2018
Lm Luy Gonzaga Maria Trần Ngọc Bính, CRM
Thầy Gioan Maria Bùi Chu Tràng, CRM
Lm. Gioan Boscoo Maria. Phạm Tiến Đức, CRM
2017
Lm Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, CRM
Thầy Gioan Êuđê Maria Mai Hữu Nghị, CRM
2016
Lm Phaolô M Trương Danh Phẩm, CMC
2015
Thầy Gioan Maria Phan Tôn Anh, CMC
Thầy Luca Maria. Vũ Sơn Hà, CMC
Thầy Isidôrô M. Tâm lk 16
Thầy Gioan M. Điềm lk 14
Thầy Tôma M. Tứ lk 2
Thầy Đa Minh M. Nghĩa Csv
2014
 

 
Thầy Đaminh Maria. Mai Ngọc Nghĩa, CMC

Lm. Micae Maria. Trần Minh Duệ, CMC, USA
Thầy Giuse Maria. Nguyễn Văn Chưa, CMC
Lm. Phaolô Maria. Nguyễn Kim Thanh, CMC
Thầy Bonifacio M. Hoàng Thiện Giản, CMC
Thầy Đaminh M. Đoàn Đức Khiêm, CMC
Thầy Giacôbê M. Nguyễn Ngọc Thể, CMC
Thầy Nicôla M. Trần Gia Thụy, CMC
Thầy Gioan Đamascênô M. Chu Hữu Phước, CMC
Lm. Antôn Hoàng Minh Thư
Thầy Inhaxiô Maria Vũ Thành Quan, CMC
Thầy Phêrô Maria Trương Phúc Lợi, CMC
Thầy Maccô Maria Trần Khắc Kính, CMC
Lm. Augustinô Nguyễn Hiến Tân
Lm. Giuse Trịnh Hưng Kỷ
Lm. Augustinô M Đặng Ngọc Hưởng, CMC  
Lm. Ephrem M. Vũ Khiêm Cung, CMC, USA
Lm. Phêrô Tuần M. Nguyễn Cao Hiên, Qui Nhơn
Lm. Matthia M. Nguyễn Huy Chương, CMC
Thầy Phaolô M. Nguyễn Châu Đạt, CMC 
Thầy Philipphê M. Đinh Viết Quyết CMC
Thầy Tôma Maria Trịnh Văn Chí, CMC
Thầy Maximiliano Koble M..Công Luận, CMC
Lm. Gioan Maria Đinh Quang Trí, CMC
Thầy Tôma M. Trần Minh Tuấn, CMC
Thầy Gioan Vianney Đỗ Thành Nhân, CMC
Thân Mẫu Cha Giám Tỉnh
Đức Cha Raphael Diệp