Đại Lễ Chúa Tình Thương
ĐẠI LỄ KÍNH CHÚA TÌNH THƯƠNG
Lm. George - Dịch giả: Ngọc Đính, CMC

Chúa Giêsu đã yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và vận động nhằm thiết lập ngày lễ kính Chúa Tình Thương vào Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh. Ðây sẽ là một ngày hoàn toàn xá tội cho những ai đến với nhiệm tích Thánh Thể và Hòa Giải. Ngày lễ đó sẽ được mừng hằng năm giống như ngày lễ Xá Tội. Mọi tội lỗi và hình phạt sẽ được xóa sạch trong Tình Thương vô cùng của Chúa. Các bản văn phụng vụ Chúa Nhật hôm ấy vốn có nội dung về việc tha thứ tội lỗi: bài Phúc Âm kể lại việc Chúa Giêsu hiện ra trong nhà Tiệc Ly và ban quyền tha tội cho các thánh Tông Ðồ, những bài đọc khác (Tv 118, và 1 Pr 1:3-9) cũng có nội dung về lòng nhân lành.  

88   . . . "Ta ước mong bức ảnh này được trưng bày công khai vào Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh. Chúa Nhật ấy sẽ đại lễ Tình Thương. Qua Ngôi Lời Nhập Thể, Ta tỏ ra cõi sâu khôn dò lòng nhân lành của Ta." 

280   Chúa Giêsu truyền cho tôi hãy mừng lễ Chúa Tình Thương vào Chúa Nhật ngay sau lễ Phục Sinh bằng việc hồi tâm, thực hành khổ chế, mặc áo nhặm suốt ba tiếng đồng hồ, liên lỉ cầu nguyện cho các tội nhân và cầu ơn thương xót cho toàn thế giới. Chúa Giêsu phán với tôi rằng: "Hôm nay, mắt Cha vui thỏa khi nhìn đến nhà này." 

299-300   . . . "Cha mong ước Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh sẽ là ngày đại lễ kính Tình Thương Cha.

   + "Con hãy thỉnh cầu tôi tớ trung thành của Cha (cha Sopocko) trong ngày ấy hãy nói cho toàn thế giới về Tình Thương hải hà của Cha; ngày hôm ấy bất kỳ ai đến với Nguồn Mạch Sự Sống sẽ được hoàn toàn xóa sạch tội lỗi và hình phạt.

   + "Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với Tình Thương Cha trong niềm tín thác." 

420   Chúa Nhật, ngày 28.4.1935. Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh, tức là ngày lễ kính Chúa Tình Thương, trùng với ngày bế mạc Năm Thánh Cứu Ðộ. Khi chúng tôi đi tham dự các nghi thức, lòng tôi rộn ràng niềm vui vì hai sự kiện long trọng được liên kết chặt chẽ với nhau. Tôi xin Chúa thương xót linh hồn các tội nhân. Gần cuối buổi lễ, khi linh mục nâng Thánh Thể ban phép lành cho mọi người, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu giống như trong bức ảnh. Chúa ban phép lành và những ánh sáng của Người bao trùm khắp thế giới. Bỗng tôi nhìn thấy một vầng sáng bất khả thấu có hình một vương tòa bằng pha lê, được đan kết từ những đợt sóng rực rỡ mà các thụ tạo lẫn các thần thiêng không thể đến gần. Có ba cánh cửa dẫn đến vương tòa rực rỡ ấy. Lúc đó, Chúa Giêsu - giống như được vẽ trong bức ảnh ? tiến vào vương tòa huy hoàng ấy qua cánh cửa thứ hai để vào trong Nhất Thể. Ðó là Tam Vị Nhất Thể khôn thấu, vô cùng. Tôi nghe một tiếng nói: "Ðại lễ này phát xuất từ những tầng sâu lòng nhân lành của Cha, và được xác định trong những cõi sâu Tình Thương bao la của Cha. Mọi linh hồn tin tưởng tín thác vào Tình Thương Cha sẽ nhận được điều ấy." Tôi tràn ngập niềm vui sướng vì lòng nhân lành và sự cao trọng vô cùng của Thiên Chúa tôi. 

341   Ngày 5.11.1934. Buổi sáng, bổn phận của tôi hôm đó là phải mở cổng cho những người trong nhà đi giao thực phẩm, tôi ghé vào ngôi nhà nguyện nhỏ bé để viếng Chúa Giêsu một chút và lặp lại những ý chỉ trong ngày. Hôm nay, lạy Chúa Giêsu, con xin dâng Chúa những đau khổ, hãm mình, và kinh nguyện của con theo các ý chỉ của Ðức Thánh Cha để ngài chuẩn thuận ngày lễ kính Chúa Tình Thương. Nhưng lạy Chúa Giêsu, con xin thưa với Chúa một điều: con rất ngạc nhiên sao Chúa lại yêu cầu con nói về ngày lễ kính Tình Thương Chúa, vì người ta cho con biết hiện đã có một ngày lễ như thế rồi mà sao con vẫn còn nói thêm về điều ấy nữa? Và Chúa Giêsu trả lời cho tôi: "Có ai biết gì về ngày lễ này đâu? Chẳng một ai biết cả! Ngay cả những người lẽ ra phải rao giảng và dạy dỗ người khác về Tình Thương Cha thì chính họ cũng chẳng biết gì. Ðó là lý do Cha muốn bức ảnh phải được làm phép trọng thể vào Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh và được tôn kính công khai để mọi linh hồn đều có thể hiểu biết điều ấy." 

570   Vào một dịp khác, tại nhà kính, tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu trong trang phục sáng láng. Người phán bảo tôi: "Con hãy ghi chép những gì Cha nói với con. Niềm vui của Cha là được kết hợp với con. Cha hết sức khao khát và ngóng đợi tới giờ có thể ngự đến một cách mầu nhiệm trong tu viện của con. . . Không linh hồn nào sẽ được công chính hóa khi chưa trở về với Tình Thương Cha trong niềm tín thác, đó là vì sao Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh sẽ là đại lễ kính Tình Thương Cha. Ngày hôm đó, các linh mục phải nói cho mọi người về Tình Thương bao la khôn lường của Cha. Cha đang biến con trở thành người ban phát Tình Thương của Cha. Con hãy nói với cha giải tội của con rằng bức ảnh phải được trưng bày công khai trong Giáo Hội chứ không phải chỉ trong nội vi tu viện. Qua bức ảnh này, Cha sẽ ban nhiều hồng ân cho các linh hồn; hãy để tất cả các linh hồn đến được với bức ảnh." 

699   Vào một dịp khác, tôi đã được nghe những lời này: "Ái nữ của Cha, con hãy nói cho cả thế giới biết về Tình Thương không thể tưởng tượng của Cha. Cha ước mong đại lễ Tình Thương Cha phải là một nơi trú ẩn nương nhờ cho mọi linh hồn, nhất là cho các tội nhân đáng thương. Vào ngày hôm ấy, lượng Tình Thương dịu hiền sâu thẳm của Cha sẽ mở toang. Cha trào đổ cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch Tình Thương của Cha. Linh hồn nào xưng tội và chịu lễ sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày hôm ấy, mọi chốt ngăn những dòng thác ân sủng đều được mở toang. Ðừng một linh hồn nào sợ đến gần bên Cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ thắm như điều. Lòng nhân lành của Cha bao la đến nỗi cho đến đời đời không một trí năng nào, dù con người hay thiên thần, có thể dò thấu được. Tất cả những gì đang hiện hữu đều phát xuất từ Tình Thương yêu sâu thẳm rất dịu dàng của Cha. Mọi linh hồn mật thiết với Cha sẽ được chiêm ngắm tình yêu và lòng thương của Cha cho đến muôn đời. Lễ kính Tình Thương Cha phát xuất từ tình dịu dàng sâu thẳm của Cha. Cha mong ước bức ảnh Tình Thương phải được làm phép trọng thể vào Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào trở về với nguồn mạch Tình Thương của Cha." 

1109   . . . Chúa phán những lời này với tôi: "Cha muốn ban ơn tha thứ hoàn toàn cho những linh hồn nào đi xưng tội và chịu lễ trong ngày lễ kính Tình Thương Cha." Sau đó, Chúa còn phán bảo tôi: "Ái nữ của Cha, con đừng sợ hãi gì. . ." 

964   Ngày 17.2.1937. Sáng nay, trong giờ dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu khổ hình. Các đau tích của Người hằn sâu vào thân xác tôi một cách mầu nhiệm, nhưng không vì thế mà bớt đau đớn. 

965   Chúa Giêsu nhìn tôi và phán: "Các linh hồn vẫn cứ hư mất mặc dù đã có cuộc Tử Nạn thống khổ của Cha. Cha đang ban cho họ niềm hy vọng sau cùng về phần rỗi; đó là ngày lễ kính Tình Thương Cha. Nếu họ không sùng kính Tình Thương Cha, họ sẽ phải hư mất muôn đời. Hỡi Thư Ký Tình Thương của Cha, con hãy viết và hãy nói cho các linh hồn biết về lượng thương xót vô bờ của Cha, bởi vì ngày khủng khiếp, ngày của phép công thẳng của Cha đã gần kề." 

1515   + Tôi trải qua suốt đêm trong ngục tối với Chúa Giêsu. Ðó là một đêm chầu Chúa. Các chị em cầu kinh trong nhà nguyện, tôi đành hiệp ý với các chị bởi vì sức khỏe không cho phép tôi lên nhà nguyện. Nhưng suốt đêm, tôi không sao chợp mắt, thành ra tôi trải qua một đêm trong ngục tối với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho tôi biết về những cực hình Người đã phải chịu trong đó. Thế gian sẽ biết về những điều đó trong ngày phán xét.  

1516   "Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nói cho các linh hồn biết rằng Cha ban cho họ Tình Thương của Cha như sự bảo vệ. Chính Cha đang tranh đấu vì họ và phải gánh chịu cơn nghĩa nộ của Cha Cha." 

1517   "Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nói rằng ngày lễ kính Tình Thương Cha phát xuất từ thâm tâm của Cha để ban ủi an cho toàn thế giới." 

Tuần Cửu Nhật 

Ðể dọn lòng mừng đại lễ kính Chúa Tình Thương, chính Chúa Giêsu đã yêu cầu một tuần cửu nhật, bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh cho đến thứ bảy tuần sau. Chất liệu lời kinh Chúa ban cho chị Faustina mỗi ngày phản ánh những lời cầu của phụng vụ trong ngày thứ sáu tuần thánh. Ðó là những lời nguyện cầu cho toàn thể nhân loại, cho các linh mục và tu sĩ, cho các linh hồn sốt sắng, và cho cả những người chưa biết Chúa, cho những anh chị em ly khai, cho các linh hồn hiền lành khiêm nhượng, cho các linh hồn tôn vinh Tình Thương Chúa, cho các linh hồn luyện tội, và cho các linh hồn nguội lạnh. 

1059   Chúa Giêsu truyền cho tôi làm tuần cửu nhật trước ngày lễ kính Tình Thương Chúa, và hôm nay tôi bắt đầu tuần cửu nhật cầu cho thế giới được hoán cải và tôn nhận Tình Thương của Người. . . "để mọi linh hồn ca tụng lòng nhân lành của Cha. Cha khao khát lòng tín thác từ các thụ tạo. Con hãy khuyến khích các linh hồn hết lòng tín thác vào Tình Thương vô bờ của Cha. Chớ gì linh hồn yếu đuối và tội lỗi đừng sợ đến gần bên Cha, vì nếu tội lỗi họ có nhiều hơn cả số cát trên thế gian này đi nữa thì tất cả đều bị chìm hết trong vực thẳm khôn lường tình yêu thương xót của Cha." 

1209   Tuần cửu nhật Chúa Giêsu dạy tôi ghi chép và thực hiện trước ngày lễ kính Tình Thương Chúa bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh.

"Cha ước mong con đem được nhiều linh hồn đến với nguồn Tình Thương của Cha trong chín ngày này để họ có thể kín múc được sức mạnh, của nuôi bổ dưỡng, và bất kỳ ân sủng cần thiết nào trong cuộc sống gian nan, nhất là trong giờ lâm tử.

"Mỗi ngày con sẽ đem về cho Trái Tim Cha một số các linh hồn khác nhau, con hãy dìm họ vào đại dương Tình Thương của Cha, và Cha sẽ đem họ vào nhà Chúa Cha. Con sẽ thực hiện điều này trong cuộc sống hiện tại và cuộc sống đời sau. Cha sẽ không khước từ các linh hồn được con đem về với nguồn Tình Thương của Cha bất cứ điều gì. Mỗi ngày, con hãy khẩn nài Cha Cha ban những ân sủng cho các linh hồn ấy nhân vì nghị lực của Cha trong cuộc Thương Khó đắng cay."

Tôi thưa: "Lạy Chúa Giêsu, con không biết làm thế nào để thực hiện tuần cửu nhật và trước tiên phải đem những linh hồn nào về cho Trái Tim vô cùng lân tuất của Chúa." Chúa Giêsu trả lời Người sẽ dạy cho tôi biết mỗi ngày phải dẫn đưa những linh hồn nào đến với Trái Tim của Người. 

Chuỗi Kinh Chúa Tình Thương 

Chuỗi kinh kính Chúa Tình Thương là lời kinh chuyển cầu trương mở sự hiến dâng của Thánh Thể. Ðó là một lời kinh hiến tế, vừa đọc vừa lần theo tràng chuỗi hạt Mân Côi, khởi đầu bằng kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, và kinh Tin Kính.  

Khi gặp hạt lớn thì đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất mực yêu dấu của Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và tội lỗi toàn thế giới.

Khi gặp hạt nhỏ thì đọc:

Nhân vì cuộc Thương Khó thống khổ của Người, xin Cha đoái thương chúng con và toàn thế giới.

Khi kết thúc thì đọc ba lần câu:

Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. 

Những lời kinh trong chuỗi kinh này phản ánh lời định tín của Công Ðồng Trentô về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong nhiệm tích Thánh Thể và lời Thánh Kinh: "Chính Chúa Giêsu Kitô là của lễ đền tội cho chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội lỗi cả thế gian nữa" (1 Ga 2:2). Một trong những lời kinh chuyển cầu cổ xưa nhất hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ? lời kinh đã được sử dụng rộng rãi trong Giáo Hội Byzantine và trong ngày thứ sáu tuần thánh của Giáo Hội Roma ? đã được dùng để kết thúc chuỗi kinh.

Chuỗi kinh này là một lời nguyện cầu với sức mạnh phi thường cho những người đang lâm tử, cho việc hoán cải các tội nhân, và cả với những thiên tai, theo như chứng từ của chị Faustina cũng như của nhiều người đã thường xuyên đọc chuỗi kinh này. 

474   Ngày hôm sau, thứ sáu, ngày 13.9.1935.

Vào buổi tối, khi đang ở trong phòng tư, tôi nhìn thấy vị thiên thần thi hành cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Ngài mặc trang phục màu trắng sáng láng, dung mạo phương phi rạng rỡ, có một đám mây bao phủ dưới chân. Từ trong đám mây, những cơn sấm sét và những luồng chớp giựt đang lóe trong tay vị thiên thần; và từ tay ngài, những tai ương kia phát ra chực đánh thẳng vào địa cầu. Khi nhìn thấy dấu hiệu cơn nghĩa nộ Thiên Chúa sắp sửa giáng xuống thế giới và nhất là vào một nơi - mà vì lý do ngay lành, tôi không thể nói tên ra đây - tôi bắt đầu khẩn nài vị thiên thần hãy trì hoãn một chút để cho thế gian kịp hối cải. Nhưng lời khẩn nài của tôi chẳng là gì trước mặt vị sứ thần thực thi cơn thịnh nộ. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh. Sự cao sang uy nghi của Người xuyên thấu người tôi nên tôi không dám lặp lại những lời kêu xin. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy có sức mạnh ân sủng Chúa Giêsu trong linh hồn. Khi tôi ý thức được ân sủng này, tôi lập tức được cất đi đến trước ngai tòa Thiên Chúa. Ôi, sự cao trọng của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta và sự thánh thiện khôn sánh của Người! Tôi chẳng cần gắng nói lên sự cao trọng này, bởi vì không bao lâu nữa, tất cả chúng ta sẽ được nhìn thấy Người như thế. Tôi thấy mình đang khẩn nài cho thế giới bằng những lời phát ra trong tâm hồn tôi. Khi đang cầu nguyện như thế, tôi nhìn thấy vị thiên thần trở nên bất lực: không thể thực hiện án phạt công thẳng xứng với tội lỗi thế gian. Trước kia, tôi chưa bao giờ cầu nguyện bằng một sức mạnh nội tâm như lần này. 

475   Những lời tôi khẩn nài Thiên Chúa như thế này: "Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất mực yêu dấu của Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và tội lỗi toàn thế giới; nhân vì cuộc Thương Khó thống khổ của Người, xin Cha đoái thương chúng con." 

476   Sáng hôm sau, khi vào nhà nguyện, tôi nghe những lời này từ trong tâm hồn: "Mỗi lần bước vào nhà nguyện, con hãy lập tức đọc lời kinh Cha đã dạy hôm qua." Khi tôi đọc xong lời kinh ấy, tôi nghe trong lòng những lời này: "Lời kinh này có thể làm nguôi cơn nghĩa nộ của Cha. Con hãy đọc kinh ấy trong chín ngày, lần theo tràng chuỗi Mân Côi, và đọc như thế này: trước tiên, con hãy đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và kinh Tin Kính. Sau đó, với những hạt lớn của kinh Lạy Cha, con hãy đọc: Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất mực yêu dấu của Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và tội lỗi toàn thế giới. Khi gặp hạt nhỏ của kinh Kính Mừng, con hãy đọc: Nhân vì cuộc Thương Khó thống khổ của Người, xin Cha đoái thương chúng con và toàn thế giới. Ðể kết thúc, con hãy đọc ba lần câu: Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. 

687   Một lần kia, khi đang đi từ nhà trên xuống nhà bếp, tôi nghe những lời này trong linh hồn: "Con hãy đọc không ngừng tràng kinh Cha đã dạy. Bất kỳ ai đọc chuỗi kinh ấy sẽ được lãnh nhận tình thương xót hải hà trong giờ lâm tử. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi kinh ấy với các tội nhân như hy vọng cuối cùng cho phần rỗi của họ. Ngay một tội nhân cứng lòng nhất nếu đọc chuỗi kinh này dù chỉ một lần mà thôi cũng sẽ được lãnh nhận ân sủng do lượng Tình Thương vô cùng của Cha. Cha ước mong cả thế giới nhận biết Tình Thương vô cùng của Cha. Cha muốn ban những ân sủng khôn lường cho những linh hồn tín thác vào Tình Thương Cha." 

714   + Hôm nay, Chúa phán dạy tôi: "Con hãy đến với Mẹ bề trên và thưa rằng Cha muốn tất cả các nữ tu và những người ngụ trong nhà này hãy đọc chuỗi kinh Cha đã dạy con. Họ hãy đọc chuỗi kinh ấy liền chín ngày trong nhà nguyện để giải hòa với Thiên Chúa và khẩn nài Tình Thương Cha cho đất nước Ba Lan." 

754   + Lời Chúa hứa: "Linh hồn nào đọc chuỗi kinh này sẽ được Tình Thương Cha ấp ủ trong suốt cuộc đời, và nhất là trong giờ chết." 

796   Chúa truyền cho tôi phải đọc chuỗi kinh này suốt tuần chín trước đại lễ kính Chúa Tình Thương. Bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh. "Với tuần chín này, Cha sẽ ban mọi ân sủng có thể ban cho các linh hồn." 

810   Chiều hôm sau, khi đi vào phòng y tế, tôi thấy có một người đang hấp hối, tôi biết rằng cơn hấp hối đã kéo dài suốt từ đêm hôm trước. Khi tôi biết rõ ? thì ra đúng vào lúc tôi được mời gọi cầu nguyện. Vào đúng lúc ấy, tôi nghe có tiếng trong linh hồn: "Con hãy đọc chuỗi kinh mà Cha đã dạy." Tôi chạy đi lấy tràng chuỗi Mân Côi của tôi rồi quì xuống bên người hấp hối và lấy hết lòng sốt sắng bắt đầu lần chuỗi. Thình lình, người bệnh mở mắt ra và nhìn tôi; tôi chưa kịp đọc xong chuỗi kinh thì bà đã tắt thở trong niềm bình an lạ thường. Tôi tha thiết xin Chúa hãy thực hiện lời Người đã hứa với tôi về việc lần chuỗi. Chúa cho tôi biết linh hồn người quá cố đã được lãnh nhận hồng ân Chúa đã hứa với tôi. Ðó là linh hồn đầu tiên được hưởng nhờ ân huệ Chúa đã hứa ban. Tôi cảm nghiệm được sức mạnh của lòng thương xót Chúa bảo bọc linh hồn ấy. 

811   Khi về phòng riêng, tôi đã nghe những lời sau: "Trong giờ chết của họ, Ta sẽ bảo bọc mọi linh hồn đã đọc chuỗi kinh này như vinh quang riêng của Ta; hoặc khi có ai khác đọc chuỗi kinh này để cầu cho người hấp hối, thì đặc ân cũng giống như thế. Khi chuỗi kinh này được đọc bên gường của người hấp hối, cơn nghĩa nộ Thiên Chúa sẽ dịu xuống, lượng nhân từ vô biên sẽ bao phủ linh hồn ấy và lòng thương xót sâu thẳm dịu dàng của Ta sẽ cảm động vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Con Ta." 

847-8   Ðể đền tạ, Chúa Cha phán bảo tôi hãy đọc chuỗi kinh Chúa Giêsu đã dạy cho tôi. Trong khi tôi đang đọc thì nghe có tiếng nói: "Ôi, Ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn đọc chuỗi kinh này. . ." 

929   Và Chúa Giêsu nói với tôi, "Ái nữ của Cha, những lời phát xuất từ trái tim con làm thỏa lòng Cha, và bằng việc đọc chuỗi kinh, con đem nhân loại đến gần Cha hơn." 

1035   + Tối nay có một thanh niên hấp hối; anh ta vật vã đau đớn. Theo ý anh, tôi bắt đầu đọc chuỗi kinh mà Chúa đã dạy. Khi tôi đọc xong, cơn đau của anh vẫn chưa dịu xuống. Tôi muốn đọc tiếp kinh cầu Các Thánh, nhưng thình lình được nghe những lời sau: "Con hãy đọc chuỗi kinh." Tôi biết linh hồn này cần sự trợ giúp đặc biệt do những kinh nguyện và lòng thương xót vô biên. Thế là tôi đóng cửa phòng và sấp mình trước thánh nhan Chúa nài xin Người tỏ lòng thương xót linh hồn ấy. Bấy giờ, tôi cảm nghiệm được sự uy nghi cao cả và phép công thẳng vô cùng của Thiên Chúa. Tôi run giùng sợ hãi, nhưng vẫn không ngừng khẩn xin lượng Tình Thương của Chúa cho linh hồn ấy. Rồi tôi cầm tượng thánh giá trên ngực, cây thánh giá mà tôi đã nhận được trong dịp khấn dòng, rồi đặt lên ngực người hấp hối và thưa với Chúa: "Lạy Chúa Giêsu, xin đoái nhìn đến linh hồn này với Tình Thương mà Chúa đã đoái nhìn đến của lễ toàn hiến của con trong ngày vĩnh thệ, và với sức mạnh lời Chúa đã hứa với con cho những người hấp hối và những ai kêu nài lòng thương xót Chúa để cầu cho họ, (xin Chúa ban cho người này ơn được chết lành)." Lúc đó, cơn đau đớn của người thanh niên dịu xuống và anh ta ra đi một cách an lành. Ôi, chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều cho những người hấp hối! Chúng ta hãy tận dụng Tình Thương của Chúa trong lúc vẫn còn thời giờ của Tình Thương.  

1036   + Tôi càng ngày càng nhận thấy mọi linh hồn đều cần đến lòng thương xót của Chúa trong suốt cuộc đời và nhất là trong giờ lâm tử. Chuỗi kinh này làm nguôi được cơn nghĩa nộ Thiên Chúa như chính Người đã phán dạy tôi

1128   Ngày 22.5.1937. Hôm nay nóng bức kinh khủng đến nỗi khó mà chịu nổi. Tất cả chúng tôi đều mong trời mưa, nhưng mưa vẫn chẳng thấy đâu. Bầu trời u ám suốt nhiều ngày, nhưng vẫn không có lấy một giọt mưa nào. Tôi nhìn cây cỏ khát mưa, cảm thấy tội nghiệp và quyết định đọc chuỗi kinh cho đến khi nào Chúa ban mưa xuống cho chúng tôi. Trước giờ cơm tối, bầu trời đầy mây và đổ xuống một cơn mưa thật lớn. Tôi đã liên tục đọc chuỗi kinh suốt ba tiếng đồng hồ. Và Chúa cho tôi biết rằng mọi sự đều có thể xin được nhờ chuỗi kinh này

1540   Ngày 28.1.1938. Hôm nay Chúa phán dạy tôi: "Hỡi ái nữ của Cha, con hãy ghi chép những lời này: tất cả những linh hồn tôn vinh và truyền bá Tình Thương của Cha, khuyến giục người khác tín thác vào Tình Thương của Cha, sẽ không phải chịu đựng nỗi kinh hoàng trong giờ sau hết. Tình Thương Cha sẽ chở che họ trong cuộc chiến đấu sau cùng ấy. . ." 

1541   "Ái nữ của cha, con hãy cổ động các linh hồn đọc chuỗi kinh mà Cha đã ban cho con. Cha vui lòng ban mọi sự họ cầu xin Cha qua việc lần chuỗi kinh ấy. Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh ấy, Cha sẽ ban tràn đầy bình an cho linh hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc.

"Con hãy viết điều này vì lợi ích của các linh hồn đang sầu khổ: khi một linh hồn nhìn thấy và nhận ra gánh nặng tội lỗi của họ, khi cả một vực thẳm khốn nạn mà họ đã tự mình sa xuống hiện lên trước mắt, họ cũng đừng thất vọng, nhưng hãy tín thác gieo mình vào vòng tay đầy lân ái của Cha như một đứa trẻ trong tay mẹ hiền. Các linh hồn ấy được quyền ưu tiên đối với Thánh Tâm lân tuất của Cha, họ được ưu tiên trên Tình Thương của Cha. Con hãy nói cho họ biết rằng chưa hề có một linh hồn nào kêu cầu Tình Thương của Cha mà phải thất vọng hay tủi hổ. Cha lấy làm vui sướng thỏa thê nơi một linh hồn đặt trót niềm tín thác vào lòng nhân lành của Cha.

"Con hãy viết rằng khi người ta đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, Cha sẽ đứng ra giữa Cha Cha và người hấp hối ấy, không với tư cách một thẩm phán chí công, nhưng như một Ðấng Cứu Ðộ nhân lành."

1565   Khi tôi vào nhà nguyện được một lúc, Chúa phán bảo tôi: "Ái nữ của Cha, con hãy giúp Cha cứu vớt một người đang hấp hối. Con hãy đọc chuỗi kinh mà Cha đã dạy để cầu cho ông ấy." Khi vừa bắt đầu đọc chuỗi kinh, tôi nhìn thấy một người đang hấp hối trong cơn vật vã kinh khủng. Thiên thần bản mạnh của ông đang bảo vệ cho ông, nhưng đành bất lực trước nỗi khốn nạn dữ dằn của nạn nhân. Một bầy quỉ dữ đông đúc đang chực sẵn chờ linh hồn người hấp hối. Nhưng khi tôi đọc chuỗi kinh, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như trong bức ảnh. Những luồng ánh sáng từ Trái Tim Người phát ra bao phủ lấy người bệnh, và lũ quyền thần bóng tối hoảng hốt tháo chạy. Người bệnh an lành thở hơi cuối cùng. Khi đã choàng tỉnh, tôi hiểu rằng chuỗi kinh quan trọng chừng nào đối với những người hấp hối. Nó làm nguôi được cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. 

1791   Một cơn bão lớn sắp sửa thổi qua, tôi bắt đầu đọc chuỗi kinh. Tôi bỗng nghe tiếng nói của một vị thiên thần: "Con không thể vào sát được cơn bão này, bởi vì ánh sáng phát xuất từ miệng của chị ta xua đuổi cả con và cơn bão." Ðó là lời vị thiên thần than phiền với Thiên Chúa. Tôi nhận ra sự tàn phá kinh khủng vị thiên thần sắp sửa giáng xuống qua cơn bão ấy, nhưng tôi cũng biết rằng chuỗi kinh này đã làm đẹp lòng Thiên Chúa, và có một sức mạnh rất lớn lao

1797   Hôm nay, Chúa Giêsu đến với tôi và phán rằng: "Hỡi ái nữ của Cha, con hãy giúp Cha cứu vớt các linh hồn. Con hãy đến với một tội nhân đang hấp hối và tiếp tục đọc chuỗi kinh, nhờ đó, con sẽ xin được cho người ấy lòng tín thác vào Tình Thương Cha, vì người ấy đã tuyệt vọng." 

1798   Bỗng tôi thấy mình ở trong một túp lều ở đó có một người đàn ông lớn tuổi đang hấp hối trong cơn vật vã đau đớn. Chung quanh gường là thân nhân đang thương khóc, ngoài ra, còn có một bầy quỉ dữ đen kịt. Khi tôi bắt đầu cầu nguyện, bọn quỉ thần tăm tối liền tháo chạy, vừa rít lên giận dữ đe dọa tôi. Người hấp hối được hưởng an tĩnh và đầy lòng tin cậy đã nghỉ yên trong Chúa.

Ngay lúc đó, tôi lại thấy mình trong phòng riêng của mình. Ðiều này xảy ra thế nào. . . tôi cũng không biết.