CHÚA NHẬT VI Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Sống theo luật Chúa    L.M.. Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Sống theo tinh thần mới    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Giáo huấn chung của tân ước cố GM Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

bullet

Tha thứ là một món quà    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Sự công chính    Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Phải giữ luật với lòng mến    Lm. Đan Vinh

bullet

Bãi bỏ hay kiện toàn    JM. Lam Thy ĐVD.

bullet

Luật của Chúa Giêsu   PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Tinh thần mới trong lề luật cũ    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Kiện toàn lề luật và đức...    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Ta không đến để bãi bỏ    Fiches Dominicales

bullet

Nhưng là để kiện toàn    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Luật mới của Chúa Giêsu    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Kiện toàn lề luật    Lm. ViKiNi

bullet

Từ lề luật tới luóng tâm    Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Thầy bảo cho anh em biết    Manna

bullet

Lề luật    Góp nhặt

bullet

Thầy nói cho các con biết    Góp nhặt

bullet

Ba chữ tình trong đời    AM Trần Bình An

bullet

Chúa nhật VI thường niên A    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật VI thường niên A    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Trung thành tuân giữ luật Chúa    Catholic.org.tw

bullet

Tôn trọng phẩm giá con người    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Kiện toàn lề luật     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Hãy làm theo lời Chúa    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

 

 
CHÚA NHẬT V Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Muối cho đời    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.

bullet

Sứ mạng của người môn đệ Chúa    L.M. Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Muỗi và ánh sáng    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Muối và ánh sáng    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Muối và ánh sáng cho đời    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Muối và ánh sáng cho đòi   LM ĐAN VINH -  HHTM

bullet

Dụ ngôn hạt muối    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Muối cho đời và ánh sáng thế gian   Giáo Hoàng Học Viện

bullet

Anh em là muối cho đời    Fiches Dominicales

bullet

Muối và ánh sáng    Chú giải của Noel Quession

bullet

Thắp sáng cuộc đời    R. Veritas

bullet

Chiếu ánh sáng của chúng ta khi cần  Charles E. Miller

bullet

Sống trung thực    Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Các con là sự sáng thế gian     Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Muối và ánh sáng    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Trở nên muối cho đời...    LM ĐAN VINH -  HHTM

bullet

Muối và đèn sáng     Góp nhặt

bullet

Là muối là ánh sáng        Góp nhặt

bullet

Ánh sáng và bóng tối     Góp nhặt

bullet

Ướp mặn đời và tỏa sáng trần gian     Góp nhặt

bullet

Ánh sáng trần gian     Góp nhặt

bullet

Muối     Góp nhặt

bullet

Ánh sáng      Góp nhặt

bullet

Muối và ánh sáng    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Muối và ánh sáng      Góp nhặt

bullet

Muối      Góp nhặt

bullet

Muối và đèn sáng       Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT IV Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet

Mối phúc thật     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Phúc thật phúc giả    Lm. Bùi Quang Tuấn

bullet

Chúa là phúc thật    Lm. Phạm Quốc Hưng

bullet

Hạnh phúc    Lm. Nguyễn Ngọc Long

bullet

Phúc thay ai có tâm hồn...   Lm. Thiện Cẩm

bullet

Đường hẹp    Radio Veritas Asia

bullet

Bàn tay Chúa    Lm Vũ Đình Tường

bullet

Phúc cho người sống những....Charles E. Miller

bullet

Chín lần hạnh phúc     Góp nhặt

bullet

Nỗi khao khát     Góp nhặt

bullet

Hạnh phúc ơi! Mi là gì?     Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

bullet

Đi tìm hạnh phúc         Góp nhặt

bullet

Sự khiêm tốn   Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Hạnh phúc là tình yêu và....Lm Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Mối phúc thứ nhất     Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Sống cuộc đòi thành tựu      Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Hạnh phúc khi trao ban   Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền

bullet

Nẻo về hạnh phúc    Lm. Ignatiô Trần Ngà

bullet

Hãy vui mừng    Trích trong ‘Manna

bullet

Hạnh phúc      Góp nhặt

bullet

Khó nghèo     Góp nhặt

bullet

E.T. gọi về nhà     Góp nhặt

bullet

Phúc thay     Góp nhặt

bullet

Xây dựng hòa bình     Góp nhặt

bullet

Tám mối phúc     Góp nhặt

bullet

Phúc tám mối     Góp nhặt

bullet

Thấy đám đông    Chú giải của Noel Quession

bullet

Quyền năng của Chúa   Chú giải của Noel Quession

 
CHÚA NHẬT III Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet

Lựa chọn của Chúa Giêsu   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Nước trời đã đến gần...L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Anh em hãy sám hối    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Vầng đông đem lại ơn cứu độ    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đừng ngủ mê trong tội   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Tiếng gọi lên đường   Thiên Phúc 

bullet

Ánh sáng giữa đêm đen   Lm. Mark Link S.J.

bullet

Mau mắn chấp nhận    Suy niệm của JKN

bullet

Các môn đệ đầu tiên    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Tức khắc họ bỏ thuyền mà...    Fiches Dominicales

bullet

Lập tức đi theo Người    Suy niệm của Noel Quession

bullet

Tiếng gọi của Chúa    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Trung tín với Chúa và trung....Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Cứu độ phổ quát     R. Veritas

bullet

Đấng cứu độ chúng con    Suy niệm của André Sève

bullet

Galilê, vùng dân ngoại    Manna

bullet

Ơn gọi    Góp nhặt

bullet

Ánh sáng muôn dân      Góp nhặt

bullet

Ánh sáng    Góp nhặt

bullet

Ngư phủ    Góp nhặt

bullet

Sống đức tin    Góp nhặt

bullet

Sám hối    Góp nhặt

bullet

Họ đã bỏ mọi sự mà...    Góp nhặt

bullet

Chúa nhật III thường niên A  Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Hãy sám hối vì nước trời đã ...    Catholic.org.tw

bullet

Vầng đông cứu độ    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đáp trả ơn gọi    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
CHÚA NHẬT II Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Lời nguyện tín hữu     Góp nhặt

bullet

Đây Chiên Thiên Chúa    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa Giêsu là ai?    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Đức Giêsu, Chiên của Thiên Chúa    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Rửa bằng máu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Giới thiệu Chúa Kitô   ĐGM. Vũ Duy Thống

bullet

Chúa là Chiên Thiên Chúa   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Giới thiệu     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên khải, CMC

bullet

Chiên Thiên Chúa    Lm. Mark Link S.J.

bullet

Chiên Thiên Chúa   Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Con Chiên Thiên Chúa và những ....Lm FX Vũ Phan Long, ofm

bullet

Chiên Thiên Chúa   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Ngôn sứ của Thiên Chúa   Suy niệm của JKN

bullet

Đây Chiên Thiên Chúa   Fiches Dominicales

bullet

Đấng Thiên Chúa tuyển chọn   Noel Quession

bullet

Ơn gọi     Góp nhặt

bullet

Ý nghĩa tình liên đới   Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Tôi đã thấy   MANNA

bullet

Chiên Thiên Chúa     Góp nhặt

bullet

Đền đáp[ ân tình     Góp nhặt

bullet

Ngài thật là Con Thiên Chúa     Góp nhặt

bullet

Chứng nhân Chúa Kitô     Góp nhặt

bullet

Chiên Thiên Chúa     Góp nhặt

bullet

Đấng xóa tội trần gian     Góp nhặt

bullet

Rửa bằng máu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa   Catholic.org.tw

bullet

Làm chứng cho Đức Giêsu là ...    LM ĐAN VINH -  HHTM

 
CHÚA NHẤT LỄ CHÚA HIỂN LINH
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Ánh sao đạo đức  ĐTGM Ngô Quang Kiệt

bullet

Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa ĐTGM Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa Giêsu là ánh sáng ...   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Ánh sáng cho muôn dân    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Gọi tên ngày lễ     ĐGM Vũ Duy Thống

bullet

Niềm tin một chuyến đi    ĐGM Vũ Duy Thống

bullet

Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Sống tinh thần yêu thương   Suy niệm của JKN

bullet

Tin mừng vui biết bao    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Nơi vua ra đời    William Barclay

bullet

Ánh sáng cho moi dân tộc   McCarthy

bullet

Vời tất cả nhân loại   Achille Degeest

bullet

Thiên Chúa tỏ mình      Góp nhặt

bullet

Một sự biến đổi kỳ diệu   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Thành ánh sao lạ dẫn đường...   LM ĐAN VINH -  HHTM

bullet

Chúa tỏ mình ra      Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải,CMC

bullet

Ra đi     Góp nhặt

bullet

Những con mắt hiển linh     Góp nhặt

bullet

Tim gặp Chúa      Góp nhặt

bullet

Lễ giáng sinh của muôn dân     Góp nhặt

bullet

Vui mừng và hy vọng     Góp nhặt

bullet

Ánh sao lạ     Góp nhặt

bullet

Ánh sao dừng lại     Góp nhặt

bullet

Thiên Chúa vẫn luôn mặc khải     Góp nhặt

bullet

Tìm gặp Chúa Kitô     Góp nhặt

bullet

Ánh sáng và bóng tội     Góp nhặt

bullet

Thông điệp     Góp nhặt

bullet

Tìm Đức Kitô     Góp nhặt

 
LỄ THĂNH GIA: CHÚA GIÊSU ĐỨC MARIA & THÁNH GIUSE
 
bullet

Gương gia đình hạnh phúc   ĐTGM Ngô Quang Kiệt

bullet

Gương mẫu của mọi gia đình   Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Một gia đình tuyệt vời    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Nghịch cảnh và đau khổ  ...   Suy niệm của JKN

bullet

Nét thẳng trên những đường cong    Noel Quesson

bullet

Gia đình Kitô hữu ...thánh gia thất    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Gia đình hạnh phúc      Góp nhặt

bullet

Hãy sống niềm vui đức tin...   Lm Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Phúc âm hóa gia đình   Fx Đỗ Công Minh

bullet

Giáng sinh trong một gia đình   PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Lễ Thánh Gia  Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Thánh hóa gia đình    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải,CMC

bullet

Lễ Thánh Gia    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Thánh Gia Thất luôn theo ý Chúa   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Từ Bethlem đến Nagiaret   Học Viện Đà Lạt

bullet

Con đường của Kitô hữu theo....Fiches Dominicales

bullet

Xây dựng gia đình hòa họp hạnh phúc   LM ĐAN VINH -  HHTM

bullet

Những Hêrôđê thời nay     Góp nhặt

bullet

Giáo dục     Góp nhặt

bullet

Gia đình     Góp nhặt

bullet

Người đạo đức      Góp nhặt

bullet

Đạo đức     Góp nhặt

bullet

Chúa Giêsu hiện diện trong...     Góp nhặt

bullet

Hãy đem con trẻ và Mẹ Ngài...     Góp nhặt

bullet

Một kiểu vâng lời luôn hợp thời     Góp nhặt

bullet

Sợi chỉ vàng dệt tấm vải cuộc đời     Góp nhặt

bullet

Trốn sang Ai cập     Góp nhặt

 
LỄ CHÚA GIÁNG SINH  - Năm A
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Lời nguyện tín hữu    Góp nhặt

bullet

Đêm ánh sáng   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Vinh danh Thiên Chúa trên trời    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Lời ngỏ của tình yêu   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Sứ điệp từ hang Be lem   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Đấng Cứu Thế đã ra đồi   Ðức cố GM Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

bullet

Thiên Chúa làm người vì chúng ta

bullet

Sinh hạ cắt bì và đặt tên ...   Hugues Cousin

bullet

Một sự trao đổi kỳ diệu    Lm Ignatiô Hồ Thông

bullet

Máng cỏ và vinh quang thiên quốc    Lm PX Vũ Phan Long, ofm

bullet

Khám phá của Emmanuel    Cha Mark Link, S.J.

bullet

Đức Giêsu sinh ra ở Belem     Fiches Dominicales

bullet

Bình an dười thế cho người lòng ngay   PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Các mục tử thấy ai?   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Này đây Đấng cứu độ ngươi đến   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Ngôi Lời đã làm người     Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Tin mừng cho toàn dân    LM ĐAN VINH -  HHTM

bullet

Góp phần chia sẻ niềm vui....   LM ĐAN VINH -  HHTM

bullet

Hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương    LM ĐAN VINH -  HHTM

bullet

Đêm ánh sáng    Góp nhặt

bullet

Con người    Góp nhặt

bullet

Chúa giáng trần    Góp nhặt

bullet

Chúa đến trong thinh lặng...    Góp nhặt

bullet

Đêm thánh    Góp nhặt

bullet

Ngôi Lời : là ánh sáng thật    Góp nhặt

bullet

Noel : yêu thương    Góp nhặt

bullet

Sức mạnh     Góp nhặt

bullet

Tìm kiếm    Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - Năm A
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Điều kiện đón tiếp Chúa    ĐTGM Ngô Quang Kiệt

bullet

Đức Giêsu Kitô chính là Emmanuel  ...L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Ngài là Đấng Emmanuel     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Emmanuel-Thiên Chùa ở cùng chúng ta    Lm  Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Thiên Chúa ở cùng chúng ta    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Hãy làm sáng danh Chúa    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Tiếng gọi tình yêu    AM Trần Bình An

bullet

Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta    JM. Lam Thy ĐVD

bullet

Chúa nhật IV mùa vọng - A    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật IV mùa avọng - A     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Đừng sợ    Lm. Nguyễn Minh Hùng

bullet

Thiên sứ báo tin cho Giuse    Học Viện Đà Lạt

bullet

Báo tin cho Giuse    Chú giải của Fiches Dominicales

bullet

Thiên Chúa ở cùng chúng ta    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Chúa Kitô bước vào trần gian    William Barclay

bullet

Giải quyết một vẫn đề nhờ...   Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Emmanuel-Thiên Chúa ở cùng...   Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Đừng ngại   MANNA

bullet

Thiên Chúa ở cùng chúng ta    Góp nhặt

bullet

Thiên Chúa ở cùng chúng ta    Góp nhặt

bullet

Chúa Cứu Thế giàng sinh    Góp nhặt

bullet

Giuse im lặng    Góp nhặt

bullet

Mộng báo    Góp nhặt

bullet

Đức Trinh Nữ Maria    Góp nhặt

bullet

Công chính    Góp nhặt

bullet

Gia đình sẽ là mẫu mực    Góp nhặt

bullet

Emmanuel    Góp nhặt

bullet

Dòng tộc    Góp nhặt

bullet

Thánh Giuse trong màu nhiệm....    Góp nhặt

bullet

Thiên Chúa ở cùng chúng ta    Góp nhặt

bullet

Sống công chính để chuẩn bị....   LM ĐAN VINH -  HHTM

bullet

Hoàn cảnh Chúa Giêsu ra đời      Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Lời nguyện tín hữu    Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - Năm A
 
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Lời nguyện tín hữu    Góp nhặt

bullet

Dung mạo Đức Kitô   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Đấng cứu độ đã gần đến    L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Chờ đợi Chúa đến trong kiên nhẫn...Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Mùa vọng : Mùa màu hồng    Đức Cố GM. Vũ Duy Thống

bullet

Còn phải đợi ai?    MANNA

bullet

Hãy để việc làm minh chứng ...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Vở kịch còn dang dở   Lm. Mark Link, S.J.

bullet

Trọng hơn Gioan Tẩy giả    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

bullet

Một đức tin luôn luôn đứng vững   Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Niềm tin đi vào cuộc sống   Lm Đinh Viết Tiên, O.P

bullet

Đấng phải đến, đã đến    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Hãy tỉnh thức    Suy niệm của JKN

bullet

Chứng từ của Chúa Giêsu   Học Viện Đà Lạt

bullet

Một đức tin luôn đứng vững    Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Phi thường     Góp nhặt

bullet

Hãy thuật lại những gì đã thấy...   Fiches Dominicales

bullet

Ai cao trọng hơn ông    Noel Quesson

bullet

Giọng nói Chúa Giêsu   William Barclay

bullet

Đấng phải đến   Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Đấng sẽ đến     Góp nhặt

bullet

Đấng phải đến     Góp nhặt

bullet

Mùa vọng của đức tin     Góp nhặt

bullet

Gioan tiền hô     Góp nhặt

bullet

Sứ giả của Thiên Chúa      Góp nhặt

bullet

Giọng nói Chúa Giêsu   William Barclay

bullet

Kẻ nhỏ nhất trong nước trời   Noel Quesson

bullet

Đợi ai ?   Lm Trần Bình Trọng

bullet

Cuộc cách mạng tôn giáo   JKN

bullet

Lộ tẩy    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Niềm vui trong mùa vọng   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa là Đấng : Đã, Đang, và sẽ Đến   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Thi hành sứ vụ tiền sứ cho Chúa....   LM ĐAN VINH -  HHTM

 
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - Năm A
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Lời nguyện tín hữu   Sưu tầm

bullet

Các sứ điệp của Gioan Tiền Hô    ĐTGM Ngô Quang Kiệt

bullet

Xây dựng nước Thiên Chúa trong...   L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Hãy dọn đường cho Chúa     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Mùa vọng : mùa màu tím   Đức Cô GM Vũ Duy Thống

bullet

Mùa ăn năn    Đức Cố GM Vũ Duy Thống

bullet

Lời cảnh tỉnh khẩn thiết    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Dùng việc tốt đẩy lùi thói xấu    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Mong chờ     Lm. Mark Link, S.J.

bullet

Mở đường Chúa đến    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Sự xuất hiện của Gioan Tẩy giả    William Barclay

bullet

Một lối sống    Suy niệm của Lm. Nguyễn Hữu An

bullet

Đến trong tâm hồn    Suy niệm của JKN

bullet

Hãy dọn đường cho Chúa    Fiches Dominicales

bullet

Hồi ấy ...    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Hãy sám hối     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Hãy sám hối    MANNA

bullet

Hãy dọn đường Chúa    R. Veritas

bullet

Kịnh nghiệm trở về     Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Hãy thống hối     Lm Micae Võ Thành Nhân.

bullet

Dọn đường nội tâm    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Sám hối để chuẩn bị tâm hồn...  LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Trở về cùng Chúa      Góp nhặt

bullet

Về ngày Con Người đến       Góp nhặt

bullet

Tương lai     Góp nhặt

bullet

Chiếc rìu sát gốc cây     Góp nhặt

bullet

Sứ giả của Thiên Chúa     Góp nhặt

bullet

Gioan tiền hô     Góp nhặt

bullet

Hãy dọn đường cho Chúa    Catholic.org.tw

bullet

Chúa nhật II mùa vọng năm A   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật II mùa vọng năm A (thiếu nhi) Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Hãy dọn đường cho Chúa    Lm Luca Maria, CRM

 
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - Năm A
 
bullet

Sắn sàng đón Chúa    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Hãy sẵn sàng cho một tương lai tươi đẹp  L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Chúng con hãy tỉnh thức    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tỉnh thức    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Để Chúa đến trong cuộc đời  Lm Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Mùa yêu thương   PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Không đợi đến ngày mai    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Hy vọng   Lm Mark Link, S.J.

bullet

Chờ đợi Chúa đến   Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Con người sẽ đến   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Hãy tỉnh thức để sẵn sàng  Lm Micae Võ Thành Nhân.

bullet

Ngày và đêm   Lm Bùi Quang Tuấn

bullet

Phải tỉnh thức    Suy niệm của JKN

bullet

Sống tỉnh thữ    Chú giải của Fiches Dominicales

bullet

Anh em hãy sẵn sàng    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Các con hãy sẵn sàng   R. Veritas

bullet

Chống lại thói quen   André Sève

bullet

Dấu hiệu thời đại   Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Sẵn sàng đón Ngài       Góp nhặt

bullet

Niềm vui       Góp nhặt

bullet

Hãy chuẩn bị       Góp nhặt

bullet

Tỉnh thức       Góp nhặt

bullet

Hãy tỉnh thức       Góp nhặt

bullet

Tỉnh thức       Góp nhặt

bullet

Sẵn sàng       Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT XXXIV -  LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
 
bullet

Vua sự thật    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Làm vua là làm chứng   Đức Cố GM. Vũ Duy Thống

bullet

Đức Kitô Vua thẩm phán    Lm Giuse Đinh Lập Liễm

bullet

Đức Giêsu là Vua   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Đức Giêsu Vua niềm tin   Lm. Nguyễn Hữu An

bullet

Người là vua trên hết các vua  Gioan Lê Quang Vinh

bullet

Lễ Chúa Kitô Vua    Lm Mido Duy CMC

bullet

Ai là ban của Vua   Charles E. Miller

bullet

Nước Cha trị đến    Gm. Arthur Tonne

bullet

Tôi là Vua   Noel Quesson

bullet

Lắng nghe tiếng nói của Ngài   Noel Quesson

bullet

Giêsu, Vua tình yêu    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa là Vua    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Vương quyền của Đức Kitô  Fiches Dominicales

bullet

Những kẻ thuộc về sự thật   Học Viện Đà Lạt

bullet

Một cây đèn thần   Suy Niệm của JKN

bullet

Kitô Vua  Góp nhặt

bullet

Vương quyền Đức Kitô  Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT XXXIII -  CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 
bullet

Con đường hạt lúa    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chứng nhân tình yêu     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Sống chứng nhân tin mừng      ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chứng nhân anh dũng   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tham dự vào hy tế của Chúa Giêsu  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Các chứng nhân   Giacôbê Phạm Văn Phượng op

bullet

Đáng quí như châu ngọc    Lm. Phạm Thanh Liêm

bullet

Gương trung kiên của tiền nhân  Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

bullet

Máu các tín hữu trổ sinh các tín hữu  Joseph Vũ Hải Bằng op

bullet

Sức mạnh đức tin   Lm Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Truyền đạo        Góp nhặt

bullet

Chúa Thánh Thần soi sáng        Góp nhặt

bullet

Tử đạo hay sống đạo        Góp nhặt

bullet

Anh em hãy làm chứng cho Thầy        Góp nhặt

bullet

Sống đạo hay chết vỉ đạo        Góp nhặt

bullet

Tử đạo một lựa chọn của lòng tin        Góp nhặt

bullet

Người chứng thứ nhất        Góp nhặt

bullet

Chứng nhân        Góp nhặt

bullet

Tử đạo        Góp nhặt

bullet

Làm chứng        Góp nhặt

bullet

Tỉnh thức trước cơn bách hại   PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Những tên lý hình thời đại   PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Chứng nhân tình yêu  Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Những ngừoi làm chứng   Lm. Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Kitô hữu- tử vì đạo   PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Kiên quyết không bỏ đạo yêu thương  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Tình yêu mạnh hơn sự chết  LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT XXXII Thường Niên - Năm C
 
bullet

Sống lại    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

bullet

Cuộc sống đời sau    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Cuộc sống mai hậu    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Niềm vui vĩnh cửu     Cha Mark Link, S.J.

bullet

Xác tín có đời sau    PM.Cao Huy Hoàng

bullet

Có chăng một thế giới bên kia    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Lòng trung thành của Thiên Chúa   Hugues Cousin

bullet

Hợp hoan bên Chúa      Góp nhặt

bullet

Một mầu nhiệm lớn hơn   Charles E. Miller

bullet

Được sống tình yêu của mình   Noel Quesson

bullet

Hợp hoan bên Chúa   Thiên Phúc

bullet

Vẫn đề kẻ chết sống lại     Veritas

bullet

Có chăng một thế giới bên kia    Lm Ignatio Trần Ngà

bullet

Chết là về cõi sống  Lm Giuse Tạ Duy Tuyền

bullet

Thiên Chúa của kẻ sống     Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng

bullet

Đời này đời sau    R. Veritas

bullet

Sư sống      Góp nhặt

bullet

Thân xác sống lại          Góp nhặt

bullet

Vấn đề đời sau         Góp nhặt

bullet

Thân xác sống lại        Góp nhặt

bullet

Cách chữa cháy kỳ diệu      Góp nhặt

bullet

Tin vào sự sống lại        Góp nhặt

bullet

Thiên Chúa của kẻ sống       Góp nhặt

bullet

Ai sống làm sao, ta...      Góp nhặt

bullet

Xứng đáng mới được hưởng ....      Góp nhặt

bullet

Gieo gì gặt nấy      Góp nhặt

bullet

Hợp hoan      Góp nhặt

bullet

Kinh nghiệm      Góp nhặt

bullet

Niềm hy vọng sống lại      Góp nhặt

bullet

Can đảm       Góp nhặt

bullet

Vĩnh cửu      Góp nhặt

bullet

Thiên Chúa của kể sống     Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Cuộc sống đời sau      Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Tưởng nhớ cầu nguyện cho tiền nhân  LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT XXXI Thường Niên - Năm C
 
bullet

Ánh mắt yêu thương     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa cứu vớt người tội lỗi    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Con người được đổi mới    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Lời nguyện tín hữu       Góp nhặt

bullet

Đổi đời     Góp nhặt

bullet

Nghệ thuật cảm mến lòng người....Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Tầm cao của phúc âm   Achille Degeest

bullet

Chúng ta giống như Giakêu    Charles E. Miller

bullet

Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi....Niềm Vui Chia Sẻ’

bullet

Tình yêu làm kinh ngạc    McCarthy

bullet

Cái hố      Cha Mark Link, S.J.

bullet

Để tìm và cứu những gì đã mất    William Barclay

bullet

Lòng thương xót    Lm. Trần thanh Sơn

bullet

Thiên Chúa từ bi và nhân hâu   Lm. Thanh Minh

bullet

Ơn cứu độ     Lm. Vũ minh Nghiễm

bullet

Gặp gỡ Đức Kitô    Lm. Bùi quang Tuấn

bullet

Trân trọng và yêu thương    Suy Niệm của JKN

bullet

Ơn cứu độ cho nhà này    Đinh ngọc Thiệu

bullet

Cần tình thương và gương sáng  Suy Niệm của JKN

bullet

Đền tạ     Góp nhặt

bullet

Giải thoát      Góp nhặt

bullet

Sẵn sàng đáp trả     Góp nhặt

bullet

Đổi đời     Góp nhặt

bullet

Tình yêu     Góp nhặt

bullet

Tham dự     Góp nhặt

bullet

Cái nhìn     Góp nhặt

bullet

Hoắn cải     Góp nhặt

bullet

Thiên Chúa yêu thương     Góp nhặt

bullet

Tôi muốn ban yêu tôi     Góp nhặt

bullet

Con người đến để tìm và cứu     Góp nhặt

bullet

Nơi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa     Góp nhặt

bullet

Sống đức ái     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Cấm vào nhà kẻ có tội  PM. CAO HUY HOÀNG

bullet

Chúa nhật 31 thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật 31 thường niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Sám hối cụ thể như Zakêu     Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Chúa vào nhà kẻ tội lỗi    Catholic.org.tw

bullet

Chúa xót thương con người   Lm Micae Võ Thành Nhân

 
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO  - Năm C
 
bullet

Sứ điệp ngày thế giới truyền giáo năm 2022

bullet

Lời nguyện tín hữu       Góp nhặt

bullet

Hãy loan báo tin mừng     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Truyền giáo theo gương Mẹ Terêxa  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Hạnh phúc qua việc trao ban   Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Hãy đi khắp thế gian     Trích trong ‘Manna

bullet

Người Châu Á truyền giáo cho....   Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Tinh thần truyền giáo    Đức Cố GM. Vũ Duy Thống

bullet

Thầy ở cùng anh em    Manna

bullet

Xin hãy sai con     Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Truyền giáo     Góp nhặt

bullet

Chứng tá     Góp nhặt

bullet

Đời sống chứng nhân     Góp nhặt

bullet

Ra lệnh và truyền lệnh    Gm Arthur Tonne

bullet

Hãy nên chứng nhân của Thầy    LM ĐAN VINH

bullet

Chứng nhân trong sự hiệp nhất...    Lm.Jos Tạ duy Tuyền

bullet

Giáo dân truyền giáo    M. CAO HUY HOÀNG

bullet

Đưa anh em lưu lạc về nhà    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Giới thiệu tin mừng bằng chính đời...Ðức Cha J.B. Bùi Tuần

bullet

Tháng Mân Côi và việc tái truyền giáo   Ðức Cha J.B. Bùi Tuần

bullet

Khánh nhật truyền giáo   Lm Trần Ngà

bullet

Anh em hãy đi khắp tứ....Đức Cố TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc

bullet

Các con hãy đi....    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Sứ mạng rao giảng tin mừng     Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Loan báo tin mừng trong thế giới...LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT XXX Thường Niên - Năm C
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Xin thương xót con    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Lời cầu nguyện khiêm tốn   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Nâng lên và hạ xuống    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Nâng mình lên sẽ bị hạ xuống    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Lòng khiêm nhượng sám hối    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Cúi mình xuống  Lm Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Đặc tính khiêm nhượng    P.Trần Đình Phan Tiến 

bullet

Khiêm nhượng trong cầu nguyện ... LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Tự cao và tự đại   AM Trần Bình An

bullet

Món quà Thiên Chúa quí nhất   Cha Mark Link, S.J.

bullet

Khiêm nhượng và kiêu ngọao  Suy niệm của JKN

bullet

Nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống   William Barclay

bullet

Tội lỗi chống lại sự có tội    McCarthy

bullet

Xưng thư tội lỗi của mình   McCarthy

bullet

Lời cầu nguyện địch thực      Góp nhặt

bullet

Lời nguyện khiêm nhượng      Góp nhặt

bullet

Cầu nguyện      Góp nhặt

bullet

Xin thương xót con       Góp nhặt

bullet

Hai hạng người cầu nguyện      Góp nhặt

bullet

Công chính là ơn Thiên Chúa     Góp nhặt

bullet

Ai là người công chính     Góp nhặt

bullet

Hài lòng về mình hay về Thiên Chúa     Góp nhặt

bullet

Tự hào     Góp nhặt

bullet

Biết mình     Góp nhặt

bullet

Khiêm nhượng      Góp nhặt

bullet

Chấp nhận sự thật về chính mình     Góp nhặt

bullet

Biệt phái và thu thuể     Góp nhặt

bullet

Chúa nhật 30 thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật 30 thương niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Đừng nâng mình lên     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Khiêm nhượng khi cầu nguyện       Lm Micae Võ Thành Nhân

 
CHÚA NHẬT XXIX Thường Niên - Năm C
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Lời nguyện tín hữu      Góp nhặt

bullet

Cầu nguyện    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt.

bullet

Cầu nguyện kiên trì     Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Kiên trì trong cầu nguyện    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Bổn phận và niềm vui lớn    William Barclay

bullet

Có chí thì nên      Góp nhặt

bullet

Thiên Chúa là Đấng minh xét    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

bullet

Luôn nhận lời cầu nguyện    Noel Quesson

bullet

Kiên nhẫn trong lời cầu         Góp nhặt

bullet

Dân chúng và linh mục cầu nguyện   Charles E. Miller

bullet

Cầu nguyện không ngừng    McCarthy

bullet

Thiên Chúa lắng nghe     Góp nhặt

bullet

Cầu nguyện      Góp nhặt

bullet

Một hành trình sống đức tin  Lm. John Nguyễn

bullet

Cầu nguyện      Góp nhặt

bullet

Tâm hồn phải sâu rộng   Achille Degeest

bullet

Phải cầu nguyện không ngừng    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

bullet

Cầu nguyện với đôi tay rộng mở    McCarthy

bullet

Cầu nguyện không ngừng   McCarthy

bullet

Chúa Giêsu dạy cầu nguyện    Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Kiên nhẫn trong cầu nguyện    Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền

bullet

Cầu nguyện      Góp nhặt

bullet

Cầu nguyện      Góp nhặt

bullet

Cầu nguyện      Góp nhặt

bullet

Thiên Chúa sẽ ban cho tôi....     Góp nhặt

bullet

Lời cầu nguyện    Lm. Bùi quang Tuấn

bullet

Chúa nhật XXIX thường niên năm C  Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XXIX thường niên năm C  Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa luôn ban ơn     Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Kiên trì cầu nguyện    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Cầu nguyện với một đức tin kiên trì  LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

 

 
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Lời nguyện tín hữu   Góp nhặt

bullet

Đón nhận ơn cứu độ    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Tâm tình biết ơn    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Thể hiện lòng biết ơn    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Nhận biết và cảm tạ hồng ân   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Biết ơn   Cha Mark Link, S.J.

bullet

Lời tạ ơn khiêm hạ    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Ơn người ơn đời    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Tạ ơn Chúa PM. CAO HUY HOÀNG

bullet

Bổn phận biết ơn    Suy niệm của JKN

bullet

Đức tin đích thực    R. Gutzwiller

bullet

Đứng dậy về đi     Chú giải của Noel Quesson

bullet

Niềm tin trọn vẹn    Hugues Cousin

bullet

Xứng đáng với tình thương...    William Barclay

bullet

Cái nhìn sâu xa hơn    McCarthy

bullet

Mười người phong cùi   McCarthy

bullet

Tất cả là hồng ân    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Hãy dâng lời ngợi khen....   Charles E. Miller

bullet

Ưu tiên cho việc tạ ơn     Achille Degeest

bullet

Biết ơn     Góp nhặt

bullet

Chín người kia đâu     Góp nhặt

bullet

Đức tin của con đã cứu con     Góp nhặt

bullet

Đức tin đã cứu con     Góp nhặt

bullet

Dòng suối ân tình     Góp nhặt

bullet

Lòng biết ơn     Góp nhặt

bullet

Biết ơn     Góp nhặt

bullet

Cám ơn     Góp nhặt

bullet

Niềm tin     Góp nhặt

bullet

Biết ơn và tạ ơn     Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Tâm tình tạ ơn   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật XXVIII thường niên C

bullet

Chúa nhật XXVIII thường niên C

bullet

Nhận biết và cảm tạ hồng ân   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Hãy chia sẻ hết lòng với Chúa Giêsu  Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Bổn phận cám ơn Chúa     Catholic.org.tw

bullet

Luôn biết tạ ơn Chúa....  LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT XXVII Thường Niên - Năm C
 
bullet

Lời nguyện tín hữu      Góp nhặt

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Tin tưởng và khiêm tốn    http://www.catholic.org.tw

bullet

Hãy bật rễ đi     Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Xin ban thêm đức tin   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Phục vụ Chúa cho phải đạo....Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Niềm tin thương mạii    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Bổn phận    Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Chiếc bình trống rỗng    Thiên Phúc

bullet

Đức tin và ngưởi đầy tớ vô dụng   Phêrô Trần Đình Phan Tiến

bullet

Nếu bạn có đức tin    Cha Mark Link, S.J.

bullet

Đức tin     Góp nhặt

bullet

Những đầy tớ bình thường của ông chủ...Fiches Dominicales

bullet

Đầy tớ vô dụng    Noel Quesson

bullet

Chứng tỏ ân điển từ ái  William Barclay

bullet

Phục vụ    McCarthy

bullet

Đức tin    McCarthy

bullet

Phép lạ của lòng tin    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Ai là người thay đổi    Charles E. Miller

bullet

Đức tin    Góp nhặt

bullet

Làm điều phải làm      Góp nhặt

bullet

Hãy bật rễ lên   Góp nhặt

bullet

Nhận và cho không vị lời   Góp nhặt

bullet

Đức tin và khiêm nhường   Góp nhặt

bullet

Khiêm những và tin tưởng   Góp nhặt

bullet

Đức tin   Góp nhặt

bullet

Niềm tin   Góp nhặt

bullet

Lòng tin    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

LLễ Mẹ Mân Côi    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Mẹ đầy ân sủng   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Nhận và cho không vị lời   Achille Degeest

bullet

Thưa thầy xin thêm lòng tin...   Lm Đaminh Trần Đình Nhi

bullet

Khiêm tốn phục vụ trong tin yêu  LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT XXVI Thường Niên - Năm C
 
bullet

Lời nguyện tín hữu    Góp nhặt

bullet

Liên đới     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Người giàu và người nghèo     Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Giàu của giàu lòng    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Khi con người bạc tình    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Ông Schweitzer và người nghèo  Cha Mark Link, S.J.

bullet

Quy luật của sự sống    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Bạn hữu của Thiên Chúa    PM. Cao Huy Hoàng, 

bullet

Của cải chân thật     M. Hoàng Thị Thùy Trang

bullet

Phải làm lời cho Ngài và tha nhân   Suy niệm của JKN

bullet

Được hình thành từ bây giờ    Lm. Phạm Thanh Liêm

bullet

Giấy thông hành nước trời       Góp nhặt

bullet

Thế giới của tình yêu    Góp nhặt

bullet

Người phú hộ giàu có và Lazarô nghèo khó    Góp nhặt

bullet

Giữa chúng ta đã có một vực thẳm    Fiches Dominicales

bullet

Hãy nhìn kỹ lòng mình   Chú giải của Noel Quesson

bullet

Khó nghèo và giàu sang    Chú giải của R. Gutzwiller

bullet

Ai sẽ giải cứu chúng ta    William Barclay

bullet

Bác ái bắt đầu từ nhà mình   McCarthy

bullet

Giàu có và nghèo khó    McCarthy

bullet

Tiền bạc    Góp nhặt

bullet

Có một vực thẳm   Góp nhặt

bullet

Hai khuôn mặt trái ngược nhau   Góp nhặt

bullet

Môi trường đức tin   Góp nhặt

bullet

Lazarô sẽ không bao giờ tự mãn   Góp nhặt

bullet

Tôi có đọc kinh thánh hay không   Góp nhặt

bullet

Sống trong thế giới trái ngược   Góp nhặt

bullet

Tiền bạc   Góp nhặt

bullet

Giàu có   Góp nhặt

bullet

Dại dột   Góp nhặt

bullet

Chía sẻ   Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Chúa nhật 26 thường niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật 26 thường niên C     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Sự lành và sự khốn khó    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Thiên Chúa là Đấng thưởng phạt ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Sống bác ái để được nước trời   Catholic.org.tw

 
CHÚA NHẬT XXV Thường Niên - Năm C
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Lời Nguyện Tín Hữu   Góp nhặt

bullet

Người quản lý khôn ngoan ....ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Cách quản lý tiền của     Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Tích trữ của cải thiêng liêng   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Đó là một câu chuyện hay    Cha Mark Link, S.J.

bullet

Nhìn rộng thấy xa    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Hãy trung tín     Suy niệm của JKN

bullet

Khôn ngoan đích thực     Lm. Phạm Thanh Liêm

bullet

Khôn khéo thật của con cái...    Fiches Dominicales

bullet

Không thể làm tôi hai chủ    Noel Quesson

bullet

Dụ ngôn người quản lý     R. Gutzwiller

bullet

Người quản lý khôn khéo     Hugues Cousin

bullet

Gương tốt của người xấu   William Barclay

bullet

Tiền bạc    McCarthy

bullet

Bản năng    McCarthy

bullet

Những đồng bạc lẻ     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Hãy bắt đầu hơn là thế gian    Charles E. Miller

bullet

Không thể thờ hai chủ    Achille Degeest

bullet

Quản lý khôn khéo   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Hãy làm tôi tớ Thiên Chúa     Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Sử dụng tiền bạc   Góp nhặt

bullet

Khôn khéo   Góp nhặt

bullet

Tên quản lý khôn khéo   Góp nhặt

bullet

Tiền bạc của chúng ta làm...   Góp nhặt

bullet

Nhận lãnh để trao ban   Góp nhặt

bullet

Sử dụng của cải   Góp nhặt

bullet

Người nghèo   Góp nhặt

bullet

Hai chủ   Góp nhặt

bullet

Hai chủ   Góp nhặt

bullet

Tiền của   Góp nhặt

bullet

Chữ T   Góp nhặt

bullet

Làm chủ hay làm đầy tớ tiền bạc LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Gieo gì gặt nấy   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Sợ Chúa cắt viện trợ   PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Nếu đồng tiền biết nói    PM. CAO HUY HOÀNG

bullet

Sử dụng tiền của khôn ngoan   Lm. PhêrôLê văn Chính

bullet

Chúa nhật XXV thường niên C     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XXV thường niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT XXIV Thường Niên - Năm C
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca        Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Thiên Chúa giàu lòng thương xót    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Lòng nhân từ của Thiên Chúa     Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Thiên Chúa thương xót và tha thứ    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Sự tha thứ    Lm Mark Link

bullet

Lòng bao dung của Thiên Chúa    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Nẵm tay Cha   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Hãy chia vui với Chúa     PM. CAO HUY HOÀNG

bullet

Hãy tin tưởng vào tình thương    Suy niệm của JKN

bullet

Xin chung vui với tôi    Fiches Dominicales

bullet Chiên lạc    Chú giải của R. Gutzwiller
bullet

Ai nấy sẽ vui mừng    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Tình yêu và sự thương cảm    Hugues Cousin

bullet Vui mừng của người chăn chiên   William Barclay
bullet

Lạc mất     McCarthy

bullet

Quan trọng    McCarthy

bullet

Cây táo và miếng vải trắng    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Người cha sẽ làm bất cứ điều gì...Charles E. Miller

bullet

Niềm vui san sẻ      Achille Degeest

bullet

Lòng Chúa xớt thương   Góp nhặt

bullet

Người Cha   Góp nhặt

bullet

Tha thứ    Góp nhặt

bullet

Tuyệt đỉnh của tình thương   Góp nhặt

bullet

Tình thương vô biên   Góp nhặt

bullet

Chứng từ của lòng sám hối   Góp nhặt

bullet

Nhân lành   Góp nhặt

bullet

Thường xót   Góp nhặt

bullet

Thường người   Góp nhặt

bullet

Nhân hậu   Góp nhặt

bullet

Lòng bao dung của Thiên Chúa   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Nghịch lý của tình yêu Thiên Chúa   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Thiên Chúa đi tìm    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Niềm vui hoán cải     Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Lời nguyện tín hữu   Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT XXIII Thường Niên - Năm C
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca        Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Làm môn đệ của Chúa    ĐTGM Ngô Quang Kiệt.

bullet

Cái giá phải trả     Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Dấn bước đi theo Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Đặt Thiên Chúa lên trên hết    Cha Mark Link, S.J.

bullet

Vác thập giá mình    JKN

bullet

Môn đệ Đức Giêsu    Lm. Phạm Thanh Liêm

bullet

Từ bỏ   Góp nhặt

bullet

Từ bỏ  Góp nhặt

bullet

Từ bỏ  Góp nhặt

bullet

Đòi hỏi của tình yêu  Góp nhặt

bullet

Những đòi hỏi của tình yêu    Fiches Dominicales

bullet

Kêu gọi lựa chọn    Chú giải của R. Gutzwiller

bullet

Từ bỏ hết   Chú giải của Noel Quesson

bullet

Mời gọi từ bỏ    Hugues Cousin

bullet

Tống khứ tất cả     Suy niệm của William Barclay

bullet

Trả giá    McCarthy

bullet

Theo Thầy    McCarthy

bullet Chọn Chúa Kitô   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet

Một đòi hỏi nhân bản    Achille Degeest

bullet

Thập giá đòi thường  Achille Degeest

bullet

Từ bỏ hết     Góp nhặt

bullet

Vác thập giá theo Chúa   Góp nhặt

bullet

Xiềng xích  Góp nhặt

bullet

Điều kiện để được làm môn đệ..  Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Vác thập giá theo Chúa    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Yêu là chấp nhận chia ly    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Bỏ và không bỏ   PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Bài học cho người môn đệ    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Chúa nhật XXIII thường niên C     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XXIII thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Theo Chúa là sẵn sàng từ bỏ     Catholic.org.tw

bullet

Từ bỏ hy sinh để trở nên....Lm. Đaminh Lâm Quang khánh

bullet

Yêu Chúa trên hết     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Điều kiện để theo làm môn đệ....LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT XXII Thường Niên - Năm C
   
bullet

Khiêm tốn    ĐTGM. Ngô quang Kiệt

bullet

Khuyến khích sống khiêm hạ   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Hãy ở khiêm nhượng   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

TThiên Chúa nâng cao kẻ ...     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Khiêm hạ     Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Khiêm nhượng     Lm. Phạm Thanh Liêm

bullet

Xin một chỗ nhất trong....PM. CAO HUY HOÀNG

bullet

Charlie Brown chính cống    Cha Mark Link, S.J.

bullet

Khiêm nhượng đích thực    Suy niệm của JKN

bullet

Ai mời gọi chúng ta    

bullet

Con là không, Chúa là tất cả

bullet

Đức Giêsu đã đảo lộn tất cả     Fiches Dominicales

bullet

Khiêm nhượng    R. Gutzwiller

bullet

Sống yêu thương    Noel Quesson

bullet

Khiêm nhượng và bác ái    William Barclay

bullet

Chỗ ngồi nơi bàn tiệc    McCarthy

bullet

Niệm vui chía sẻ    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Sự khiêm nhượng dẫn đến...    Charles E. Miller

bullet

Một tình yêu mang kích thước  Achille Degeest

bullet

Khiêm nhượng

 
CHÚA NHẬT XXI Thường Niên - Năm C
   
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Vào khung cửa hẹp     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Hãy cố gắng qua cửa hẹp ...    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Hãy vào qua cửa hẹp    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Không nên thánh thì uổng lắm    PM. CAO HUY HOÀNG

bullet

Hãy vào cửa hẹp     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Cửa hẹp đưa đến hạnh phúc muôn đời    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Cố gắng vào cửa hẹp   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Tàu kéo hay thuyền buồm    Cha Mark Link, S.J.

bullet

Hãy tự xét mình    Suy niệm của JKN

bullet

Cửa nào Chúa đã đi qua    Góp nhặt

bullet

Dụ ngôn cửa hẹp    Fiches Dominicales

bullet

Cánh cửa mở rộng    Chú giải của Noel Quesson

bullet Còn tính thời sự    Hugues Cousin
bullet

Coi chừng kéo bị loại    William Barclay

bullet

Đau khổ góp phần rèn luyện ...   McCarthy 

bullet

Hoán cải để vào vương quốc    McCarthy 

bullet

Trước cửa thiên đàng    Niềm Vui Chia Sẻ’

bullet

Hãy đi xuyên qua cửa hẹp     Charles E. Miller

bullet

Hy vọng và cầu nguyện    Achille Degeest

bullet

Cứu rồi   Góp nhặt

bullet

Cửa hẹp   Góp nhặt

bullet

Thiên Chúa của mọi dân tộc   Góp nhặt

bullet

Cửa hẹp    Góp nhặt

bullet

Khung cửa hẹp   Góp nhặt

bullet

Gắng sức   Góp nhặt

bullet

Cửa hẹp   Góp nhặt

bullet

Vào cửa hẹp  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Người ta sẽ từ đông chí tây đên...   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Phấn đâu đi qua cửa hẹp để...LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Chúa nhật XXI thường nien C    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XXI thường niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT XX Thường Niên - Năm C
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Ánh sáng và bóng tối    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Sự quấy rồi cần thiết     Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Ngọn lửa tình yêu    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Sống tỉnh thức    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Phải chi lửa ấy đã bùng lên    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Bình an chỉ có khi thật sự....   Jos.Vinc. Ngọc Biển

bullet

Lửa cháy, sự thật tỏ bày    Lm Nguyễn Văn Nghĩa

bullet

Sứ mệnh    Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Hãy cương quyết xông pha   Ðức cố GM Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

bullet

Lửa trên mặt đất    Trích "Manna"

bullet

Ngọn lửa tình yêu     Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

bullet

Cuộc chiến triền miên     PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Sẵn sàng chấp nhận    Suy niệm của JKN

bullet

Lửa tình yêu    Lm. Phạm Thanh Liêm

bullet

Chạy đua   McCarthy

bullet

Lửa trên mặt đất    McCarthy

bullet

Chúa nhật XX thường niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XX thường niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Thầy không đến để đem ...   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Ngọn lửa yêu thương  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Cộng tác làm bùng cháy ngọn lửa...LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Ai ở gần Ta là ở gân lửa   Góp nhặt

bullet

Phong trào Chúa Thánh Thần ...chúng ta   Góp nhặt

bullet

Lửa trên mặt đất   Góp nhặt

bullet

Phải chi lửa ấy đã bùng lên   Góp nhặt

bullet

Người giữ ngọn lửa   Góp nhặt

bullet

Đem gươm giáo tới   Góp nhặt

bullet

Ngọn lửa tình yêu   Góp nhặt

bullet

Lửa   Góp nhặt

bullet

Phân rẽ   Góp nhặt

bullet

Dấu chỉ   Góp nhặt

bullet

Ném lửa   Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT XIX Thường Niên - Năm C
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Người quản lý trung tín và ... ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Tỉnh thức trong đêm tối    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Hãy tỉnh thức và sẵn sàng    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Sống tỉnh thức     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Nỗi nhớ     PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Người ở phòng số 40    Cha Mark Link, S.J

bullet

Tỉnh thức để sằn sàng đón Chúa    Lm FX Vũ Phan Long, ofm

bullet

Linh đạo lữ hành    Lm. Phạm Thanh Liêm

bullet

Cầu nguyện bằng hành động    Suy niệm của JKN

bullet

Những người có trách vụ...   Achille Degeest

bullet

Một dân tộc tỉnh thức    Fiches Dominicales

bullet

Tỉnh thức    R. Gutzwiller

bullet

Chủ đề về trách nhiệm    Noel Quesson

bullet

Những dụ ngôn về tỉnh thức     Hugues Cousin

bullet

Hãy sẵn sàng     William Barclay

bullet

Hành trình trong đức tin    Mc Carthy

bullet

Những đầy tớ tỉnh thức     McCarthy

bullet

Sẵn sàng chờ Chúa đến   Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Đừng sợ, hỡi đàn chiên bé nhỏ    Charles E. Miller

bullet

Cho đi   Góp nhặt

bullet

Chủ về    Góp nhặt

bullet

Phải luôn sẵn sàng   Góp nhặt

bullet

Ngày mai không bao giờ quên   Góp nhặt

bullet

Tỉnh thức   Góp nhặt

bullet

"4T" chờ đón Đức Kitô trở lại    Lm. Đaminh Lâm Quang Khánh

bullet

Chúa nhật 18 thường niên C     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Tỉnh thức chu toàn bổn phận   Catholic.org.tw

bullet

Tỉnh thức và sẵn sàng     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Các con hãy sẵn sàng    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa    LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT XVIII Thường Niên - Năm C
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Nâng cao chất lượng cuộc sống    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Ngươi sắm đó sẽ về tay ai ?  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Cách dùng của cải đời này    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tich trữ kho tàng trên trời    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Khi đông tiền lên ngôi   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Gia tài   Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Làm giàu   Phêrô Trần Đình Phan Tiến

bullet

Làm chủ của cải   Nữ Tỳ Thánh Thể

bullet

Coi chừng lầm lẫn    Lm. Raphael Xuân Nguyên

bullet

Làm giàu chỉ với một xu    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Cuộc gặp gỡ    Cha Mark Link, S.J.

bullet

Cần có một đời sống tâm linh   Suy niệm của JKN

bullet

Mức độ đời sống...giá trị lớn nhất    Lm Vũ Phan Long

bullet

Lòng ham hố của cải   R. Gutzwille

bullet

Giàu có trước mặt Thiên Chúa   Noel Quesson

bullet

Thái độ đối với của cải   Hugues Cousin

bullet

Nơi để của cải vật chất    William Barclay

bullet

Bao nhiều mới đủ    McCarthy

bullet

Cần phải hành động   Charles E. Miller

bullet

Tiền bạc và giàu sang    Góp nhặt

bullet

Những kho lớn hón    Góp nhặt

bullet

Làm giàu vì biết chia sẻ    Góp nhặt

bullet

Hạnh phúc không nơi tiền của    Góp nhặt

bullet

Đồ dại    Góp nhặt

bullet

Nghệ thuật làm giàu    Góp nhặt

bullet

Ngu dại của việc tham lam tiền của     Góp nhặt

bullet

Nghèo    Góp nhặt

bullet

Kho tàng    Góp nhặt

bullet

Khờ dại    Góp nhặt

bullet

Những của cải tích trữ.... cho ai   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Giữ mình tranh mọi thứ tham lam  LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT XVII Thường Niên - Năm C
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Lạy Cha chúng con ...ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Cầu xin ....Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Cầu xin cùng Cha trên trời    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Biến ước mơ thành hiện thực     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Lời kinh tuyệt vời    Thiên Phúc

bullet

Cầu nguyện  Góp nhặt

bullet

Lởi kinh của Chúa hình ảnh....Chú giải của Lm Vũ Phan Long

bullet

Lời cầu nguyện của người con thảo   Fiches Dominicales

bullet

Lạy Cha chúng con ...   R. Gutzwiller

bullet

Giáo huấn và cầu nguyện     Hugues Cousin

bullet

Xin dạy chúng con cầu nguyện    William Barclay

bullet

Hãy xin hay nhìn hãy gõ     McCarthy

bullet

Cẩu xin hay cầu nguyện    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Lạy Cha "Abba"   Charles E. Miller

bullet

Thờ phụng là nhìn nhận sự thật    Achille Degeest

bullet

Cầu nguyện   Góp nhặt

bullet

Ban Thánh Thần   Góp nhặt

bullet

Thần khí của Người    Noel Quesson

bullet

Hãy xin thì sẽ được    Góp nhặt

bullet

Cầu nguyện   Góp nhặt

bullet

Kinh lạy Cha   Góp nhặt

bullet

Lạy Cha   Góp nhặt

bullet

Sống nương tựa Cha    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Các con xin sẽ được  Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Cầu nguyện với Thiên Chúa như...LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Lời kinh duy nhất     Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa Giêsu dạy cầu nguyện    Catholic.org.tw

bullet

Tích trữ kho tàng trên trời    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chúa nhật XVII thường niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XVII thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT XVI Thường Niên - Năm C
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Phục vụ trong trật tự   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Rước Chúa vào nhà     Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Maria đã chọn phần tốt nhất     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Cầu nguyện và hành động    Suy niệm của JKN

bullet

Người khách muốn gì ?    Lm Vũ Phan Long

bullet

Như một lời đáp trả     Chú giải của Fiches Dominicales

bullet

Maria đã chọn phần tốt hơn   Lm.Duy Sinh

bullet

Matta và Maria     R. Gutzwiller

bullet

Đã chọn phần tốt nhất     Chú giải của Noel Quesson

bullet

Sẽ không bị lấy đi    Hugues Cousin

bullet

Sự va chạm tính tình    William Barclay

bullet

Cho và nhận    McCarthy

bullet

Mời Chúa vào nhà     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Một sự hiện diện thiết yếu     Achille Degeest

bullet

Chỉ có một điều cần   Góp nhặt

bullet

Phần tốt nhất   Góp nhặt

bullet

Sự cân bằng   Góp nhặt

bullet

Martha và Maria   Góp nhặt

bullet

Chỉ có một việc cần mà thôi   Góp nhặt

bullet

Một sự cần thiết   Góp nhặt

bullet

Điểm dừng   Góp nhặt

bullet

Chọn phần tốt nhất   Góp nhặt

bullet

Việc cần   Góp nhặt

bullet

Lắng nghe   Góp nhặt

bullet

Lắng nghe và phục vụ Chúa    Catholic.org.tw.

bullet

Lắng nghe và thực hành Lời Chúa   Lm. Dom Lâm Quang Khánh

bullet

Hai cách đón tiếp      Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật XVI thường niên C    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XVI thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Quân bình giữa việc cầu nguyện và...   LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT XV Thường Niên - Năm C
   
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Nhớ mang theo trái tim    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Luật trong lòng người... nhân hậu    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Tình yêu không biên giới    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Ai là người thân cận của tôi    Lm Vũ Phan Long

bullet

Trở nên người thân cận    Fiches Dominicales

bullet

Cư xử đầy yêu thương     Suy niệm của JKN

bullet

Yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân   Lm. Vũ Thái Hoà

bullet

Một lệnh truyền khó xử   Achille Degeest

bullet

Giới luật yêu thương   R. Gutzwiller

bullet

Người Samaria tốt lành   Flor McCarthy

bullet

Ai là người Samaria tốt nhất     Charles E. Miller

bullet

Người Samaritanô nhân hậu    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Ông hoàng hạnh phúc    Lm Jos. Tạ Duy Tuyền

bullet

Phục vụ nâng cao giá trị ...   Lm. Ignatiô Trần Ngà

bullet

Hãy đi và làm như vậy     Manna

bullet

Ai là người thân cận   MANNA

bullet

Ai là anh em của tôi     Veritas

bullet

Hãy yêu thương thì sẽ được sống   André Sève

bullet

Yêu rồi làm   Thiên Phúc

bullet

Tội thờ ơ    Sưu tầm

bullet

Yêu người    Sưu tầm

bullet

Tình yêu và hạnh phúc    Sưu tầm

bullet

Người Samaritanô nhân từ    Sưu tầm

bullet

Yêu thương    Sưu tầm

bullet

Anh em của tôi là ai?   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Yêu người thân cận   Hugues Cousin

bullet

Tôi đã để đi qua    Lm. Mark Link, S.J.

bullet

Chính là kẻ đã thực thi   Noel Quesson

bullet

Hãy về và làm như vậy   Jos.Vinc. Ngọc Biển

bullet

Món nợ yêu thương    TRẦM THIÊN THU

bullet

Ai là người thân cận    LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Chúa nhật XV thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật XV thường niên C   Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT XIV Thường Niên - Năm C
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Chúa sai tôi đi    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa sai tôi đi loan tin bình an     Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Ra đi rao giảng tin mừng    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Chúa sai tôi đi    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Loan báo tin mừng trong thế giới   LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Sứ mạng của người môn đệ     Lm Jos.Vinc. Ngọc Biển

bullet

Giáo dân truyền giáo    Lm PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Hành trang truyền giáo     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Loan báo tin mừng trước     Suy niệm của JKN

bullet

Người môn đệ chân chính    Suy niệm của Lm Bùi Quang Tuấn

bullet

Hãnh diện vì thập giá Đức Kitô    Lm. Phạm thanh Liêm

bullet

Tham dự vào thiên quốc     Chú giải của Noel Quesson

bullet

Tiếp nhận Ngài     Suy niệm của R. Gutzwiller

bullet

Thi hành ý Ngài     Chú giải của William Barclay

bullet

Sai 72 môn đệ đi rao giảng     McCarthy

bullet

Hãy đi rao giảng     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Ai là công dân mùa gặt của Chúa    Charles E. Miller

bullet

Thiên Chúa cần đến con người    A. Degeest

bullet

Sự bình an của các con sẽ đến ....  Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Vào nhà, vào thành phố    Sưu tầm

bullet

Anh em hãy ra đi    Sưu tầm

bullet

Truyền giáo    Sưu tầm

bullet

Mênh mông đồng lúa    Sưu tầm

bullet

Bịnh an đích thực    Sưu tầm

bullet

Người rao giảng    Sưu tầm

bullet

Người môn đệ    Sưu tầm

bullet

Tử tế    Sưu tầm

bullet

Sứ giả    Sưu tầm

bullet

Làm chứng    Sưu tầm

bullet

Chúa nhật XIV thường niên C  Lm Giuse Đinh Tất Quý

 
CHÚA NHẬT XIII Thường Niên - Năm C
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Không quay đầu lại    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chọn lựa dứt khoát     Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Dấn thân theo Đức Kitô   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Hãy đứng vững    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Những yêu sách của Chúa Giêsu   Hugues Cousin

bullet

Đức Kito mẫu gương và tiêu chuẩn  Lm Phạm Thanh Liêm

bullet

Lên đường với Ngài    R. Gutzwiller

bullet

Không nhìn trở lại     McCarthy

bullet

Hai biển hồ     Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

bullet

Dành ưu tiên cho Thiên Chúa   Lm. Ignatiô Trần Ngà

bullet

Con muốn đi theo Ngài    André Sève

bullet

Ơn gọi sống theo Chúa    Veritas

bullet

Chiếc bị    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Phát quang lộ trình lên thiên đàng   Charles E. Miller

bullet

Nhìn lại phía sau nhưng...    Achille Degeest

bullet

Người nhất quyết tiên lên ...  Manna

bullet

Trước đã     MANNA

bullet

Đời là những lựa chọn    THIÊN PHÚC

bullet

Dứt khoát    Sưu tầm

bullet

Điều kiện căn bản để theo Chúa    Sưu tầm

bullet

Lên Giêrusalem    Sưu tầm

bullet

Theo Chúa    Sưu tầm

bullet

Theo Chúa    Sưu tầm

bullet

Hãy theo Ta    Sưu tầm

bullet

Bí quyết để không ...   Lm. Mark Link, S.J.

bullet

Sứ mạng tối thượng khẩn cấp   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chúa cương quyết lên đường   Lm Micae  Võ Thành Nhân

bullet

Ba điều ước của Alexandre   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Mối bận tâm duy nhất    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Chúa nhật 13 thường niên Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Đáp tiếng kêu mời     Lm Giuse Đinh Tất Quý

bullet

Từ bỏ    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Tinh thần của môn đệ Chúa Giêsu   Catholic.org.tw

bullet

Học trò của Chúa    M. Vinh Hạnh

bullet

Sống đơn giản   Lm Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Sống thanh thoát để hạnh phúc   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Từ bỏ mọi sjự để nên môn để Chúa   LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Trong nhà thờ và ngoài cuộc đời    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Lường thục cho loài người    Lm Carolo Hồ Bac Xái

bullet

Các con hãy cho họ ăn    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Mình và Máu Thánh Chúa Kitô    Veritas

bullet

Ngài cầm bánh bẻ ra    MANNA

bullet

Và trao cho các môn đệ     R.Veritas

bullet

Chía bánh cho nhau    Lm. Ignatiô Trần Ngà

bullet

Chạnh lòng thương    Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền

bullet

Để tưởng nhớ Thầy    Manna

bullet

Loại bánh con người khao khát    Achille Degeest

bullet

Bàn tiệc của Chúa bàn tiệc anh em    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Lương thực hằng ngày    McCarthy

bullet

Nạn đói và sự hiệp thông    JKN

bullet

Là của ăn    JKN

bullet

Mình Máu Chúa Kitô    Lm. Phạm Thanh Liêm

bullet

Tham dự bữa tiệc thánh hiệp thông...   LM ĐAN VINH-HHTM

bullet

Hóa bánh ra nhiều hay bẻ bánh    Hugues Cousin

bullet

Ai nấy được ăn no nê    Noel Quesson

bullet

Hồng ân Thánh Thể     Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Thái độ sống    Sưu tầm

bullet

Bàn tiệc huynh đệ    Sưu tầm

bullet

Tham dự thánh lễ    Sưu tầm

bullet

Chúa Giêsu là niềm mong đợi  ..      Sưu tầm

bullet

Thánh Thể    Sưu tầm

bullet

Bí tích kỳ diệu    Sưu tầm

bullet

Lương thực Kitô hữu    Sưu tầm

bullet

Làm lễ    PM. Cao Huy Hoàng,

bullet

Thánh Thể, quà tặng tình yêu    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Bí tích tình yêu  Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Bí tích tình yêu   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI
   
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca