CHÚA NHẬT IX Thường Niên - CHÚA BA NGÔI
 
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca        Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Thiên Chúa Tinh Yêu    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Thiên Chúa là Tình Yêu   Lm Carolô Hồ Bạc Xái

bullet

Thiên Chúa là nguôn yêu thương    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Suối nguồn tình yêu    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Thiên Chúa yêu thế gian    Manna

bullet

Sự hiện diện của Đức Kitô   Achille Degeest

bullet

Con búp bê và biển cả    Niềm Vui Chia Sẻ’

bullet

Trao ban tất cả vì yêu thương    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Thiên Chúa yêu thường thế gian    R. Veritas

bullet

Mặc khải bất ngờ của phúc âm   Fiches Dominicales

bullet

Đức tin trong Đức Giêsu   Chú giải của Noel Quesson

bullet

Tình yêu sự sống của con người    Giáo Hoàng Học Viện

bullet

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Trao ban tất cả vì tình yêu     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Mầu nhiệm cao cả    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Ba Ngôi tình yêu   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Mặt trời ban sự sống      Góp nhặt

bullet

Chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi      Góp nhặt

bullet

Chúa Ba Ngôi      Góp nhặt

bullet

Tình yêu tuyệt hảo      Góp nhặt

bullet

Trí khôn và ý muốn       Góp nhặt

bullet

Dấu thánh giá      Góp nhặt

bullet

Tình yêu      Góp nhặt

bullet

Dòng sông      Góp nhặt

bullet

Sống hòa nhịp      Góp nhặt

bullet

Kẻ nội thù      Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
 
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca       Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Đấng ban sự sống   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Đấng đổi mới   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Lửa Thánh Thần   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa Thánh Thần nguyên lý hợp nhất   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Thánh Thần được ban cho Giáo hội   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Nói được các thứ tiếng    Manna

bullet

Hãy nhận lấy Thánh Thần    MANNA

bullet

Người thổi hơi vào các ông   MANNA

bullet

NIềm vui bởi Chúa Thánh Thần   Achille Degeest

bullet

Chân lý đòi hỏi Thánh Thần    Achille Degeest

bullet

Hơi thở của Chúa Thánh Thần   Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Vai trò của thần khí    McCarthy

bullet

Thánh Thần biến đổi    Suy niệm của JKN

bullet

Thánh Thần tình yêu    Lm. Phạm Thanh Liêm

bullet

Chúa hiện đến .....    Alain Marchabour

bullet

Thông truyền ơn cứu độ    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Anh em nhận lấy Thánh Thần    Fiches Dominicales

bullet

Thần khí của Đấng phục sinh   Giáo Hoàng Học Viện

bullet Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng...  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet

Ngọn lửa thánh linh soi chiếu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Thần khí đổi mới    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Ngọn lửa Thánh Linh soi chiếu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Thánh Thần tình yêu    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Thánh Thần Thiên Chúa    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa Thánh Thần      Góp nhặt

bullet

Ngọn gió      Góp nhặt

bullet

Phép lạ của sự đổi thay         Góp nhặt

bullet

Tác động của Chúa Thánh Thần       Góp nhặt

bullet

Đón nhận       Góp nhặt

bullet

Đổi mới      Góp nhặt

bullet

Đấng an ủi và giáo huấn      Góp nhặt

bullet

Hiện diện      Góp nhặt

bullet

Thánh Thần, Đấng ban bình an      Góp nhặt

bullet

Hãy nhận lấy Thánh Thần      Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - Lễ Thăng Thiên
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Nhìn trời    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Sự sống mới - hiện diện mới    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chuyển sang một giai đoạn mới    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Giáo hội thi hành sứ vụ mới    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Và đây Thầy ở cùng anh em    Fiches Dominicales

bullet

Hiện ra tại Galilê và ban sứ vụ....Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Anh em hãy đi....Suy niệm của JKN

bullet

Lên trời ước mơ cao đẹp    Lm Bùi Quang Tuấn CSsR

bullet

Lời Chúa    R. Veritas

bullet

Sư mạng truyền giáo    Lm Trần Thanh Sơn

bullet

Ta ở với các ngươi mãi mãi    Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Sự kiện Chúa thăng thiên     Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

bullet

Thầy ở cùng Anh em   ...    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

bullet

Cùng loan tin với Chúa Giêsu   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Anh em hãy đi thâu nạp môn đồ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Người "Giời"     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

TÁi mộ những sự trên trời    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Mừng Chúa thăng thiên  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa về với Chúa Cha    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Lễ thăng thiên   Lm. KENNETH BAKER

bullet

Cổ võ nền văn hóa gặp gỡ  Lm. Giuse NGUYỄN HỮU AN

bullet

Bí tích rửa tội bằng chứng tình yêu    Góp nhặt

bullet

Đời thường    Góp nhặt

bullet

Niềm hy vọng nước trời       Góp nhặt

bullet

Thiên đàng    Góp nhặt

bullet

Ra đi    Góp nhặt

bullet

Sứ mạng người Kitô hữu    Góp nhặt

bullet

Làm chứng    Góp nhặt

bullet

Kêu gọi    Góp nhặt

bullet

Tầm nhìn    Góp nhặt

bullet

Hành trình    Góp nhặt

bullet

Con đường    Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca       Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Sự sống mới     ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

bullet

Cuộc sống mới trong Thánh Thần    Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Yêu mến và giữ Lời Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Hãy sẵn sàng đón nhận Thánh Thần   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Ngôi Lời tỏ tình Thiên Chúa    PM. Cao Huy Hoàng, 2008

bullet

Anh em cũng sẽ sống    Manna

bullet

Trở nên hình ảnh Chúa Giêsu   Lm Ignatiô Trần Ngà

bullet

Mối tình châu long    Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

bullet

Chúa Giêsu không hề để ... mồ côi   Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện

bullet

Đấng Bảo Trợ    R. Veritas

bullet

Cặp mắt của trái tim   Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Hãy vì Chúa mà yêu mến    Lm. Trần Ngà

bullet

Kết quả của thần khí     Suy niệm của JKN

bullet

Tuân giữ các điều răn của Thầy    Lm. FX. Vũ Phan Long

bullet

Hứa ban thần khí    Giáo Hoàng Học Viện

bullet

Thể hiện lòng yêu mến   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Yêu mến để nhận thần khí   TRẦM THIÊN THU

bullet

Giữ giới răn     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật VI phục sinh A    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Những lời dặn dò của Chúa      Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Yêu mến và tuân giữ     Lm, Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Thiên Chúa ở cùng      Góp nhặt

bullet

Điều răn Chúa dạy    Góp nhặt

bullet

Mồ côi    Góp nhặt

bullet

Giữ giới răn    Góp nhặt

bullet

Yêu mến Chúa     Góp nhặt

bullet

Hứa ban Đấng phù trợ  .Catholich.org.tw

 
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Đường Giêsu   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Sống trong thực tế của thế giới    Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Theo Đức Kitô là đường    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Đức Giêsu phục sinh là đường ...    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Trở nên tấm ảnh đjep của Chúa  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Con đường bình an    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Con đường mang tên Giêsu    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Điều không thể được    Achille Degeest

bullet

Đi trên con đường Chúa    Lm. Nguyễn Hữu An

bullet

Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha   Suy niệm của JKN

bullet

Những việc lớn hơn nữa      Noel Quession

bullet

Ta là đường, là sự thật và là sự sống  Fiches Dominicales

bullet

Ai tin vào Thầy thì sẽ...Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Cuộc đời là một chuyến đi    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Xin cho chúng con thấy Chúa Cha    Manna

bullet

Thầy là đường, là sự thật ...  Lm, Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Xao xuyến    Góp nhặt

bullet

Đường hy vọng    Góp nhặt

bullet

Chúc thư của Chúa Kitô    Góp nhặt

bullet

Niềm tin    Góp nhặt

bullet

Đường tình yêu    Góp nhặt

bullet

Khuôn mặt Thiên Chúa    Góp nhặt

bullet

Đường     Góp nhặt

bullet

Niềm tin    Góp nhặt

bullet

Con đường    Góp nhặt

bullet

Con đường    Góp nhặt

bullet

Chúa sống lại là đường...Catholich.org.tw

bullet

Chúa nhật V phục sinh A  Lm Giuse Đinh tất Quý 

bullet

Chúa là đường đến Chúa Cha     Lm Micae Võ Thành Nhân

 
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Cửa chuồng chiên     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Sống theo sự dẫn dắt của ....   Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Đức Kitô, mục tử nhân lành    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Theo định hường của chủ chiên    PM. CAO HUY HOÀNG

bullet

Cửa chuồng chiên    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đấng phục sinh vãn là....Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Chúa Chiên Lành   R. Veritas

bullet

Chúa Giêsu là cửa chuồng chiên    R. Veritas

bullet

Nhân loại chỉ có một Đức Kitô    Achille Degeest

bullet

Thiên Chúa chọn để loan báo ...   R. Veritas

bullet

Mục tử nhân lành   JKN

bullet

Ta là chủ chiên lành      Góp nhặt

bullet

Người mục đồng    Lm. Nguyễn Ngọc Long

bullet

Cho chiên được sống     Noel Quession

bullet

Đức Giêsu : mục tử nhân lành và.....Fiches Dominicales

bullet

Đức Giêsu là cửa ràn chiên     Lm FX Vũ Phan Long, ofm

bullet

Cửa chuồng chiên    Học Viện Đà Lạt

bullet

Của chuồng chiên    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Tình mẹ hiền     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Chúa là cửa chuồng chiên   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Mục tử nhân lành      Lm,  Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Để nên mục tử nhân lành    LM ĐAN VINH –  HHTM

bullet

Tôi đến để chiên được sống        Góp nhặt

bullet

Chủ chăn đi trước và đòan chiên...    Góp nhặt

bullet

Chúa chiên lành       Góp nhặt

bullet

Tốt lành     Góp nhặt

bullet

Tiếng gọi yêu thương    Góp nhặt

bullet

Sống dồi dào    Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Đường hy vọng    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Cuộc sống mới của kẻ tin....Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Đồng hành với Chúa Phúc Sinh    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Từ tuyệt vọng đến chia sẻ    Achille Degeest

bullet

Người bạn đồng hành   R. Veritas

bullet

Trên đường Emmaus   R. Veritas

bullet

Trên đường Emmaus

bullet

Emmanuel    Suy niệm của JNK

bullet

Các môn đệ Emmaus

bullet

Trên đường Emmaus   R. Gutzwiller

bullet

Trên đường Emmaus    Fiches Dominicales

bullet

Hai một đệ làng Emmau  Học Viện Đà Lạt

bullet

Hai niềm vui chan hòa ...    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đấng phục sinh là Đấng đóng đinh    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Có Chúa hiệp hành     Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con     LM ĐAN VINH –  HHTM

bullet

Emmaus      Góp nhặt

bullet

Mời ông ở lại với chúng tôi    Góp nhặt

bullet

Dừng chân    Góp nhặt

bullet

Emmaus    Góp nhặt

bullet

Đam mê    Góp nhặt

bullet

Chúa sống lại    Góp nhặt

bullet

Sau mộng mơ đến than khóc    Góp nhặt

bullet

Hai niềm vui chan hòa trong...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chúa sống lại biến đổi mọi tâm hồn   Catholic.org.tw

bullet

Hai ông nhận ra Chúa   Lm Micae Võ Thành Nhân

 
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Chúa đã sống lại thật Alleluia    Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

bullet

Gặp gỡ Chúa phục sinh     ĐTGM.Ngô Quang Kiệt

bullet

Phúc cho ai không thầy mà tin   ĐỨC CHA PHÊRÔ Nguyễn Khảm

bullet

Kết quả việc Đức Giêsu phục sinh   Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Bình an cho các con     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Để được gặp Chúa phục sinh    Ðức Cha J.B. Bùi Tuần

bullet

Hạnh phúc tự tại     Suy Niệm của JKN

bullet

Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi  Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

bullet

Người chậm tin     Lm Nguyễn Hữu Lượng

bullet

Phúc cho ai không thấy mà tin     Lm John Trần Khả

bullet

Đã thầy và đã tin    Lm. An Phong

bullet

Sức mạnh phục sinh   Fr. Jude Siciliano, OP.

bullet

Thông ban thần khí   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Ân sủng Thánh Thần và sứ vụ  .,.,Lm. Ph êrô Lê văn Chính

bullet

Cảm thông với nhau    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Dấu chân của Thiên Chúa    R. Veritas

bullet

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng...  Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm

bullet

Tần số tình yêu   Thiên Phúc

bullet

Củng cố đức tin    Radio Veritas Asia

bullet

Bình an cho các con   Radio Veritas Asia

bullet

Có Chúa hiệp hành     Lm,  Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Toma   Góp nhặt

bullet

Sống với nhau như anh em một nhà   Góp nhặt

bullet

Giữ ngày Chúa nhật    Góp nhặt

bullet

Tin   Góp nhặt

bullet

Phục sinh   Góp nhặt

bullet

Niềm tin     Góp nhặt

bullet

Tám ngày sau Chúa Giêsu. Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Trao ban thần khí     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Vì con đã xem thấy Thầy    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Lòng thương xót - phương thế hữu hiệu...  LM ĐAN VINH –  HHTM

 
CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Rao truyền ơn phục sinh    ĐTGM Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa đã sống lại rồi     Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Chúa đã sống lại thật     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Chúa Giêsu khai sinh kỷ nguyên mới  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Phục sinh thực tế hay huyền thoại    JM. Lam Thy ĐVD

bullet

Biến đổi    TRẦM THIÊN THU

bullet

Chúa đã sống lại    Radio Veritas Asia

bullet

Sự nhầm lẫn    Lm Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Người đã trỗi dậy rồi    Manna

bullet

Ông đã thấy và đã tin    Manna

bullet

Đúc Kitô phục sinh niềm vui cuộc sống     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Niềm tin vào Đức Kitô phục sinh   Achille Degeest

bullet

Xác nhận lòng tin    McCarthy

bullet

Ngôi mộ trống      JKN

bullet

Chúa Giêsu phải trỗi dậy    Noel Quesson

bullet

Ngôi mộ mở tung và trống rỗng  Fiches Dominicales

bullet

Sư biến đổi kỳ diệu     Cha Mark Link, S.J.

bullet

Chúa sống lại tử cõi chết   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Phục sinh cõi chết    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Đức Kitô phục sinh        Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Ông đã thẫy và đã tin  LM ĐAN VINH –  HHTM

bullet

Marathon   Góp nhặt

bullet

Niềm tin   Góp nhặt

bullet

Đức Kitô sống lại    Góp nhặt

bullet

Mặt trời hé mọc   Góp nhặt

bullet

Ngôi mộ trống    Góp nhặt

bullet

Phục sinh   Góp nhặt

bullet

Mầu nhiệm    Góp nhặt

bullet

Niềm vui phục sinh   Góp nhặt

bullet

Phục sinh   Góp nhặt

bullet

Phục sinh    Góp nhặt

bullet

Chúa Giêsu Nagiaret luôn sống mãi   Góp nhặt

bullet

Biến đổi trở thành con người mói   Góp nhặt

 
Thứ Bảy Tuần Thánh- Năm A
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca

bullet

Nghi thức thứ bảy tuần thánh

bullet

Ngày thứ bảy tuần thánh    Cố Giáo Hoàng BENEDICT XVI

bullet

Ưu tư về nỗi chết     Cố Giáo Hoàng BENEDICT XVI

bullet

Hướng về ánh sáng phục sinh   Cố Giáo Hoàng BENEDICT XVI

bullet

Đêm thứ bảy tuần thánh    Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Ngôi mộ trống    Trần Mỹ Duyệt

bullet

Cùng chết để cùng sống lại với Chúa   LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Đêm Phục Sinh     Đức Cố TGm. Bùi Văn Đọc

bullet

Chúa sống lại     Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Sống và loan báo tin mừng Phục sinh  LM ĐAN VINH - HHTM

 
Thứ Sáu Tuần Thánh- Năm A
 
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Nghi thức thứ sáu

bullet

Đức Mẹ Sầu bi    Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ

bullet

Các sự kiện của việc đóng đinh    Vũ Văn An

bullet Suy tôn thánh giá Chúa    Lm, Gioan, M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet

Ngôi mộ ltrống    Trần Mỹ Duyệt

bullet

Tôn vinh Thánh Giá Chúa Giêsu  LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Lời vọng tình yêu     Trần Mỹ Duyệt

bullet

Bảy di ngôn trên thập giá    Lm Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Biệt ly     TRẦM THIÊN THU

bullet

Bi kịch thập giá

bullet

Chén đắng     Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Con đường thập giá    Văn Phi, OP

bullet

Chết vì yêu

bullet

Ngôi Hai Thiên Chúa có cần phải.....Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Cuộc khổ nạn Chúa Giêsu    Dom. Đinh Viết Tiên op

bullet

Vai trò người tôi trung    Fr. Jude Siciliano, OP

bullet

Vì yêu Người đã chết cho chúng ta....    Dom. Lê Đức Thiện op

bullet

Mầu nhiệm sự chết  Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Lời của Thánh Giá      Lm JB Nguyễn Minh Hùng

bullet

Thạnh giá - Sức mạnh thăng hoa...   Lm JB Nguyễn Minh Hùng

bullet

Tháp nhập vào thân mình Chúa Giêsu  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Ăn năn sám hối và vác thập giá....,   LM ĐAN VINH - HHTM

 
Thứ Năm Tuần Thánh- Năm A
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Nghi thức-Bài đọc thứ năm tuần thánh  Nghi thức thứ năm tuần

bullet

Công bố qua chính cuộc sống   Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

bullet

Thứ năm tuần thánh   Lm. Carolô Hồ Bạc Xái

bullet

Bữa tiệc huynh đệ thánh thiêng    Lm. Jude Siciliano, OP

bullet

Yêu thương và phục vụ    TRẦM THIÊN THU

bullet

Thứ năm tuần thánh    Hương Vĩnh

bullet

Giải nghĩa "Yêu|"   Lm Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Ngài đã yêu thương họ    Giuse Đỗ Huy Hoàng op

bullet

Mầu nhiệm Thánh Thể     Lm Toma Túy op

bullet

Linh mục sống cho người nghèo    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Huy hiệu của Kitô hữu là ....    Fr. Jude Siciliano, OP

bullet

Hãy canh thức với Thầy    Giuse Vũ An Tôn op

bullet

Giờ thánh thứ năm tuần thánh   Ban Giáo Lý và PV GP Đà Lạt

bullet

Bài học yêu thương nơi bàn thánh   Fr. Jude Siciliano, op

bullet

Suy niệm thứ năm     Suy niệm tổng hợp

bullet

Sắc lệnh về nghi thức rửa chân

bullet

Lịch sử và ý nghĩa của nghi thức rửa chân  Trần Mạnh Trác,

bullet

Rửa chân cho nhau    Trần Mỹ Duyệt

bullet

Ngỡ ngàn vì việc làm quá đẹp ...    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Hãy yêu như Thầy  LM ĐAN VINH - HHTM

 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ- Năm A
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Con đường Chúa đi    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Đức Giêsu là người tôi tớ....Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Thông cảm với Chúa     Lm Giuse Đinh lập Liễm 

bullet

Ông này là ai vạy ?    Manna

bullet

Kinh nghiệm đau đớn    Achille Degeest

bullet

Cành lá phản bội    R. Veritas

bullet

Lắng nghe cuộc khổ nạn    André Sève

bullet

Cuộc khổ nạn     Chú giải của Noel Quession

bullet Chúng tôi ca ngợi thánh giá     Fiches Dominicales
bullet

Hoan hô - Đả đảo    Góp nhặt

bullet

Nặng hơn tội hèn nhát     Suy Niệm của JKN

bullet

Vạn phúc Đấng ngự đến nhân danh ...Lm. Phạm Đức Trị

bullet

Con đường tình yêu    Lm. Kiều Công Tùng

bullet

Giờ chiến thắng vinh quang    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đường dẫn tới phục sinh    Góp nhặt

bullet

Đâu là mối tương quan    Góp nhặt

bullet

Bạc bẽo    Góp nhặt

bullet

Niềm vui phục sinh    Góp nhặt

bullet

Cuộc thương khó    Góp nhặt

bullet

Cuộc thương khó    Góp nhặt

bullet

Chúa nhật lễ lá năm A   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật lễ lá năm A   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Giờ chiến thắng vinh quang    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Vinh quang thập giá   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Cuộc thương khó Chúa     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Con đường vinh quang ngang qua........ LM ĐAN VINH -  HHTM

 
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - Năm A
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Mở cửa mộ    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Theo Chúa sẽ tới được sự sống    Lm. Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Niềm hy vọng sống lại    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Thầy là sự sống lại    Manna

bullet

Tin vào cái gì, hay tin vào ai?    Achille Degeest

bullet

Lưỡi hái hay chìa khóa vàng    R. Veritas

bullet

Lazarô sống lại   R. Veritas

bullet

Ta là sự phục sinh của ngươi    André Sève

bullet

Cho Anh Lazarô sống lại    Alain Marchabour

bullet

Anh Lazarô hãy ra khỏi mồ    Noel Quession.

bullet

Lazarô sống lại   Fiches Dominicales

bullet

Phục sinh Lazarô     Giáo Hoàng Học Viện

bullet

Như Đức Giêsu đã yêu thương    Suy niệm của JKN

bullet

Kết nối với Chúa Giêsu là...    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Tin vào Đức Giêsu để đuóc sống lại....... LM ĐAN VINH -  HHTM

bullet

Sự sống lại      Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Sự sống     Góp nhặt

bullet

Đức tin     Góp nhặt

bullet

Khóc     Góp nhặt

bullet

Người bạn     Góp nhặt

bullet

Sống và chết     Góp nhặt

bullet

Chúa nhật V mùa chay A   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chua nhật V mùa chay A   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Đón nhận sự sống đời đời      Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Theo Chúa để được sống     Catholic.org.tw

bullet

Chúa là sự sống trần gian     Lm Micae Võ Thành Nhân

 
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - Năm A
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Ngọn đèn đức tin    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Theo Chúa sẽ tới được ánh sáng     Lm. Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Con mắt đức tin của anh mù    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Thầy là ánh sáng thế gian    Manna

bullet

Đón nhận chân lý    Achille Degeest

bullet

Ai mù ?  Ai sáng  ?       R. Veritas

bullet

Xin cho con những con mắt để ....André Sève

bullet

Định kiến    Lm Nguyễn Minh Hùng

bullet

Mù lòa và mù quáng    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chữa lành người mù từ thuở mới sinh   Alain Marchabour

bullet

Đã trông thấy dấu chỉ    Noel Quession

bullet

Dịp lễ ánh sáng     Fiches Dominicales

bullet

Chữa lành người mù từ thuở mới sinh   Giáo Hoàng Học Viện 

bullet

Mừng vui lên hỡi khắp miền...     Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

bullet

Mở mắt nhìn đời     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Chúa là ánh sáng   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Tỏa sáng đức tin       Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Xin mở mắt đức tin để ...   LM ĐAN VINH -  HHTM

bullet

Người mù     Góp nhặt

bullet

Đức tin     Góp nhặt

bullet

Cửa sổ tâm hồn     Góp nhặt

bullet

Mù lòa     Góp nhặt

bullet

Ánh sáng     Góp nhặt

bullet

Ánh sáng     Góp nhặt

bullet

Đức tin     Góp nhặt

bullet

Chúa Giêsu là ánh sáng     Góp nhặt

bullet

Nhận định và tường thuật     Góp nhặt

bullet

Theo Chúa đến ánh sáng    Vietcatholic.org.tw

bullet

Tìm thấy ánh sáng    Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - Năm A
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca       Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Nhịp cầu thiêng liêng     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Theo Chúa sẽ tới được nguôn ....    Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Khao khát tìm nước hằng sống   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Chỉ có Chúa mới lấp đầy khao khát...  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Cho tôi xin chút nước     Manna

bullet

Chúa hiện diện đó khi ta khát    Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Khát vọng vô biên của con ngừoi   R. Veritas

bullet

Xin mở mắt tâm hồn con    R. Veritas

bullet

Thờ lạy trong tinh thần và chân lý    André Sève

bullet

Biết Đấng mình thờ phượng   Noel Quession

bullet

Tiến trình nhận ra Đức Kitô     Fiches Dominicales

bullet

Thiên Chúa là thần khí     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Gặp gỡ Chúa trong thần khí    Suy niệm của JKN

bullet

Quảng cáo hấp dẫn quá    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Theo Chúa là nguồn nước hằng sống   Vietcatholic.org.tw

bullet

Trống vắng      Góp nhặt

bullet

Nguồn nước      Góp nhặt

bullet

Nước      Góp nhặt

bullet

Nước hằng sống      Góp nhặt

bullet

Đổi thay      Góp nhặt

bullet

Gặp gỡ      Góp nhặt

bullet

Trong Thánh Thần và chân lý      Góp nhặt

bullet

Làm chứng cho Chúa  Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Khát      Góp nhặt

bullet

Chúa là nguồn gốc sự sống   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Khát nước hằng sống     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Con đường vinh quang ngang qua...    LM ĐAN VINH -  HHTM

 
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - Năm A
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Mất đức tin, mất của trái tim    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Hành trình theo Chúa    Lm. Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Ơn gọi biến hình đổi dạng    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Người biến đổi hình dạng    Manna

bullet

Ý nghĩa đời sống ta là gì?    Achille Degeest

bullet

Chúa hiển dung    Chân Lý Á Châu

bullet

Dõi bước theo Chúa    Niềm Vui Chia Sẻ’ – R. Veritas

bullet

Chúa tỏ hiện vinh quang   Sống Tin Mừng’ của R. Veritas

bullet

Biến hình    Richard Gutzwiller

bullet

Hãy vâng nghe lời Người    Suy niệm của JKN

bullet

Đây là con yêu dấu của Ta    Noel Quession

bullet

Người Con yêu dấu    Fiches Dominicales

bullet

Biến hình    Giáo Hoàng Học Viện

bullet

Hiển dung   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Bản tính khó dời    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Mọi sự phát xuất từ Chúa      Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Lên núi thánh    Lm, Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Thời gian thuận tiện để được biến đổi     LM ĐAN VINH -  HHTM

bullet

Chúa biến hình      Góp nhặt

bullet

Con yêu dấu      Góp nhặt

bullet

Khuôn mặt       Góp nhặt

bullet

Núi vinh quang       Góp nhặt

bullet

Nhỏ bé tầm thường       Góp nhặt

bullet

Phêrô      Góp nhặt

bullet

Cõi phúc       Góp nhặt

bullet

Thập giá      Góp nhặt

bullet

Chúa nhật II mùa chay A   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật II mùa chay A   Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - Năm A
 
bullet

Sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha - 2023

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca       Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Những cơn cám dỗ     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.

bullet

Chọn lụa    Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Đức Giêsu bị cám dỗ     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Theo Adam hay theo Chúa Giêsu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Không để cho lòng trung tín    Achille Degeest

bullet

Khởi đầu từ điều nhỏ mọn    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Những cuộc cám dỗ bất tận    R. Veritas

bullet

Giải thoát những thần linh giả    Noel Quession

bullet

Satan       Góp nhặt

bullet

Cám dỗ      Góp nhặt

bullet

Dút khoát chọn lấy sự vâng phục    Fiches Dominicales

bullet

Cám dỗ trong sa mạc    Giáo Hoàng Học

bullet

Dịp chứng tỏ lòng yêu mến   JKN

bullet

Sống mùa chay   Lm. Vũ Thái Hoà

bullet

Cám dỗ    Lm. Bùi Quang Tuấn

bullet

"Ngươi phải bái lạy Đức Chúa ":  Chiara Lubich

bullet

Quỷ bỏ người mà đi    Manna

bullet

Cám dỗ      Góp nhặt

bullet

Những cây gỗ quí         Góp nhặt

bullet

Phải lựa chọn luôn mãi       Góp nhặt

bullet

Luôn đề cao cảnh giác       Góp nhặt

bullet

Nhờ làm theo lời Chúa       Góp nhặt

bullet

Hãy tin thờ Thiên Chúa        Góp nhặt

bullet

Chúa nhật I mùa chay năm A   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật I mùa chay năm A   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa chịu cám dỗ     Lm Micae Võ Thành Nhân

 
THỨ TƯ LỄ TRO
 
bullet

Hành trình mùa chay thánh   Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

bullet

Hãy trở về      Góp nhặt

bullet

Hỡi ngừoi hãy nhớ mình là tro bụi  GB. Đào Thiện Hải op

bullet

Thông điệp của ngày lễ tro    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Sống tinh thần mùa chay    LM An-rê Đỗ xuân Quế O.P

bullet

Tin cậy vào lòng thương xót Chúa    Lm. Jude Siciliano op

bullet

Hãy trở về bằng chay tịnh  

bullet

Hỡi ngừoi hãy nhớ mình là tro bụi    GB. Đào Thiện Hải op

bullet

Cùng chiến đấu với Chúa Giêsu   Linh mục Inhaxiô Trần  Ngà

bullet

Sống tinh thần mùa chay    LM An-rê Đỗ xuân Quế O.P.

bullet

Tro     Charles Singer

bullet

Trở về     Giuse Nguyễn Phong Phú  op

bullet

Chay tịnh    Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Chay sám hối, chay vượt qua

bullet

Sám hối      Góp nhặt

bullet

Ôi! Cát bụi tuyệt vời     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Ta sẽ được nhiều ơn Chúa      Góp nhặt

bullet

Để ăn chay hiệu quả    TRẦM THIÊN THU

bullet

Cùng chiến đấu với với Chúa Giêsu   Linh mục Inhaxiô Trần  Ngà

bullet

Mệnh lệnh mùa chay    TRẦM THIÊN THU

bullet

Vài chỉ dẫn ngày thứ tư    Truyền thông dòng Tên

bullet

Ý nghĩa của tro   Tạp chí Arlington Catholic Herald

bullet

Lịch sử và ý nghĩa thần học phụng vụ

bullet

Hãy xé lòng  Lm Micae Võ Thành Nhân