CHÚA NHẬT IV Mùa Chay - Năm B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Hạt lúa mục nát    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Khuyến khích sám hốii để được cứu   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Lòng Chúa thương xót chúng ta    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tin tưởng chọn lựa Chúa Giêsu   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Thiên Chúa giàu lòng thương yêu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chúa Giêsu loan báo Người sẽ được...Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Cái chết của Đức Giêsu sinh nhiều ...   Fiches Dominicales

bullet

Nhìn lên thập giá    Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải CMC

bullet

Phán xét và cứu chuộc    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Giờ của Chúa Giêsu    Alain Marchabour

bullet

Ánh sáng của thâp giá    Lm. Vũ Phan Long

bullet

Sẽ được tôn vinh    Suy niệm của JKN

bullet

Hạt lúa phải được vùi xuống    Lm. Vũ Thái Hoà

bullet

Thiên Chúa cứu chuộc thế gian...Noel Quesson

bullet

Quy luật sự sống    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chúng ta đang sống ở giờ nào    Achille Degeest

bullet

Tôi sẽ lôi kéo mọingười     Yvon Daigneaut.

bullet

Hạt lúa trơ trọi     MANNA

bullet

Hạt giống nẩy mầm          Góp nhặt

bullet

Giờ Chúa đến      Góp nhặt

bullet

Hạt lúa       Góp nhặt

bullet

Chết đi      Góp nhặt

bullet

Chết để sống         Góp nhặt

bullet

Hy sinh      Góp nhặt

bullet

Từ bỏ      Góp nhặt

bullet

Theo Chúa đến cõi sống     catholic.org.tw

bullet

Tin Chúa để được sống đời đời  Lm Micae Võ Thành Nhân

 
CHÚA NHẬT III Mùa Chay - Năm B
 
bullet

Thanh tẩy đền thờ    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Vì thương, Thiên Chúa dạy chúng ta...   Lm Carolo Hồ Bạc XáI

bullet

Đền thờ là của Thiên Chúa    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Đền thờ mói là thân mình Chúa Giêsu   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Thanh tẩy bản thân    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đức Giêsu xua đuổi người buôn bán..   Fiches Dominicales

bullet

Tẩy uế đền thờ     Giáo Hoàng Học Viện 

bullet

Là đền thờ của Thiên Chúa    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Dấu lạ của việc thanh tẩy đền thờ    Alain Marchabour

bullet

Đức Giêsu tẩy uế đền thờ     Lm Vũ Phan Long

bullet

Thanh tẩy đền thờ    Suy niệm của Đan Vinh

bullet

Chúa Giêsu tại Samari    JKN

bullet

Đền thờ      Góp nhặt

bullet

Giữ trong sạch nhà Cha    Noel Quesson

bullet

Nhà của Cha tôi    ĐGM. Arthur Tone

bullet

Thánh đường điểm hẹn    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Đền thờ đích thực của sự thờ phượng   Achille Degeest

bullet

Bắt đầu lại trong sự thật    Jean-Yves Garneau

bullet

Đem tất cả những thứ này ra ...    MANNA

bullet

Đền thờ    Góp nhặt

bullet

Con người và đền thờ    Góp nhặt

bullet

Đền thờ       Góp nhặt

bullet

Thanh tẩy    Góp nhặt

bullet

Đền thờ       Góp nhặt

bullet

Thanh tẩy đền thờ    Góp nhặt

bullet

Cơn tức giận       Góp nhặt

bullet

Thanh tẩy đền thờ    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Đền thờ bị tục hóa     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Nhà Thiên Chúa bị xúc phạm    Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT II Mùa Chay - Năm B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Biến hình    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Vì thương Thiên Chúa ban Đức Giêsu ch...Lm Carolo Hồ Bạc XáI

bullet

Thử thách trong cuộc sống    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tin tưởng đón nhận thập gía...Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Đừng quên mang tốt cho mỗi người    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Được biến đổi hình dạng    MANNA

bullet

Biến hình với Chúa    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Điều quan trọng là biết nghe    Achille Degeest

bullet

Hai khuôn mặt một tình yêu    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chúa tỏ vinh quang Ngài    Suy niệm của Noel Quesson

bullet

Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì?    Lm Trần Bình Trọng

bullet

Bất chấp họ là người thế nào     Suy Niệm của JKN

bullet

Một niềm tin tưởng cậy trông    Lm. Nguyễn Văn Phan

bullet

Căn tính đích thực của Chúa Giêsu   Noel Quesson

bullet

Đức Giêsu hiển dung trên núi    Fiches Dominicales

bullet

Sứ điệp của trình thuật      Giáo Hoàng Học Viện 

bullet

Hãy lẵng nghe   Rolland Dionne

bullet

Đau khổ    Góp nhặt

bullet

Vinh quang thập giá    Góp nhặt

bullet

Tabor với Chúa Giêsu     Góp nhặt

bullet

Biến hình     Góp nhặt

bullet

Sống với Chúa    Góp nhặt

bullet

Biến hình     Góp nhặt

bullet

Giây phút tột đỉnh    Góp nhặt

bullet

Trên đỉnh Taborê    Góp nhặt

bullet

Thiên Chúa về phía    Góp nhặt

bullet

Lên núi với Chúa    Lm Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Chúa nhật II mùa chay B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật II mùa chay B Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT I Mùa Chay - Năm B
 
bullet

Vào hoang địa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chỉ vì thương nên Thiên Chúa đơn phương...  Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Mùa thanh tẩy tâm hồn    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Hành trình hoán cải và tin vào...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Chiến thắng căm dỗ nhờ Chúa Giêsu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Sự cám dỗ    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Khởi đầu sứ mạng truyền giáo     Fiches Dominicales

bullet

Cám dỗ trong hoang địa    Jacques Hervieux

bullet

Hãy cải thiện và hãy tin    Lm. Mark Link

bullet

Chiến thắng cám dỗ với Chúa Giêsu   Lm Trần Ngà

bullet

Cát bụi tuyệt vời    Lm. Nguyễn Hữu An

bullet

Nơi hoang địa    ĐGM. Arthur Tonne

bullet

Tin là chấp nhận đường thập giá    Noel Quesson

bullet

Từ bỏ tội lỗi và trung tín với tình yêu...   Lm. Nguyễn Văn Phan

bullet

Vào hoang địa   MANNA

bullet

Sống là chiến đấu    Niềm Vui Chia Sẻ’

bullet

Tầm quan trọng của một phản ứng tốt   Achille Degeest

bullet

Hãy trở thành dân của Ta    Camille Gagnon

bullet

Nơi hoang dã   Góp nhặt

bullet

Cám dỗ    Góp nhặt

bullet

Cám dỗ    Góp nhặt

bullet

Hoang địa    Góp nhặt

bullet

Cuộc chiến   Góp nhặt

bullet

Cám dỗ thử thách   Suy niệm của JKN

bullet

Yếu tố con người   Góp nhặt

bullet

Chiến thắng cám dỗ   Góp nhặt

bullet

Tái tạo cuộc sống    Góp nhặt

bullet

Cám dỗ mùa chay   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
Thứ Tư Lễ Tro
 
bullet

Vài chỉ dẫn trong ngày thứ tư lễ tro    Phạm Đình Ngọc SJ,

bullet

Lịch sử và ý nghĩa thần học phục vụ thư tư  Sưu tầm

bullet

Ý nghĩa của tro trong ngày lễ tro    Góp nhặt

bullet

Thông điệp của ngày lễ tro  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Thứ tư lễ tro   Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

bullet

Hãy trở về     Góp nhặt

bullet

Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi   GB. Đào Thiện Hải op

bullet

Sống tinh thần mùa chay    LM An-rê Đỗ xuân Quế O.P.

bullet

Tin cậy vào lòng thương xót Chúa   Lm. Jude Siciliano op

bullet

Tro     Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm 

bullet

Trở về    Giuse Nguyễn Phong Phú  op

bullet

Cùng chiến đấu với Chúa Giêsu    Linh mục Inhaxiô Trần  Ngà

bullet

Chay   Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Chay sám hối, chay vượt qua   Góp nhặt

bullet

Ta sẽ được nhiều ơn Chúa

bullet

Để ăn chay hiệu quả    TRẦM THIÊN THU

bullet

Mệnh lệnh mùa chay   TRẦM THIÊN THU

bullet

Thứ tư lễ tro     Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Khi làm việc cần lòng khiêm nhượng Lm Micae Võ Thành Nhân

 
Chúa Nhật VI - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Bệnh phong tâm hồn    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Sạch và dơ    Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Người Anh em phong hủi   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tôi muốn anh hãy lành bệnh   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Một Thiên Chúa giấu ẩn    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Chữa ngừoi phong hủi    Jacques Hervieux

bullet

Đức Giêsu chữa người bị phong cùi    JKN

bullet

Hãy loan báo tin vui    ĐGM. Arthur Tonne

bullet

Nếu Thầy muốn, Thầy có thể chữa tôi   Noel Quesson

bullet

Hậu quả đáng sợ của tội lỗi   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Đối với Thiên Chúa không ai là ngừoi..,.   Achille Degeest.

bullet

Người bị loại trừ      Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Muốn và có thể     Lm Nguyễn Cao Siêu

bullet

Ai là ngừoi đồng thời với ...     Mở Ra Những Kho Tàng

bullet

Tội lỗi còn hơn phong cùi nữa     Yvon Daigneau

bullet

Phong cùi     Góp nhặt

bullet

Vì loài người chúng tôi       Góp nhặt

bullet

Loan báo tin mừng     Góp nhặt

bullet

Cử chỉ     Góp nhặt

bullet

Lạc quan     Góp nhặt

bullet

Lòng từ ái     Góp nhặt

bullet

Phong cùi     Góp nhặt

bullet

Phong cùi     Góp nhặt

bullet

Sự chấp nhận     Góp nhặt

bullet

Tôi muốn anh sạch   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Làm cho chính Chúa   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Niềm vui được chữa lành         Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Tôi muốn      Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
Chúa Nhật V - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Đi gieo tin mừng    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Siêng năng làm việc theo gương Chúa   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Tiếp xúc với Cha trên trời    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tôi còn rao giảng tin mừng ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Sồng tình liên đới     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Ngay giữa lúc thi hành sứ vụ    Fiches Dominicales

bullet

Cầu nguyện và thi hành sứ vụ    Jacques Hervieux

bullet

Trở nên những sứ giả    Noel Quesson

bullet

Lao động và cầu nguyện    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Người đến gần cầm tay bày nâng dậy    Noel Quesson

bullet

Con đã viếng thăm ta    Athur Tonne

bullet

Phải có tình thương như Ngài   Suy niệm của JKN

bullet

Chúa Giêsu người công giáo đầu tiên   Achille Degeest

bullet

Lương y từ mẫu    Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Không có nghỉ ngơi cho việc tốt   Mở Ra Những Kho Tàng

bullet

Ngôn ngữ của con tim   Jean Ralté

bullet

Chiếu và sáng    Lm Nguyễn Cao Siêu

bullet

Ngày sống của Chúa       Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Cứu vớt con ngừoi     Góp nhặt

bullet

Đau khổ     Góp nhặt

bullet

Cách đáp ứng     Góp nhặt

bullet

Dành thì giờ    Góp nhặt

bullet

Thăm viếng     Góp nhặt

bullet

Tình thương    Góp nhặt

bullet

Sức mạnh cầu nguyện   Lm Giuse Đinh tất Quýr

bullet

Ngày làm việc của Chúa   Lm Giuse Đinh tất Quý

 
Chúa Nhật IV - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet

Ma quỷ thời đại mới    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Hãy theo Đức Giêsu vì Ngài rất ....   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Hãy tin theo Đức Giêsu     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Để cho Lời Chúa biến đổi cuộc đời    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Chiến đấu chống lại ác thần     Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Đấng có uy quyền     Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Như Đấng có uy quyền    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Uy quyền trong lời nói    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Như Đấng có uy quyền    Giáo Hoàng Học Viện

bullet

Một giáo huấn một sứ điệp     Chú giải của Noel Quesson

bullet

Thế nghĩa là gì     Suy niệm của Noel Quesson

bullet

Một giáo huấn có uy quyền    Jacques Hervieux

bullet

Xua đuổi ma quỷ    Arthur Tone

bullet

Người trừ quỷ     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Chúa Giêsu Kitô đã thắng thế gian    Achille Degeest

bullet

Đấng thánh của Thiên Chúa    Charles E. Miller

bullet

Các bạn có tin ma quỉ không ?    Guy Morin

bullet

Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa   catholic.org.tw

bullet

Ma quỷ    Góp nhặt

bullet

Hãy xuất khỏi người này    Góp nhặt

bullet

Ma quỉ     Góp nhặt

bullet

Ma quỉ     Góp nhặt

bullet

Trong đời     Góp nhặt

bullet

Quyền năng    Góp nhặt

bullet

Quyền năng     Góp nhặt

bullet

Mặc chúng tôi    Góp nhặt

bullet

Quyền năng     Góp nhặt 

bullet

Ma quỉ    Góp nhặt

bullet

Uy quyền     Góp nhặt

bullet

Suy niệm tổng hợp Chúa nhật IV - năm B    góp nhặt

bullet

Quyền uy Thiên Chúa     Lm Micae Võ Thành Nhân

 
Chúa Nhật III - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Đổi mới cuộc đòi    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Tiếp tục chủ đè Chúa kêu gọi   Lm Carolo Hồ Bạc XáI

bullet

Theo tiếng Chúa kêu gọi    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Thời gian đã mãn, nước Chúa gần đến    Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Nước Thiên Chúa đã đến    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Phẩm chất của ngừoi môn đệ    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Thiên Chúa thì vĩ đại    Mở Ra Những Kho Tàng

bullet

Đôi tay của Chúa   Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Hãy theo tôi    MANNA

bullet

Không phải đương nhiên là Kitô hữu    Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Chúa Giêsu công khai rao giảng    JKN

bullet

Nhìn về tương lai    Lm. Nguyễn Hữu An

bullet

Tin mừng của Thiên Chúa   Jacques Hervieux

bullet

Sứ mạng của tôi     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Ơn gọi và đáp    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Một bài diễn văn có 22 chữ    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Sám hối và tin vào tin mừng     Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Hãy sám hối và tin vào tin mừng    Catholic.org.tw

bullet

Chúng ta làm gì với Lời Chúa   Jean-Yves Garneau

bullet

Sám hối    Góp nhặt

bullet

Đáp trả lời mời gọi    Góp nhặt

bullet

Cộng tác với ơn Chúa     Góp nhặt

bullet

Sám hôi    Góp nhặt

bullet

Hãy theo tôi    Góp nhặt

bullet

Trở nên môn đệ    Góp nhặt

bullet

Lời mời gọi    Góp nhặt

bullet

Chúa gọi cộng tác    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Hãy sám hối    Lm Giuse Đinh tất Quý

 
Chúa Nhật II - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Hành trình ơn gọi     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa kêu gọi con người họp tác   Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Chúa gọi con người họp tác   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Chúng tôi đã gặp thầy Đâng Mesia

bullet

Ba bước tiếp cận Chúa Giêsu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Các môn đệ đầu tiên    Lm FX Vũ Phan Long, ofm

bullet

Các môn đệ đầu tiên  JKN

bullet

Chiên dịch Anrê    Lm. Mark Link

bullet

Nhòm mười hai     Chú giải mục vụ của Alain Marchabour

bullet

Chúng tôi đã gặp     Chú giải của Noel Quesson

bullet

Từ lời chứng     Chú giải của Fiches Dominicales

bullet

Các môn đệ tiên khởi     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

bullet

Ở lại với Chúa     Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Bước theo Đức Kitô      Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Người đi trước giúp người đi sau  Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Lạy Chúa này con xin đến    Lm Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn

bullet

Đối với tôi, Chúa Giêsu là ai?    Lương Thực Ngày Chúa Nhật

bullet

Gặp gỡ Đức Kitô    Trích trong: “Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Này Chiên Thiên Chúa    Charles E. Miller

bullet

Thi hành sứ vụ nhân danh Ngài    Yvane Fournier-Guérard

bullet

Tôi đã gặp     Góp nhặt

bullet

Thầy ở đâu, hãy đến mà xem       Góp nhặt

bullet

Luaj chọn theo Chúa     Góp nhặt

bullet

Lựa chọn      Góp nhặt

bullet

Hoàn hảo     Góp nhặt

bullet

Bằng chính đời sống     Góp nhặt

bullet

Cuộc gặp gỡ     Góp nhặt

bullet

Các ngươi tìm gì?    Lm Giuse Đinh tất Quý

 
Chúa Nhật CHÚA HIỂN LINH
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Ánh sao đạo đức     ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa tỏ mình ra cho ...ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

bullet

Thãnh tâm thiện chí sẽ gặp Chúa   ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt

bullet

Gọi tên ngày lễ    Đức Cố GM Giuse Vũ Duy Thống

bullet

Niềm tin một chuyến đi    Đức Cố GM Giuse Vũ Duy Thống

bullet

Chúa Giêsu là ánh sáng của muôn dân Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Hãy là ánh sao nhỏ    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Bước đi theo ánh sáng của ...      Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Hãy tỏa sáng     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời    Lm. Ignatiô Trần Ngà

bullet

Theo lối sống của Đức Kitô   Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

bullet

Cuộc hành trình đức tin    Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng

bullet

Ánh sáng và bóng tối    Thiên Phúc

bullet

Một ngôi sao để đi theo    Jean-Yves Garneau

bullet

Gặp được Chúa Cứu Thế    Radio Veritas Asia

bullet

Gặp Chúa    Lm Giuse Tạ Duy Tuyền

bullet

Thiên Chúa của các dân tộc   Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Ra đi    MANNA

bullet

Ngôi sao dừng lại   MANNA

bullet

Ngôi sao dẫn đường    MANNA

bullet

Quay về phía nhân loại   Suy Niệm của JKN

bullet

Chúa là ánh sáng soi đường    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Chúa tỏ mình ra     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải,CMC

bullet

Cuộc đời người môn đệ       Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Con đường tìm đến Chúa   Antôn Phêrô Nguyễn

bullet

Hãy tỏa sáng    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Để nên ánh sáng dẫn đường    LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

Thế giới đón nhận đức tin    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

bullet

Phần thưởng cho những lòng thành   Lm. Paul Nguyễn Nguyên

bullet

Tìm gặp Chúa      Góp nhặt

bullet

Ngôi sao giáng sinh    Góp nhặt

bullet

Gặp gỡ Chúa    Góp nhặt

bullet

Thiên Chúa tỏ mình      Góp nhặt

bullet

Tỏ mình    Góp nhặt

bullet

Thông điệp    Góp nhặt

bullet

Lễ hiển linh    Góp nhặt

bullet

Giáng sinh của muôn dân    Góp nhặt

bullet

Ánh sao lạ    Góp nhặt

bullet

Ba vua     Góp nhặt

bullet

Nhũng con mắt hiển linh    Góp nhặt

bullet

Tử bỏ    Góp nhặt

 
LỄ THÁNH GIA : Chúa Giêsu - Đức Mẹ & Thánh Giuse - năm B
 
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Gia đình : con đường    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

bullet

Là gương mẫu của mọi gia đình   Lm. Carolô Hồ Bạc Xái

bullet

Xây dựng gia đình Kitô hữu    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Sống thánh thiện trong đời sống gia đình  Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Nhìn ngắm gia đình Chúa Giêsu   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Một gia đình tuyệt vời    Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

bullet

Sống gia đình hạnh phúc    Linh Mục Anphong Trần Đức Phương

bullet

Thánh gia thất là gương mẫu mọi gia đình   catholic.org.tw

bullet

Tổ ấm    Lm. Đỗ Vân Lực, OP

bullet

Gia đình thánh    Ch â n L ý Á Ch â u

bullet

Gia đình thánh   Lm. Munachi Ezeogu

bullet

Hạnh phúc gia đình   JKN

bullet

Trình dâng Chúa Giêsu tại đền thờ   Giáo Hoàng Học Viện 

bullet

Lòng tin không đắn đo....   Fiches Dominicales

bullet

Gia đình Chúa Giêsu  Chú giải của William Barclay

bullet

Thánh hóa gia đình   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải,CMC

bullet

Gia đình gương mẫu   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Gia đình có Chúa thì nan...Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Gia đình - con đường Chúa đến    Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Chúa nhật lễ Thánh Gia   Góp nhặt

bullet

Giáo hội cỡ nhỏ    Góp nhặt

bullet

Đức Kitô tiếp tục lớn lên    Góp nhặt

bullet

Đức Kitô Cộng đoàn yêu thương    Góp nhặt

bullet

Mái nhà yêu thương      Góp nhặt

bullet

Gương mẫu gia đình     Góp nhặt

bullet

Tiến dâng gia đình    Góp nhặt

bullet

Tình yêu và lòng kính trọng...    Góp nhặt

bullet

Bếp lửa     Góp nhặt

bullet

Giáo hội nhỏ    Góp nhặt

bullet

Cha me và `con cái    Góp nhặt

bullet

Thánh gia    Góp nhặt

 
LỄ CHÚA GIÁNG SINH - Thường Niên năm B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Lễ Ban Ngày

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca   Lễ Rạng Đông

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca  Lễ Đêm

bullet

Bài giảng của ĐTC đêm Giáng sinh 2019

bullet

Bài giảng của ĐTC đêm Giáng sinh 2017

bullet

Vinh danh Thiên Chúa trên trời    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

bullet

Đêm ánh sáng    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Lời ngỏ tình yêu    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Thiên Chúa ở cùng chúng ta    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Ước mơ đêm giáng sinh    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Chía sẻ giáng sinh   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Khám phá Emmanuel    Cha Mark Link, S.J.

bullet

Đức Giêsu sinh ra ở Belem    Fiches Dominicales

bullet

Bình an dưới thế cho người lòng ngay    PM. Cao Huy Hoàng

bullet

Hôm nay Chúa Cứu thế đã giáng sinh   catholic.org.tw

bullet

Lễ Chúa Giáng Sinh    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Sinh hạ, cắt bì và đặt tên    Hugues Cousin

bullet

Tìm kiếm     Góp nhặt

bullet

Thiên Chúa làm người vì chúng ta     Góp nhặt

bullet

Sức mạnh     Góp nhặt

bullet

Noel : yêu thương     Góp nhặt

bullet

Ngôi Lời là Ánh sáng thật      Góp nhặt

bullet

Ngôi Lời đã trở nên người phàm     Góp nhặt

bullet

Đem thánh     Góp nhặt

bullet

Chúa giáng trần     Góp nhặt

bullet

Lễ Giáng Sinh    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Lễ Rạng Đông    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Loan báo tin mừng trọng đại ....     LM ĐAN VINH - HHTM

bullet

EMMANUEL     Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Tình yêu giáng sinh  Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Lời đã đến trong thế gian     Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG Thường Niên B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca        Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Khiêm nhượng đón nhận    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

bullet

Chuẩn bị gần cho việc Chúa đến    Lm. Carolô Hồ Bạc Xái

bullet

Trở nên dụng cụ của Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Nhập thể, mầu nhiệm của tình yêu cứu độ   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Hãy là nhịp cầu đưa Chúa đến....   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Như Mẹ Maria thưa xin vâng trong...Antôn Nguyễn Thành Chương

bullet

Thiên Chúa tìm cho mình một ngôi nhà    Lm. G. Nguyễn Cao Luật

bullet

Này tôi là nữ tỳ Chúa    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Yêu cuộc đời yêu con người    Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Truyền tin     R. Gutzwiller

bullet

Sự thuận phục trọn ven 

bullet

Truyền tin cho Đức Maria     JKN

bullet

Ngôi đền vàng của Đấng tối cao   Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm

bullet

Đức Chúa ở cùng chúng ta   Peter Feldmeier

bullet

Truyền tin cho Đức Maria     Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện

bullet

Thiên Chúa đến xây nhà Ngài    Guy Morin

bullet

Maria một kiệt tác của Thiên Chúa    Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Mừng vui lên    MANNA

bullet

Thiên Chúa viếng thắm dân Người    Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

bullet

Khiêm nhượng         Góp nhặt

bullet

Đức Trinh Nữ Maria      Góp nhặt

bullet

Quyền năng Chúa       Góp nhặt

bullet

Xin vâng      Góp nhặt

bullet

Xin vâng      Góp nhặt

bullet

Xin vâng      Góp nhặt

bullet

Sự tin tưởng        Góp nhặt

bullet

Mẹ Maria       Góp nhặt

bullet

Truyền tin      Góp nhặt

bullet

Tôi tớ      Góp nhặt

bullet

Sự phản chiếu    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Đức Mẹ cưu mang Chúa      Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Maria, người Mẹ của mùa Vọng  Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

 
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG Thường Niên B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Chứng nhân của ánh sáng    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

bullet

Vui mừng vì Chúa sắp đến     Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Chúa đến mang lại niềm vui    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Đấng đến sau tôi nhưng quyền năng ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Học sống trung thực với Gioan Tẩy giả   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Khiêm tốn xóa bỏ đời mình    Noel Quesson

bullet

Dấu chỉ Đấng Messia    Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

bullet

Trút bỏ hư danh để được   ...   Lm Trần Ngà

bullet

Kitô hữu bạn là ai?    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Người làm chứng   MANNA

bullet

Chứng nhân ánh sáng trung thực    Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

bullet

Đơn giản là như thế     G. Nguyễn Cao Luật

bullet

Tin mừng giải phóng   Như Hạ, OP

bullet

Niềm vui đang đến    Lm Lu-y Nguyễn Quang Vinh

bullet

Có một người ở giữa anh em   An Phong

bullet

Con tim rung nhịp với chân lý    Thomas Nguyễn Văn Hiệp

bullet

Làm chứng về ánh sáng    Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

bullet

Hãy vui lên    Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm

bullet

Khao khát Chúa giáng sinh        Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Niềm vui được giải đáp   Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Làm chứng       Góp nhặt

bullet

Gioan Tiền Hô     Góp nhặt

bullet

Vui mừng và hy vọng      Góp nhặt

bullet

Làm chứng về ánh sáng      Góp nhặt

bullet

Nghề của tôi     Góp nhặt

bullet

Gioan      Góp nhặt

bullet

Nhũng lời chứng     Góp nhặt

bullet

Ẩn mặt      Góp nhặt

bullet

Sứ giả tin mừng     Góp nhặt

bullet

Chứng nhân     Góp nhặt

bullet

Vui mừng     Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG Thường Niên B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Dọn đường cho Chúa    ĐTGM. Jos. Ngô Quang Kiệt

bullet

Dọn đường cho Chúa đến    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Tích cực chuẩn bị Chúa đến Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Gioan con người thât lạ lùng   Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

bullet

Lỗi lầm và sám hối   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Dọn lòng trí đón Chúa đến   Chú giải và suy niệm của Quesson

bullet

Chúa nơi tha nhân    Suy niệm của JKN

bullet

Đường dẫn tới đâu    Suy niệm của Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

bullet

Lắng nghe tiếng Chúa   Lm. Phêrô Trần Văn Trợ

bullet

Hãy dọn đường cho Chúa   Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm

bullet

Đón nhận Đức Kitô trong niềm vui   Văn Chính, SDB chuyển ngữ

bullet

Chân dung Gioan tẩy giả   P. Trần Đình Phan Tiến

bullet

Tháo gỡ để giao hòa   Lm. Trần Ngà

bullet

Hãy chuẩn bị tâm hồn    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

bullet

Giấc mơ hay hiện thực    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Người dọn đường    MANNA

bullet

Kẻ dọn đường    Lm G. Nguyễn Cao Luật

bullet

Chuẩn bị đón Chúa đến    Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện

bullet

Chúa đến để giải thoát     Góp nhặt

bullet

Dọn đường    Góp nhặt

bullet

Dọn đường Chúa đến    Góp nhặt

bullet

Chúng ta chờ đời    Góp nhặt

bullet

Hãy sám hối    Góp nhặt

bullet

Gioan tiền hô    Góp nhặt

bullet

Dọn đường Chúa đến    Góp nhặt

bullet

Dọn đường     Góp nhặt

bullet

Dọn đường     Góp nhặt

bullet

Thay đổi     Góp nhặt

bullet

Sứ vụ    Góp nhặt

bullet

Dọn đường Chúa đến      Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Sửa đường nội tâm    Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Tiếng kêu thức dậy     Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Chúng ta hy vọng trời mới đất mời   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Ta sai sứ giả đi trước dọn đường   catholic.org.tw

bullet

Hãy dọn đường    Cha Mark Link, S.J.

bullet

Chúa nhật II mùa vọng B    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Chúa nhật II mùa vọng B   Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG Thường Niên B
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca      Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Tỉnh thức và cầu nguyện    ĐTGM Ngô Quang Kiệt

bullet

Kêu xin và chờ mong Chúa đến    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Mong đợi ngày Chúa đến    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Chờ đọi trong tỉnh thức   ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên`

bullet

Tỉnh thữc để gặp Chúa    An Phong

bullet

Chờ và đợi    Anmai, CSsR

bullet

Con hy vọng Chúa đến   ViKiNi

bullet

Mong đợi Chúa đến    Thiên Phúc

bullet

Hãy tỉnh thức     Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

bullet

Tỉnh thức thức tỉnh    Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn

bullet

Phải tỉnh thức và sẵn sàng    Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện

bullet

Tỉnh thức và cầu nguyện   Lm Vinh Sơn

bullet

Hãy canh chừng    Peter. Feldmeier – Lm. Văn Hào SDB, chuyển ngữ)

bullet

Tỉnh thức và sẵn sàng   AM Trần Bình An

bullet

Thái độ mong chờ Chúa đến    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

bullet

Tỉnh thức    Lm Vũ Đình Tường

bullet

Khao khát Chúa    PM Cao Huy Hoàng

bullet

Phải canh thức    Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

bullet

Hãy làm tốt công việc được giao     Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

bullet

Tỉnh thức    Góp nhặt

bullet

Hãy tỉnh thức      Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Phải cạnh thức      Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Mong chờ Chúa đến   Lm, Thiên Ngọc, CMC

 
CHÚA NHẬT XXXIV TN - ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
 
bullet

Vương quốc tình yêu    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.

bullet

Đức Giêsu Kitô là Vua   Lm. Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Đức Giêsu Kitô Vua    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Môn đệ đích thực    Suy niệm của JKN

bullet

Tha nhân là thân thể Chúa Giêsu   Lm. Trần Ngà

bullet

Lễ Chúa Kitô Vua    Radio Veritas Asia

bullet

Nhũng ngừoi được chúc phúc  Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

bullet

Vương quốc của tình yêu    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Đường về vương quốc tình yêu   Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng

bullet

Vì xưa Ta đói...MANNA

bullet

Cuộc xét xử tình yêu    Lm. Hồng Phúc

bullet

Nhân quả    Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Khi tình người mất, bạo lực lên ngôi    Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

bullet

Chúa Kitô là Vua Cả    Lm. Micae Võ Thành Nhân.

bullet

Phán xét    Góp nhặt

bullet

Đức Kitô Vua    Góp nhặt

bullet

Vua vĩnh cửu    Góp nhặt

bullet

Phán xét    Góp nhặt

bullet

Đã làm hay không làm     Góp nhặt

bullet

Xứng đáng là công dân

bullet

Góp phần cho vương quốc

bullet

Ai đang chờ đợi tôi    Chú giải của Noel Quesson

bullet

Chiên hay dê, người lành kẻ dữ    Đom. Nguyễn Đức Phú

bullet

Yêu mến và phụng sự Chúa nơi ...   Đom. Nguyễn Đức Phú

bullet

Hãy đến hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc   Lm. Phêrô Lê văn Chính

bullet

Lễ Chúa Kitô Vua    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC.

bullet

Chúa chiên    Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Giêsu là Vua vũ trụ và là Vua nhân ái   catholic.org.tw

bullet

Quyền lực của đồng tiền    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

bullet

Làm chứng cho sự thật    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Yêu thương qua việc giúp đỡ nhau   Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Theo Chúa đứng nghĩa   Minh An

bullet

Tỉnh thức và cầu nguyện    TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

bullet

Chúa Kitô Vua    Lm Giuse Đinh tất Quý

bullet

Lễ Chúa Kitô Vua   Lm Giuse Đinh tất Quý

 
CHÚA NHẬT XXXIII TN - Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 
bullet

Sống vì đạo    ĐTGM. Ngô quang Kiệt

bullet

Sống chứng nhân tin mừng      ĐTGM. Ngô quang Kiệt

bullet

Chứng nhân tình yêu     ĐTGM. Ngô quang Kiệt

bullet

Con đường hạt lúa    ĐTGM. Jos. Ngô Quang Kiệt

bullet

Các thánh tử đạo Việt nam   ĐGM. Giuse Vũ Văn Thiên

bullet

Tuyên xưng sống và làm   ĐTGM. Giuse Nguyễn Năng

bullet

Lễ các thánh tử đạo  ..     ĐGM Vinhsơn Nguyễn Văn Long

bullet

Nếu hạt lúa miến chết đi...ĐGM. Giuse Võ Đức Minh

bullet

Cảm mến công ơn của các...Ðức cố GM. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

bullet

Sự đổi đời của các thánh tử đạo  Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái

bullet

Chứng nhân anh dũng   Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Hạt lúa gieo vào lòng đất       Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Tử đạo hôm nay       Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Hạt giống làm phát sinh người....Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

bullet

Mừng kính các thánh Tử Đạo VN   Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

bullet

Sống tin mừng     Radio Veritas Asia

bullet

Để làm chứng cho vua quan   Manna

bullet

Đây bài ca ngàn trùng     Tạ Duy Tuyền

bullet

Can đảm nói không với tội lỗi     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Tử đạo mới của thời đại    Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Bền đỗ đến cùng thì được cứu độ    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Chứng nhân đức tin   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Dòng máu Anh Hùng    Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca

bullet

Thập giá    Góp nhặt

bullet

Ai bền đõ đến cùng       Góp nhặt

bullet

Bách hại    Góp nhặt

bullet

Sẽ được cứu rỗi      Góp nhặt

bullet

Bổn mạng Giáo hội Việt nam   catholic.org.tw

 
CHÚA NHẬT XXXII Thường niên - Năm A
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Trinh nữ khôn ngoan    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.

bullet

Hãy luôn tỉnh thức sẵn sàng    Lm Carolo Hồ Bạc Xái

bullet

Hãy tỉnh thức và chờ đợi     Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Kẻ khờ dại đánh mất nước trời    Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

bullet

Đón Chúa    Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty

bullet

Sẵn sàng    Lm. Giuse Trần Việt Hùng

bullet

Khôn và dại    Lm. Vikini

bullet

Để tránh việc quá trễ    Achille Degeest.

bullet

Ánh sáng không.. bị dập tắt Sr. Barbara E. Reid – Văn Hào SDB, chuyển ngữ

bullet

Dụ ngôn mười trinh nữ    Giáo Hoàng Học Viện

bullet

Mười trinh nữ được mời dự tiệc cưới   Fiches Dominicales

bullet

Chuyện mười trinh nữ     Chú giải của Noel Quesson

bullet

Mười người trinh nữ     Noel Quesson

bullet

Mười người trinh nữ     Radio Veritas Asia

bullet

Sống ngày cuối đời     Niềm Vui Chia Sẻ

bullet

Hãy giữ đôi mắt luôn mở rộng    Charles E. Miller

bullet

Vừa mang đèn vừa mang dầu     Manna

bullet

Khôn ngoan theo ý Chúa    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Đón Chúa đến    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Khao khát khôn ngoan   Lm, Thiên Ngọc, CMC

bullet

Sằn sàng    Góp nhặt

bullet

Ta không biết các ngươi    Góp nhặt

bullet

Chúa sẽ đến     Góp nhặt

bullet

Cho ngày hôm nay    Góp nhặt

bullet

Sẵn sàng      Góp nhặt

bullet

Tỉnh thức    Góp nhặt

bullet

Tỉnh thức    Góp nhặt

bullet

Sẵn sàng      Góp nhặt

bullet

Một chủ đề về sự chết và sự sống    Góp nhặt

bullet

Bắt hụt    Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT XXXI Thường niên - Năm A
 
bullet

Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Quyền bính để phục vụ     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

bullet

Khuyến cáo những người có trách nhiệm ... Lm Carolo Hồ Bạc Xái 

bullet

Tư cách của người lãnh đạo    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Chỉ có một Cha    Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm

bullet

Tinh thần người môn đệ    Lm. John Trần Khả

bullet

Thuốc chủng ngừa bệnh biệt phái   Achille Degeest

bullet

Hãy dâng cho Thiên Chlúa chỗ nhất    Charles E. Miller

bullet

Hãy sống trong sự thật    Niềm Vui Chia Sẻ’

bullet

Là Anh em với nhau    Manna

bullet

Tiếng nói chân chính nới trần thế    Lm. Vũ Đình Tường

bullet

Bí quyết trở nên người cao cả   Lm. Trần Ngà

bullet

Quyền bính để phục vụ    An Phong

bullet

Sống đạo gương mẫu    Lm. Minh Vận CMC

bullet

Sống chân thành    Lm Nguyễn Hữu An

bullet

Hãy sống chân thực và nhất quán   Lm Jude Siciliano, OP

bullet

Để trở nên người cao cả    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Họ nói mà không làm    Lm Micae Võ Thành Nhân

bullet

Sống khiệm tốn      Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Đạo đức thật và đạo đức giả    Góp nhặt

bullet

Là anh em với nhau    Góp nhặt

bullet

Sống chân tình    Góp nhặt

bullet

Trách kẻ giả hình    Góp nhặt

bullet

Thành tín - Công bình - Thương xót   Lm Augustine S.J.

bullet

Hạ xuống và nâng lên    Góp nhặt

bullet

Khiêm nhượng     Góp nhặt

bullet

Khiêm nhượng    Góp nhặt

bullet

Lúc này đây, Ngài có phải    Góp nhặt

bullet

Đạo đức thật và đạo đức giả     Góp nhặt

bullet

Đầy tớ    Góp nhặt

 
CHÚA NHẬT XXX Thường niên - Năm A
 
bullet

Thánh Vinh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy

bullet

Luật yêu mến   Tgm. Giuse NGÔ QUANG KIỆT

bullet

Yêu thương là điều răn quan trọng ...Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

bullet

Giới răn quan trọng nhất    Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi..Lm Giuse Đinh lập Liễm

bullet

Nền tảng cho đời sống an hòa  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

bullet

Điều răn trọng nhất   Lm PX. Vũ Phan Long

bullet

Điều răn trọng nhất   JKN

bullet

Điều răn nào trọng nhất   Lm. Giuse Nguyễn Cao Luật

bullet

Yêu thương là truyền giáo   Lm JB. Nguyễn Minh Hùng

bullet

Giới răn mến Chúa yêu người   Lm Giuse Nguyễn Trung Điểm

bullet

Nên một tình yêu    Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

bullet

Hai điều răn   MANNA

bullet

Tình yêu là lẽ sống   Lm Giuse Tạ Duy Tuyền

bullet

Giới răn tối thượng   Lm. Ignatiô Trần Ngà

bullet

Mến Chúa yêu người    Góp nhặt

bullet

Mến Chúa    Góp nhặt

bullet

Giới răn yêu thương    Góp nhặt

bullet

Lý do của tình yêu    Góp nhặt

bullet

Mến Chúa yêu người    Góp nhặt

bullet

Trò chơi hòa bình    Góp nhặt

bullet

Luất yêu mến    Góp nhặt

bullet

Hàng ngàn giới răn    Góp nhặt

bullet

Giới luật thứ nhất và yêu mến    Góp nhặt

bullet

Mến Chúa yêu người    Góp nhặt

bullet

Yêu thương    Góp nhặt

bullet

Yêu thương    Góp nhặt

bullet

Luật trọng đại nhất    Góp nhặt

bullet

Lạy Chúa xin giúp con yêu mến Chúa    Góp nhặt

bullet

Người lại    Góp nhặt

bullet

Điều răn trọng nhất    catholic.org.tw

bullet

Tình yêu thực sự    Lm Giuse Đinh tất Quý 

bullet

Hãy sống yêu thương   Lm Giuse Đinh tất Quý 

bullet

Mến Chúa yêu ngừoi    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

bullet

Yêu thương là chu toàn lê luật   Lm. Giuse NGUYỄN HỮU AN

bullet

Mến Chúa thể hiện qua hành..LM ĐAN VINH -  HHTM

bullet

Mến Chúa yêu người   Lm Micae Võ Thành Nhân