Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm B
QUYỀN UY THIÊN CHÚA
               Lm Micae Võ Thành Nhân

      Thời Cựu ước, Môsê vâng lời Chúa làm nhiều điều tốt đẹp cho dân Do Thái, khiến dân cho họ rất vui mừng hân hoan. Điều tốt đẹp đó là mỗi lần Môsê nghe Chúa nói điều gì với dân chúng qua trung gian ngài là ngài truyền đạt lại hết cho họ để họ thực hiện đúng ý của Chúa mà được Chúa thương xót. Nhất là ngài vác họ trên vai, luôn tha thiết cầu nguyện cho họ, xin Chúa nhân từ dịu nét mặt lại, đừng nỗi giận, trừng phạt dân Chúa khi mà họ phạm trọng tội, vi phạm những gì họ đã đoan hứa, cam kết với Chúa ( xĐnl 9, 7 – 21. 25 – 29 ). Và ngài còn nói với dân trong tương lai, khi ngài ra đi về với Chúa, để dân khỏi hoang mang, lo lắng, vì dân yêu quí ngài, đặc biệt, dân sợ Chúa bỏ rơi họ: “ Môsê nói với dân chúng rằng: Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gây dựng giữa các ngươi và giữa anh em các ngươi, một tiên tri như ta… “ ( Đnl 18, 15 ). 

Qua đó chúng ta thấy Môsê là hình ảnh của Chúa, Chúa đến trần gian này để ở với chúng ta, cưu mang chúng ta, và Chúa còn làm biết bao nhiêu điều tốt đẹp cho con người chúng, được thể hiện qua lời nói và việc làm của Chúa: Chúa đi vào thành Caphanaum. Ngay ngày sa bát, Chúa vào hội đường, Chúa dùng lời nói giảng dạy để đưa con người chúng ta từ tình trạng tội lỗi đến việc ăn năn sám hối, xin ơn tha thứ và rồi tin vào Tin Mừng của Chúa để được ơn cứu độ. Chúa nói một lời là thần ô uế liền vâng lệnh, xuất ra khỏi người bị nó ám hại " Câm đi, hãy xuất khỏi người này! Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta " ( Mc 1, 25 – 26 ). Chúa đã thể hiện quyền uy trong lời nói như thế mà từ xưa tới nay chưa một ai thấy bao giờ. Lời của Chúa nói ra là có kết quả ngay tức khắc: " Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú " (Tv 32, 6).

      Quyền uy của Chúa mang đến bao điều tốt đẹp và hạnh phúc cho con người chúng ta. Chúa đã tận dụng ba năm rao giảng Tin Mừng ở trần gian để bày tỏ quyền uy và lòng thương xót của Chúa với dân Người. Chúa không bị một thế lực nào ở trần gian hữu hình này hoặc thế lực tà thần đen tối vô hình nào chi phối sứ mạng cao cả mà Chúa đã lãnh nhận nơi Chúa Cha. Ma quỷ đã gây ra nhiều chuyện làm rối loạn ồn ào náo động mất trật tự " Ông Giêsu Nazaret, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi. Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa " ( Mc 1, 24 ). Mục đích của nó là làm lộ danh tánh của Chúa để cho mọi người biết nguồn gốc thần linh của Chúa, bắt Chúa tôn lên làm vua của họ và rồi sẽ làm khó khăn, rắc rối cho Chúa trong sứ mạng cứu thế con người chúng ta ( Ga 6, 15 ). Đồng thời, khi mà ồn ào náo loạn như thế, người ta sẽ bị phân tâm, không còn nghe rõ lời Chúa rao giảng nữa để mà thực hiện. Chúng đã làm như vậy may ra Chúa có thể thỏa hiệp với chúng, để đám đông dân chúng được thinh lặng và Chúa yên thân mà rao giảng Tin Mừng, nhưng Chúa quát mắng nó và nó phải vâng lời Chúa ngay lập tức, không dám ngỗ nghịch, dùng dằn chống lại Chúa. 

     Quả thế, với sự kiện đó, Chúa đã thiết lập một nền tảng đức tin sống đạo vững chắc cho con người chúng ta. Chúa tạo mối dây liên lạc thân tình giữa Chúa và con người chúng ta là dựa vào lòng từ bi, nhân hậu, khoan dung của Chúa " Người giảng dạy như Đấng có uy quyền " ( Mc 1, 22 ) để rồi mọi người chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Chúa hơn. Do đó, chúng ta lại càng phải tựa nương, bám chặt vào Chúa hơn là đúng rồi.

     Những lời nói và việc làm tốt đẹp của Chúa đó đã làm cho mọi người bở ngỡ, kinh ngạc, hạnh phúc và thốt lên: “ Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì ? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh “ ( Mc 1, 27 ). Để rồi vì dân chúng thấy quá nhiều điều tốt đẹp Chúa mang lại cho con người chúng ta mà trước đó chẳng có một ai, cho dù là các kinh sư nổi tiếng cũng không làm được cho họ, cho nên, họ ra đi khắp nơi để cao rao Chúa: “ Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilêa “ ( Mc 1, 28 ).

     Ngày hôm nay, Chúa vẫn còn đang thực hiện bao nhiêu điều tốt đẹp cho con người chúng ta. Chúa luôn quan tâm lo lắng cho chúng ta bằng cách ban nhiều ơn lành xuống cho chúng ta, như là gìn giữ chúng ta được sống bình an, không bị ma quỷ quấy phá, ban cho chúng ta có bầu khí trời trong lành để hít thở, cho chúng ta có sức khỏe để làm việc mà sinh sống, cho chúng ta có hoàn cảnh thuận lợi để phát triển khả năng của mình, và khi chúng ta bị gian nan trắc trở, Chúa ban ơn thêm sức đủ để chúng ta vượt qua….chúng ta tạ ơn Chúa và cộng tác với Chúa để cho ơn Chúa sinh hoa kết quả trong con người chúng ta. Đàng khác, chúng ta cần làm sáng danh Chúa cho mọi người trong thế giới hôm nay qua đời sống yêu thương phục vụ của chúng ta: “ Tôi nói thế vì lợi ích cho anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng là để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khắng khít với Chúa “ ( 1Cor 7, 35 ).

     Lạy Chúa, được sống trong uy quyền của Chúa, chúng con cảm tạ Chúa và xin Chúa cho chúng con biết noi gương Chúa để chúng con làm việc  đạo đức, việc thiện, việc lành, việc tốt cho bản thân mình và cho cả anh em của chúng con. Nói như Thánh Phaolô trong bài đọc hai hôm nay, dù chúng con sống ở bậc hôn nhân, hay độc thân giữa đời hoặc là tu trì hãy cố gắng làm việc đạo đức, việc thiện, việc lành, việc tốt lành để thờ phượng Chúa và mang lại hạnh phúc cho anh chị em chúng con.

     Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người. Amen.