Chúa Nhật III Thường Niên - Năm B
ƠN GỌI VÀ ĐÁP TRẢ
               Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Theo lẽ thường tình trong việc "tầm sư học đạo" thì trò đi tìm thầy, còn đàng này chúng ta thấy chính Thầy Giêsu chủ động đi chiêu mộ các môn sinh cho mình. Bốn môn đệ đầu tiên mà Đức Giêsu kêu gọi trong Tin mừng hôm nay nói lên tình thương nhưng không của Thiên Chúa. Thiên Chúa có sáng kiến đi tìm con người để cộng tác với Ngài trong việc loan báo Tin mừng.

Thật vậy, Ngài không kêu gọi những hạng người chìm đắm cầu nguyện trong đền thờ, nhưng gọi những người đang lao động trên bờ biển.

Ngài không kêu gọi những người có học vị bằng cấp, nhưng gọi những anh thuyền chài quê mùa thất học.

Ngài không gọi những người cao sang quyền quí, nhưng gọi những người gia tài sự nghiệp chỉ có chiếc thuyền và tấm lưới rách.

Qua việc Chúa kêu gọi những môn đệ đầu tiên chúng ta thấy ơn gọi vô điều kiện. Có nghĩa là không phải vì tài cán cá nhân mà Chúa kêu gọi, nhưng do tình thương nhưng không của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô đã nói lên nghiệm này: " Khi anh em được Thiên Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Như thế, không có ai dám tự phụ trước mặt Thiên Chúa" (1Cor 1,26-29).

Đức Giêsu kêu gọi: "Hãy theo Ta!" mà không một lời đề nghị hay giải thích, cũng không hứa hẹn gì cho tương lai, không thuyết phục bằng bất cứ điều gì. Vậy mà khi nghe tiếng Chúa gọi, lập tức các ngư phủ đã mau mắn từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa.

Đi theo Chúa, để rồi Chúa sẽ biến đổi các ông từ lưới cá thành lưới người; từ bắt cá dưới biển trở thành bắt cá người khắp thế giới. Tương lai họ là những tay chài lưới đầu tiên trên con thuyền Giáo Hội.

Thế nhưng, trước khi Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đi theo Chúa, thì Ngài đã theo chúng ta trước rồi. Ngài theo chúng ta mãnh liệt lắm. Ngài theo chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Anh chị em thân mến,

Cuộc đi theo nào cũng đòi sự từ bỏ tận căn. Đức Giêsu từ bỏ trời cao xuống đất thấp để theo chúng ta; từ bỏ địa vị Thiên Chúa mặc lấy thân phận con người nên giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi để theo chúng ta; từ bỏ mạng sống và hủy mình ra không ngự trong Bí tích Thánh thể để đi theo vào tận tâm hồn, để biến đổi chúng ta nên giống Chúa ngày một hơn.

Bốn môn đệ đầu tiên sau khi nghe tiếng Chúa kêu gọi, các ngài đã đáp trả mau mắn là từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, dù là gia đình hay nghề nghiệp... Các ngài không những sống gắn bó với Chúa, nhưng còn dùng hết năng lực Chúa ban và ngay cả mạng sống  mình để làm chứng cho Chúa, chinh phục các tâm hồn về cho đạo thánh Chúa. Sự nghiệp của các ngài thật lớn lao thay, danh thơm tiếng tốt vẫn còn tồn tại trong lòng Giáo Hội cho đến ngày nay.

Vậy thưa anh chị em, ngày nay Thiên Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta đi theo Chúa, Ngài không đòi chúng ta phải bỏ tất cả như các môn đệ năm xưa, nhưng chắc chắn Ngài muốn chúng ta khi bước theo Ngài cũng phải từ bỏ những tính hư tật xấu; từ bỏ những dính bén của cải bất chính; từ bỏ những mối tình vụn trộm; từ bỏ tính lười biếng trong việc đi lễ đọc kinh, để đi theo con đường Chúa đã đi, con đường siêng năng đến nhà thờ; con đường dẫn đến bàn tiệc Thánh Thể; con đường dẫn đến tòa cáo giải, con đường đi thăm viếng những người nghèo khổ cùng cực đói rách.

Ước gì với lòng sám hối chân thành vì những lầm lỗi thiếu sót trong bổn phận làm con Chúa, mỗi người chúng ta hãy học nơi các môn đệ đầu tiên biết vượt lên trên chính mình là từ bỏ những gì không phù hợp với Chúa, và nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta quyết tâm đi theo Chúa mỗi ngày sống gắn bó với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Amen.