Chúa Nhật Lễ Thánh Gia - Năm B

Thánh Gia Thất Là Gương Mẫu
Mọi Gia Ðình

(Hc 3,3-7.14-17; Cl 3,12-21; Lc 22,22-42)

catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay lễ Thánh Gia Thất, mừng kính gia đình thánh thiện Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và Thánh Giuse, gương mẫu mọi gia đình công giáo.

Thánh Gia Thất đã nêu gương các nhân đức cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc gia đình, nhứt là đức thờ phượng Chúa.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa ban ơn giúp sức gia đình chúng ta, siêng năng sốt sắng thờ phượng Chúa theo gương Thánh Gia Thất.

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 3,3-7.14-17

Sách Huấn Ca hôm nay dạy kẻ làm con phải sống hiếu thảo với cha mẹ. Ai sống hiếu thảo thì được Chúa thương tha tội, được ban cho nhiều ơn lành hồn xác và được nhận lời khi cầu nguyện.

- Dẫn vào bài đọc 2: Cl 3,12-21

Thánh Phaolô dạy mọi người trong gia đình phải sống nhân hậu, khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại thương yêu tha thứ nhau, nhứt là sốt sắng thờ phượng Chúa. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 2,22-40

Tin Mừng hôm nay thuật lại Ðức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thánh để nêu gương đức thờ phượng cho các gia đình. Dịp nầy, ông Simêông và bà Anna đã nhận biết Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế.

- Cầu nguyện cho mọi người

Thánh Gia Thất nêu gương mọi nhân đức cho các gia đình Công Giáo. Chúng ta quyết noi gương và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh hằng quan tâm dạy dỗ và bảo vệ hôn nhân gia đình. Xin cho các gia đình Công Giáo biết vâng nghe và làm theo giáo huấn của Hội Thánh, nhứt là sốt sắng thờ phượng Chúa để được bình an hạnh phúc.

2. Gia đình là nền tảng xã hội và giáo hội, đang bị nhiều cám dỗ làm lung lay tan vỡ. Xin Thánh Gia thương giúp họ vượt qua cơn thử thách gian nan, bằng cách siêng năng sốt sắng thờ phượng Chúa.

3. Giáo dục gia đình bảo đảm cho tương lai con cái. Xin cho các bậc cha mẹ luôn quan tâm dạy dỗ con cái về đức tin và nhân cách, để chúng sống xứng đáng làm người và làm con Chúa.

4. Chúa dạy con cái phải thảo hiếu cha mẹ. Xin cho những người làm con trong các gia đình của cộng đoàn chúng ta luôn làm theo lời Chúa dạy, để được Chúa thương tha tội, và ban cho nhiều ơn lành hồn xác.

Chủ tế: Lạy Chúa, Thánh Gia Thất là gương mẫu mọi nhân đức cho các gia đình. Xin cho gia đình chúng con biết noi gương, nhất là gương sốt sắng thờ phượng Chúa, để được sống bình an hạnh phúc.