Chúa Nhật CHÚA HIỂN LINH - Năm B
CHÚA LÀ ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG
            Lm Micae Võ Thành Nhân.

     Ngày Chúa giáng sinh, Chúa tỏ mình ra cho dân của Chúa qua các mục đồng bởi các thiên thần báo tin: “ Nhưng thiên thần bảo họ: Anh em đừng sợ. Này tôi báo tin cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đức Kitô Đức Chúa ( Lc 2, 10 – 11 ), và tiếp sau đó là ngày lễ Hiển Linh hôm nay, Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại qua Ba Vua từ phương đông xa xôi bởi ánh sao lạ: “ Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện ở bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người “ ( Mt 2, 2 ). Các Mục Đồng và Ba Vua khi được Chúa mời gọi đến để Chúa tỏ mình ra, họ đều cất bước đến thờ lạy Chúa, tin nhận Chúa là Chúa của mình. Với những người đại giáo trưởng và luật sỹ trong dân, họ là những người có đạo, có tri thức, có địa vị, có danh giá, có chức quyền, Chúa có tỏ mình cho họ không ?

     Chúa vẫn  yêu thương và tỏ mình ra cho họ: “ Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể, và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô “ ( Ep 3, 6 ), bởi Chúa là Ánh Sáng cho muôn dân, Chúa không phân biệt một ai cả, Chúa đến trần gian để Chúa đem ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người. Chúa lại còn tỏ mình ra cho họ một cách đặc biệt hơn những người khác nữa. Chúa tỏ mình ra cho họ bằng Lời Chúa ghi trong Sách Thánh. Họ đã đọc, đã hiểu và đã biết. Họ trả lời rất chính xác khi được vua Hêrôđê triệu tập đến hỏi cho biết Đấng Cứu Thế phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: " Tại Bêlem, miền Giuđa vì trong sách các tiên tri có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời " ( Mt 2, 5 – 6 ). Nhưng họ không chịu dấn thân tiến bước đến với Chúa. Như vậy, họ sẽ không bao giờ được gặp Chúa như các mục đồng, như Ba Vua, vì họ thiếu đức tin và lười biếng trong các việc về phần linh hồn, như là luyện tập các nhân đức, sống mến Chúa yêu người….

     Với vua Hêrôđê, ông không có đức tin, cho nên ông đã không tin Chúa giáng sinh mà còn rất gian ác trong việc đối xử với Ba Vua. Miệng bên ngoài thì nói có vẻ như thiện chí, đạo đức, tốt lành lắm: “ Các khanh hãy đi điều tra cẩn thân về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người “ ( Mt 2, 8 ), nhưng thâm ý bên trong là một khi ông đã nắm chắc, nắm chính xác nơi Chúa sinh ra qua sự báo lại của Ba Vua, và rồi ông sẽ đến đó giết Chúa một cách chính xác nhất: “ Miệng thì năm mô, bụng một bồ dao găm “ ( TN VN ).

     Hành trình của Ba Vua đến gặp Chúa cũng gặp phải nhiều thử thách, gian nan, trắc trở. Có lúc không còn ánh sao sáng nữa, phải đối diện với vua Hêrôđê là biểu hiện cho sự dữ, và là sự chết, nhưng mắt của Ba Vua vẫn hướng nhìn về trời, về ánh sao để mong chờ, để trông đợi, không một phút xa rời, ngơi nghỉ và rồi lại thấy ánh sao, lại tiếp tục lên đường và đã gặp được Chúa. Gặp được Chúa rồi, được thiên thần hiện ra báo mộng, Ba Vua đã đi lối khác mà về xứ sở của mình ( Mt 2, 12 ).

     Cuộc hành trình đức tin của chúng ta cũng gặp nhiều gian nan thử thách, trái ý cực lòng, đau khổ, bệnh hoạn tật nguyền, đói khát, nghèo túng, thất bại, nợ nần, bị khinh khi, bị ruồng bỏ, bị ức hiếp, bị sự dữ vây bủa tư bề, đôi khi chúng ta chán nản, thất vọng, muốn buông bỏ tất cả, phó mặc cho đời muốn trôi đi đâu thì trôi ….. Những lúc như thế, chúng ta hãy bắt chước Ba Vua, luôn bám sát, dõi theo Chúa không xa rời thì chắc chắn Chúa sẽ ở bên cạnh chúng ta, giúp chúng ta vượt qua mà thôi.

     Đàng khác, không phải vì sự gian ác của vua Hêrôđê mà công trình nhập thể và cứu chuộc của Chúa bị phá bỏ. Thánh Cả Giuse được thiên thần Chúa hiện ra báo tin và ngài đã chỗi dậy bồng Chúa  và dẫn Đức Mẹ trốn sang nước Ai Cập đang lúc đêm tối ( Mt 2, 13 – 15 ).

Chúng ta cũng vậy, không phải khi chúng ta gặp gian nan thử thách là Chúa bỏ rơi chúng ta đâu, Chúa vẫn luôn có đó trong cuộc sống của chúng ta, Chúa vẫn thực hiện chương trình cứu rỗi của Chúa nơi chúng ta, miễn là chúng ta trung thành với Chúa. Sở dĩ Chúa không bỏ rơi chúng ta là vì Chúa yêu thương chúng ta.

     Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa đi bước trước trong tình yêu bằng cách Chúa tự thân đến với dân Chúa là chúng ta. Chúng ta cần phải  bước đi ra khỏi lòng mình, đi ra khỏi sự hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhoi, bủn xin, khỏi chăn niệm ấm êm hàng ngày và dấn thân thực hiện việc luyện tập các nhân đức thì chúng ta sẽ gặp được Chúa.

     Lạy Chúa Hài Nhi, Chúa là Ánh Sáng của chúng con, Chúa soi đường dẫn lối chúng con đến với Chúa Cha. Xin Chúa đừng để chúng con trên con đường đó bị sụp lún vào hố sâu tội lỗi để rồi chúng con phải ân hận, phải đau khổ suốt đời. Xin Chúa ban ơn giúp chúng biết sữa đổi con người chúng con theo ý Chúa là từ bỏ con đường cũ tội lỗi để chúng con được Chúa thương xót dẫn đưa vào Nước Chúa mai sau.

     Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mạc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin rủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Amen.