CHÚA GIÁNG SINH - Năm B

Hôm Nay Chúa Cứu Thế Ðã Giáng Sinh

(Is 9,2-4.6-7' Tt 2,11-14; Lc 2,1-14)

catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Sau những ngày tỉnh thức mong đợi, đêm nay Chúa Cứu Thế giáng sinh cho chúng ta. người sinh ra nghèo khó trong máng cỏ, nhưng chính Người là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người cứu độ chúng ta. Ðây là Hồng Ân Cao Cả Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại.

Ðây là Tin Mừng trọng đại cho toàn thể nhân loại, đặc biệt cho những người nghèo khổ bất hạnh phần hồn phần xác.

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta mở rộng tâm hồn, đón rước Chúa Cứu Thế đến cứu giúp hồn xác chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào bài đọc I: Is 9,2-4.6-7

Bài đọc sau đây cho thấy dân Chúa đang sống nô lệ lầm than, được Ngôn sứ Isaia loan báo Thiên Chúa cho Con của Người đến giải phóng, ban bình an sung túc cho họ.

- Dẫn vào bài đọc 2: Tt 2,11-15

Thánh Phaolô cho biết: Ân sủng cao cả Thiên Chúa ban cho chúng ta chính là Ðức Giêsu, Ðấng hiến thân chuộc tội chúng ta, thanh luyện chúng ta thành dân riêng của Người, để chuyên cần làm việc thiện. Ðó là ý nghĩa đoạn thơ sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 2,1-14

Tin Mừng hôm nay thuật lại thánh Giuse và Ðức Mẹ phải về Bêlem khai dân số; ở đó Ðức Mẹ đã sinh Chúa Giêsu trong hang lừa máng cỏ nghèo hèn, nhưng có cả một đạo binh thiên quốc ca mừng Chúa Hài Nhi.

- Cầu nguyện cho mọi người

Vì thương chúng ta, Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng sinh làm người cứu rỗi chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa là Thiên Chúa cao cả mà sinh ra nghèo khó vì yêu thương chúng ta. Xin cho các thành phần Hội Thánh luôn sống tinh thần nghèo khó, để có thể đem Chúa đến cho mọi người.

2. Chúa Giáng Sinh làm người, đem bình an hạnh phúc đến cho con người. Xin cho mọi người thành tâm cộng tác với Chúa, xóa bỏ bạo lực hận thù trên thế giới.

3. Chúa Giáng Sinh làm người, hiến thân chuộc tội mọi người. Xin cho chúng ta thật lòng sám hối tội lỗi, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi.

4. Chúa giáng sinh làm người vì thương chúng ta. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa: luôn sống hiếu thảo với Chúa và thương yêu giúp đỡ mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa giáng sinh làm người vì thương chúng con và để cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con và mọi người mở rộng tâm hồn đón rước Chúa.