Lễ Mẹ Thiên Chúa - Ngày Thế Giới Hòa Bình
            THÁNH GIA THẤT LUÔN THEO Ý CHÚA
         Lm Micae Võ Thành Nhân

          Chúa sinh xuống làm người ở trần gian. Chúa sống trong một gia đình. Mẹ của Chúa là Đức Mẹ Maria. Cha của Chúa là thánh Cả Giuse.

       Xét về đời sống tôn giáo ( Siêu nhiên ) thì thứ tự trong gia đình của Chúa là: Trước nhất là Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa làm người, kế đến là Đức Mẹ, và sau đó là thánh Cả Giuse.

       Xét về đời sống trần thế ( Tự nhiên ) thì thứ tự trong gia đình của Chúa là: Trước nhất là thánh Cả Giuse, ngài là chủ gia đình trước mặt pháp luật thời bây giờ, kế đến là Đức Mẹ, và sau đó là Chúa, vì Chúa là người con trong gia đình của Thánh Gia.

       Thánh Cả Giuse là chủ của gia đình, ngài điều khiển gia đình này theo thánh ý của Chúa, chứ không theo ý riêng của ngài.

       Ngài làm theo thánh ý của Chúa, được thể hiện.

       -Khi Đức Mẹ cưu mang Chúa, thánh Cả Giuse định tâm lìa bỏ Đức Mẹ, thiên thần Chúa hiện ra trong giấc mơ và nói về việc Đức Mẹ cưu mang Chúa, cũng như nói thánh Cả phải đón nhận Đức Mẹ về nhà mình làm bạn, sau đó nữa là khi Chúa sinh ra thì thánh Cả Giuse phải đặt tên cho Chúa là Giêsu. Khi thức dậy, thánh Cả Giuse đã làm theo như ý Chúa nói qua thiên thần.

       -Thiên thần lại hiện ra trong giấc mơ báo cho thánh Cả Giuse đem Đức Mẹ và Chúa trốn sang Ai Cập, vì vua Hêrôđê đang tìm giết Chúa, thánh Cả Giuse đã vâng lời Chúa ngay mặc dù lúc này đang là ban đêm.

       -Khi vua Hêrôđê băng hà, thiên thần Chúa cũng hiện ra trong giấc mơ bên  Ai Cập và nói với thánh Cả Giuse là đem Chúa và Đức Mẹ về nước, thánh Cả Giuse đã vâng lời, không một chút do dự, thắc mắc.

       Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã ý thức điều này cho nên luôn theo ý thánh Cả Giuse là để cho thánh Cả điểu khiển các công việc trong gia đình. Đặc biệt Chúa Giêsu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và loài người, sống hiếu thảo với Thiên Chúa và với Đức Mẹ cũng như thánh Cả.

       Do đó, gia đình Thánh Gia Thất trong ấm ngoài êm, trên thuận dưới hòa, kính trên nhường dưới, Chúa đi thưa vể trình …….là do thánh Cả Giuse điều khiển gia đình một cách tốt đẹp; bằng cách thánh Cả Giuse đã bỏ ý riêng và luôn làm theo ý Chúa, cho dù ý của Chúa được nói qua các thiên thần Chúa trong giấc mơ. Chính vì làm theo ý Chúa mà của thánh Cả Giuse đã giúp gia đình Thánh Gia Thất vượt qua những gian nan, thử thách, sóng gió của cuộc đời để dẫn đến vinh quang. Vì làm theo ý Chúa sẽ dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.

       Thiên thần Chúa hiện ra nói với thánh Cả Giuse trong giấc mơ mà không hiện ra nói với Đức Mẹ và Chúa Giêsu; điều ấy cho chúng ta rằng Chúa luôn tôn trọng vai trò gia trưởng trong gia đình của thánh Cả Giuse. Thánh Cả Giuse đã ý thức vai trò của mình nên làm theo ý Chúa trong mọi sự. Ngài bảo vệ Đức Mẹ  và Chúa.

       Đọc bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một bên là thánh Cả Giuse luôn bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa và rồi đã vượt qua thử thách. Thử thách đó là vua Hêrôđê đang tìm giết Chúa, không thể chần chừ được, phải đem Chúa và Đức Mẹ trốn ngay. Còn một bên là luôn làm theo ý mình; đó là trường hợp của vua Hêrôđê, ông là người có tâm địa gian manh, xảo trá, ác độc, ông đã giết các trẻ thơ tính từ hai tuổi trở xuống ở Bêlem và các vùng phụ cận. Ông làm theo những đam mê xác thịt để mà thỏa mãn tính ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhoi, ganh tị kèm theo sự sợ hãi là Chúa sẽ chiếm ngôi vua của ông. Ông đã làm đau khổ, gây ra tang thương cho biết bao nhiêu người. Những nạn nhân của ông đau buồn khóc lóc thảm thương dưới bàn tay sắc máu, lạnh lùng, thâm hiểm của ông. Cuối cùng rồi ông cũng chết. Ông không làm theo ý Chúa mà làm theo ý ông, cho nên chúng ta chỉ thấy toàn là sự thất bại của cái chết đau thương mà thôi.

       Chúng ta hãy noi gương của thánh Gia Thất là bỏ ý riêng và làm theo ý Chúa, dù phải gặp đau khổ, chúng ta vẫn vui vì chúng ta sẽ được Chúa thương, nhất là cho chúng ta được hạnh phúc đời đời sau này.

        Lạy Chúa, gia đình nào cũng gặp phải những thử thách, những gia đình không có Chúa thì không vượt qua được, có khi là đỗ vỡ; còn những gia đình có Chúa thì vượt qua được và sống tốt với nhau. Xin Chúa luôn ở với tất cả các gia đình của chúng con, xin cho các gia đình chúng con luôn chạy đến với Chúa bằng cách mỗi thành viên phải sống theo mẫu gương: Gia trưởng thì noi gương thánh Cả Giuse, hiền mẫu thì noi gương Đức Mẹ, con cái thì noi gương Chúa để gia đình chúng con luôn có Chúa ở cùng và như thế chúng con sẽ sống hạnh phúc, bình an.

       Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết học đòi mà ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Amen.