Lễ Thánh Gia : Chúa Giêsu - Đức Maria - Thánh Giuse
GIA ĐÌNH KITÔ HỮU
CŨNG LÀ THÁNH GIA THẤT
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Một giảng viên giáo lý đặt câu hỏi với các học sinh: "Hôm nay, chúng ta mừng lễ thánh gia thất. Vậy anh hỏi các em: trong Hội Thánh, có bao nhiêu thánh gia thất?" 

Cả chục cánh tay giơ lên xin trả lời vì xem ra câu hỏi nầy dễ ợt. Khi giảng viên mời lần lượt từng em cho câu đáp, tất cả các em đều chung một ý kiến: chỉ có một thánh gia mà thôi, đó là thánh gia thất của Chúa Giê-su, Mẹ Maria và thánh Giu-se.

Giảng viên giáo lý cho rằng như vậy chưa chính xác. Các em tỏ ra ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ.

Giảng viên mời bạn Hùng đứng lên và hỏi:

- Gia đình em có bao nhiêu người?

- Thưa Anh có bốn, gồm Ba, Má, Chị Hoa và em, Hùng đáp.

- Cám ơn em. Cả bốn người đã lãnh bí tích Thánh Tẩy chưa? Giảng viên hỏi tiếp.

- Thưa Anh, tất cả đều đã lãnh bí tích Thánh Tẩy từ nhỏ.

Giảng viên tiếp tục giải thích:

- Bí tích Thánh Tẩy làm cho chúng ta trở nên chi thể của Chúa Giê-su (giáo lý công giáo 1267. Thư I Cr 6, 15; 12, 27), cho ta được thông phần bản tính Thiên Chúa (giáo lý công giáo 1265. 2Pr 1,4). Bốn người trong gia đình bạn Hùng đều là chi thể Chúa Giê-su, đều được thông phần bản tính Thiên Chúa cả. Vậy cả bốn người đó có phải là thánh không?

Sau giây lát suy nghĩ vì câu hỏi có vẻ mới lạ, các em đáp:

- Thưa phải.

- Đúng thế, mọi tín hữu đều là thánh vì được hiệp thông nên một với Chúa Giê-su chí thánh. Thế nên, qua các thư của mình, thánh Phao-lô gọi các tín hữu là thánh.

Giảng viên tiếp:

- Các em biết không, trong hiến chế Tín Lý về Hội Thánh, Công Đồng Vatican II gọi gia đình là hội thánh thu nhỏ hay hội thánh tại gia (LG 11 GLHTCG 1656). Như thế, Hội Thánh chính thức công nhận gia đình các ki-tô hữu là thánh gia.

Ngoài ra, chính Chúa Giê-su đã thiết lập bí tích Hôn Phối để thánh hoá đời sống gia đình, đem lại cho gia đình một giá trị cao  hơn.

Nói cụ thể hơn, gia đình bạn Hùng có bốn thành viên đều là kitô hữu, đã được hiến thánh qua bí tích Thánh Tẩy, thế thì đó là một cộng đồng, một hội có bốn vị thánh cùng chung sống. Vậy thì gia đình nầy là một hội thánh nhỏ, một hội thánh tại gia hay nói khác đi là một thánh gia thất.

 

 

Để có thể xây dựng một công trình kiến trúc bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng, điều kiện đầu tiên phải có là một mô hình hay bản thiết kế hoàn chỉnh. Người thợ xây chỉ việc nhìn vào bản thiết kế hay mô hình đó để thi công đúng theo từng chi tiết thì công trình sẽ được hoàn thành tốt đẹp.

Trong việc xây dựng các hội thánh thu nhỏ hay các thánh gia cũng  vậy, các kitô hữu cũng cần một mô hình, một bản thiết kế hoàn chỉnh. Chính Chúa Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người và bỏ ra ba mươi năm kiến tạo nên mô hình tuyệt hảo là Thánh Gia Na-da-rét làm mẫu mực cho tất cả các thánh gia khác suốt dòng lịch sử dựa theo đó mà xây dựng thánh gia của mình.

Xây dựng gia đình theo khôn mẫu Na-da-rét là mọi người trong gia đình phải đối xử với nhau như ba Đấng thánh trong thánh gia nầy, cụ thể là chồng phải yêu thương tôn trọng và phục vụ vợ con như thánh Giuse đã thực hiện cho Đức Mẹ và Chúa Giê-su; người vợ phải yêu thương và chăm sóc chồng như Mẹ Maria đã yêu mến và phục vụ Chúa Giê-su và thánh Giuse; cha mẹ phải yêu mến và chăm lo cho con cái như thánh Giuse và Mẹ Maria chăm lo phục vụ Chúa Giê-su hết tình; con cái trong gia đình phải hiếu kính và phụng dưỡng cha mẹ như Chúa Giê-su đã làm đối với Cha Mẹ Người.

                                                               

Nguyện xin Chúa Giê-su, Mẹ Maria và thánh cả Giu-se hằng hiện diện trong gia đình chúng con và giúp chúng con xây dựng gia thất chúng con nên giống thánh gia của Ngài.