Lễ Chúa Giáng Sinh - Năm A
NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI
        Lm Micae Võ Thành Nhân

          Chúa là Ngôi Lời của Chúa Cha. Chúa có từ thuở đời đời. Chúa là ánh sáng, là chân lý, là sự sống. Nhờ Chúa mà muôn vật được tạo thành. Nhờ Chúa mà chúng ta được sống và hoạt động trong cõi trần gian này.

       Con người chúng ta phạm tội. Và vì phạm tội, nên chúng ta đánh mất vinh quang Chúa ban khi tạo dựng và phài hư mất đời đời. Chúa vâng lời Chúa Cha, Chúa bỏ trời cao, hạ mình để sinh xuống làm người, ở với chúng ta: “ Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi “ ( Ga 1, 14 ).

       Trần gian chúng ta đang sinh sống là ngôi nhà của Chúa, tài sản của Chúa và thuộc chủ quyền của Chúa. Chúa đến ngôi nhà này, ở trong ngôi nhà này, gần gũi với chúng ta, bên cạnh chúng ta. Chúa đem ánh sáng, sự sống, chân lý, ơn cứu rỗi đến cho chúng ta.

       Để chúng ta dễ dàng tin nhận Chúa là Đấng Cứu Độ mà được hưởng sự sống vĩnh cửu, Chúa sai thánh Gioan Tẩy Giả đi trước dọn đường cho Chúa, làm chứng về Chúa cho chúng ta: “ Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi “ ( Ga 1, 15b ).

       Thánh Gioan Tẩy Giả không phải là sự sáng. Ngài đến để minh chứng về sự sáng. Ngài là tiếng kêu trong hoang địa hãy dọn đường cho Chúa đến bằng sự ăn năn sám hối vì Nước Trười đã đến gần: “ Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông minh chứng về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng “ ( Ga 1, 7 – 8 ).

       Có Chúa ờ với chúng ta trong cuộc sống trần thế này, ,lẽ ra chúng ta phải sung sướng, hạnh phúc, phải muôn vàn tạ ơn Chúa không ngừng. Nhưng mà:

      - Con người chúng ta không tin Chúa: “ Người đã đến nhà các gia nhân Người và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người “ ( Ga 1, 10 – 11). Và chúng ta cũng không tin vào lời chứng của Gioan Tẩy Giả về Chúa. Nếu chúng ta tin lời thánh Gioan Tẩy Giả là chúng ta ăn năn sám hối, chịu phép rửa của ngài, là chúng ta sẽ từ bỏ đàng tội lỗi và đã đón nhận Chúa trong tâm tình của một người con hiếu thảo rồi.

        -Chúng ta không tin, không tiếp nhận Chúa là vì chúng ta yêu sự tối tăm hơn sự sáng, yêu sự lầm lạc hơn yêu chân lý, yêu xác thịt hơn yêu Chúa, yêu tội lỗi hơn yêu ân sủng, yêu sự dữ hơn yêu sự lành, yêu điều ác hơn yêu điều thiện, yêu sự xấu hơn yêu sự tốt  … chúng ta sẽ chết trong tội lỗi và muôn đời hư vong không thể cứu chữa được.

        Nếu chúng ta tin yêu và tiếp nhận Chúa, để Chúa đi vào trong cuộc đời của chúng ta, Chúa sẽ sống với chúng ta, Chúa sẽ gìn giữ bảo vệ chúng ta và chúng ta sẽ được đổi đời. Đó là, Chúa sẽ cho chúng ta được quyền trở nên con Thiên Chúa, được thừa hưởng gia nghiệp nước thiên đàng, được nhìn thấy vinh quang của Chúa, vinh quang Chúa nhận được bởi Chúa Cha, như của Người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

       Khi chúng ta tin yêu tiếp nhận Chúa thì ngay trong cuộc đời nhân sinh vô thường này đây, chúng ta sẽ được nhận lãnh từ ơn này tới ơn khác do lòng nhân hậu từ tâm của Chúa để chúng ta sống tốt, sống theo ý Chúa, sống đẹp lòng Chúa mà ngẩng đầu lên để bước vào Nước Trời khi Chúa gọi chúng ta ra trước tòa trình diện Chúa.

       Chúa làm người ở với chúng ta, bên cạnh chúng ta, trong chúng ta, chúng ta không cần đi tìm Chúa đâu cho xa, không cần siêu thoát khỏi thế gian để gặp Chúa. Chúa hiện diện đây và sai chúng ta đi làm chứng cho sự hiện diện ấy. Chúa hiện diện đây là để Chúa tỏ tình yêu của Chúa đối với chúng ta: “ Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ Con Một của Ngài mà chúng ta được sống” ( 1 Ga 4,9).

       Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, Chúa đã đến, đang đến và sẽ đến với chúng con, xin Chúa cho chúng con biết luôn tỉnh thức mở rộng tâm hồn của mình để Chúa dễ dàng đi vào. Xin cho chúng con biết nổ lực cộng tác với ơn Chúa ban để gìn giữ Chúa trong cuộc sống chúng con, để rồi có Chúa là chúng con có tất cả. Xin Chúa cho chúng con biết sống mầu nhiệm Chúa làm người khi chúng con biết sống bác ái yêu thương, chia sẻ những gì mình có cho người anh chị em xung quanh. Xin cho chúng con biết đón nhận vui, buồn, sướng, khổ, thành công, thất bại, khỏe mạnh, bệnh tật, đói khát, no đủ, hạnh phúc, đau khổ….như là một phần của kiếp ngươi trong cõi đời tạm bợ này với tinh thần phó thác, nhờ đó Chúa yêu thương chúng con hơn mà chúng con được hưởng sự sống đời đời ở Nước Chúa sau này. Amen.