Lễ Chúa Giáng Sinh - Năm A
NÀY ĐÂY ĐẤNG CỨU ĐỘ NGƯỜI ĐẾN
            Lm Micae Võ Thành Nhân
                   Trong ngày Chúa sinh ra, các Thiên thần của Chúa ca hát:

       Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm ( Lc 2, 14 ).

       Chúa sinh xuống thế làm người với hai mục đích mà chúng ta có thể khám phá được: Vinh danh Thiên Chúa và ban bình an cho con người.

       1-Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.

       Thánh Irênê linh mục giáo phụ nói với chúng ta rằng: “ Vinh quang Thiên Chúa thuộc về những người sống “. Khi chúng ta sống, chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động theo ý Chúa là chúng ta cao rao Chúa, làm chứng cho Chúa và nhất là làm vinh danh Chúa trước mặt mọi người: “ Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu thương nhau “ ( Ga 13, 35 ), hoặc là: “ Các việc lành của chúng con phải được chiếu tỏa ra bên ngoài để người khác trông thấy mà ngợi khen Cha các con trên trời “ ( Mt 5, 16 ). Khi sống chúng ta mới làm được các việc này mà thôi.

       Chúa vì vâng lời Chúa Cha và yêu thương con người chúng ta đang sống trong tình trạng nô lệ ma quỷ, thế gian, xác thịt, nên Chúa từ bỏ địa vị của một vị Thiên Chúa đến trần gian để chịu chết, sống lại, lên trời và ngày sau trở lại trong vinh quang là để cứu chúng ta ( Pl 2, 6 – 12 ). Chúa đổi địa vị cho chúng ta, Chúa làm người để chúng ta được làm con Chúa, được trở nên thần thánh: ( Is 62, 12 ), được sống hạnh phúc: “ Khi Chúa công khai đến với nhân loại, thì nhân loại đã nhận lấy Người trong thân phận mình. Nhưng thật ra chính Người nhận lấy nhân loại. Nhờ việc bằng lòng chịu treo trên cây thập giá, Người đã sửa lại sự bất tuân do cây trái cấm gây ra “ ( St Irênê ).

       Chúa cầu nguyện với Chúa Cha liên lĩ đêm ngày ( Lc 6, 12 – 19 ), Chúa đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng, đặc biệt là những người nghèo ( Mt 11, 2 – 11 ), Chúa làm nhiều phép lạ cho người mù được thấy ( Mc 11, 46 - 52 ), người điếc được nghe, người câm được nói ( Mc 7, 31 – 37 ), người què đi được, người phong hủi được lành sạch ( M 8, 1 – 4 ), người quỷ ám được khỏi ( Mc 1, 21 – 28 ). …. nhất là cho người chết sống lại ( Lc 7, 11 – 17 ).

       Chúa dạy con người chúng ta sống yêu thương, tha thứ ( Lc 6. 27 – 35 ), phục vụ ( Ga 13, 1 – 15 ), từ bỏ gian tà và những dục vọng trần tục để sống tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này ( Tit 2, 11 ). Chúa đã sống điều này trước khi Chúa dạy chúng ta, cho nên có người đã nói về Chúa rằng: “ Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú “ ( Lc 11. 27 – 28 ).

       Cả cuộc đời và con người của Chúa, từ Anpha đến Ômêga, và mọi nơi mọi lúc, mọi hoàn cảnh, mọi việc làm, Chúa đều làm cho Chúa Cha được vinh danh. Chúa làm vinh danh Chúa Cha về lòng nhân hậu xót thương cứu độ chúng ta ( Lc 19, 1 – 10 ),  cho nên Chúa Cha đã tuyên dương Chúa là Con Chí Ái của Chúa Cha ( Mt 17, 1 – 9 ).

       2-Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

       Khi Chúa sinh ra, Chúa được đặt nằm ở máng cỏ trong hang đá, Chúa được mệnh danh là: “ Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình “ ( Is 9, 5 ). Và trong máng cỏ, môi mĩm cười và đôi tay Chúa dang rộng ra như là Chúa muốn ôm cả nhân loại vào lòng của Chúa để Chúa ban ơn cứu độ, để Chúa bảo vệ con người khỏi sự dữ, để Chúa ban bình an. Bình an mà Chúa an cho con người chúng ta không như thế gian ban tặng: “ Thầy ban bình an cho các con “ ( Ga 20, 19b ). Bình an này là bình an xuất phát từ Chúa: “ Cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải chính mình. Nhờ máu Người đã đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời “ ( Col 1, 20 ), và bình an đây không ai lấy mất được.

       Bình an là do Chúa ban, nhưng con người chúng ta phải nổ lực cộng tác với Chúa bằng cách hy sinh từ bỏ ý kiến riêng tư và làm theo ý Chúa. Ý kiến riêng tư của loài người dẫn chúng ta đến sự hư mất. Ý Chúa dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Bỏ ý riêng tư, chúng ta đau đớn lắm, nhưng chúng ta sẽ bình an, hạnh phúc. Mẫu gương là các mục đồng, ba vua, ông Simêon, bà Anna ( Lc 2, 1 – 14 )……  đã bỏ ý riêng để đi gặp gỡ được Chúa Hài Đồng để rồi được bình an và ra đi trong tình yêu của Chúa: “ Con người chúng ta được bình an khi chúng làm theo Lời Chúa dạy “ ( Ste Maria Magarita ).

       Lạy Chúa, cuộc đời của Chúa ở trần gian là làm vinh danh Chúa Cha và ban bình an cho chúng con, xin Chúa cho chúng con sống như Chúa là luôn vâng lời Chúa để chúng con làm sáng danh Chúa và mang niềm vui đế cho mọi người.

       Lạy Chúa, hôm nay Chúa mang đến niềm vui cho chúng con là chúng con sẽ được Chúa cứu độ, xin Chúa cho chúng con biết tận dụng niềm vui này để chúng con sống đạo tốt và loan truyền Chúa cho anh chị em của chúng con.

         Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa; xin cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Kitô là Đấng đã chia sẻ kiếp người với chúng con. Amen.