Lễ Chúa Giáng Sinh - Năm A
SỨ ĐIỆP TỪ HANG BÊLEM
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Trước đây hai ngàn năm, có một tin rất lạ lùng, một tin gây chấn động mọi người nghe, tin này không do phát ngôn viên của loài người, nhưng là một thiên sứ, một thiên sứ loan báo trên cánh đồng Bêlem. Tin này liên hệ đến mọi người sống trong cõi trần từ xưa đến nay và mang lại hạnh phúc toàn diện và vĩnh viễn cho con người; nội dung Tin Mừng ấy: “Anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân: hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa vít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa”.

Chúa Cứu Thế Giáng Sinh quả thật là một Tin Mừng trọng đại. Trên thế giới và qua quá trình lịch sử, có nhiều tôn giáo khác nhau. Vị giáo chủ nào cũng được những người tin theo ngưỡng mộ sùng kính, tuy nhiên không có vị nào là Đấng Cứu Thế, các vị đều sinh ra làm người, tu luyện đắc đạo, hành đạo, rồi chết như mọi người. Nhân loại cần một Đấng Cứu Thế lạ lùng, nguồn gốc không từ trong nhân loại, sinh tử khác hẳn người phàm. Vì Ngài từ trời Giáng Sinh, sinh hạ bởi Mẹ đồng trinh, ứng nghiệm một lời sấm đã nói bảy trăm năm về trước: “Sự Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu diễn tiến như sau: cô Maria đã đính hôn với Giuse, vị hôn phu của Maria là người công chính, quyết định kín đáo từ hôn vì không nỡ để nàng bị sỉ nhục công khai. Đang băn khoăn về việc ấy, bỗng thấy một thiên sứ đến báo mộng: này Giuse, con cháu Đa vít, đừng ngại cưới Maria làm vợ, vì cô ấy thụ thai do Thánh Linh. Maria sẽ sinh con trai, sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi xiềng xích tội lỗi. Việc xảy ra đúng như lời Chúa đã bảo nhà tiên tri loan báo: này, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai đặt tên là Emmanuen, Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Đó chính là ứng nghiệm về Đức Kitô, về Chúa Giêsu Giáng Sinh tại thành của Đa vít. Từ xưa tới nay, chưa có một ai được ra đời bằng cách Giáng Sinh, và có lời tiên tri được ứng nghiệm như Ngài, vậy nên trong muôn dân không có vị cứu tinh là Đức Kitô là Chúa như Ngài, muôn dân cần phải có Ngài vì thế việc Ngài Giáng Sinh tại thành của Đa vít là một Tin Mừng trọng đại cho tất cả nhân loại.

 Lại cũng vì loài người ai cũng phạm tội, cũng đau khổ dưới ách tội lỗi và tự mình vô phương cứu thoát.

“Từ trời cao, Chúa nhìn xuống loài người,

xem ai là kẻ có lương tri,

biết kiếm tìm Thiên Chúa.

Người người đã lìa xa chính lộ,

chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi.

Chẳng có một ai làm điều thiện,

dẫu một người cũng không” (Tv 14,2-3).

 Ngày nay khoa học kỹ thuật đã tiến bộ hơn trước nhiều, cung cấp cho con người đủ thứ tiện nghị vật chất, nhưng con người vẫn đau khổ, vẫn không được an vui. Vì sao thế, vì đã phạm tội, vì gánh nặng của tội lỗi cứ đè nặng, vì nọc độc của tội lỗi cứ ám ảnh, lương tâm không được bằng yên. Thế gian cũng đã từng áp dụng nhiều phương pháp: cải cách xã hội, đòi hỏi nhân quyền, khắc kỷ tu thân, nhưng các phương pháp ấy vô hiệu lực. Vì tất cả các phương pháp ấy đều không cất khỏi gánh nặng đang đè nặng trên con người. Duy chỉ có Đấng Cứu Thế mới có khả năng cất khỏi sức nặng tội lỗi đè nặng trên con người.

* Vì Ngài chính là “Thiên Chúa ở với loài người”, Giáng Sinh làm người, duy mình Ngài Giáng Sinh làm người, gánh lấy hết tội lỗi, và chết thay cho tội nhân. “Thật chính Ngài đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta tội lỗi, đã phải mang thương tích để chúng ta được chữa lãnh. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả, nhưng Chúa đã đổ trên đầu Người tội lỗi của tất cả chúng ta” (Is 3,4.5).

* Và khi Ngài vừa xuất hiện để được Gioan Tẩy giả giới thiệu: “Đây là Chiên Con Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian”.Bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta (Rm 5,6).

* Và chết cũng có nhiều cách, nhưng Đức Kitô lại chết cách đau đớn trên thập giá! Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn, máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống (Dt 9,14).

* Máu của Đức Kitô Con của Người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi (1Ga 1,7).

Suy gẫm về cái chết của Chúa Giêsu, khiến cho lòng chúng ta vô cùng cảm động, vì Người là Con Thiên Chúa vô tội mà Giáng Sinh làm người thay cho chúng ta là tội nhân mà chịu chết, gánh lấy hết tội lỗi, khiến lòng chúng ta tràn ngập mừng vui vì Ngài cất đi gánh nặng tội lỗi đè nặng trên chúng ta.

 Đấng Cứu Thế, là Đức Giêsu Kitô đã từ trời Giáng Sinh do Đức Maria tại thành của Đa vít, chịu chết trên thập giá tại đồi Canvê để đền tội thay cho nhân loại, và Ngài cũng đã sống lại, lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa. Bởi sự sống lại và hằng sống mà Ngài có quyền lực siêu nhiên để làm Đấng Cứu Thế cho muôn dân thiên hạ. Nhân loại đang đắm chìm trong tội lỗi, mong muốn được Ngài cứu thoát.

 Trước thượng hội đồng, Phaolô tuyên bố: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được ơn cứu độ”.

 Chính vì chỉ có Chúa Giêsu, Đấng nắm giữ quyền lực siêu nhiên, chiến thắng tội lỗi, sự chết và ma quỷ, sống lại từ cõi chết, được “Thiên Chúa đặt làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô” (Cv 2,36) và thông ban sự sống đời đời cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài để được sống một cuộc sống tự do vui vẻ mà sự Giáng Sinh của Ngài là một Tin Mừng trọng đại.

 Tin Mừng về Đấng Cứu Thế, về Đấng Kitô Giáng Sinh mà tôi loan báo hôm nay là Tin Mừng cách đây 2.000 năm thiên sứ đã phát thành tại cánh đồng Bêlem.