Chúa Nhật II mùa vọng  - Năm A
HÃY THỐNG HỖI

                  Lm Micae Võ Thành Nhân

      Vào thời thánh Gioan Tẩy Giả, không khí chờ đợi Chúa đến như lớp sóng trào dâng  trong dân Do Thái, người người chờ Chúa đến, nhà nhà chờ Chúa đến.

      Chúa đến. Và để gặp được Chúa, thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng kêu mời mọi người trở về với chính mình là hãy ăn năn sám hối, nhìn nhận tội lỗi của bản thân, xin ơn tha thứ và sửa đổi cuộc sống cho tốt hơn: “ Hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã gần đến “ ( Mt 3, 2 ).

      Chính thánh Gioan Tẩy Giả cũng đã sống tâm tình ăn năn sám hối này suốt thời gian dài trong sa mạc. Ngài đã gặp được Chúa qua kinh nguyện, chay tịnh, và đời sống yêu thương phục vụ. Giờ phút này, với ơn Chúa ban và kinh nghiệm sống của bản thân, ngài đã rao giảng sự sám hối và giúp con người trở về với Chúa: “ Bởi vì thánh Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng “ ( Mt 3, 4 ).

      Dân chúng nghe lời rao giảng của ngài, họ lũ lượt kéo nhau đến với ngài tại dòng sông Giođan. Và để tỏ lòng sám hối, họ xuống dòng sông xin chịu phép rửa của ngài: “ Bây giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa do tay người trong sông Giođan “ ( Mt 3, 6 ).

      Trong số những người đến xin chịu phép rửa, có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thánh Gioan bảo họ rằng: “ Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn tránh cơn thịnh nộ hầu đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với thống hối; chớ tự phụ nghĩ rằng: Tổ tiên chúng tôi là Abraham. Vì Ta bảo các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở thành con cái Abraham “ ( Mt 3, 7 - 9 ).

      Tất cả mọi người đến xin chịu phép rửa của thánh Gioan, chẳng ai bị ngài khiển trách nặng lời. Đang khi đó, ngài khiển trách rất nặng lời với những người biệt phái và văn nhân. Tại sao lại như vậy ?

      -Những người biệt phái là những người hướng dẫn đời sống đạo cho dân Chúa lúc bây giờ. Họ sống giả hình. Bên ngoài có vẻ tốt lành, thánh thiện, nhưng bên trong họ phạm nhiều tội lỗi, khiến họ như những mồ mả tô vôi, bên ngoài thì sơn phết đẹp đẽ nhưng bên trong toàn là xương chết hôi thối ( Mt 23, 27 ) ). Họ đi rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi ( Mt 23, 15 ).

      -Những người văn nhân: Tư tưởng, lời nói, việc làm của họ rất có ảnh hưởng đến cách sống của các tầng lớp trong xã hội. Họ sống tự do phóng khoáng, buông thả, cho nên họ cũng làm suy đồi mọi người.

      Cách sống tội lỗi của những người biệt phái và văn nhân, nó như là chất độc hủy hoại cuộc sống của dân Chúa, nó lây lan rất mạnh trong xã hội, làm băng họa xã hội, cho nên thánh Gioan khiển trách họ nặng lời, cho họ là nòi rắn độc là như thế.

      Chúa cứu rỗi hết mọi người chúng ta ( Bđ II ). Nhưng muốn Chúa cứu, con người chúng ta cần phải tránh xa những thứ nọc độc này, tránh xa lối sống giả hình, buông thả. Hãy cố gắng thực hiện ngay bây giờ, không chần chừ, do dự, vì: “ Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa…. Ngài cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt đi trong lửa không hề tắt “ ( Mt 23, 10.12 ).

      Lạy Chúa, Chúa đến, Chúa đem bình an, ân phúc cho chúng con như bài đọc một trích sách tiên tri đã nói: “ …Ngài sẽ lấy sự công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở…”. Nhờ lòng thương xót của Chúa đó mà chúng con được sống trong an bình: “ Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê…”. Xin Chúa cho chúng con trong Mùa Vọng này biết nghe Lời Chúa qua thánh Gioan Tẩy Giả là ăn năn sám hối, từ bỏ tội lỗi đam mê xác thịt, không làm gương mù gương xấu cho người khác, vì nó chính là những nọc độc giết chết chúng con và những người anh chị em của chúng con. Xin cho chúng con biết luôn làm gương sáng cho mọi người trong đời sống đạo, đời sống bác ái, yêu thương, phục vụ để giúp mọi người trở về với Chúa mà được nhờ ơn cứu rỗi. Xin Chúa giúp chúng con biết đến lãnh nhận bí tích Giải tội để Chúa tha thứ và ban ơn đổi mới chúng con.

       Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tuất, xin đừng để chúng con mãi mê thề sự, mà chẳng còn hăm hở đi đón mừng Con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống hiển trị cùng với Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.