Chúa Nhật II mùa vọng  - Năm A

Hãy Dọn Ðường Cho Chúa

(Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)

Catholic.org.tw

 - Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, là mùa chúng ta trông đợi Chúa đến cứu rỗi.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa sẽ đem bình an hạnh phúc đến cho chúng ta. Chúng ta phải lo dọn sẵn đường cho Chúa đến, bằng cách ăn năn sám hối tội lỗi, thanh luyện tâm hồn.

Chúng ta hiệp với chủ tế và cộng đoàn dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết lo sửa đổi đời sống tốt đẹp, dọn đường cho Chúa đem bình an hạnh phúc đến cho chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 11,1-10

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia loan báo Chúa Cứu Thế sẽ đến. Người tràn đầy Thánh Thần, Người xét xử công minh, bênh vực kẻ nghèo hèn, giúp mọi người sống thuận hòa hạnh phúc.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 15,4-9

Thánh Phaolô cầu xin Chúa cho chúng ta đồng tâm nhất trí với nhau, thương yêu phục vụ nhau, để làm sáng danh Chúa và để được Chúa thương cứu rỗi. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 3,1-12

Tin Mừng hôm nay thuật lại lời thánh Gioan Tiền Hô kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi và làm việc lành, để dọn đường cho Chúa, vì Người đã đến gần rồi.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thánh Gioan Tiền Hô kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi để dọn đường cho Chúa. Trong niềm thống hối ăn năn, chúng ta khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh hằng ngày tiếp lời Thánh Gioan, kêu gọi con cái mình sám hối tội lỗi và làm việc lành để dọn sẵn đường cho Chúa đến. Xin cho các Kitô hữu biết vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh mời gọi.

2. Nhiều người ngày nay đang trầm luân trong bùn nhơ tội lỗi, trong số đó có cả chúng ta. Xin cho chúng ta và mọi người biết cải thiện đời sống, để dọn đường cho Chúa đến cứu vớt chúng ta.

3. Ngôn sứ Isaia loan báo Chúa Cứu Thế đến đem bình an hạnh phúc cho mọi người. Xin Chúa mau đến cứu giúp vì chúng ta lầm than khốn khổ.

4. Thánh Gioan khuyên bảo chúng ta làm lành lánh tội, dọn đường cho Chúa đến cứu rỗi. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn làm theo lời thánh nhân kêu gọi.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin thương giúp chúng con sám hối tội lỗi và làm việc lành hằng ngày, nhứt là trong Mùa Vọng nầy, để dọn đường cho Chúa đem bình an hạnh phúc đến cho chúng con.