Chúa Nhật IX thường niên - Năm A - CHÚA BA NGÔI
BA NGÔI TÌNH YÊU
       Lm Micae Võ Thành Nhân

              Hàng ngày, khi chúng ta đọc lời kinh Sáng Danh này trong các cuộc nguyện cầu: “ Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen “, rất nhiều lần trên môi miệng của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đây thì thật là đáng buồn, vì mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi chỉ ở trên môi miệng và ở ngoài cửa sổ tâm hồn chúng ta mà thôi, chứ không đi vào trong nội tâm, trong cung lòng, trong tâm trí con người chúng ta được. Mỗi lần đọc lời kinh Sáng Danh ấy lên, chúng ta hãy mở cửa tâm hồn của mình ra để Một Chúa Ba Ngôi đi vào trong trái tim, trong cung lòng, trong nghĩ suy, trong trí óc của chúng ta. Một Chúa Ba Ngôi phải thấm thấu trong cuộc sống của chúng ta, để rồi từ đó chúng ta mới có chất " Thần linh " của Chúa trong con người chúng ta. Chất thần linh ấy chính là tình yêu của Một Chúa Ba Ngôi, và sẽ giúp ta suy nghĩ, nói năng, hành động giống như Một Chúa Ba Ngôi tình yêu. 

       Một Chúa Ba Ngôi tình yêu, nghĩa là Thiên Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người cho chúng ta: “ Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời “ ( Ga 3, 16 ). Chúng ta là gì mà Chúa Cha đã yêu chúng ta vô cùng như vậy ? Có phải chúng ta là thiên thần sa đọa hay không ? Thưa không. Có phải chúng ta là loài vật có linh hồn quý giá hay không ? Thưa không. Hay chúng ta là một con người quá yếu đuối, tội lỗi, bất tài, vô dụng, mong manh không ? Thưa đúng. Thiên Chúa yêu chúng ta vì lý do này; cho nên Thiên Chúa ban Con Một, đó chính là Chúa Giêsu, và Chúa đã đến thế gian, để thực hiện thánh ý Chúa Cha và để yêu chúng ta đến cùng, cứu chúng ta khỏi chết đời đời nữa.

       Chúa yêu chúng ta đến nỗi điều quý giá nhất của Chúa là mạng sống. Chúa chỉ có sinh ra một lần và chết đi một lần chứ không có lần thứ hai, thế mà Chúa cũng cho chúng ta luôn bằng cách Chúa đi khắp nơi để Chúa rao giảng Tin Mừng tình yêu, chân lý và cuối cùng là Chúa chịu chết trên thâp gía và sống lại để cứu chúng ta. Vì thế, Chúa không bao giờ luận phạt chúng ta nhưng để  cho chúng ta được sống và sống một cách dồi dào, phong phú. Do đó, chúng ta phải tin vào Chúa thì mọi sự mới tốt đẹp cho chúng ta: “ Để tất cả những ai tin Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời “ ( Ga 3, 16 ).

       Chúa dạy chúng ta tin vào Chúa để chúng ta không bị luận phạt mà được ơn cứu độ. Nhưng tin vào Chúa bằng cách nào đây, thật khó quá vì Chúa chỉ có ba năm ở với chúng ta mà thôi. Thời gian vắn tắt, ít ỏi như thế sợ rằng con người chúng ta chưa kịp tìm hiểu một cách kỷ lưỡng để rồi tin vào Chúa vững mạnh và chắc chắn hơn. Cho nên Chúa đã hiểu và Chúa đã xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần, là Ngôi Ba tình yêu Thiên Chúa đến với chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta tin vào Chúa, Ngài là Thầy dạy chân lý cho chúng ta, Ngài lấy những gì mà chính Chúa  đã dạy để truyền lại cho chúng ta: “ Ai tin vào Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì sẽ bị luận phạt rồi, vì đã không vào danh Con Một Thiên Chúa “ ( Ga 3, 18 ).

       Chúa Thánh Thần được cử đến trần gian cũng yêu chúng ta đến nỗi Ngài luôn chịu đựng những lầm lỗi, ngang bướng, ngỗ nghịch, phá hoại, sai trái  của chúng ta. Chúa Thánh Thần tiếp tục sứ mạng của Chúa là hướng dẫn, dạy dỗ để  chúng ta đi đúng đường lối của Chúa, mà sống tốt hơn. Chúa Thánh Thần cũng không luận phạt chúng ta, nhưng Ngài luôn luôn thánh hóa, sửa lại, đổi mới trong ngoài của chúng ta. 

       Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần đã yêu thương chúng ta là như vậy, bây giờ Thiên Chúa muốn chúng ta, mỗi một điều rất quan trọng là yêu, và tin vào Chúa, ra sức thực hiện điều Chúa dạy thì chúng ta sẽ được sống trong ân tình của Chúa Ba Ngôi, được đi vào huyền nhiệm tình yêu của Chúa Ba Ngôi, được kết hợp mật thiết, keo sơn, thẳm sâu với Chúa Ba Ngôi, chẳng những đời sau mà còn ngay ở đời này nữa. Chúng ta hãy thực hiện  mười điều răn Đức Chúa Trời do chính Chúa dạy, nhưng chỉ tóm lại hai điều này, trước là kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy.

       Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi tình yêu, chí thánh và toàn thiện, được chúng con nhận biết nơi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con luôn biết xây dựng đời sống của chúng con, gia đình và giáo xứ của chúng con..... trên nền tảng tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, để chúng con yêu thương nhau, hy sinh giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ, trao ban cho nhau, và rồi cuộc sống của chúng con mới có được bình an, thế giới này mới có thể phát triển và con người chúng con được sống hạnh phúc. 

       Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời chân lý và sai Thánh Thần, Ðấng thánh hoá muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển.  Amen.