Chúa Nhật XXV thường niên - Năm A

Thiên Chúa Nhân Hậu Với Mọi Người

(Is 55,6-9; Pl 1,20-24.27; Mt 20,1-16)

catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 25 thường niên...

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Thiên Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu. Người thương yêu và đối xử với chúng ta theo lòng quảng đại vô biên của Người.

Trời cao hơn đất bao nhiêu thì lòng từ bi của Chúa cũng cao hơn lòng nhân hậu của chúng ta bấy nhiêu.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết noi gương Chúa, sống nhân hậu rộng lượng với mọi người.

- Dẫn vào bài đọc I: Is 55,6-9

Qua lời ngôn sứ Isaia sau đây, Thiên Chúa kêu gọi và khuyến khích kẻ tội lỗi an tâm trở về với Người, để Người thương yêu tha thứ, vì Người muốn cứu vớt chứ không bao giờ muốn trừng phạt.

- Dẫn vào bài đọc II: Pl 1,20-24.27

Thánh Phaolô đang bị cầm tù. Nếu bị xử tử, ông sẽ được về với Chúa. Nếu được trả tự do, ông sẽ tiếp tục rao giảng Tin Mừng. Như thế, đối với ông, sống chết đều có lợi. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 20,1-16

Vì lòng tốt, Chúa trả lương cho người làm ít giờ cũng bằng kẻ làm nhiều giờ. Những người này ganh tức, nhưng Chúa đã làm đúng phép công bình, vì đã trả đúng giá ấn định. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa thương loài người, muốn cứu giúp hết mọi người. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng đem tình thương nhân hậu của Chúa đến cho mọi người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng đời sống hy sinh bác ái của mình.

2. Con người tương tàn tương sát lẫn nhau, vì thiếu tình thương quảng đại. Xin cho mọi người biết sống khoan hồng, thương yêu tha thứ nhau.

3. Thói ganh tỵ làm cho con người trở nên hẹp hòi ích kỷ. Xin cho các Kitô hữu sống xả kỷ hy sinh, quên mình vì đồng bào đồng loại.

4. Chúa kêu gọi tội lỗi ăn năn để Người thương yêu tha thứ. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết làm theo Lời Chúa gọi, mỗi khi lỡ lầm sai lỗi.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn cư xử rộng lượng với chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống quảng đại với anh chị em chúng con.