Chúa Nhật XXIV thường niên - Năm A
THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA
       Lm Micae Võ Thành Nhân

       Chúa là mẫu gương của sự tha thứ, Chúa sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của con người chúng ta. Trên thánh giá, trước khi Chúa chết, Chúa cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những người giết Chúa trong cuộc khổ nạn: “ Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm “ ( Lc 23, 34 ).

       Chính Chúa đã sống và dạy chúng ta bài học của sự tha thứ. Trong kinh Lạy Cha, Chúa dạy chúng ta cách cầu nguyện sao cho đẹp lòng Chúa Cha và cũng như  để được Chúa Cha nhận lời thì Chúa đã bảo chúng ta phải biết tha thứ cho người khác khi họ có lỗi với mình: “ Thật vậy, nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con trên trờ cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng sẽ không tha lỗi cho các con …. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình “ ( Mt 6, 14 – 15. 35 ).

       Sự tha thứ không phải như thánh Phêrô đã nói: “ Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không “ ( Mt 18, 21 ), nghĩa là theo ngài, tha thứ đến bảy lần là nhiều lắm rồi, là đỉnh rồi. Nhưng đối với Chúa, sự tha thứ lỗi lầm cho anh chị em của chúng ta khi họ xúc phạm đến chúng ta không phải là bảy lần mà bảy mươi lần bảy: “ Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy “ ( Mt 18, 22 ), nghĩa là phải tha thứ hoài, tha thứ mãi, tha không có giới hạn số lần, tha cho đến chết và tha không có điều kiện.

       Những tội lỗi của người anh chị em xúc phạm đến chúng ta, đôi khi tạo ra vết thương lòng cho chúng ta, khiến chúng ta không thể nào quên được, như là khi họ giận giữ, thịnh nộ, báo thù, làm hại mình, không thương xót mình, ngược đãi mình, cáo gian mình, làm tan gia bại sản mình, làm cho mình thân bại danh liệt… Chúa dạy chúng ta phải là: “ Ngươi hãy nhớ đến điều sau hết, và chấm dứt sự hận thù, hãy nhớ đến sự tan nát và sự chết, hãy trung thành với giới răn. Hãy nhớ kính sợ Thiên Chúa, và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao, và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác “ ( Hc 27, 33 – 28, 9 ).

       Khi chúng ta không chịu nghe Lời Chúa dạy, chúng ta không biết tha thứ thì Chúa sẽ nói chúng ta là: “ Tên đầy tớ độc ác kia “ ( Mt 18, 32 ). Điều ấy có nghĩa là chúng ta không biết ơn Chúa đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta, mà chúng ta lại đi tích tụ lòng giận ghét anh chị em của chúng ta, chúng ta đối xử tệ bạc với anh chị em chúng ta bằng những hành động gian ác, không còn tính người: “ Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm đồng bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho tao. Bây giờ người bạn sấp mình dưới chân mà van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hêt nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong “ ( Mt 18, 28 - 30 ). Vậy khi chúng ta không biết tha thứ cho người khác, chúng ta sẽ là người độc ác, tàn nhẫn, mà độc ác, tàn nhẫn thì làm sao chúng ta được vào Nước Chúa: “ Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó “ ( Hc, 27, 33 – 34 ).

       Đàng khác, chúng ta thường nói: “ Sống để bụng, chết mang đi “, khi chúng ta chết, chúng ta mang những sự hận thù, oán hờn, giận ghét… trong lòng chúng ta đi đâu bây giờ. Chúng ta đến trước tòa Chúa, Chúa đâu có chấp nhận điều này. Chúng ta mang vào thiên đàng thì thiên đàng cũng đâu có chất chứa những tội lỗi đó. Chúng ta chỉ có mang xuống địa ngục mà thôi. Địa ngục, ai mà muốn xuống đó. Vì thế: “ Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết, và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết “ ( Rm 14, 9 ), vì chúng ta thuộc về Chúa, mà Chúa lại là mẫu gương và dạy chúng ta sự tha thứ cho nên chúng ta cũng biết tha lỗi cho anh chị em của chúng ta.

        Chúng ta biết Chúa dạy chúng ta tha thứ khi anh chị em của chúng ta có lỗi với chúng ta để rồi Chúa tha thứ cho chúng ta, và khi chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ nhậm lời. Dẫu biết là như vậy, nhưng chúng ta khó tha thứ lắm, vì con người chúng ta với những tham sân si, tự ái, cái tôi quá lớn. Vì thế, chúng ta phải xin Chúa giúp đỡ chúng ta thật nhiều, phải cố gắng vượt qua chính mình, từ bỏ cái tôi quá lớn của bản thân để làm theo ý Chúa. Mỗi lần tha thứ chúng ta bị dằn vặt, bị đau đớn, nhưng chúng ta vì Chúa và vì anh chị em chúng ta thực hiện thì Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta.       

        Lạy Chúa, xin cho chúng con biết học ở Chúa lòng nhân ái, sự thương xót, quảng đại, khoan dung trong cách sống và đối xử với nhau để cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin Chúa cho chúng con ý thức rằng chúng con gây ra nhiều lầm lỗi với anh chị em của chúng con, chúng con cần sự tha thứ thì xin Chúa cũng giúp chúng con biết tha thứ cho anh chị em của chúng con để chúng con xứng đáng là con cái của Cha trên trời.

       Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con, và cho chúng con tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Amen.