Chúa Nhật XXIV thường niên - Năm A
THA THỨ LÀ YÊU THƯƠNG
Huyền Đồng

* FORGIVING IS LOVE *

 

Bài đọc 1: Hc.27,33-28,9= Cần thiêt của tha thứ / The need for Frogiveness.

 

Bài đọc 2: Rôm.14,7- 9= Chúng ta sống và chết cho Chúa / We live and die for God.

 

Tin Mừng: Math. 18, 21- 35=Tha thứ bảy mươi lần bảy /Forgive seventy times seven times.

 

A. Gợi ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc trên: ( Reflections, live out and share)

 

1/ Các môn đệ hỏi Chúa về tha thứ cho anh em bẩy lần? Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bẩy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bẩy." Ở đây Chúa muốn tôi cần tha thứ luôn luôn, không điều kiện, vì Ngài đã yêu thương tôi quá nhiều. Tôi đã thực hành lòng quảng đại trong gia đình thế nào?

 

"No,"Jesus replied: "Not seven times; I say, seventy times seven times..." ( Math.18, 22 )

 

2/ Trong dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót anh em, khi được ông chủ tha hết số nợ; y trở về lại túm lấy cổ người bạn đòi trả cho hết nợ... "Chúa nói: Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu không hết lòng tha thứ..." Bạn đã làm gì cho Xã hội và Quê hương hôm nay?

 

My heavenly Father will treat you in exactly the same way unless each of you... (Math.18, 35 )

 

3/ Thánh Phaolô nhấn mạnh về sống và chết như sau: "Chúng ta có sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa, Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa," Nhiều người rất dễ thù hằn, ghen ghét, vì thiếu học hỏi thực hành Lời Chúa. Kinh Thánh chiếm vị trí nào trong đời sống của tôi?

 

While we live we are responsible to the Lord, and when we die we die as His servant... ( Rôm. 14, 8 )

 

4/ Sách Huấn ca viết: "Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm,. ..Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi nó Người xem xét từng ly." Hàng ngày trên thế giới và quanh ta có biết bao người giận dữ và báo thù đã lãnh hậu quả ngay. Tôi đã sống tha thứ và làm hòa thuận thế nào?

 

Wrath and anger are hateful things... The vengeful will suffer the Lord's vengeance... (Hc. 27,30-28- 1 )

 

B. Câu Kinh Thánh nhắc nhở tôi Sống tha thứ tuần này: ( The Best God's Word for this week )

 

" THẦY KHÔNG BẢO LÀ ĐẾN BẢY LẦN, NHƯNG LÀ ĐẾN BẢY MƯƠI LẦN BẢY" (Mat.18,22)

 

( Not seven times, I say, seventy times seven times )

 

D. Tôi cần làm gì ngay để tha thứ cho anh em tuần này: ( So what am I doing/ For action)

 

Tôi có thể chọn 1 trong 4 Gợi ý cảm nghiệm Sống và chia sẻ ở phần A để thực hành.

 

Bạn nên làm vài việc rộng lượng, hòa thuận, tha thứ cho người làm cùng trường, cùng sở mình.

 

C. Tôi luôn cầu nguyện và Sống làm hòa tha thứ cho anh em: ( I pray and practice/ in action)

 

1- Lạy Cha, Đức Kitô đã dạy: Các con hãy tha thứ cho nhau không phải bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy. Xin dạy cho con biết luôn hòa thuận, vui vẻ và quảng đại với anh em làm con buồn.

 

2- Sách Huấn ca đã khuyên: Oàn hờn và giận dữ là những điều ghê tởm; kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Chúa. Xin giúp co đừng nóng nảy thù hằn, để bụng, nhưng sẵn sàng tha thứ cho nhau.

 

Lời hay ý đẹp:

 

KHÔN NGOAN LÀ BIẾT KHI NÊN NÓI VÀ LÚC NÊN CẨN THẬN LỜI NÓI

 

Wisdom is knowing when to speak your mind and when to mind your speech