Chúa Nhật XXIII thường niên - Năm A
GIÚP NHAU SỬA LỖI
Lm Micae Võ Thành Nhân

        Khởi đầu sứ mạng rao giảng Tin Mừng, Chúa nói: “ Thời kỳ đã mãn, và Nước Thiên Chúa đã gần đến. Con con hãy sám hối và tin vào Tin Mừng “ ( Mc 1, 15 ).

       Chúa kêu mời chúng ta sám hối, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân “ Nhân vô thập toàn “. Chúng ta yếu đuối, tội lỗi, bất xứng, anh chị em của chúng ta cũng yếu đuối, tội lỗi, bất xứng.

       Khi chúng ta có tội, chúng ta tự xét mình, ăn năn thống hối, xưng thú tội lỗi và xin Chúa thứ tha. Chúng ta phải thực lòng, phải thành tâm thiện chí với Chúa trong tinh thần khiêm hạ, đơn sơ, bé nhỏ, không che dối, không nói dối, không chạy tội, không đổ tội cho người khác. Nếu như mà có người anh chị em của chúng ta  đến nói những tội lỗi của chúng ta để chúng ta sửa đổi, chúng ta hãy lấy đức tin xem người anh chị em đó như là do Chúa gởi đến để giúp chúng ta, và rồi chúng ta biết quý trọng đón nhận những lời giúp đỡ như vậy trong tình yêu mến mà cố gắng sửa đổi và sống tốt hơn. Còn khi người anh chị em giúp đỡ chúng ta mà chúng ta thấy mình không có lỗi gì, thì chúng không nên khó chịu hoặc phản ứng thái quá, chúng ta cũng phải biết cám ơn người anh chị em đó và rút kinh nghiệm cho cuộc sống để chúng ta né tránh tội lỗi khi bản thân mình gặp phải trong tương lai sắp tới.

       Còn đối với anh chị em của chúng ta khi họ có lỗi, trong tình bác ái yêu thương, chúng ta giữ kín để bảo vệ danh dự cho họ và rồi chúng ta tìm cách để gặp gỡ, khuyên bảo một cách tế nhị, kín đáo để giữ thể diện cho họ: “ Nếu anh em ngươi phạm lỗi, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi với nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em “ ( Mt 18, 15 ). Khi nào cần thiết lắm, chúng ta mới nhờ đến người khác giúp đỡ, nhất là nhờ nhiều người cầu nguyện cho họ: “ Thầy bảo thật các con, nếu ở dưới đất hai người trong các con hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ “ ( Mt 18, 18 – 20 ).

       Chúng ta yếu đuối, tội lỗi, bất toàn cho nên chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau để ăn năn sám hối, đổi mới cuộc sống cho tốt hơn. Giúp đỡ anh chị em chúng ta sửa lỗi để sống cho tốt, đó là sứ mạng mà Chúa trao cho chúng ta: “ Nếu Ta bảo đứa gian ác: Tên gian ác kia, nhất định ngươi phải chết, mà ngươi không nói để cảnh báo nó phải từ bỏ con đường gian ác, thì chính nó, đứa gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng máu của nó, Ta sẽ đòi ngươi “ ( Ed 33, 8 ).

       Giúp đỡ người anh chị em chúng ta nhận lỗi, sửa lỗi, đó việc thiện, việc lành, việc tốt chúng ta cần phải làm. Chúng ta chẳng những làm riêng một mình mà còn mời gọi nhiều người khác cùng làm như chúng ta. Chúng ta cùng nhau làm vì yêu thương anh chị em của chúng ta, vì như thánh Phaolô nói trong bài đọc hai được trích từ thư gởi tín hữu Rôma: “  Nếu anh em thương mến người nào, anh em sẽ không bao giờ làm hại người ấy “ ( Rm 13, 10 ). 

       Chính Chúa mới là Đấng cải hóa người anh chị em của chúng ta. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu và hay thương xót, Chúa không muốn một người nào trong chúng ta phải hư mất đời đời, cho nên Chúa đến trần gian để làm người và chịu chết trên thập giá, sống lại là để cho chúng ta được sống đời đời. Và hôm nay, từng giây từng phút trong cuộc sống, Chúa vẫn cải hóa anh chị em của chúng ta. Chúa mời gọi và Chúa cần chúng ta cộng tác với Chúa. Chúng ta hãy nổ lực cộng tác một cách nhiệt thành, hăng say, khiêm tốn với Chúa và kiên trì thực hiện sứ mạng này, cho dù phải đối diện với bao khó khăn, có lúc anh chị em chúng ta vui vẻ đón nhận, vui vẻ cộng tác và sửa lỗi, nhưng cũng có lúc anh chị em chúng ta khó chịu, không đón nhận, không thật lòng, từ chối, nói dối, đôi lúc chính anh chị em chúng ta quay ra nói hành, nói xấu, phản bội, gây đau khổ cho chúng ta.

       Lạy Chúa, chúng con không chỉ sống cho chính mình mà chúng con còn sống cùng với anh chị em của chúng con nữa, vì không ai là một hòn đảo, xin Chúa giúp chúng con sống tốt với Chúa trước, rồi sau đó chúng con mới có thể giúp anh chị em chúng con sửa lỗi và sống đẹp lòng Chúa hơn, xin Chúa cho chúng con biết sống quan tâm đến nhau trong tình bác ái yêu thương để cuộc sống chung của chúng con mới tốt đẹp và đáng sống hơn. 

       Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử, xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn: Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở thành những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Amen.