Chúa Nhật XXIII thường niên - Năm A

Anh Em Hãy Sửa Lỗi Cho Nhau

(Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20)

catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 23 thường niên...

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta giúp sửa lỗi nhau, để mọi người được sống tốt lành và đẹp lòng Chúa.

Là con người, không ai hoàn hảo. Ai cũng có lỗi lầm khuyết điểm. Chúa Giêsu bảo chúng ta: "Nếu người anh em con trót phạm tội, con hãy đi sửa lỗi nó... Nếu nó chịu nghe con thì con đã được món lợi là người anh em mình" (Mt 18,15).

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết lấy tình thương mà sửa lỗi anh chị em chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Ed 33,7-9

Trong bài đọc sau đây, Chúa sai ngôn sứ Êdêkien đi sửa dạy mà chúng không nghe thì chúng phải mắc tội. Còn nếu ngôn sứ không sửa dạy thì phải chịu trách nhiệm.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 13,8-10

Thánh Phaolô xác quyết yêu thương là chu toàn lề luật, vì các giới luật đều tóm lại trong việc mến Chúa và yêu thương đồng loại như chính mình. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 18,15-20

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta thương yêu sửa lỗi nhau, từ cá nhân với cá nhân, đến công khai bằng cách nhờ người khác giúp đỡ và cộng đoàn cầu nguyện.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa dạy chúng ta thương giúp sửa lỗi nhau. Chúng ta quyết tâm làm theo Lời Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Hội thánh có trách nhiệm sửa lỗi cho con cái mình sống đẹp lòng Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn nhiệt thành chu toàn trách nhiệm, bằng lời khuyên bảo và lời cầu nguyện của mình.

2. Trong gia đình, ông bà cha mẹ có bổn phận sửa dạy con cháu nên người và nên con Chúa. Xin cho họ can đảm và khôn ngoan làm trọn bổn phận Chúa phú giao.

3. Nhiều Kitô hữu thay vì lấy tình thương mà sửa lỗi nhau, họ chỉ kết án hay bỏ mặc anh chị em lầm lỗi. Xin cho họ biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy.

4. Thiên Chúa luôn nhận lời cầu xin của những người hợp nhau cầu nguyện. Xin cho cộng đoàn chúng ta siêng năng cầu nguyện cho mình và cho người tội lỗi ăn năn.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết làm theo Lời Chúa dạy, hằng ngày thương yêu sửa lỗi anh chị em, và chính chúng con cũng sẵn sàng đón nhận lời chỉ bảo của tha nhân.