Chúa Nhật XXI thường niên - Năm A

Chu Toàn Trách Nhiệm Chúa Giao

(Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20)

catholic.org.tw

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 21 thường niên...

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: mỗi người được Chúa trao cho một trách nhiệm: trách nhiệm đối với gia đình, trách nhiệm đối với Giáo hội và xã hội. Mỗi người phải tận tâm tận lực chu toàn để được Chúa thưởng.

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta nhớ trách nhiệm của mình, và ban ơn giúp sức chúng ta chu toàn hằng ngày trong đời sống.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 22,19-23

Chúa cất chức cai quản đền thờ của ông Sếpna vì ông ăn ở bất xứng, và giao cho ông Êliakim. Và Người ban ơn giúp ông chu toàn bổn phận. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 11,33-36

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô ca ngợi sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa. Người sắp đặt cho muôn loài nhờ Người mà tôn tại và quy hướng về Người.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 16,13-20

Nhờ tin Ðức Kitô là Con Thiên Chúa, thánh Phêrô được trao cho "chìa khóa Nước Trời", cai quản Hội thánh, và được Thiên Chúa hỗ trợ cho hoàn thành trách nhiệm. Ðó là nội dung Tin Mừng sau đây.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu thiết lập Hội thánh và trao cho thánh Phêrô cai quản. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Ðức Giáo Hoàng kế vị thánh Phêrô điều khiển Hội Thánh trên khắp thế giới. Xin Chúa thương ban ơn giúp sức Ngài chu toàn trách nhiệm của mình.

2. Các Ðức Giám Mục kế vị các tông đồ hướng dẫn người Kitô hữu. Xin Chúa thương nâng đỡ các ngài trong việc mục vụ hằng ngày.

3. Các Linh Mục và Tu Sĩ phụ giúp hàng giáo sĩ xây dựng và mở mang Nước Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta nhiệt tâm hoàn thành trách nhiệm.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập Hội Thánh và giao cho chúng con tiếp tục xây dựng phát triển. Xin Chúa thương giúp mọi thành phần dân Chúa luôn hoàn thành trách nhiệm.