Chúa Nhật XVII thường niên - Năm A
THỬA RUỘNG QUÝ
Lm Micae Võ Thành Nhân

Nước Trời được Chúa ví như kho tàng chôn giấu trong ruộng và viên ngọc quý hiếm, người đi tìm kiếm thì vất vả, lao nhọc, hao tốn sức lực, và rồi một khi  tìm thấy được đã về bán tất cả những gì mà anh có để mua cho được thửa ruộng có kho tàng và viên ngọc quý đó ( Mt  13, 44 - 46 ). 

      Muốn sở hữu được kho tàng và viên ngọc quý thì trước hết phải cất công đi tìm, mà đi tìm thì phải trải qua bao nhiêu là gian nan, cơ cực, thử thách, ngay cả hiểm nguy đến tính mạng của mình nữa. Chúng ta nuốn vào Nước Chúa, chúng ta muốn được rỗi linh hồn, chúng ta phải dấn thân, phải sống đạo, phải thực hiện Lời Chúa dạy, phải đi theo sự hướng dẫn của Chúa, vì Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi ( Tv 118, 105 ). Chúng ta được diễm phúc ở trong Nước Chúa là Hội Thánh của Chúa ở trần gian, chúng ta không cần phải lần mò đi tìm nữa, vì có Hội Thánh hướng dẫn chúng ta rồi. Hiện tại, chúng ta chỉ thấy Nước Chúa trong đức tin, trong niềm phó thác cậy trông mà thôi. Bây giờ chúng ta chỉ cần sống đức tin, thực hiện Lời Chúa dạy, mến Chúa yêu người, chu toàn việc thờ phượng Chúa, xa lánh các tội lỗi, chuyên cần làm các việc lành phúc đức…để Chúa thương xót chúng ta. Đàng khác, một  khi đã tìm thấy rồi thì về bán tất cả những gì mình có mà mua cho được thửa ruộng có kho tàng và viên ngọc quý. Cho nên, chúng ta cũng vậy, chúng ta chấp nhận đánh đổi tất cả những gì mình có vì Chúa và vì  phần rỗi linh hồn. Chấp nhận mất của cải vật chất bằng cách cho đi, giúp đỡ những người nghèo. Chấp nhận mất địa vị chức quyền vì làm theo Lời Chúa dạy sống công minh chính trực, không gian dối, không mưu mô xảo trá…. Chấp nhận mất đi sự hưởng thụ sung sướng để đến với những người đang đau khổ mất mát trong cuộc sống. 

      Nước Chúa thật cao quý không gì sánh bằng, chúng ta cần phải cộng tác với Chúa để giới thiệu Nước Chúa cho anh chị em của chúng ta qua lời nói và việc làm của chúng ta. Chúng ta rao giảng Lời Chúa cho anh chị em chúng ta đi đôi với những việc làm cụ thể bằng cách chúng ta sống tốt Lời Chúa dạy là sống bác ái yêu thương giúp đỡ tinh thần, vật chất cho anh chị em chúng ta. 

      Chúng ta thấy Nước Chúa bao trùm cả vũ trụ này, cho nên người trần gian thường nói: “ Lưới trời lồng lộng “ nghĩa là: “ Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẫn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. “ (  Tv 139, 7 -8 ). Vì thế, Chúa lại nói: “ Nước Trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài “ ( Mt 13, 47 – 50 ). 

      Chúng ta không thể thoát được Chúa như cá không thể thoát khỏi chiếc lưới khi bị chiếc lưới chụp xuống. Ngày tận thế, ngày cuối cùng của đời người là ngày mà chiếc lưới trời chụp xuống trên chúng ta. Chúng ta sẽ được Chúa qui tụ lại như cá trong lưới, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném kẻ dữ vào lò lửa: Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Thật quá khủng khiếp cho số phận những người không làm theo ý Chúa mà chỉ làm theo ý mình. Làm theo ý Chúa là đi vào con đường hẹp, là chấp nhận hy sinh giữ đạo Chúa, xa lánh các tội lỗi, yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt một ai cả. Làm theo ý mình  là thích gì làm đó, chẳng cần quan tâm đến người khác như thế nào, để rồi dẫn đến việc dễ làm điều dữ, điều ác, điều xấu, hơn là làm điều lành, điều thiện, điều tốt cho anh chị em của chúng ta. 

      Chúa nói một cách mạnh mẽ về hậu quả sau cùng của những người sống trong tình trạng tội lỗi mà không chịu ăn năn sám hối  như vậy, thế mà  ngày hôm nay họ  vẫn không chịu nghe Chúa để hoán cải, chỉ thích sống theo bản năng “ Nhân chi sơ tính bản ác “ và loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống của họ, chối từ không chịu vào Nước Chúa để hưởng hạnh phúc đời đời. 

      Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con một khi đã được sống trong Hội Thánh của Chúa, chúng con phải biết sống yêu Chúa và thương mến anh chị em của chúng con, để rồi chúng con mới chấp nhận sống hy sinh từ bỏ những gì làm cản trở chúng con đến với Chúa là nguồn sống là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con: “Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh “ ( Rm 8, 28 ). Và cũng như các tông đồ ngày xưa, chúng con hiểu dụ ngôn Chúa nói hôm nay, chúng con hiểu phần nào về Nước Chúa, xin Chúa cho chúng con  giống như chủ nhà kia hay lợi dụng những cái mới cái cũ trong kho mình. Cái cũ là con người cũ của chúng con với biết bao nhiêu tội lỗi mà chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Chúng con sám hối, xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin Chúa cho chúng còn trở thành con người mới, con người đã được Chúa cứu chuộc bằng cái chết và sự phục sinh của Chúa để rồi từ nay chúng con chỉ sống cho Chúa và cho anh chị em chúng con. 

      Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Amen.