Chúa Nhật XVI thường niên - Năm A
CỨ ĐỂ CẢ HAI MỌC LÊN
 Lm Micae Võ Thành Nhân

       Chúa tốt lành vô cùng, Chúa làm mọi sự cho chúng ta đều tốt đẹp, Chúa không có làm ra sự dữ mà bây giờ chúng ta đang thấy hàng ngày đây. Cho nên ngay từ đầu công cuộc tạo dựng của Chúa, chúng ta là " Nhân chi sơ tính bản thiện ", vì Chúa cũng giống như là ông chủ, Chúa chỉ gieo lúa vào ruộng của mình mà thôi. “ Lúa “ đó chính là những điều tốt lành, thánh thiện mà Chúa gieo vào con người chúng ta. Chúa muốn chúng ta sống tốt lành, thánh thiện như thế. Nhưng rồi ma quỷ là kẻ thù của Chúa, nó đã phá công trình tốt đẹp này của Chúa bằng cách nó cấy gieo vào trần gian cỏ lùng là tội lỗi “ Người thù của ta đã làm như thế “ ( Mt 13, 28 ) qua ngả ông Adong và bà Evà là nguyên tổ của loài người, và cả chúng ta ngày hôm nay cũng tiếp tay cho nó nữa để rồi chúng ta lại mang tai tiếng “ Nhân chi sơ tính bản ác “.

       Thế giới chúng ta đang sống hiện tại đây, có người lành, kẻ dữ, người công chính, kẻ bất lương sống chung với nhau. Những điều lành, điều thiện, điều tốt, điều dữ, điều ác, điều xấu lẫn lộn nhau, khiến cho người ta nói: “ Vàng thau lẫn lộn “. Chúa chưa phân ra rạch ròi như ngày phán xét là Chúa tách chiên ra khỏi dê ( xMt 25, 31 – 46 ), mà Chúa lại để như vậy, vì Chúa nói: “ Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau đó mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta “ ( Mt 13, 29 – 30 ). Đây quả là lòng nhân từ vô biên của Chúa: “ Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành, Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung: vì khi Chúa muốn, mọi quyền hành tuân lệnh Người. Khi hành động như thế, Người dạy dỗ dân Người rằng: Người công chính phải ăn ở nhân đạo, và Người làm cho con cái Người đầy hy vọng rằng: Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối.” ( Kn 13, 18 – 19 ). Chúa muốn tạo cơ hội cho cả những người tốt lành, thánh thiện, công chính cũng như kẻ tội lỗi; bằng cách là người công chính, thánh thiện, tốt lành sống chung với kẻ tội lỗi là để họ lập thêm công phúc, như là giúp đỡ những người tội lỗi trở về với Chúa bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh hãm mình, làm các việc lành phúc đức, và những người tội lỗi cũng nhờ lời cầu nguyện, và noi theo gương sáng của những người tốt lành, thánh thiện, công chính cùng với ơn Chúa ban để họ hoán cải trở về với Chúa.

      Đàng khác, con người ngày hôm nay xua đuổi Chúa ra khỏi cuộc sống, tiếp tục rước tội lỗi vào trần gian để rồi gây ra bao cảnh tang tóc đau thương rồi đổ thừa cho Chúa “ Gắp lửa bỏ vào tay người khác “, con người quả là độc ác quá sức. Nếu con người làm theo ý Chúa thì hạnh phúc, còn làm ngược lại thì bất hạnh là điều đương nhiên. Do vậy, người sống lành, sống thánh thiện, sống theo ý Chúa rất cần cho cuộc sống trần thế đây.

       Con người chúng ta sống tội lỗi như thế, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sự lan tỏa, mở mang, phát triển Nước Trời của Chúa, nhưng Chúa lại ví Nước Trời như hạt cải, tuy là nhỏ bé hơn mọi thứ hạt giống, khi được gieo xuống ruộng, nó được lòng đất mẹ ấp ủ với đây đủ các yếu tố dưỡng chất và khí trời thiên nhiên, nó nảy mầm, mọc thành cây đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó.

       Nước Trời, hiện tại là Hội Thánh Chúa ở trần gian này, khởi đầu chỉ có Chúa, rồi Chúa chọn mười hai tông đồ, một con số quá nhỏ bé như hạt cải. Đến nay, qua hơn hai ngàn năm, con số này đã hơn một tỷ tư người Công giáo.

        Mỗi chúng ta được Chúa cho hiện hữu ở trần gian đây, chúng ta cũng phải trở nên bé nhỏ như hạt cải để Chúa thương trông đến và thực hiện những gì Chúa muốn nơi chúng ta “ Chúa mạc khải Nước Trời cho những kẻ bé mọn “ ( Mt 11, 25b ).

       Vì sao Hội Thánh ngày xưa và cả hôm nay lớn mạnh như vậy, mặc dù bị người đời bách hại và việc chúng ta lại sống tội lỗi nữa ?

       Là vì: Như men làm dậy ba đấu bột, nội tại bên trong lòng Hội Thánh được ví như men là yếu tố thần linh, là các nguồn ơn thánh Chúa ban để làm cho Hội Thánh vượt qua thử thách và lớn mạnh như ngày hôm nay về phẩm chất và cả số lượng.

       Chúa thật quá tuyệt vời, Chúa dùng dụ ngôn để diễn tả một cách sống động về mầu nhiệm Hội Thánh chúng ta đang sống. Mầu nhiệm này là những điều mà như Chúa đã nói: “ Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian “ (

Mt 13, 36 ). Nhờ đó chúng ta đã hiểu được phần nào về Hội Thánh và quyết sống trung thành với Hội Thánh Chúa.

       Chúng ta là con cái của Chúa và của Hội Thánh, chúng ta được Chúa nuôi dưỡng cả hồn lẫn xác bằng các ơn thánh của Chúa. Chúng  ta có bổn phận và trách nhiệm xây dựng và làm phát triển Hội Thánh Chúa bằng lời câu nguyện và những hy sinh đóng góp cả tinh thần lẫn vật chất một cách cụ thể để làm cho Hội Thánh lớn mạnh.

       Chúng ta phải sống theo Lời Chúa dạy, bằng không chúng ta nghe Chúa nói quả là khủng khiếp  trong ngày phán xét, ngày sau cùng của đời người  đối với những người tội lỗi. Gieo cái gì chúng ta sẽ gặt cái đó và còn trả lẽ trước mặt Chúa nữa. Khi còn sống, chúng ta gieo sự lành thánh công chính thánh thiện thì sau này chúng ta gặt được kết quả là sự thưởng công mà Chúa dành cho chúng ta. Còn khi sống, chúng ta gieo trong sự gian ác tội lỗi thì chúng ta sẽ gặt trong sự thiêu đốt của lửa, của sự khóc lóc nghiến răng. Trước khi lãnh những hậu quả trầm luân, bị loại ra khỏi Nước Chúa, Chúa vì lòng nhân hậu khoan dung, vẫn để cho chúng ta có thời gian ăn năn sám hối, thời gian để thay đổi cỏ lùng thành lúa tốt, mà nếu chúng ta không thực hiện, không tận dụng cơ hội thì kết quả án phạt là điều đương nhiên, chúng ta không thể trách móc Chúa được. Chúng ta biết Chúa yêu thương người tội lỗi, nhưng Chúa dứt khoát với gương mù, gương xấu và tội lỗi, Chúa sai thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ là điều gian ác khỏi Nước Chúa ( xMt 13, 40 – 42 ). Thế mà chúng ta cứ phạm tội hoài, mang tội khi mẹ mới hoài thai và chào đời đã vướng biết bao nhiêu tội lỗi. Bởi vậy, chúng ta biết mình yếu đuối, không thể đứng vững được trong ngày phán xét đó, chúng ta cần tựa nương vào Chúa, bám vào Chúa, xin Chúa xót thương ban ơn, trợ giúp chúng ta, cho chúng ta biết tận dụng tốt những ơn lành Chúa ban để hoán cải và sống mỗi ngày tốt hơn, đẹp lòng Chúa hơn.

       Lạy Chúa, Chúa nhân từ và khoan dung vô cùng, xin Chúa thương ban ơn giúp chúng con cộng tác với Chúa để làm các việc lành phúc đức và loại trừ các điều dữ, điều ác, điều xấu ra khỏi cuộc sống hầu làm cho môi trường sống ở trần gian này trong sạch hơn, tốt đẹp hơn. Xin cho chúng con biết rao truyền Chúa cho người khác để mở mang và làm cho Nước Trời lớn mạnh qua đời sống tốt lành của chúng con.

       Lạy Chúa xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy.  Amen.