Chúa Nhật XVI thường niên - Năm A

Ba Dụ Ngôn Về Nước Trời

(Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43)

http://www.catholic.org.tw/

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 16 thường niên...

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta noi gương Chúa: sống kiên nhẫn khoan dung và tin tưởng vào quyền năng vô cùng của Người. Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Người kiên nhẫn chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn để Người tha thứ. Ðồng thời Người luôn dùng quyền phép Người mà gìn giữ phát triển Hội Thánh, bất chấp mọi gian nan thử thách.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tin tưởng quyền năng cao cả của Chúa, và sống khoan dung kiên nhẫn như Người.

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 12,13.16-19

Ðoạn sách sau đây nói lên Thiên Chúa có quyền thưởng phạt mọi loài. Nhưng Người rất khoan dung nhân hậu, kiên nhẫn chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn để Người tha thứ.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,26-27

Loài người hèn mọn tội lỗi, không biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta cầu nguyện đúng theo ý Chúa muốn. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 13,24-43

Ba dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay chỉ Nước Trời là Hội Thánh Chúa ở trần gian. Hội Thánh gồm kẻ lành người dữ. Loài người muốn tiêu diệt kẻ dữ, nhưng Chúa khoan dung kiên nhẫn chờ đợi họ sám hối để Người tha thứ.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn để Người tha thứ. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh gồm có người tốt kẻ xấu. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh kiên nhẫn quảng đại, giúp kẻ dữ ăn năn để được Chúa khoan hồng tha thứ.

2. Trong mỗi người luôn có khuynh hướng tốt xấu như thánh Phaolô cảm nhận. Xin cho các tín hữu Chúa biết chế ngự các tính hư thói xấu của mình, để xứng đáng làm người và nên con Chúa.

3. Nước Chúa như hạt cải luôn lớn lên, như nắm men làm dậy ba đấu bột. Xin Chúa luôn gìn giữ củng cố và tăng trưởng Hội Thánh, giữa muôn vàn gian lao thử thách ở đời.

4. Chúa nhân từ luôn chờ đợi chúng ta là kẻ tội lỗi ăn năn để Người tha thứ. Xin cho giáo hữu xứ đạo chúng ta hằng ngày cải thiện đời sống, để được Chúa khoan hồng tha thứ.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa luôn khoan hồng đối với chúng con là kẻ tội lỗi, và hằng gìn giữ tăng cường Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết cải tà quy chánh và tin tưởng vào quyền năng vô cùng của Chúa.