Chúa Nhật XV thường niên - Năm A
HẠT GIỐNG LỜI CHÚA
      Lm Micae Võ Thành Nhân

           Người gieo giống đi gieo lúa trong bài Tin Mừng hôm nay; đó chính là Chúa. Mảnh đất để đón nhận hạt giống gieo là tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Hạt giống là Lời Chúa.

       Người gieo giống đi gieo hạt giống trên tất cả các mảnh đất. Những mảnh đất vệ đường, sỏi đá, bụi gai không thể sinh hoa kết quả được thế mà người gieo giống vẫn cứ gieo. Trên phương diện tự nhiên thì chẳng một ai làm như vậy, nhưng đứng trên phương diện tâm linh thì điều ấy thể hiện lòng quảng đại, xót thương của Chúa. Vì Chúa là tình yêu ( 1Ga 4, 8 ), Chúa đến trần gian là để cứu hết tất cả mọi người chúng ta, Chúa không bỏ sót một ai cả. Chúa rao giảng Lời Chúa cho hết mọi người trên dương thế: " Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và làm mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính " ( Mt 5, 45 ). Khi Chúa rao giảng Lời Chúa, Chúa mong muốn cho tâm hồn mỗi người chúng ta luôn là mảnh đất tốt để cho Lời Chúa sinh hoa kết quả nơi chúng ta bằng các việc lành phúc đức hàng ngày chúng ta làm như sốt sắng giữ đạo Chúa, xa lánh các tội lỗi, thực thi công bình bác ái quí yêu nhân nghĩa. Nhưng nếu tâm hồn chúng ta chưa là mảnh đất tốt mà là mảnh đất vệ đường, sỏi đá, bụi gai, Chúa vẫn cho chúng ta có thời gian và các phương thế để cải tạo lại mảnh đất tâm hồn ấy. Chúng ta khai hoang, dọn dẹp, đào xới, cày bừa tâm hồn chúng ta bằng các ơn thánh có trong các Bí tích Giải Tội, Bí tích Thánh Thể, thánh lễ, các kinh nguyện như chuỗi Mân Côi....Chúng ta thành tâm thiện chí và với ơn thánh Chúa ban, chúng ta sẽ có một tâm hồn là mảnh đất tốt để cho Lời Chúa gieo vào đó mà sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, có hạt được ba mươi theo như ý Chúa muốn.

       Khi các tông đồ đến bên Chúa để xin Chúa giải thích cho các ngài hiểu dụ ngôn này thì Chúa dùng chữ “ Họ “.

Vậy “ Họ “ là ai ?

       " Họ " ở đây không phải là số đông dân chúng theo Chúa, nghe Chúa rao giảng Tin Mừng, vì dân chúng là những người bé mọn của Chúa. " Họ " đây là những người hiền triết, khôn ngoan ( xMt 11, 25 ), giới tinh hoa lãnh đạo tôn giáo cũng như xã hội thời bây giờ. Họ không có lòng khiêm hạ mà cụ thể là những người biệt phái, luật sỹ, tư tế....và những người khô khan, cứng cỏi, nguội lạnh không chịu nghe Lời Chúa dạy. Họ đã khép cửa  tâm hồn của mình lại. Cách cửa hướng tới tương lai của họ cũng do chính họ đóng kín lại luôn. Chúa có mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho họ thì cũng vô ích, như nước đổ lá khoai mà thôi. Bởi thế, Chúa lấy tất cả những gì mà Chúa ban cho họ, ngay cả cái họ có cũng bị lấy đi. Chúa lấy Chúa cho người khác, hoặc là Chúa bỏ họ ở đó để Chúa đến với các dân tộc khác đang khát khao mong chờ Chúa . Còn nếu họ thành tâm thiện chí thì khi Chúa dùng dụ ngôn mà nói với họ thì họ sẽ đón nhận, sẽ hiểu và sống tốt hơn. Nếu không thành tâm thiện chí thì cho dù Chúa có dùng dụ ngôn mà nói, họ sẽ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết, lòng họ ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng họ hiểu mà hối cải, và Chúa lại chữa họ cho lành ( Mt 13, 14 – 15 ).

       Phần các tông đồ và chúng ta ngày hôm nay được Chúa nói là có phúc vì chúng ta là những người con bé mọn của

Chúa, được Chúa thương xót. Chúa cho chúng ta mắt thấy được, tai nghe được Lời Chúa mà nhiều bậc tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy và ao ước nghe mà không được thấy, được nghe ( Mt 13, 16 – 17 ). Chúng ta tạ ơn Chúa và cố gắng tận dụng hiệu quả ơn Chúa ban mà thay đổi cuộc sống theo ý Chúa.

       Chúa giải thích rất rõ ràng rành mạch cho các tông đồ và chúng ta về dụ ngôn người gieo giống hôm nay, chúng ta đã hiểu và chúng ta thấy nó đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống.

1                    - Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó ( Mt 13, 19 ), đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Những người đó là " Chấp tay lạy Chúa Ba Ngôi, con lấy được vợ con thôi nhà thờ ".

2                    - Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại gian nan xẩy đến vì Lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã ( Mt 13, 20 – 21 ). Đây là những người theo đạo vì vật chất, tiền bạc " Đạo  gạo ".

3                    - Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả ( Mt 13, 22 ). Đây là những người " Có thực mới vực được đạo ".

4                    - Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi ( Mt 13, 23 ): " Hữu tri đắc đạo ".

       Lạy Chúa, chúng con cần Chúa, nhưng trí não chúng con, con tim chúng con, lời ăn tiếng nói và hành động chúng con lại không có Chúa là bởi vì Lời Chúa chưa đi vào cuộc sống của chúng con. Xin Chúa mở đôi tai tâm hồn của chúng con để  mỗi khi chúng con nghe Chúa nói, Lời của Chúa sẽ đi vào trong con người chúng con. Chúng con noi gương Đức Mẹ, chúng con ghi nhớ và suy niệm trong lòng để rồi chúng con đem ra thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa cũng cho tâm hồn chúng con luôn là mảnh đất tốt để Lời Chúa sinh hoa kết quả qua các việc lành phúc đức chúng con làm. Nếu có những giây phút nào đó mà tâm hồn chúng con không còn là mảnh đất tốt nữa thì xin Chúa thương ban ơn giúp chúng con cày xới lại mảnh đất tâm hồn chúng con theo ý Chúa để Lời Chúa tiếp tục thấm nhập cuộc đời chúng con, làm cho chúng con sống mỗi ngày tốt hơn. 

       Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay; xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Amen.