Chúa Nhật XV thường niên - Năm A

Trở Nên Ðất Tốt Cho Hạt Giống Lời Chúa

(Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23)

http://www.catholic.org.tw/

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 15 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trở nên đất tốt cho hạt giống Lời Chúa sinh hoa trái dồi dào. Ðó là siêng năng học hỏi và thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày, để Lời Chúa sinh hoa kết quả là phần rỗi muôn đời.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho mọi người trở nên đất tốt cho hạt giống Lời Chúa, sẵn sàng lắng nghe và thực thi Lời Chúa hằng ngày trong đời sống.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 55,10-11

Dân Do Thái đang bị lưu đày, Chúa hứa cho họ trở lại quê hương. Nhưng họ không tin, nên Người sai ngôn sứ Isaia nói cho họ biết: Chúa hứa thế nào thì Người sẽ thực hiện như vậy. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,18-23

Do tội mà con người lâm cảnh chết chóc khổ đau thì mọi thụ tạo cũng thế. Và con người mong chờ ơn giải thoát thế nào thì các thụ tạo cũng vậy. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 13,1-23

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu gieo hạt giống Lời Chúa vào lòng con người. Nhưng đến nay chỉ mới có một phần ba loài người đón nhận và đem ra thực hành, và nó sinh bông kết trái tốt đẹp là phần rỗi linh hồn.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa kêu gọi mọi người trở thành đất tốt để Lời Chúa sinh bông trái tốt. Chúng ta quyết tâm đón nhận Lời Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng gieo hạt giống Lời Chúa vào lòng con người, để nó sinh bông trái phần rỗi. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt tâm hoàn thành sứ mạng.

2. Trải qua hơn 2,000 năm, mới có một phần ba loài người đón nhận Lời Chúa. Xin Chúa giúp cho hai phần ba số người còn lại biết đón nhận Lời Chúa.

3. Kinh thánh ghi chép Lời Chúa dạy. Xin cho các Kitô hữu biết tôn trọng bộ sách cao quý này, hằng ngày siêng năng học hỏi và thực thi trong đời sống.

4. "Loài người sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ Lời từ miệng Chúa phán ra". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết tôn trọng Lời Chúa như Thánh Thể là của ăn nuôi sống linh hồn.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con trở nên đất tốt, để hạt giống Lời Chúa sinh bông trái phần rỗi cho chúng con.