Chúa Nhật XIII - Mùa  Thường Niên - Năm A
YÊU VÀ ĐÓN TIẾP CHÚA
      Lm Micae  Võ Thành Nhân

      Trong mười điều răn của Thiên Chúa, ba điều đầu dành cho Thiên Chúa ( Thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. Thứ hai chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba giữ ngày Chúa Nhật ), còn bảy điều tiếp theo thì dành cho con người chúng ta, điều đầu tiên trong bảy điều đó là dành cho cha mẹ ( Thứ bốn thảo kính cha mẹ…..). Như vậy là Chúa muốn chúng ta phải yêu thương cha mẹ, anh chị em, bà con thân thuộc và mọi người của chúng ta, không phân biệt một ai cả.

       Thế nhưng trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay Chúa lại nói: “ Kẻ nào yêu cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy “ ( Mt 10, 37 – 38 ). Điều này có nghĩa là tình yêu thương máu mủ ruột thịt là một loại tình yêu rất thiêng liêng cao quý vô cùng. Chính Chúa đã dạy chúng ta hãy thực hiện trong điều răn thứ bốn rồi, cho nên chúng ta phải sống đúng với thánh ý của Chúa. Nhưng Chúa cũng muốn chúng ta biết rằng Chúa là nguồn gốc của tất cả mọi sự trong thế giới hữu hình và vô hình. Vì thế, chúng ta hãy trở về với biến cố Chúa ban mười điều răn cho dân Chúa và dân Chúa đã lỗi phạm khi bỏ Chúa, không thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự mà lại đi thờ các thần ngoại bang, là sản phẩm do con người tao ra, để rồi đã làm cho Chúa biết bao lần đau buồn vì họ. Cho nên giờ phút này Chúa cần chúng ta phải biết đặt lại thang giá trị trong tình yêu thương. Dù sao đi chăng nữa thì tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em của chúng ta và tất cả mọi người trên trần gian này đều do Chúa dựng nên, do đó chúng ta phải dành tình yêu của mình cho Thiên Chúa trước hết, Chúa phải là trên hết mọi sự, chiếm chỗ nhất trong cuộc đời của chúng ta, ngoài Chúa ra không ai có thể chiếm được tâm hồn, trái tim này.

       Một cách rõ nét nhất theo tường thuật của sách Macabêô quyển thứ hai ( 2Mac 7, 1. 20 – 23. 27b – 29 ), bảy anh em cùng với người mẹ bị vua đánh đập và bắt ép ăn thịt heo mà lề luật cấm, nhưng tất cả đều trung thành với Chúa, không ăn thịt luật cấm và đã chấp nhập cái chết một cách đau đớn, vì Chúa là trên tất cả mọi sự của họ.

       Đồng thời, còn một vấn đề nữa đối với bản thân mỗi người chúng ta, cuộc sống ở trần gian này rất quý, chúng ta chỉ có một lần sinh ra và một lần chết đi chứ không có làn thứ hai. Do đó, khi chúng ta dấn thân sống theo Lời Chúa dạy, dù phải gặp nhưng gian nan thử thách, hiểm nguy, hoặc nhất là khi chúng ta bị người ta tố cáo và đưa ra tòa để làm chứng về Chúa, dù có phải hy sinh mạng sống, chúng ta cũng sẵn sàng chấp nhận: “ Âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thóa mạ, chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày “ ( Tv 68, 8 ), nhưng rồi chúng ta sẽ được sống với Chúa mãi: “ Vậy hễ ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là đấng ngự trên trời “ ( Mt 10. 32 – 33 ). Ngược lại, nếu chúng ta ngại dấn thân, chỉ yêu và thích làm theo những đam mê xác thịt của bản thân mình, ra sức lo cho cuộc sống chóng qua này được đầy đủ, đôi khi hưởng thụ nữa là khác, chúng ta sẽ không có Chúa ở với chúng ta: “ Ai cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó “ ( Mt 10, 39 ). Bởi thế, chúng ta phải lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết rồi mọi sự khác Chúa sẽ ban thêm cho ( Mt 6, 33 ).

       Đàng khác, trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong công cuộc rao giảng Tin Mừng của Chúa, tất cả chúng ta là một phần của Hội Thánh, là chi thể của Hội Thánh, chúng ta cùng cộng tác với nhau để thực hiện sứ mạng Chúa trao phó: “ Vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần “ ( Mt 28, 19 ). Bởi đó, khi chúng ta tiếp đón các sứ giả loan báo Lời Chúa và những người của Chúa do Chúa gởi đến, với một lòng hiếu khách thực tâm chân thành, chúng ta sẽ được Chúa ghi nhận và ban ơn cho chúng ta: “ Kẻ nào tiếp đón các con là tiếp đón Thầy, và kẻ nào tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã ai Thầy. Kẻ nào tiếp đón một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng tiên tri, và kẻ nào tiếp đón người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính “ ( Mt 10, 40 – 41 ), và dù là một chuyện nhỏ mọn nhất mà chúng ta làm, Chúa cũng ban ơn cho chúng ta: “ kẻ nào cho một trong những người bé mọn này, uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: Người ấy không mất phần thưởng đâu “ ( Mt 10, 42 ). Do vậy, chúng ta cần đem sức mình ra mà giúp cho Hội Thánh, giúp cho những người dấn thân rao giảng Lời Chúa, cho tất cả mọi người anh chị em của chúng ta. 

       Lạy Chúa, ngày xưa có một bà sang trọng ở Sunam đã tiếp đãi tiên tri Êlisê một cách nồng hậu bằng cách lo cho tiên tri có những bữa ăn ngon miệng và chỗ ở đàng hoàng tử tế mỗi khi tiên tri đi ngang qua đây, và kết quả là Chúa cho bà có được người con mà bà hằng mong ước ( 2V 4, 8 – 11, 14 – 16a ). Xin Chúa giúp chúng con biết đón tiếp tất cả những người anh chị em mà Chúa gởi đến cho chúng con, nhất là những chứng nhân của Chúa, vì anh chị em chúng con là hình ảnh của Chúa, tiếp đón anh chị em chúng con là tiếp đón Chúa, để chúng con hết mình tiếp đón một cách chân thành, đầy lòng yêu mến, ngõ hầu Chúa thương xót và ban ơn cứu độ cho chúng con.

      Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng; xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Amen.