Chúa Nhật XI thường niên - Năm A
CHÚA CHỌN MƯỜI HAI TÔNG ĐÒ
            Lm Micae Võ Thành Nhân

       Theo bài Tin Mừng hôm nay, Chúa thấy đoàn lũ dân chúng, Chúa động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn ( Mt 9, 36 ). Chúa liền dạy bảo các môn đệ rằng: “ Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa về “ ( Mt 9, 37 ). Kế đó, Chúa chọn mười hai tông đồ, Chúa ban cho các ngài quyền trên các thần ô uế, để các ngài xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoan tật nguyền. Sau đó Chúa sai các ngài đi rao giảng Tin Mừng và làm tất cả những gì như Chúa đã dạy bảo.

       Như vậy điều mà chúng ta cảm nhận được lúc này là việc Chúa chọn mười hai tông đồ xuất phát từ tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa có từ thuở đời đời và ngày xưa được thể hiện khi Chúa cứu dân Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập: “ Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai Cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước của Ta, thì các ngươi sẽ là sở của Ta được tách biệt mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Đối với Ta, các ngươi là một vương quốc tư tế, là một dân tộc hiến thánh “ ( Xh 19, 3 – 6 ). Và lúc này đây, tình yêu vẫn có từ ngàn đời và thuở xa xưa ấy được thể hiện qua việc Chúa thấy dân chúng đông đảo mà tất tưởi bơ vơ như đàn chiên không người chăn. Nghĩa là đoàn dân đông đảo đó lạc loài, ngơ ngác giữa cảnh chợ đời của một buổi chiều ngày sắp tàn trong cơn mê muội của tội lỗi. Khốn khổ, cơ hàn, truân chuyên  giữa bao là thử thách vây bủa. Những ước mơ rất chính đáng như là ước mơ nên trọn lành cũng bị dục vọng đè nén, vùi dập. Lối hướng đi vào tương lai như là gặp ngõ cụt, bế tắc hoàn toàn. Giữa hoàn cảnh thê lương, buồn tủi của dân chúng như thế, Chúa đã xót thương hướng dẫn dạy dỗ và làm nhiều phép lạ cứu chữa bệnh hoạn tật nguyền cho họ. Nhưng rồi Chúa cũng biết việc Chúa ở trần gian này cũng chỉ có ba năm, cho nên Chúa đã chọn mười hai tông đồ để thiết lập nên Hội Thánh của Chúa, và để cho các ngài tiếp tục sứ mạng của Chúa nơi trần gian, đem tình thương, ơn cứu độ đến cho mọi người.

       Việc thánh sử Mátthêô ghi tên rõ ràng mười hai vị tông đồ, trong đó có ông Giuđa Iscariô sau này là kẻ phản bội, còn lại đã trở thành những vị thánh, không phải như là thánh sử muốn rao tên các ngài lên để có gì thì chúng ta sẽ khiếu nại với Chúa là người này xứng đáng, còn người kia không xứng đáng, như các Đức Cha Giáo Phận rao tên các tiến chức linh mục bây giờ, nhưng là để chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh của Chúa, dù sao những người Chúa chọn cũng là con người, với bao yếu đuối tội lỗi, cho nên Hội Thánh của Chúa rất cần lời cầu nguyện của chúng ta.

       Chúa chọn các tông đồ để rồi Chúa sai các ngài đi rao giảng Tin Mừng. Chúa chọn các ngài là để các ngài phục vụ chúng ta, chứ không phải để các ngài ăn trên ngồi trước, để cầm đầu mọi người, để thống trị chúng ta. Vì theo như bài đọc hai được trích từ thư của thánh Phaolô gởi tín hữn Rôma, Chúa đến trần gian này không phải là Chúa làm vua để cai trị chúng ta, mà Chúa đến để cứu chúng ta bằng cách Chúa chịu chết trên thập giá và sống lại để cho chúng ta khỏi chết đời đời, trong lúc chúng ta đang còn là tội nhân, là thù địch của Chúa, đáng chịu cơn thịnh nộ của Chúa: “ Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, và nhờ Người chúng ta được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng nếu khi chúng ta còn là thù địch, mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hòa, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô, và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển, trong Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hòa “ ( Rm 5, 6 – 11 ).

       Lạy Chúa, chúng con là dân tộc, là đoàn chiên của Chúa vì chúng con được sống trong Hội Thánh của Chúa. Chúng con sung sướng vì Chúa yêu thương, dẫn dắt chúng con và Chúa vẫn luôn lấy tình yêu của Chúa để đối xử với chúng con là Chúa bảo vệ chúng con, chữa lành những thương tích tội lỗi chúng con, dù chúng con quá bất xứng. Xin Chúa cho con luôn nghe lời Chúa dạy qua Hội Thánh của Chúa là chúng con phải luôn sống trong tâm tình ăn năn sám hối vì “ Nước Trời đã gần đến “ ( Mc 1, 14 ), nghĩa là Chúa sắp đến với chúng con rồi, chúng con không có thời gian nhiều nữa để mà do dự, hãy cố gắng sống theo thánh ý Chúa để làm Chúa vui lòng hơn.

       Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn: Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể là được chi, nếu Chúa không nâng đỡ; xin Chúa thương đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Amen.