Chúa Nhật XI thường niên - Năm A
ƠN GỌILÀM LINH MỤC
Suy niệm của Lm. Trần Bình Trọng

Mỗi người tín hữu đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội được gọi để làm môn đệ Chúa và làm chứng cho Phúc âm bằng lời cầu nguyện, gương sáng, hy sinh, và việc từ thiện bác ái. Người được nhận biết Chúa trước có bổn phận đem Chúa đến cho người khác tùy theo phương tiện và khả năng có thể. Mỗi người cần tận dụng tài năng, phương tiện và sức lực có thể để mở rộng nước Chúa. Người đã nhận lãnh Đức Tin được kêu gọi chia sẻ Đức Tin với người khác.

Người Công giáo chấp nhận Đức Tin khi lãnh nhận Phép Rửa tội. Có người có thể cho rằng họ lãnh nhận Đức Tin cách vô thức khi còn nhỏ bé. Tuy nhiên cha mẹ và người đỡ đầu và cả cộng đoàn dân Chúa đã chấp nhận Đức Tin thay cho họ. Khi lãnh nhận Phép Thêm Sức, họ tự phê chuẩn đức Tin khi chịu Phép Rửa tội. Họ làm mới lại lời hứa Đức Tin khi ta lãnh nhận Phép Cáo giải. Họ lập lại lời hứa Đức Tin khi tham dự thánh lễ.

Đức Tin mà người Công giáo lãnh nhận không phải là cái riêng tư, nhưng có tính cách cộng đồng. Vì thế tin mà thôi chưa đủ. Họ cần chia sẻ Đức Tin với người chưa tin, và nâng đỡ niềm tin của người yếu Đức Tin. Và đó chính là ý nghĩ a lời Chúa: Ân huệ mà chúng con đã được cho không, hãy cho không như vậy (Mt 10,8).

Lời Chúa trong Phúc âm hôm nay nói lên tính cách khẩn thiết của việc tông đồ. Chúa phán: Lúa chín đầy đồng, mà thiếu thợ gặt. Vậy chúng con hãy xin chủ mùa gặt sai thợ đến gặt lúc (Mt 9,37-38). Theo nghĩa rộng thì tất cả mọi tín hữu được gọi để làm thợ gặt. Còn theo nghĩa hẹp thỉ chỉ Linh mục và Tu sĩ mới được gọi để gặt cánh đồng truyền giáo.

Phúc Âm hôm nay cho thấy Chúa chọn có mười hai người làm môn đệ thân cận, nghĩa là làm Tông đồ. Vậy là sao để nhận ra ơn gọi làm Linh mục, Tu sĩ nam nữ, hay làm Tông đồ giáo dân?

Theo Sắc lệnh về chức vụ và đời sống Linh mục của Công Đồng Vaticanô II thì chính Chúa đã cắt đặt các tín hữu một số thừa tác viên, nhờ chức thánh, họ được trao quyền tế lễ và tha tội trong cộng đoàn tín hữu, và nhân danh Chúa Kitô, họ chính thức thi hành chức vụ cho loài người. Bởi vậy, Chúa đã sai các Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng cứu độ, và rồi qua các Tông đồ, Người gọi các đấng kế vị là các Giám mục cũng được tham dự việc hiến tế vào sứ mệnh của Người. Người lại trao ban cho các Linh mục chức vụ thừa hành ở một cấp độ kế tiếp để một khi gia nhập hàng Linh mục, họ là những cộng tác viên của hàng Giám mục để chu toàn một cách tốt đẹp sứ mệnh Tông đồ mà Chúa trao phó.

Như vậy ta thấy Chúa đã thiết lập một loại quyền bính trong Giáo hội, bắt đầu từ việc chọn 12 Tông đồ, ban cho họ quyền bính, đặt Phêrô làm người lãnh đạo. Mục đích là để liên kết và hiệp nhất người tín hữu trong cùng một Đức tin. Nếu không, thì như lời Chúa phán, họ như đàn chiên mà không người chăm sóc.

Vậy làm sao để có được ơn kêu gọi làm Linh mục Tu sĩ nam nữ?

Cha Franklyn M. Mcafee đưa ra bảy điểm nhận xét làm sao để ấp ủ và làm phát sinh ơn kêu gọi làm Linh mục Tu sĩ trong gia đình tại Hoa Kỳ. Cha đề nghị gia đình sống và thực hành những việc đạo hạnh sau đây:

1. Khi con cái thấy gia đình đi dâng thánh lễ Chúa nhật, có sửa soạn trước, đi sớm và ở lại mấy phút tạ ơn sau lễ.

2. Khi con cái thấy gia đình cầu nguyện, lần chuỗi chung ban tối, và đọc kinh trước bữa ăn.

3. Khi con cái thấy trong gia đình có lòng tôn sùng người Mẹ của các Linh mục cách riêng một cách sống động.

4. Khi con cái được nghe những chuyện nhân đức của các thánh như Thánh Don Bosco, Thánh Gioan Vianney.

5. Khi con cái được nghe những chuyệt tốt, tích cực về các Linh mục; khi được nghe về Linh mục nọ làm phép cưới cho cha mẹ, Linh mục kia rửa tội cho con.

6. Khi con cái được nghe nói về tinh thần hi sinh, thay vì chỉ nghe chuyện làm tiền và hưởng thụ. Một lý do khiến ơn kêu gọi giảm sút là khi con cái có thói quen nhận lãnh tất cả những gì chúng muốn, nên thường cảm thấy khó cho đi và khó từ bỏ.

7. Khi con cái thường nghe nói về Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho Ngài và thấy hình Ngài trong nhà.

Nếu gia đình hội đủ những yếu tố trên, mà không thấy ơn kêu gọi làm Linh mục Tu sĩ trong gia đình, thì cha mẹ vẫn đạt được đích chung trong việc cổ võ và sống lý tưởng người Công Giáo. Những người con mặc dầu lập gia đình cũng sẽ hướng dẫn giáo dục con cái như cha mẹ mình. Và biết đâu ơn kêu gọi sẽ đến trong thế hệ sau.