Chúa Nhật XI thường niên - Năm A
NGƯỜI SAI CÁC ÔNG ĐI
(Suy niệm của Lm. Thu Băng, CRM

Sau khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ, Ngài ban quyền năng trên các ông và sai các ông ra đi rao giảng Tin Mừng và chữa lành các bệnh tật “Các con đã lãnh nhận nhưng không thì cũng hãy cho đi nhưng không”.

Ngài là chủ vườn nho, là cây mà Thiên Chúa đã trồng. Thiên Chúa đã chuẩn bị đất đai, hoa màu, hạt giống, khí hậu thuận lợi để cây mọc lên và muốn cho cây đó lớn cùng bờ cõi trái đất, bao trùn hết mọi dân tộc, nên cây đó đến lần sai các đệ tử ra đi tỉa cấy, vun trồng, gieo vãi.

Chúng ta là dân Chúa, là Giáo Hội, có nhiệm vụ làm cho Giáo Hội triển nở. Các môn đệ ra đi gieo vãi, chữa lành và kết quả gấp bội, các ngài hớn hở vui mừng về khoe với Chúa. Chúng ta có thái độ nào trong việc xây dựng Giáo Hội? Chúng ta có thái độ như Phạm ngũ Lão không?

Phạm ngũ Lão người làng Hưng Yên, mồ côi cha từ còn nhỏ, nhà nghèo. Một hôm ông đang ngồi đan sọt ở vệ đường mà lòng mải nghĩ về đất nước . Quân lính đi qua lấy giáo đâm thủng đùi ông mà ông không hay. Hưng đạo cho người hỏi mới biết ông là người tài liền đưa ông về dinh. Ông đã đánh thắng quân giặc rất nhiều trận. Về sau ông bình cả quân Lào và chiêm thành nữa nên vua phong ông làm võ đại tuớng bình Chiêm.

Sự đóng góp của chúng ta dù bé mọn nhưng cũng là góp cho Giáo Hội thêm tiến triển. Đời sống chúng ta nếu tội lỗi thì sẽ ảnh hưởng đến Giáo Hội (một con sâu làm rầu nồi canh). Một người không sống đạo đức thánh thiện cũng có ảnh thưởng đến tất cả, đừng nghĩ một việc nhỏ nhoi không có giá trị gì. Đức thánh cha Piô 12 nói: ”Sự cứu rỗi của nhiều người còn tùy thuộc vào lời cầu nguyện và hy sinh của mỗi phần tử Giáo Hội”.

Chúng ta như vậy là có trách nhiệm phải sống tốt lành. Cha mẹ luôn tạo nên sự kính trọng trong gia đình. Người trẻ luôn kính trọng người trên. Người khoẻ biết kính trọng người yếu như thế làm nên một dây chuyền tốt lành làm phát triển Giáo Hội.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống thánh thiện đạo đức, làm gương sáng cho mọi người, như thế con làm ích cho Giáo Hội của con luôn mãi.