Chúa Nhật XI thường niên - Năm A
THIẾU TÔNG ĐỒ
Suy niệm của Lm. Minh Vận, CRM

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Sử Mathêu tỏ cho chúng ta thấy lòng yêu thương tha thiết của Chúa dành cho Dân Riêng Người và cho toàn thể nhân loại. Ngài viết: "Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng thương họ; vì họ tất tưởi bơ vơ, như những con chiên không có người chăn dẫn". Do đó, Người phán với các môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa" (xem Mt 9:36-38).

I. THIẾU TÔNG ĐỒ TRUYỀN GIÁO

Với cái nhìn khách quan, có lẽ không ai lại không thấy nhu cầu cần thiết phải có nhiều thợ gặt của Tin Mừng, nhiều vị tông đồ truyền giáo.

Trước thực trạng của thế giới hôm nay, đôi khi phải kể là bi đát, vì Giáo Hội có nhiều kẻ thù, kẻ thù hữu hình cũng như vô hình. Satan lợi dụng mọi mưu mô xảo quyệt để khuynh đảo niềm tin, ru ngủ lòng người. Hắn huy động nhiều cán bộ làm tay sai, lợi dụng ngay cả con cái trong Giáo Hội để bày ra nhiều đòn tâm lý, nhiều triết thuyết lầm lạc để đả phá Giáo Hội, chống đối Thiên Chúa. Hắn lợi dụng những kẻ nắm quyền bính trong dân để chấp nhận, để ban hành những đạo luật vô luân, thừa nhận và khuyến khích tội ác, khiến cho thế giới này dần dần trở nên nhơ nhớp, trên cơn nghĩa nộ Thiên Chúa... Thế mà, nhiều người vốn giả điếc làm ngơ, không thiết tha gì đến sự hưng thịnh của Giáo Hội và thế giới.

Lại có những người tỏ ra mình biết quan tâm đến nhu cầu cần thiết của Giáo Hội khi phát biểu cách trái mùa: Vì nạn thiếu Tông Đồ, nên tại sao Giáo Hội cứ khư khư giữ cái truyễn thống lỗi thời, không cho những người có gia đình hay phụ nữ làm Linh Mục. Những thứ người đó tỏ ra thiết tha đến Giáo Hội, nhưng thực sự lại là những kẻ chống đối Giáo Hội, vì họ đã phản lại Đấng Đại Diện tối cao của Chúa và các giáo huấn cũng như tinh thần của Giáo Hội.

Như chúng ta được biết: Ngay trong nội bộ của Giáo Hội tại Âu Châu, phát hiện một tuyên ngôn của 165 nhà thần học nói tiếng Đức, 63 nhà thần học và trí thức người Ý, 130 nhà thần học nói tiếng Pháp lên tiếng phản đối Tòa Thánh Vatican về cái mà người ta chụp mũ cho là "Trung ương tập quyền" hoặc "Khuynh hướng bảo thủ". Đó thực là một nguy cơ đang đe dọa tình hiệp nhất của Cộng Đồng Kitô Giáo ngay từ trong lòng Giáo Hội, ấy là chưa kể đến các kẻ thù bên ngoài luôn bày ra nhiều mưu kế để khiêu khích và tấn công Giáo Hội, khi ngấm ngầm lúc công khai.

II. SỰ MẠNG KHẨN THIẾT CỦA GIÁO HỘI

Là con cái của Giáo Hội, nhất là những linh hồn được tuyển chọn sống Đời Thánh Hiến trong ơn gọi Tu Sĩ hay Linh Mục, chúng ta cần ý thức sứ mạng cao cả Chúa đã ủy thác cho Giáo Hội, cũng như cho mỗi người chúng ta tùy theo bậc sống và ơn gọi riêng của mình.

Chúng ta hãy nhắc lại giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II: "Mỗi môn đệ của Chúa Kitô, tùy theo địa vị mình, đều có bổn phận góp phần truyền bá Đức Tin, làm trọn lời Chúa phán qua miệng tiên tri Malachia: Từ Đông sang Tây, danh Ta sẽ được lẫy lừng khắp muôn dân, khắp nơi đều sát tế và dâng lễ vật thanh sạch kính tôn danh Ta" (Lumen Gentium #17).

Vì: "Làm tông đồ là thông phần vào chính sứ mạng của Giáo Hội. Mỗi Tín Hữu đều được Chúa đề cử làm tông đồ qua việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy và Thêm Sức" (Lumen Gentium #33). "Do đó, ơn gọi làm Kitô Hữu tự bản chất cũng gọi là ơn gọi làm tông đồ" (Lumen Gentium #17).

Nhưng chúng ta phải làm tông đồ bằng cách nào? Chúng ta hãy nghe thêm giáo huấn của Công Đồng: "Người Giáo Dân thực thi việc tông đồ bằng mọi công việc của họ, để rao giảng Tin Mừng và thánh hóa nhân loại, đem tinh thần Tin Mừng thấm nhuấn và hoàn hảo hóa những việc thuộc phạm vi trần thế, sao cho công việc của họ thuộc lãnh vực này, làm chứng tỏ tường về Chúa Kitô và góp phần vào việc cứu độ nhân loại. Vì bản chất riêng biệt của người Giáo Dân là sống giữa đời và làm việc đời, nên chính họ được Thiên Chúa mời gọi, để một khi tràn đầy tinh thần Kitô Giáo, họ làm tông đồ giữa đời như men trong bột" (Apostolicam Actuositatem #2).

III. TÔNG ĐỒ ĐÍCH THỰC CỦA CHÚA

Lời Chúa phán với các Tông Đồ xưa: "Thầy thương đoàn dân này, vì họ tất tưởi bơ vơ, như những con chiên không có người chăn dẫn" và: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin Chủ Ruộng sai thợ đến gặt lúa" (Mt 9:36-38). Lời đó hôm nay Chúa cũng đang tha thiết phán với mỗi người chúng ta. Nhưng tinh thần thâm sâu của Lời Chúa còn âm vang tha thiết hơn nữa vào tận tầng sâu thẳm của linh hồn chúng ta: "Các con hãy cầu xin Chúa sai nhiều Tông Đồ đích thực, Tông Đồ chính danh, Tông Đồ tràn đầy tinh thần Tin Mừng và lửa mến Chúa tha thiết ra đi khắp nơi để chinh phục các linh hồn về cho Cha".

Nạn thiếu Tông Đồ là khẩn thiết, nhưng còn khẩn thiết hơn nữa, đó là những Tông Đồ đích thực; vì nếu không, họ sẽ chỉ là những tiên tri giả, những kẻ hữu danh vô thực, hay nói đúng hơn, họ là những kẻ quấy rối, những kẻ phá hoại, hay nói đúng hơn là những kẻ phá đạo.

Đây chúng ta hãy nghe một đoạn trích trong bức thư của Thánh Phanxicô Xavier từ Ấn Độ gởi về cho Thánh Ignatiô Loyola ở Âu Châu, là Bề Trên của ngài: "Nhiều người ở đây không được trở thành Kitô Hữu chỉ vì không có ai được chuẩn bị để đảm nhận sứ vụ giảng dạy cho họ... Con thường cảm thấy bị thôi thúc muốn đến các đại học ở Âu Châu, đặc biệt là đại học ở Sorbonne Balê, để la lên như một thằng điên cho những kẻ giầu trí thức hơn là thiện chí, yêu cầu họ hãy sử dụng trí thức của họ làm sao cho lợi ích... Phải chi trong khi nghiên cứu các môn nhân văn, họ cũng nghiên cứu sổ kế toán về những điều Thiên Chúa đòi hỏi họ qua tài năng Ngài đã ban cho họ! Lúc đó nhiều người hẳn sẽ xúc động thốt lên: Lạy Chúa, này con đây, Chúa muốn bảo con làm gì?"

Kết Luận

Mùa gặt Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay là gì? Chúng ta hãy đưa ánh mắt tinh thần nhìn xem thế giới: Biết bao người, không chỉ ở nơi các xứ truyền giáo, mà ngay tại các quốc gia chúng ta đang sống, họ đang khát khao tìm kiếm chân lý, tìm kiếm lẽ sống, tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc đời. Chúng ta hãy nghe lời một em nhỏ, vừa tốt nghiệp tại trường trung học nọ, đã được hầu hết các báo chí trong nước từng ca ngợi. Lời em nói như tiêu biểu cho khát mong của mọi người: "Cuộc đời còn có những cái cao quí hơn tiền bạc, television, tiệc tùng, danh vọng nữa!"

Còn thợ gặt Chúa nói với chúng ta hôm nay là gì? Là chính mỗi người chúng ta tùy theo ơn gọi riêng của mình, hãy trở nên chứng nhân cho Chúa, bằng chính cuộc sống thánh thiện của chúng ta, để như tấm men làm dậy thúng bội, như ánh sáng chiếu soi trong đêm tối, như muối ướp trần gian khỏi hư thối vì tội lỗi, hầu làm cho Chúa được tôn vinh, nhân loại được cứu độ.

Nhiều vị Tông Đồ tưởng rằng: Giới trẻ ngày nay có cái thị hiếu thích ồn ào náo động, cần phải có văn nghệ hát xướng rùm beng, với các ca sĩ thượng thặng khiến họ sùng mộ. Hơn nữa, cần phải đề cập nhiều tới tình yêu nam nữ, về phái tình, về sinh lý với những câu truyện tình tứ tiếu lâm mới có sức thu hút được họ!

Các vị đó đã lầm, giới trẻ không khát mong điều đó, mà có khi họ còn cười thầm và chê bai chúng ta sau lưng, đàm tiếu với nhau khinh thường chúng ta nữa là khác. Chúng ta hãy xem Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đi đến biết bao quốc gia trên thế giới, nhất là trong các dịp Đại Hội Giới Trẻ thế giới. Ngài toàn đề cao tình thần Chúa Kitô trong Tin Mừng, thế mà người ta cứ ùn ùn tuôn đến nghe lời ngài. Từng triệu người trẻ tới bu quang và say mê đón nhận lời giáo huấn của ngài, như là lời của chính Thiên Chúa nói với họ. Sau khi Đức Thánh Cha nói với họ về tinh thần của Chúa, ngài đã hô lớn tiếng: "Hỡi các bạn trẻ, Đức Kitô cần chúng con, cần đến tấm lòng trinh trong, cần tình yêu quảng đại của chúng con, để giúp Ngài hoàn thành sứ mạng, nâng nhân loại lên và mang Ơn Cứu Độ của Ngài đến cho thế giới. Đó là sứ mạng của Đức Kitô và Ngài chia sẻ sứ mạng này cho chúng con".