Chúa Nhật XI thường niên - Năm A
SƯ MẠNG CỦA CÁC TÔNG ĐỒ
Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

Trong suốt thời gian tại thế, nhất là ba năm rao giảng về Nước Trời, Chúa Giê-su đã gặp gỡ dân chúng, tiếp xúc với dân, Ngài đã hiểu rõ đời sống thực tế của dân, càng gần gũi dân, Chúa Giê-su càng hiểu rõ họ, càng yêu mến họ và càng lúc Ngài càng lưu tâm, để ý tới họ. Dân chúng trong thời Chúa Giê-su sống cũng gặp biết bao thảm cảnh: đói khát về thể xác, thiếu thốn về tinh thần. Tin Mừng thánh Mát-thêu trong trích đoạn hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ nhu cầu của dân chúng: "Ðức Giê-su thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt" (Mt 9, 36). Rõ ràng Chúa Giê-su chạnh lòng thương dân chúng vì họ bơ vơ, đói khát, nên Ngài gợi ý với các môn đệ đang ở bên Ngài: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít" ( Mt 9, 37 ).

I. CHÚA GIÊSU CHỈ RA CHO MÔN ÐỆ THẤY DÂN CHÚNG THẬT ÐÁNG THƯƠNG:

Khi theo Chúa, nghe Chúa giảng dạy, chứng kiến các phép lạ Chúa làm, dân chúng như say mê với lời Chúa, hăng hái ngồi nghe Chúa, quên hết mọi Ưu tư, phiền muộn. Tuy nhiên, Chúa Giê-su thấy rõ đám đông, Ngài đã tiếp xúc với họ, đã chia sẻ với họ cả niềm vui lẫn nỗi buồn, Ngài đã hiểu thấu nỗi bận tâm của dân chúng. Dân đang nghe Chúa giảng, đang trố mắt nhìn Chúa với tâm hồn nhiệt tình, đạo đức. Họ đói lòng, nhưng tai họ thì tràn đầy Lời Chúa. Chúa hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của họ. Họ thích đón nhận nước trời, họ muốn nghe Lời Chúa và muốn có người hướng dẫn. Chúa thấy rõ điều ấy, nên Ngài thương họ thật tình, tình thương phát xuất tự con tim đầy yêu thương của Chúa.

Chúa biết rõ dân xưa trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa Cha của Người đã sai nhiều vị lãnh đạo tới hướng dẫn, chỉ vẽ, hướng dẫn dân. Một Áp-ra-ham với một dòng tộc lớn lao, Thiên Chúa tặng ban cho Ông để qua Ông 12 dòng tộc Ít-ra-en được thiết lập. Thiên Chúa đã dùng Mô-sê, Ða-vít để chăn dắt, lãnh đạo dân như những mục tử thật tốt lành. Ðời sống của dân ngày nay cũng rất cần các mục tử dẫn dắt, hướng dẫn, lãnh đạo. Các ngôn sứ thời cựu ước đã loan báo chính Chúa sẽ đến và trở thành người dẫn dắt dân, trở thành Mục Tử tốt lành, yêu thương chiên, hy sinh mạng sống vì chiên của mình (Ga 10, 11). Dân đông đảo, dân bơ vơ, dân đói khát nhưng họ có thể tin tưởng vững bước vì Chúa là Mục Tử của họ. Hình ảnh đồng lúa chín vàng gợi lên cánh đồng truyền giáo bao la, mênh mông, rộng lớn. Chúa đã đi bước trước khi Người rảo khắp các làng mạc, thành phố, rao giảng trong các hội đường. Công bố Tin Mừng Nước Thiên Chúa, chữa mọi bệnh hoạn, tật nguyền, xua trừ ma quỉ (x. Mt 9, 35). Nước Chúa đã đến: thế giới rộng mênh mông, nhiều người, nhiều linh hồn muốn trở về với Chúa.

II. CHÚA KÊU GỌI 12 MÔN ÐỆ TIẾP NỐI SỨ MẠNG CỦA CHÚA GIÊSU:

Trước một cánh đồng lúa chín vàng, thế giới gồm biết bao nhiêu người rải rác khắp nơi, Chúa muốn con người cộng tác vào việc cứu thế của Chúa. Công việc cứu độ một mình Chúa là đủ, nhưng Người muốn con người tiếp tay với Người trong công việc truyền giáo cho một thế giới bao la. Nên, Chúa đã kêu gọi một số môn đệ đi theo Ngài để tiếp tục công việc của Ngài loan báo Tin Mừng Cứu Ðộ. Chúa Giê-su đã chọn nhóm 12 làm môn đệ, Ngài đã gọi đích danh từng người và nhất nhất các môn đệ được gọi, được chọn đã cương quyết theo Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giê-su kêu gọi các môn đệ một cách nhưng không, Ngài muốn chọn ai tùy ý Ngài và ơn gọi, sự chọn lựa chỉ được thực hiện, sau khi Chúa Giê-su đã cầu nguyện lâu giờ, hỏi ý Chúa Cha. Chọn môn đệ, gọi họ là Tông Ðồ (Apostoloi), nghĩa là được sai đi.

Các môn đệ vì tùy thuộc vào Chúa, họ phải thực thi lệnh truyền của Chúa. Si-mon gọi là Phê-rô, được Chúa đặt làm đầu nhóm và trở nên vị giáo hoàng tiên khởi của Hội Thánh do Chúa thiết lập. Tất cả các tông đồ đều thực hiện lời gợi ý của Chúa: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít" (Mt 9, 37) và các ông đều hướng về lệnh của Chúa trước khi Ngài về trời tại Ga-li-lê: "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ..." (Mt 28, 19).

Còn bây giờ, các môn đệ, những người được Chúa sai đi đã tới trước hết với "những con chiên lạc nhà Ít-ra-en". Các môn đệ tiếp nối sứ mạng của Chúa Giê-su: loan báo Nước Trời đã đến, thực hiện những điều Chúa Giê-su đã làm, giảng dạy, chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, xua trừ ma quỉ và ban bình an cho con người. Các Ngài đã được trao sứ vụ phục vụ con người như Chúa Giê-su đã phục vụ: "Thầy đến để phục vụ, chứ không để được hầu hạ". Các môn đệ muôn người như một đã luôn noi gương Thầy mình "vác thập giá để theo Chúa Giê-su" và các ông đã luôn hướng về đồng lúa thế giới mênh mông để xin Chúa Cha sai thợ ra gặt lúa về (Mt 9, 38). Các môn đệ luôn ý thức rằng các ông đã nhận nơi Chúa nhiều ân huệ nhưng không, các ông cũng phải cho lại nhưng không. Sứ mạng của các Tông Ðồ sẽ trải dài mãi cho đến ngày cùng tận và mọi người đều vững mạnh, tin vào lời Chúa hứa: "Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 20).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết yêu mến Giáo Hội, xây dựng Giáo Hội và cầu nguyện luôn cho Giáo Hội. Xin cho mỗi người chúng con luôn noi gương bắt chước các Tông Ðồ để loan báo Tin Mừng và giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người. Xin cho chúng con luôn biết cầu nguyện cho Ðức Giáo Hoàng, các Ðức Giám Mục, các Linh Mục và các phẩm trật của Hội Thánh.