Chúa Nhật XI thường niên - Năm A
ĐỨC GIÊSU ĐỘNG LÒNG XÓT THƯƠNG
Suy niệm của Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

Tình yêu không chỉ hệ tại nơi lời nói, nhưng chính yếu qua việc làm (1Ga.3, 18; LT.230). Thiên Chúa đã yêu chúng ta đến độ chết cho chúng ta ngay lúc chúng ta còn là tội nhân, và Ngài đã làm mọi sự vì yêu thương chúng ta.

Nếu các ngươi giữ giao ước của Ta...

Giữ giao ước là giữ giới răn của Chúa, giữ thập giới.

Nếu dân Dothái giữ giới răn Chúa, dân Dothái sẽ là “của riêng” của Chúa, sẽ được tách biệt khỏi mọi dân, sẽ là một dân thánh, dân tư tế. Dân tư tế là dân đại diện mọi dân khác để dâng lễ tế lên Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương dân, cưng chiều dân, như đang mang dân trên cánh phượng hoàng!

Ngày nay, Hội Thánh là dân riêng của Chúa. Chúng ta là dân thánh, dân tư tế!

Ngay trong lúc chúng ta là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta.

Hành vi tội làm biến dạng con người! Ngay trong lúc mình là tội nhân, nghĩa là, lúc mình đang “xấu như quỷ”, thì Đức Yêsu cũng đã vẫn chết cho mình! Ôi tình Chúa yêu thương mình tuyệt đến như thế nào!

Tại sao Thiên Chúa yêu thương con người đến như vậy? Con người có gì đẹp mà Thiên Chúa vẫn yêu thương dù con người đang ở trong tình trạng tội? Chắc hẳn con người phải có nét đẹp nào đó, đến nỗi Thiên Chúa yêu thương như vậy, vì chỉ có “nét đẹp” mới đáng yêu thôi! Con người được tạo dựng “giống hình ảnh Thiên Chúa”! Thiên Chúa tuyệt mỹ, vậy hình ảnh Thiên Chúa “cũng đẹp”!

Con người “rất đẹp”, có lẽ Thiên Chúa là Đấng đầu tiên và cuối cùng biết con người đẹp đến thế nào! Ước gì chúng ta nhận ra nét đẹp của con người, khi nhìn Đức Yêsu trên thập giá. Đức Yêsu là Đấng tuyệt đẹp, và con người cũng đẹp vì nếu không, Thiên Chúa đâu chết cho con người?!

Tất cả cho con người

“Đức Yêsu thấy đám đông dân chúng, tất tưởi bơ vơ như chiên không người chăn”! Người thương họ, “Ngài động lòng thương xót họ”. Ngài đã triệu tập môn đệ, sai các ông đi, để họ xua đuổi thần dữ và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền!

Đức Yêsu đã đến trần gian vì con người. Ngài sai các môn đệ đi cứu giúp con người. Ngài yêu con người đến chấp nhận cái chết, đến độ ban mình máu người làm của ăn cho người. Ngài yêu con người dù có bị con người phản bội, từ chối! Trái tim bị đâm thâu, là bằng chứng tình yêu vô cùng của Thiên Chúa nơi Đức Yêsu.

Hôm nay, Chúa mời gọi tôi cộng tác để phục vụ con người! Các môn đệ tài năng như thế nào mà được Chúa dùng, Chúa sai đi? Họ đã làm được gì? Hôm nay tôi có sẵn sàng để Chúa sai tôi đi chăng? và tôi sẵn sàng làm điều gì để phục vụ con người? tôi có sẵn sàng để Chúa dùng tôi vào bất cứ việc gì để phụng sự Chúa nơi con người ngày nay không?

Câu hỏi gợi ý chia sẻ:

1. Được Chúa coi là “của riêng”, thì được gì?

2. Xin bạn kể những nét đẹp của con người!

3. Gần đây, có bao giờ bạn rung động trước nỗi khổ của con người không? Bạn có thể làm gì để phục vụ họ?