Chúa Nhật X thường niên - Năm A - MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
THÁNH THỂ ÂN TÌNH
       Lm Micae Võ Thành Nhân

       Để duy trì sự sống tự nhiên, chúng ta cần có của ăn thức uống như: cơm, cháo, rau, thịt, cá, nước... mà người ta gọi là lương thực, thực phẩm truyền thống. Cũng vậy, để phần hồn chúng ta sống được trong sự hiệp thông với Chúa và với anh chị em, chúng ta cần có lương thực thiêng liêng; đó chính là Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, là Thánh Thể Chúa, là thần lương mỹ vị: " Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống " ( Ga 6, 51 ). 

       Như vậy, lương thực thiêng liêng nuôi sống phần linh hồn chúng ta là Thánh Thể Chúa, là quà tặng vô giá mà Chúa Cha vì yêu thương đã ban cho nhân loại chúng ta: “ Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy ( Ga 6, 57 ), để rồi qua Lời Chúa nói đây, Chúa muốn nói đến Chúa Cha là nguồn gốc, là Đấng ban phát mọi sự cho con người chúng ta. Chính Chúa Cha đã ban manna cho dân Do Thái để nuôi sống họ suốt bốn mươi năm hình trình trong sa mạc đi về đất hứa. Nhưng như Chúa đã nói ăn manna là loại lương thực quý hiếm từ Chúa Cha ban xuống như thế và rồi thì con người chúng ta cũng phải chết, chẳng ai sống mãi: “ Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết “ ( Ga 6, 49 ). Còn chúng ta, khi chúng ta rước Thịt và Máu Thánh Chúa thì chúng ta sẽ sống mãi mãi, không phải chết, không phải lụi tàn theo thời gian năm tháng ngày giờ phút giây: “ Ai ăn thịt Ta và Uống Máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết “ ( Ga 6, 54 ).

       Khi Chúa nói với dân Do Thái về Mình Máu Thánh Chúa, và Chúa còn dùng hình ảnh manna đã xảy ra trong quá khứ mà họ đã biết, đã hiểu và tự hào về loại lương thực quý hiếm đó là đem lại là sự sống cho cha ông họ trong sa mạc, nhưng tại sao ngay bây giờ cũng trí não đó mà họ lại không hiểu lời Chúa nói: “ Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt nình cho chúng ta ăn được ? ( Ga 6, 51 – 52 ), phải chăng họ không muốn hiểu, vì nếu họ hiểu thì họ phải tin vào Chúa mới được, cho nên họ giả điếc làm ngơ, hoặc là họ hiểu nhưng họ cố chấp không tin để rồi họ tự gây ra rắc rối, mâu thuẫn trong họ, họ phải chết trong tội lỗi của họ.

       Thái độ của dân chúng Do Thái là như vậy đó: “ Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được “ ( Ga 6, 52 ), nhưng Chúa vẫn không cải chính lời Chúa nói mà Chúa lại tiếp tục nói: “ Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi “ ( Ga 6, 53 ). Điều này cho chúng ta thấy rằng đây là một chân lý, là sự thật, mà sự thật thì dễ mất lòng nhau, nhưng buộc con người chúng ta phải tin và phải rước Thịt và Máu Thánh Chúa thì mới không phải chết và được sống đời đời.

       Khi chúng ta nhận lãnh Mình và Máu Thánh Chúa là nhận lãnh ơn ban cao cả dường nào của Chúa Cha. Chính Chúa Cha  dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu là Con Một yêu dấu của Chúa Cha, là lương thực trường sinh cho đời, là sự sống lại và là sự sống của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta rước Thánh Thể Chúa, là chúng ta uống mạch niềm tin, ơn Chúa bởi Thần Khí sẽ chiếu soi vào cả tâm can chúng ta, để rồi linh hồn của chúng ta nhuần thắm muôn vàn trinh trong. 

       Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự hiến trở nên lương thực cho chúng con, xin cho chúng con cũng biết hiến thân cho anh chị em chúng con, khi chúng con biết chia sẻ những gì chúng con có cho anh chị em của chúng con: " Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể " (1Cor 10, 17). Xin Chúa cho chúng con biết siêng năng rước Chúa mỗi ngày, để chúng con được tham dự vào thần tính của Chúa, và qua đó, Chúa sẽ biến đổi chúng con trở thành con người mới: " Mới cả trong suy tư, lời nói, việc làm ".  

       Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.