Chúa Nhật X thường niên - Năm A - MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Chúa Kitô Là Lương Thực Thiêng Liêng

(Ðnl 8,2-3.14-16; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58)

DẪN LỄ

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Chúa dựng nên con người có hồn có xác. Hồn xác đều cần của ăn nuôi sống. Xác sống nhờ cơm bánh, hồn thiêng liêng phải nhờ Mình Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng.

Hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, là lương thực và là sức mạnh giúp chúng ta đi về Quê Trời, như dân Do Thái xưa nhờ ăn bánh Manna mà về đến đất hứa.

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ, hân hoan mừng kính Mình Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng ta siêng năng dự lễ rước Chúa.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Ðnl 8,2-3.14-16

Trong bài đọc sau đây, ông Môisen nhắc dân Do thái nhớ các ơn lành Chúa ban, suốt 40 năm đi trong sa mạc về đất Chúa hứa. Lúc đói, Chúa cho manna ăn; khi khát, Chúa cho nước uống. Bánh và nước đó là hình ảnh Thánh Thể Chúa Kitô.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Cr 10,16-17

Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ: Khi rước lễ, chúng ta cùng ăn một bánh và cùng uống một chén, nên mọi người phải hiệp nhất với nhau và thương yêu nhau, vì tất cả hợp thành một thân thể. Ðó là ý nghĩa đọan thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 6,51-58

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết: Thánh Thể Người là của ăn nuôi linh hồn. Ai muốn sống và sống muôn đời phải ăn uống Mình Máu Thánh Người, vì đây là lương thực thiêng liêng chứ không phải như bánh manna xưa.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu ban Mình Máu Thánh Chúa bổ dưỡng linh hồn chúng ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa Giêsu ban Mình Máu Thánh Người làm của ăn thiêng liêng nuôi linh hồn mọi người. Xin cho các thành phần dân Chúa siêng năng dự lễ rước Chúa.

2. Xưa dân Do thái nhờ ăn bánh manna mà về đến đất Chúa hứa. Xin cho mọi người ngày nay nhờ rước Mình Máu Thánh Chúa mà về đến Quê Trời hưởng phúc.

3. Vì thương loài người, Chúa Giêsu lấy Thịt Máu Người nuôi dưỡng. Xin cho các Kitô hữu biết noi gương Chúa, chia cơm sẻ áo cho mọi người, nhứt là người nghèo.

4. Khi rước lễ, mọi người cùng ăn một bánh và uống một chén. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta đoàn kết yêu thương nhau, vì tất cả một thân thể trong Ðức Kitô.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con được sống, và sống muôn đời nhờ siêng năng rước Chúa.