Chúa Nhật X thường niên - Năm A - MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
THÁNH THỂ, QUÀ TẶNG CỦA TÌNH YÊU
Lm. Phêrô Lê văn Chính

          Mỗi năm Giáo hội long trọng mừng mầu nhiệm Thánh Thể, nhắc nhở mỗi người tín hữu chúng ta lương thực thần linh, lương thực bởi trời mà Chúa Giêsu đã ban tặng, bí tích tình yêu mà người đã thiết lập trong tiệc ly, trước giờ Người ra đi chịu chết trên thập giá. Thánh Thể còn là quà tặng mà Chúa Giêsu đã thiết lập để hiện diện với mỗi người chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế, người đã  muốn trở nên nhỏ bé để đến với mỗi người, hiện diện trong chúng ta một cách mầu nhiệm để kết hiệp chúng ta vào đời sống thần linh.

          Quà tặng của tình yêu là quà tặng cao quí, quà tặng này còn là lương thực thần linh, Mình Máu Thánh Chúa. Cũng như cha mẹ yêu thương con cái, nên đã nghĩ nhiều về con của mình và lo lắng chăm sóc cho con cái, nhất là dành những gì quí nhất, cần thiết nhất cho con của mình. Thiên Chúa cũng đã nghĩ đến quà tặng cần thiết này là Thánh Thể cho con người từ xa xưa. Những sự kiện trong Cựu ước như tiệc Vượt qua, và manna trong sa mạc là những hình ảnh báo trước của Thánh Thể. Tiệc vượt qua là bữa tiệc cử hành hằng năm trong các gia đình do thái để tưởng niệm lại ngày Thiên Chúa giải thoát họ ra khỏi đất Ai cập với bàn tay mạnh mẽ để đưa họ vào đất hứa, làm cho họ được trở nên một dân tộc. Trong bữa tiệc tạ ơn này, người gia trưởng sẽ cầm bánh và chén rượu để đọc lời tạ ơn, và sau đó mọi người sẽ dùng bữa theo nghi thức. Đọc lại những tường thuật từ sách Xuất hành, chúng ta còn thấy đoàn dân do thái lang thang trong sa mạc không có lương thực, Thiên Chúa đã ban cho họ manna từ trời, chim cút để làm của ăn và nước uống từ tảng đá. Đây là những hình ảnh báo trước Thánh Thể. Vì thế, Môisen đã giải thích cho dân chúng hiểu rằng qua những gì mà Thiên Chúa đã làm cho dân tộc họ trong hành trình sa mạc với manna và nước từ tảng đá, họ cần phải nhớ lại và suy niệm để hiểu rằng không phải là họ chỉ sống nhờ bánh mà còn sống nhờ lương thực Thiên Chúa ban và lời Chúa.

 Những tường thuật của Tin mừng về việc thiết lập Thánh Thể làm cho chúng ta hiểu Chúa Giêsu đã nghĩ nhiều về quà tặng Thánh Thể mà người muốn ban tặng cho con người. Chúa Giêsu sẽ làm cho những hình bóng được báo trước trong Cựu ước được hoàn tất và trở nên những thực tại đích thực. Chính trong khung cảnh tiệc tạ ơn của những người do thái hằng năm và cũng là lúc mà Chúa Giêsu sẵn sàng đón nhận cuộc khổ nạn và chịu chết, mà Chúa Giêsu đã nói những lời để làm cho bánh rượu trở nên Mình Máu Thánh của người. Từ đây, Người đã bắt đầu tạ ơn cũng trên bánh rượu nhưng là chính Thịt và Máu của người đổ ra bằng cái chết trên thập giá. Bánh rượu mà những người do thái hằng năm vẫn dùng để tạ ơn chỉ là hình ảnh báo trước của Thánh Thể. Và giờ đây dấu chỉ đã trở nên Thánh Thể là Mình và Máu Thánh Chúa, bởi vì chính Chúa Giêsu sẽ hiến tế chính mình trên thập giá để trở nên lương thực cho mọi người. Do lời của Chúa Giêsu mà bánh rượu được trở nên Mình Máu Thánh Chúa, được mặc một bản thể mới do chính quyền năng của cuộc khổ nạn thập giá của Chúa Giêsu biến đổi. Chính Hiến tế Thập giá của Chúa Giêsu đã làm cho bánh rượu được biến đổi bản thể để trở nên Mình Máu Thánh Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu khi thiết lập Thánh Thể đã nói những lời long trọng : này là Mình thầy, sẽ bị nộp vì anh em, này là chén máu thầy, sẽ đổ ra vì anh em, anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy ».

          Trong Tin mừng Gioan (chương 6), Chúa Giêsu nói nhiều về Thánh Thể : « Tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời, và bánh tôi ban chính là thịt tôi cho thế gian được sống ». Những lời nói này khiến những người do thái khó chịu, và ngay cả trong số những môn đệ của Chúa Giêsu cũng bỏ người. Để hiểu những lời này, cần thấy rằng đây là sáng kiến tình yêu của Chúa. Khi người ta yêu ai, người ta nghĩ nhiều về người yêu của mình, và nhất là muốn làm điều gì đó cho người yêu của mình được hạnh phúc. Hơn nữa, chúng ta cần thấy rằng, vì con người giới hạn, nên khi chúng ta cố gắng làm điều gì đó cho người mình yêu, chúng ta không thể cho hết chính mình, chúng ta chỉ cho đi điều gì đó bên ngoài mình. Thánh Thể là sáng kiến tình yêu của Chúa, và Chúa Giêsu không chỉ cho chúng ta một điều gì đó bên ngoài người mà người cho tất cả, cho đi chính con người của mình để trở nên lương thực cho chúng ta. Quà tặng Thánh Thể mà Chúa Giêsu trao ban hết chính mình và người tha thiết mời gọi con người đón nhận không phải để rồi không dẫn tới một mục đích nào cả, trái lại quà tặng này là lương thực thần linh, bánh ban sự sống, sẽ ban tặng sự sống đời đời cho ai đón nhận.

          Cộng đoàn Kitô giáo đã bắt đầu cử hành nghi lễ bẻ bánh sau khi Chúa Giêsu Phục sinh để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa và hiện tại hóa công trình cứu chuộc của Chúa. Các tông đồ đã hiểu rằng giờ đây họ đang sống thực tại mới và quyết định, với những dấu chỉ của sức mạnh của sự phục sinh của Chúa Giêsu và Thánh Thần ban sự sống. Do bởi cuộc khổ nạn và nhất là sự phục sinh của thầy Giêsu với những hiệu quả mà các tông đồ có thể kiểm nhận, họ không còn sống trong giai đoạn chờ đợi của những lời hứa nữa, mà họ đã sống thực tại viên mãn rồi. Vì thế họ không còn cử hành ngày sabát như những người do thái mà họ bắt đầu cử hành ngày của Chúa, họ đã qui tụ lại vào ngày Chúa nhật và cử hành lễ bẻ bánh tham dự bữa tiệc của Chúa với nhau để tưởng niệm cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa, và họ nhận thức rằng khi họ cùng nhau tham dự vào lễ bẻ bánh này là họ đã đón nhận Mình Máu Thánh Chúa như lời thầy Giêsu đã truyền cho họ trước khi người ra đi chịu chết, vì thế họ không được cử hành nghi lễ của Chúa một cách bất xứng. Thánh Phaolô (1Cr 11, 23tt) nhắc nhở trong bức thư gửi giáo đoàn Corintô : « Mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền cái chết của Chúa cho tới khi người trở lại. Anh em ăn uống cách bất xứng là xúc phạm tới Mình và Máu Thánh Chúa ».

          Bài ca tiếp liên là một Thánh thi rất đẹp và giàu tính chất thần học giúp chúng ta suy niệm chiều kích thần học của bí tích. Đây là Bánh sự sống của bàn tiệc vượt qua mới, chấm dứt lễ vượt qua của thời cũ. Do lời của Chúa truyền mà chúng ta cử hành nghi lễ này để tưởng niệm về cuộc khổ nạn của Chúa, và cũng do cuộc khổ nạn này mà bánh và rượu giờ đây đã trở nên Mình Máu thánh Chúa. Dù giác quan của chúng ta giới hạn, vẫn còn nhìn thấy đây là bánh rượu với những dáng vẻ của nó, nhưng bản thể đã thay đổi để trở nên Mình Máu thánh Chúa. Và nếu, giác quan thiếu sót thì chúng ta hãy lấy đức tin để chiêm ngưỡng và thờ lạy bí tích tình yêu này. Thánh thể là lương thực được ban tặng cho chúng ta như những khách hành hương về quê trời, là bánh của con cái, là những người đã đón nhận đức tin. Bài ca tiếp liên kết thúc bằng một lời cầu nguyện, xin cho chúng con là những người còn lữ hành trần thế, nhờ tham dự tiệc thánh này, mai ngày cũng được trở nên những người đồng bàn cùng với các thánh trong nước trời. Quả thật quà tặng của Thánh Thể là quà tặng của Thiên Chúa cho con người. Chúa Giêsu đã muốn trở nên nhỏ bé trong Thánh Thể để ở với mỗi người chúng ta thật gần gũi, ở trong lòng mỗi người để làm cho chúng ta được nên một với Chúa. Tình yêu của Chúa lớn hơn những gì chúng ta có thể nghĩ tưởng.