Chúa Nhật VII thường niên - Năm A
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
Góp nhặt

tonggiaophanhanoi.org

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Giới luật yêu thương là giới luật đặc thù và tuyệt vời nhất của Kitô Giáo. Chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa giúp chúng ta biết qui hướng tình cảm của mình về Chúa, để có thể yêu thương, tiếp nhận mọi người không phân biệt thân thù. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. “Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”, – Xin cho Hội Thánh Chúa có nhiều tâm hồn phục vụ vô vị lợi, không cầu lợi ích nhưng chỉ vì yêu thương, không phân biệt tương đồng hay đối nghịch, vì tin Chúa đang hiện diện nơi anh em là đền thờ Chúa Ba Ngôi.

2. “Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa”,- Xin cho các tín hữu biết thực thi giới luật yêu thương cách trọn vẹn, để xứng đáng là con cái Thiên Chúa, Đấng yêu thương tất cả mọi người, và như thế họ đạt tới đỉnh cao của đức ái hoàn thiện.

3. “Nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh em… thì có làm gì hơn dân ngoại?”.- Xin cho mọi người trên thế giới này biết tỏ dấu quảng đại thân tình với nhau, để những giao tiếp không phải chỉ là những xã giao bên ngoài mà là những tâm tình chân thành từ bên trong.

4. “Các con hãy yêu thương thù địch các con” – Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, khi hát lên lời kinh hòa bình sẽ không phải hổ thẹn với lương tâm và với Chúa, vì đã thực thi từng lời cầu nguyện cuả thánh Phanxicô Assidi.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn, quảng đại và yêu thương mọi người như Chúa Kitô đã truyền dạy, để nên nhân chứng cho thế giới nhận biết Chúa, Đấng hằng sống …

mtgthuduc.net

Chủ tế: Anh Chị em thân mến! Giới luật yêu thương là kho tàng quý giá nhất của Kitô giáo. Ý thức được điều đó, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:

1.       “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn có đời sống thánh thiện, để hướng dẫn đoàn chiên Chúa đi trong ánh sáng chân lý thiện hảo của Đức Kitô.

2.       “Ðừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những tâm hồn đang bị gông cùm của thù hằn vây hãm, được ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh chiếu soi, để bước tới làm hòa với anh em mình.

3.       “Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao.” Chúng ta cùng cầu xin cho các vị lãnh đạo trong Giáo hội cũng như xã hội/ luôn biết tôn trọng phẩm giá con người, đặc biệt là những người nghèo khổ.

4.       “Các con hãy yêu thương thù địch và cầu nguyện cho những kẻ vu khống cho các con.” Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết khao khát và nỗ lực thực thi bài học yêu thương mà Thầy Giêsu đã dạy.

Chủ tế: Lạy Cha là Đấng nhân lành! Xin ban phát mọi ơn lành để chúng con thực thi bài học yêu thương ngay trong chính cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Giaophankontum.com

Chủ tế:   Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu dạy chúng ta bắt chước Cha trên trời là Ðấng nhân từ, chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin: 

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng đem tình thương của Chúa đến cho mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng,/ rao giảng tình thương và lòng thương xót của Chúa,/ và chứng minh bằng gương sáng đời sống hy sinh bác ái hằng ngày. 

2. “Luật xưa dạy:/ Mắt đền mắt./ Còn Thầy,/ Thầy bảo anh em:/ Ðừng chống cự kẻ ác”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người vâng nghe Lời Chúa,/ biết thương yêu tha thứ cho nhau,/ để nên giống Cha trên trời là Ðấng luôn tha thứ.

3. “Luật xưa dạy:/ hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù./ Còn Thầy,/ Thầy bảo:/ Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ghét anh em”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết vâng nghe Lời Chúa:/ thương yêu cầu nguyện cho hết mọi người,/ kể cả kẻ nghịch, người thù của chúng ta.

4. “Các ngươi phải sống thánh thiện,/ vì Thiên Chúa các ngươi là Ðấng Thánh”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta vâng nghe Lời Chúa,/ sống đạo đức, thánh thiện, trọn lành theo gương Cha chúng ta trên trời.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đến kiện toàn lề luật. Xin thương giúp chúng con ngày càng giữ luật Chúa cách hoàn hảo hơn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Gpcantho.com

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta: hãy sống yêu thương và tha thứ không ngừng, để làm được điều đó quả thật là rất khó. Cậy nhờ ơn Chúa trợ giúp, giờ đây chúng ta hãy sốt sắng cầu xin:

1.          Tình thương Chúa không chỉ dừng lại ở việc tha thứ mà còn thi ân giáng phúc cho mọi người. Xin cho các vị mục tử trong Hội thánh, luôn là hiện thân của Chúa Kitô nhân từ gần gũi, để sẵn sàng đón nhận những chiên lạc trở về với lòng bao dung từ ái.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2.                 Vua Đavit nói:“… Chúa sẽ báo đáp cho mỗi người tuỳ theo sự công minh và thành tín cuả họ”. Xin cho các Kitô hữu luôn sống trung thực ngay lành, biết quan tâm- chia sẻ- trợ giúp những ai đang gặp khó khăn hoạn nạn, và lấy việc thiện làm niềm vui khi sống ở đời này.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3.                 Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán”. Xin cho những người thân trong nhà chúng con, luôn giữ tâm trí mình thoát khỏi tính ganh tỵ- xét nét, biết cư xử chan hòa thân ái, nhẹ nhàng góp ý- sửa lỗi và nâng đỡ nhau trước những thiếu sót trong đời sống gia đình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4.                 Xưa Chúa Giêsu đã tha thứ cho những kẻ bắt bớ giết mình. Xin cho mỗi người chúng con luôn sống bao dung rộng lượng, biết quên đi mọi lỗi phạm của anh em xung quanh, để tìm được sự thanh thản bình an nơi tâm hồn và được Chúa ban ơn tha thứ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn con người yêu thương tha thứ cho nhau. Xin giúp chúng con sửa chữa được những tính xấu hận thù chia rẽ luôn đeo mang bên mình, và biến đổi cuộc đời chúng con thành những khí cụ bình an của Chúa, để đem niềm vui, hạnh phúc đến cho những người mà chúng con gặp gỡ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Gpquinhon.org

 

Chủ tế:                  
Anh chị em thân mến,
Khi cử hành hy tế Tạ ơn, chúng ta được thông phần vào đời sống và tình yêu của Thiên Chúa qua đức Giêsu kitô; chính người là Ađam mới đã đem lại cho chúng ta một ý nghĩa nhân linh, một cảm thức về tình yêu khác với người tội lỗi. Với quyết tâm thương yêu hết mọi người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

Hướng dẫn:

1.                 “Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là đấng nhân từ”. Xin cho Hội Thánh luôn nói và hành động trong thế giới theo lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

2.                 Xin cho các Kitô hữu biết làm cho mọi người tin nhận Chúa bằng cách yêu thương cả những người không yêu thương mình, bằng cách ở rộng rãi với cả những người vô ơn bạc nghĩa.

3.                 Cho kẻ thù và những ai bách hại Hội Thánh: Xin Chúa chúc lành cho họ để họ được an vui.

4.                 Cho cộng đoàn chúng ta vừa nghe lời Chúa: Xin cho mỗi người tìm được sức mạnh để yêu thương cách quảng đại và vô vị lợi.

 
Chủ tế:                  
Lạy Chúa,
Chúa là Cha yêu thương hết mọi người, qua thánh Tử Giêsu, Chúa đã mạc khải cho chúng con chiều rộng của tình yêu Chúa vượt trên mọi khả năng trái tim nhân loại. Xin Chúa cho chúng con mau mắn nghe lời con Chúa dạy bảo và quảng đại theo gương người mà hết lòng yêu thương nhau và đón nhận mọi người như anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức kitô, Chúa chúng con. Đ/ Amen