Chúa Nhật VI thường niên - Năm A
HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA
                   Lm Micae Võ Thành Nhân.

           Chúa đến trần gian. Chúa ở với chúng ta. Chúa đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng và làm nhiều phép lạ để cứu giúp con người chúng ta. Người ta nghĩ rằng sứ mạng trọng đại của Chúa như thế thì Chúa sẽ dùng quyền uy của mình để sửa đổi lề luật, nhưng Chúa đã cho chúng ta biết: “ Ta không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo các con: Cho dù trời đất có qua đi, nhưng một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành “ ( Mt 5, 17 – 18 ).

       Vì Chúa có quyền trên lề luật, cho nên Chúa đặt chúng ta trước sự chọn lựa: Sự thiện và sự ác, sự lành và sự dữ, sự tốt và sự xấu, sự sống và sự chết, ánh sáng và bóng tối, ân sủng với tội lỗi…. Chúng ta chọn đường nào thì chúng ta phải trả lời với Chúa.

       Đặt như thế, nhưng Chúa vẫn mong muốn chúng ta chọn sự thiện, sự lành, sự tốt, sự sống, ánh sáng, ân sủng…… để thực hiện. Chúa rất vui khi chúng ta thực hiện điều Chúa muốn. Vì như vậy chúng ta sẽ được Chúa cứu, được sự sống đời đời: “ Chúa luôn nhìn thấy hết mọi loài, Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người, và thấu suốt mọi hành động của con người. Người không truyền dạy một ai làm điều gian ác, và không cho phép một ai phạm tội “ ( Hc 15, 16 – 21 ).

       Chúa muốn chúng ta đừng phạm tội, nhưng chúng ta lại hay phạm tội, cho nên, hôm nay, Chúa lại làm rõ cho chúng ta thấy các tội trong lề luật mà chúng ta thường vi phạm. Các tội này nằm ở mười điều răn của Chúa; đó là: Thứ năm là chớ giết người; thứ sáu và thứ chín là chớ làm sự dâm dục và chớ muốn vợ chồng người; thứ tám là chớ làm chứng dối; và trong bảy mối tội đầu, thứ bốn và thứ sáu là hờn giận và ghen ghét.

       Và rồi Chúa nói rằng người xưa nói với chúng ta là chớ có giết người, chớ ngoại tình, chớ thề gian thề dối….. Nghĩa là chúng ta tránh đi, đừng vi phạm lề luật là điều tốt, nhưng mà Chúa thì đòi hỏi chúng ta tích cực hơn, cao hơn nhiều, cao đến nỗi mà như Chúa nói: “ Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu “ ( Mt 5, 20 ). Vậy chúng ta phải sống tốt hơn những người biệt phái và luật sĩ, nghĩa là giữ lề luật bằng con tim của mình.

       Một cách cụ thể là chớ giết người, nếu giết người là trọng tội, ở đây Chúa lại nói còn hơn thế nữa: “ Còn Ta, Ta bảo các ngươi: Ai phẫn nộ với anh em thì bị toàn luận phạt. Ai bảo anh em mình là ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. …… “ ( Mt 5, 21 – 23 ).

       Tội lỗi của chúng ta được thể hiện ra hành động bên ngoài, nhưng trước đó, nó có từ bên trong tâm hồn chúng ta rồi, và đó cũng chính là tội lỗi chúng ta đã phạm. Tội từ bên trong, tội ra bên ngoài: “ Hễ ai nhìn người phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ thì đã ngoại tình trong lòng rồi “ ( Mt 5, 28 ).

       Hơn nữa, Chúa muốn chúng ta phải tận dụng thời giờ và mọi điều kiện Chúa ban để sống tốt với mọi người, phải lo xin lỗi họ khi còn đi đường với họ để  mà sau này không phải hối hận: “ Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ đi làm hòa với người anh em trước đã, rồi hãy trờ lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù… Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng ( Mt 5, 23 – 26 ).

       Tất cả mọi sự là của Chúa, sự sống tự nhiên và siêu nhiên chúng ta là của Chúa. Chúa có quyền và Chúa sử dụng theo ý của Chúa. Và chúng ta phải bảo vệ sự sống ấy theo Lời Chúa dạy. Nhưng mà Chúa lại nói với chúng ta: “ Nếu con mắt của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể, còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục…” ( Mt 5, 29 – 30 ). Do đó, phải dứt khoát với tội lỗi và ưu tiên cho cuộc sống vĩnh cửu.

       Mặt khác, Chúa còn dạy chúng ta không được phép lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa…... Chúng ta không được làm cho thế giới này ra hỗn độn mất trật tự do sự gian dối của mình, hãy sống thành thật theo Lời Chúa dạy: “ Ngươi sẽ không thể làm cho một sợ tóc ra trắng hoặc đen được ( Mt 5, 33 – 37 ).

       Điều mới mà Chúa muốn nói với chúng ta là tinh thần giữ lề luật Chúa. Chúng ta giữ lề luật vì tình yêu chứ không phải mình nô lệ cho lề luật. Nếu vậy thì lề luật ra nặng nề quá. Khi chúng ta giữ lề luật vì tình yêu thì lề luật trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta phải nội tâm hóa lề luật để lề luật không là gánh nặng cho chúng ta: “ Bởi vậy ai bỏ dù chỉ là một trong ngững điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là người nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi người lớn trong Nước Trời ( Mt 5,19 ).

       Lạy Chúa, Chúa là mẫu gương chu toàn lề luật cách tuyệt hảo ( Gl 4, 4 ) và Chúa ghi lề luật ấy trong lòng chúng con ( Gr 31, 33 ). Xin Chúa cho chúng con biết sống hiếu thảo, trung thành giữ lề luật của Chúa trong tinh thần yêu mến và tự do, và giúp người khác sống như chúng con để Nước Chúa được mở mang.

       Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng xin tuân đổ hồng ân, giúp chúng con ăn ở thế nào để trở nên đền thờ của Chúa. Amen.