Chúa Nhật VI thường niên - Năm A

Trung Thành Tuân Giữ Luật Chúa

(Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37)

Catholic.org.tw

 - Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 6 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ trọn cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian.

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta trung thành tuân giữ luật Chúa, ăn ở công minh chính trực, để tỏ lòng yêu mến Chúa, và để được vào Nước Trời hưởng phúc muôn đời.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết mến chuộng luật Chúa và trung thành tuân giữ suốt đời.

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 15,16-21

Chúa cấm làm điều xấu ác, nhưng có tuân giữ hay không là tùy mỗi người. Người khôn là kẻ biết giữ luật Chúa để được thưởng muôn đời. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 2,6-10

Thánh Phaolô phân biệt hai thứ khôn ngoan: khôn ngoan thế gian thì đưa đến diệt vong. Còn khôn ngoan do Chúa mạc khải thì dẫn đến cõi phúc muôn đời. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5,20-22.27-28.33-34.37

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu so sánh luật cũ của ông Môisen và luật mới của Người. Người không hủy bỏ luật cũ mà kiện toàn cho nó hoàn hảo, để mọi người tuân giữ mà được vào Nước Trời.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa ban lề luật giúp chúng ta làm lành lánh tội để được vào Nước Chúa. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa Giêsu kiện toàn luật cũ của ông Môisen để giúp loài người sống hoàn thiện như Cha trên trời. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trung thành tuân giữ để được thừa hưởng Nước Trời.

2. Mười điều răn Chúa chỉ tóm lại hai điều là mến Chúa hết lòng và thương yêu mọi người như chính mình. Xin cho chúng ta luôn tuân giữ hai giới răn cao trọng đó.

3. Loài người hiện đang sa đọa vì nạn ích kỷ, kỳ thị, hận thù, sống vô kỷ luật. Xin Chúa thương thay lòng đổi dạ, cho họ biết sống theo lương tâm hướng dẫn.

4. Chúa sẽ ban khôn ngoan cho kẻ yêu mến Chúa. Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta chân thành yêu mến Chúa, để được khôn ngoan chu toàn bổn phận đối với Chúa và với mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, "Chúa đến không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn". Xin cho chúng con ngày càng tuân giữ luật Chúa cách trọn hảo, để được vào Nước Chúa hưởng phúc muôn đời.